Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych

Celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne badania archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków w 2014 roku został zakończony.

Zwracamy uwagę, iż w naborze 2014 obowiązują nowe zasady sporządzania preliminarzy.

Preliminarz kosztów nie może uwzględniać podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do US.

Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Dziedzictwa
ul. Kopernika 36/40,
00-924 Warszawa

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
(w zł) na rok:
58.4000968/14Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
NIP:784-10-16-977
Gęśle z lednickiej rezydencji Piastów szczegóły
Łącznie: 0.00
69.2000972/14Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
NIP:784-10-16-977
Dziekanowicki obol zmarłych - badania interdyscyplinarne szczegóły
Łącznie: 0.00
61.4000974/14Fundacja Geoarcheologia.pl
NIP:683-20-81-905
Nieinwazyjny monitoring stanowisk archeologicznych w rejonie Pogórza Wiśnickiego szczegóły
Łącznie: 0.00
55.4000979/14Fundacja Geoarcheologia.pl
NIP:683-20-81-905
Opracowanie i publikacja z badań archeologicznych na stanowiskach Wielka Wieś 25 i Wielka Wieś 26 (gm. Wojnicz) szczegóły
Łącznie: 0.00
63.7500980/14Fundacja Geoarcheologia.pl
NIP:683-20-81-905
Kompleksowa weryfikacja AZP w rejonie Miechowa przy użyciu metod nieinwazyjnych i badań powierzchniowych szczegóły
Łącznie: 0.00
71.5000982/14Fundacja Nauki Archaeologia Silesiae
NIP:895-20-16-372
Mikroregion osadniczy we Wleniu w X-XVIII w. Ewidencja elementów krajobrazu kulturowego szczegóły
2014: 68 000.00
Łącznie: 68 000.00
83.6000983/14Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Publikacja "Kompleks osadniczy kultury łużyckiej w Targowisku, stan. 10-12, pow. wielicki". szczegóły
2014: 42 000.00
Łącznie: 42 000.00
76.4000984/14Muzeum w Lęborku
NIP:841-13-38-590
Okruch złota w popiele ogniska. Czarnówko - największe cmentarzysko z późnej starożytności na ziemiach polskich. szczegóły
2014: 65 600.00
2015: 68 500.00
Łącznie: 134 100.00
68.4000986/14Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Wydanie tomu „Krzemień narzutowy w pradziejach” szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0000988/14Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Nieinwazyjne rozpoznanie ośrodków grodowych południowej Jaćwieży szczegóły
Łącznie: 0.00
78.8000989/14Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
Opracowanie wyników badań archeologicznych "Dzieła nr 54", tzw. Reduty Ordona i wydanie dwóch tomów publikacji szczegóły
2014: 76 000.00
2015: 52 000.00
Łącznie: 128 000.00
68.0000991/14Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
NIP:583-12-81-033
Inwentaryzacja wraków F53.14 oraz F 53. 31 z Zatoki Gdańskiej. szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
62.7500994/14Siedleckie Towarzystwo Naukowe
NIP:821-20-07-689
Inwentaryzacja grodzisk dorzecza Liwca szczegóły
Łącznie: 0.00
45.8000997/14Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
NIP:566-10-24-603
Fakty i mity ciechanowskiego zamku. Poszukiwania mostu. szczegóły
Łącznie: 0.00
61.8000998/14Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
NIP:525-20-49-439
Naczynia typu drohiczyńskiego. Próba charakterystyki produkcji szczegóły
Łącznie: 0.00
80.2501000/14Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Dąb wczesnośredniowieczny – zapis poznania szczegóły
2014: 48 000.00
Łącznie: 48 000.00
78.7501002/14Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Zamek królewski w Poznaniu w świetle badań archeologicznych szczegóły
2014: 62 000.00
Łącznie: 62 000.00
0 błędy form.01003/14ARCH-TECH Sp. z o.o.
NIP:729-25-97-355
Grodzisko zapomniane. Rszew. - publikacja wyników badań grodziska z 2009 i 2010 r. szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0002739/14Uniwersytet Szczeciński
NIP:851-02-08-005
Osady obronne w krajobrazie kulturowym powiatu górowskiego szczegóły
2014: 30 000.00
2015: 27 000.00
Łącznie: 57 000.00
77.2002780/14Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica
NIP:525-23-95-905
Mazury - nowe spojrzenie na kontakty nad wschodnim Bałtykiem w okresie wpływów rzymskich szczegóły
2014: 29 000.00
Łącznie: 29 000.00
64.8002782/14Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego
NIP:725-17-13-942
Wielokulturowy kompleks osadniczy ze stanowiska Kwiatków 11 (strefa A1), gm. Brudzew. szczegóły
Łącznie: 0.00
70.7502905/14Fundacja Res Publica Multiethnica
NIP:521-19-64-654
Starosiedle w Ziemi Lubuskiej: opracowanie i dwujęzyczna publikacja wyników nieinwestycyjnych badań ratowniczych szczegóły
2014: 69 300.00
Łącznie: 69 300.00
63.5002908/14Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
NIP:526-16-64-061
Wielokulturowy zespół osadniczy w Pełczyskach, pow. pińczowski. Nieinwazyjne badania archeologiczne. szczegóły
Łącznie: 0.00
76.8002911/14Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Średniowieczne cmentarzysko w Czarnej Wielkiej stan. 1, woj. podlaskie (badania 1951 – 1978), tom II szczegóły
2014: 39 000.00
Łącznie: 39 000.00
67.2002912/14Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Grądy-Woniecko. Monografia stanowiska z przełomu epoki kamienia i brązu szczegóły
Łącznie: 0.00
60.2002913/14Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Królewskie miasto Tykocin. Wyniki badań archeologicznych przeprowadzonych na ulicy Złotej szczegóły
Łącznie: 0.00
70.7502914/14Stowarzyszenie Archeologów Terenowych "Stater"
NIP:683-20-07-205
Rozpoznanie i inwentaryzacja dziedzictwa archeologicznego Płaskowyżu Rybnickiego szczegóły
2014: 107 000.00
Łącznie: 107 000.00
81.8003011/14MUZEUM ZAMKOWE W MALBORKU
NIP:579-10-02-043
Opracowanie i publikacja wyników interdyscyplinarnych badań archeologicznych zespołu osadniczego z XI-XII w. w Węgrach. szczegóły
2014: 50 000.00
2015: 42 000.00
Łącznie: 92 000.00
67.6003012/14Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczy Knyszyńskiej Wielki Las
NIP:966-19-22-971
Interdyscyplinarne badania powierzchniowe na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
62.2503013/14Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
NIP:946-21-19-912
Badania nieinwazyjne cmentarzy żydowskich w Lublinie i Biskupicach szczegóły
Łącznie: 0.00
74.7503015/14Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
NIP:526-16-64-061
Źródła archeologiczne do dziejów miasta i zamku w Pucku. Opracowanie i publikacja szczegóły
2014: 33 000.00
2015: 50 000.00
Łącznie: 83 000.00
62.6003317/14Muzeum Regionalne w Brzezinach
NIP:833-13-18-214
„Zaginione miasto”. Badania archeologiczne stanowiska ,,Osada Krakówek” w Brzezinach, woj. łódzkie. szczegóły
Łącznie: 0.00
51.2003318/14Muzeum Ziemi Wschowskiej
NIP:925-18-44-102
Wschowa – badania geofizyczne i architektoniczne sezon 2014 szczegóły
Łącznie: 0.00
58.8003320/14Muzeum Miejskie Wrocławia
NIP:897-16-16-535
Hunowie u bram. Ustalenie archeologicznego kontekstu znaleziska naszyjnika z okresu wędrówek ludów (1/125 AZP 78-28). szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0003321/14Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Osada wielokulturowa ze stanowiska 16 w Chłopicach, woj. podkarpackie szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0003322/14Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Osadnictwo pradziejowe oraz wczesnośredniowieczne na stanowisku Boratyn 17, województwo podkarpackie. szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2503324/14Fundacja Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego
NIP:813-33-78-078
Zamiechów, stan. 18 – wielokulturowe stanowisko na Przedgórzu Rzeszowskim szczegóły
Łącznie: 0.00
61.2003325/14Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku
NIP:583-26-30-240
Dwa cmentarzyska ludności kultury pomorskiej w Borucinie, gm. Stężyca. szczegóły
Łącznie: 0.00
53.2503326/14Wojciech Poradyło
NIP:795-18-10-535
Inwentaryzacja zabytków archeologicznych na terenie województwa podkarpackiego w ramach kontynuacji programu AZP szczegóły
Łącznie: 0.00
78.7503327/14Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Publikacja "Wyniki badań na wielokulturowym stanowisku 4 w Łysokaniach, gm. Kłaj, pow. wielicki" szczegóły
2014: 33 800.00
Łącznie: 33 800.00
65.2503328/14Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Inwentaryzacja stanowisk archeologicznych na Nizinie Mazowieckiej. szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0003329/14Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Wielokulturowe stanowisko w Izdebnie Kościelnym, gm. Grodzisk Mazowiecki, stan. I, nr aut. 84. Monografia. szczegóły
Łącznie: 0.00
59.2503330/14Uniwersytet Warszawski
NIP:525-00-11-266
Kompleksowa cyfrowa dokumentacja Pałacu Kazimierzowskiego oraz badania geofizyczne w jego otoczeniu szczegóły
Łącznie: 0.00
59.8003331/14Dolmen Bartosz Józwiak
NIP:789-12-29-089
Osadnictwo subneolityczne na stan. 1 w Grądach Woniecko, gm. Rutki, w świetle materiałów cermicznych. szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2503332/14Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
NIP:526-16-64-061
Publikacja wyników badań wykopaliskowych wielokulturowego stanowiska w miejscowości Kuczbork-Osada, pow. żuromiński szczegóły
Łącznie: 0.00
68.0003333/14Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
NIP:525-20-49-439
Nieinwazyjne badania archeologiczne Doliny Dolnego Bugu z zastosowaniem technologii lotniczego skaningu laserowego LIDAR szczegóły
2014: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
66.7503334/14Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
NIP:525-00-12-946
Badania teledetekcyjne na rzecz dziedzictwa archeologicznego – weryfikacja, rozpoznanie i inwentaryzacja rejon Przysuchy szczegóły
Łącznie: 0.00
69.8003458/14Fundacja Badań Interdyscyplinarnych im. Godfryda Ossowskiego
NIP:796-29-62-875
Nieinwazyjne rozpoznanie regionalnego ośrodka władzy z epoki żelaza w Nieprowicach, pow. pińczowski szczegóły
2014: 39 000.00
Łącznie: 39 000.00
56.8003461/14Stowarzyszenie Archeologów Terenowych "Stater"
NIP:683-20-07-205
"Upowszechnienie interdyscyplinarnych badań nad zwyczajami pogrzebowymi na podstawie cmentarzysk południowej Polski" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03463/14Gmina Pilzno
NIP:872-22-19-344
Archeologiczne badania ratownicze reliktów ratusza w Pilźnie. szczegóły
Łącznie: 0.00
47.7503465/14Pracownia Archeologiczna Piotr Alagierski
NIP:607-00-44-129
Rozpoznanie i analiza pozostałości osadnictwa wczesnoneolitycznego w rejonie wsi Nowosielce i Kosina na Podkarpaciu. szczegóły
Łącznie: 0.00
59.4003596/14Stowarzyszenie Archeologów Terenowych "Stater"
NIP:683-20-07-205
Interdyscyplinarne badania rozpoznawcze mikroregionu osadniczego w Woskowicach Małych szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2003599/14Stowarzyszenie Starożytników
NIP:527-23-97-623
Nieznana Puszcza Knyszyńska - badania nieinwazyjne krajobrazu archeologicznego Puszczy Knyszyńskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
66.6003603/14Stowarzyszenie Starożytników
NIP:527-23-97-623
Ryczywół zapomniany - badania nieinwazyjne nieistniejącego kompleksu osadniczego Ryczywół i jego okolic szczegóły
Łącznie: 0.00
62.8003604/14Stowarzyszenie Starożytników
NIP:527-23-97-623
Kamienica Raczyńskich przy pl. Małachowskiego 2 w Warszawie - publikacja wyników badań archeologicznych szczegóły
Łącznie: 0.00
78.4003770/14Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
NIP:712-01-03-692
Horodysko. Od epoki kamienia do wczesnego średniowiecza (opracowanie materiałów z badań archeologicznych 2004-2005) szczegóły
2014: 77 500.00
2015: 38 500.00
Łącznie: 116 000.00
71.6003774/14Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
NIP:712-01-03-692
Lubelski region prahistorycznego przetwórstwa krzemienia (Pagóry Chełmskie) szczegóły
2014: 64 000.00
2015: 33 000.00
Łącznie: 97 000.00
69.8003776/14Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
NIP:784-10-16-977
Monety ze stanowiska nr 4 w Gieczu - opracowanie zbioru zakończone publikacją szczegóły
2014: 37 000.00
2015: 63 000.00
Łącznie: 100 000.00
69.2503778/14Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
NIP:525-00-12-946
Kompleksowe niedestrukcyjne rozpoznanie archeologicznych zasobów północnych obrzeży Puszczy Białowieskiej. szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2503780/14Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
NIP:525-00-12-946
Archeologia lasu i wody: niedestrukcyjne rozpoznanie zasobów archeologicznych wschodniej części sandru ostródzkiego szczegóły
Łącznie: 0.00
62.4003782/14Fundacja Ochrony Zabytków
NIP:782-25-25-146
Zamek biskupa Macieja w Gołańczy - najstarsza zachowana budowla świecka w Wielkopolsce. Opracowanie i publikacja. szczegóły
Łącznie: 0.00
86.2503784/14Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
NIP:879-01-77-291
Publikacja monografii pt. Kowal 14 – Centrum sepulkralno-obrzędowe kultury amfor kulistych szczegóły
2014: 30 800.00
Łącznie: 30 800.00
78.4003789/14Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
NIP:879-01-77-291
Zamek biskupów chełmińskich w Wąbrzeźnie w świetle badań archeologiczno-architektonicznych. Studia i materiał szczegóły
2014: 37 000.00
Łącznie: 37 000.00
62.2003791/14Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
NIP:879-01-77-291
Publikacja książki pt. "Ceramika naczyniowa jako źródło poznania procesów osadniczych w strefie chełmińsko-dobrzyńskiej" szczegóły
Łącznie: 0.00
63.2003792/14Muzeum Śląskie w Katowicach
NIP:634-23-11-686
Samborowickie piaskownie. szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2503793/14AKME Zdzisław Wiśniewski Sp. z o.o.
NIP:894-25-47-961
Układ przestrzenny Opactwa benedyktynów Wrocław Ołbin szczegóły
Łącznie: 0.00
67.8003797/14Uniwersytet Gdański
NIP:584-02-03-239
Opracowanie materiałów z badań osady produkcyjnej z epoki brązu i początków epoki żelaza Juszkowo, stan. 3 szczegóły
Łącznie: 0.00
64.4003798/14Uniwersytet Gdański
NIP:584-02-03-239
Interdyscplinarne opracowanie i publikacja: Fajki i akcesoria fajczarskie z badań archeologicznych w Gdańsku. szczegóły
Łącznie: 0.00
66.8003802/14Muzeum Zbrojownia na Zamku w Liwie
NIP:824-15-84-283
Nieinwazyjne badania średniowiecznego Zamku w Liwie oraz jego otoczenia szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0003803/14Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
NIP:777-00-06-350
Odkryte na nowo. Kompleksowe opracowanie materiałów archeologicznych z neolitycznego stanowiska Kopydłowo 6, gm. Wilczyn szczegóły
2014: 89 000.00
2015: 28 000.00
Łącznie: 117 000.00
71.0003805/14Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
NIP:777-00-06-350
Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. zachodniopomorskie szczegóły
2014: 106 000.00
2015: 54 000.00
Łącznie: 160 000.00
73.0003807/14Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
NIP:777-00-06-350
Karczyn. Opracowanie i publikacja materiałów z birytualnego cmentarzyska z okresu rzymskiego z Kujaw. szczegóły
2014: 60 000.00
2015: 45 000.00
Łącznie: 105 000.00
64.8003808/14Muzeum Zamojskie w Zamościu
NIP:922-10-65-095
Archeologia doliny polsko - ukraińskiej rzeki Sołokija szczegóły
Łącznie: 0.00
62.5003809/14Muzeum Kultury Ludowej
NIP:845-14-67-678
Optymalizacja wyników badań nieinwazyjnych w procesie ochrony i rekonstrukcji przestrzeni kulturowej na Mazurach. szczegóły
Łącznie: 0.00
69.3303811/14Muzeum Regionalne w Łukowie
NIP:825-10-25-987
Dziedzictwo archeologiczne Ziemi Łukowskiej: rozpoznanie zasobów - zarządzanie - prezentacja szczegóły
2014: 111 000.00
2015: 89 000.00
Łącznie: 200 000.00
67.3303813/14Powiatowe Stowarzyszenie Animatorów Kultury
NIP:496-01-81-534
Początki Łosic w świetle wyników nieinwazyjnych badań interdyscyplinarnych szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03815/14Zakład Konstrukcyjno-Budowlany Kurt Góral
NIP:898-00-17-343
Parki pamięci- inwentaryzacja nekropolii protestanckich na Dolnym Śląsku szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0003817/14Stowarzyszenie Promocji Zabytków Archeologicznych w Gdańsku
NIP:583-26-30-240
Projekt Chrystkowo - interdyscyplinarne, nieinwazyjne, kompleksowe badania zagrody olęderskiej. szczegóły
Łącznie: 0.00
60.2003819/14Muzeum Podkarpackie w Krośnie
NIP:684-10-48-586
Nieinwazyjne badania uzupełniające jasielskiego mikroregionu osadniczego z początków epoki brązu szczegóły
Łącznie: 0.00
53.2003821/14ANTIQUA- Bogdan Bobowski
NIP:899-01-04-517
Badania nieinwazyjne archeologicznego krajobrazu wschodniego rejonu Karkonoszy. szczegóły
Łącznie: 0.00
66.6003825/14Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
NIP:956-20-56-743
Inwentaryzacja metodami nieinwazyjnymi podwodnej przestrzeni reliktowej na stanowisku w Lubniewicach szczegóły
Łącznie: 0.00
67.8003826/14Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
NIP:956-20-56-743
Ewidencja stanowisk podwodnych AZP szczegóły
Łącznie: 0.00
70.8003827/14Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici
NIP:956-20-56-743
Inwentaryzacja przestrzeni reliktowej na stanowisku podwodnym w Nowym Dworku (3 ostatni etap prac) szczegóły
2014: 34 000.00
Łącznie: 34 000.00
65.0003828/14Towarzystwo Miłośników Starożytności
NIP:897-17-09-550
Wczesnośredniowieczna siedziba biskupia "Ryczyn" koło Oławy, monografia miejscowości. szczegóły
Łącznie: 0.00
77.6003829/14Muzeum Miejskie "Sztygarka"
NIP:629-20-61-022
"Skarb hutnika" z Dąbrowy Górniczej - Łośnia (Steelworker's hoard from Dąbrowa Górnicza - Łosień) szczegóły
2014: 33 000.00
Łącznie: 33 000.00
81.4003830/14Muzeum Narodowe w Szczecinie
NIP:851-00-13-721
Archeologia Zamku Książąt Pomorskich szczegóły
2014: 39 000.00
Łącznie: 39 000.00
61.6004044/14Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
NIP:892-14-50-392
Badania nieinwazyjne średniowiecznego kompleksu osadniczego w Starorypinie szczegóły
Łącznie: 0.00
69.4004047/14Muzeum Okręgowe w Toruniu
NIP:956-00-11-771
Opracowanie i druk publikacji pt. Zanim powstał Toruń. Dzieje obszaru miasta od epoki kamienia do czasu lokacji miasta. szczegóły
Łącznie: 0.00
61.4004051/14Muzeum Okręgowe w Toruniu
NIP:956-00-11-771
Katalog pt. "Detal architektoniczny z toruńskiego zamku krzyżackiego w zbiorach Muzeum Okręgowego w Toruniu" szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0004053/14Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
NIP:813-11-07-843
Rzeszów, stanowisko 117 - osada wielokulturowa szczegóły
2014: 33 500.00
Łącznie: 33 500.00
63.6004058/14Dobro Kultury - Fundacja dla Ochrony Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego
NIP:598-15-41-754
Nieinwazyjne badania archeologiczne pola bitwy pod Kunowicami (Kunersdorf) szczegóły
Łącznie: 0.00
53.0004063/14Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
NIP:648-27-68-167
Początki górnictwa w rejonie Zabrza - poszukiwania metodami nieinwazyjnymi reliktów górnictwa z przełomu XVIII/XIX wieku szczegóły
Łącznie: 0.00
64.8004067/14Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe
NIP:844-19-34-345
AZP połączone z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego w Puszczy Białowieskiej. szczegóły
Łącznie: 0.00
49.2004071/14Fundacja Manufaktury Królewskiej
NIP:701-03-86-358
Publikacja wyników badań archeologicznych Starego Miasta Płocka szczegóły
Łącznie: 0.00
68.0004079/14Fundacja Archeologiczna
NIP:929-17-61-724
Interdyscyplinarne opracowanie wyników badań archeologicznych na stanowisku 2 w Górzycy, woj. lubuskie szczegóły
Łącznie: 0.00
57.8004082/14Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Tomasz Kołomański
NIP:611-21-58-442
Weryfikacja grodzisk wpisanych do rejestru zabytków za pomocą lotniczego skaningu laserowego (LiDAR) szczegóły
Łącznie: 0.00
67.2004086/14Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
NIP:739-02-00-175
„Depot Heydeck” – spuścizna archiwalna profesora Johannesa Wilhelma Heydecka szczegóły
Łącznie: 0.00
53.6004093/14Archeo-Discovers
NIP:566-16-70-295
Wielokulturowe stanowisko w Grudusku – dzieje zasiedlenia i multidyscyplinarna rekonstrukcja zmian środowiska. szczegóły
Łącznie: 0.00
56.6004097/14Archeo-Discovers
NIP:566-16-70-295
Wczesnośredniowieczny kompleks osadniczy w miejscowosci Bazar Nowy, gm. Stary Szelków – dzieje zasiedlenia szczegóły
Łącznie: 0.00
72.2504100/14Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Warszawie
NIP:525-20-49-439
Rozpoznanie zasobów archeologicznych jezior i strefy brzegowej Pojezierza Iławskiego - kontynuacja badań z 2013 r. szczegóły
2014: 90 000.00
Łącznie: 90 000.00
66.0004210/14Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
NIP:599-00-03-387
Tadeusz Szczurek, "Późnośredniowieczne skarby monet z pogranicza Królestwa Polskiego, Śląska i Brandenburgii" szczegóły
Łącznie: 0.00
66.7504215/14Muzeum Regionalne w Chojnowie
NIP:694-14-70-988
Zamek w Chojnowie, w świetle materiałów archiwalnych i badań nieinwazyjnych szczegóły
Łącznie: 0.00
54.7504221/14Fundacja Archeologiczna Archeo
NIP:694-16-81-194
Wczesnośredniowieczna osada produkcyjna w Chocianowcu (powiat polkowicki) w świetle badań z 2012 r. szczegóły
Łącznie: 0.00
52.2504225/14Fundacja Archeologiczna Archeo
NIP:694-16-81-194
Archeologia konfliktu na terenach Pogórza Kaczawskiego i Izerskiego oraz Równiny Chojnowskiej i Legnickiej szczegóły
Łącznie: 0.00
68.6004228/14Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
NIP:583-00-08-826
Opracowanie ossuariów i pochówku zbiorowego z okresu nowożytnego w Gdańsku wraz z wydaniem publikacji szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0004236/14Miechowskie Towarzystwo 1163 Roku
NIP:659-14-15-976
Multimedialna wizualizacja trójwymiarowa z zastosowaniem metod nieinwazyjnych na terenie dawnego klasztoru w Miechowie szczegóły
Łącznie: 0.00
70.4004239/14Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna
NIP:522-30-09-816
Łężany - cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów na Pojezierzu Mrągowskim. szczegóły
2014: 41 000.00
Łącznie: 41 000.00
68.7504241/14Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna
NIP:522-30-09-816
Mikroregion jeziora Legińskiego - weryfikacja i inwentaryzacja zabytków archeologicznych szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
65.0004251/14ARCHKO Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Piotr Pawlak
NIP:972-03-03-638
Zamek w Kruszwicy. Wyniki badań archeologicznych szczegóły
Łącznie: 0.00
63.7504254/14Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Kętrzynie
NIP:742-10-33-839
Weryfikacyjne badania powierzchniowe w obrębie miasta i gminy Kętrzyn. szczegóły
Łącznie: 0.00
65.6004257/14Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna i Okolic
NIP:921-20-22-028
Zespół zamkowo-pałacowy w Wożuczynie: archeologiczne badania nieinwazyjne. szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0004941/14Towarzystwo Naukowe w Toruniu
NIP:879-00-07-933
Geoprzestrzenna inwentaryzacja nieruchomych zabytków archeologicznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. szczegóły
Łącznie: 0.00
66.5004953/14Uniwersytet Wrocławski
NIP:896-00-05-408
Gromnik. Z dziejów zasiedlenia i zagospodarowania szczytu. szczegóły
Łącznie: 0.00
75.0004957/14Uniwersytet Wrocławski
NIP:896-00-05-408
Obozowiska, osady, wsie. Z badań wielokulturowego stanowiska archeologicznego WROCŁAW – WIDAWA 17 szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
66.4004960/14Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
NIP:566-10-24-603
Historia Zamku w Ciechanowie. Opracowanie zabytków z badań archeologicznych prowadzonych na Zamku w latach 2003–2011 szczegóły
Łącznie: 0.00
69.6004962/14Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi
NIP:725-10-54-445
Kontynuacja badań nieinwazyjnych grodzisk Polski Centralnej szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
74.0004965/14Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi
NIP:725-10-54-445
Od Nieszawy do Dybowa – nieinwazyjne rozpoznanie krajobrazu archeologicznego pomiędzy Małą Nieszawką a Zamkiem Dybowskim szczegóły
2014: 62 000.00
Łącznie: 62 000.00
55.8004969/14Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Łodzi
NIP:725-10-54-445
Badanie zjawisk destrukcji stanowisk archeologicznych oraz skuteczności badań nieinwazyjnych przy ich monitorowaniu. szczegóły
Łącznie: 0.00
49.7504971/14Alfa Beta Andrzej Bobyk Usługi Edukacyjne, Informatyczne
NIP:712-17-65-521
Opracowanie i wdrożenie Systemu Geoinformacji Archeologicznej szczegóły
Łącznie: 0.00
59.4004974/14Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
NIP:888-21-79-530
Nieinwazyjne badania archeologiczne wczesnośredniowiecznego grodu we Włocławku szczegóły
Łącznie: 0.00
67.2004977/14Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku
NIP:583-12-81-033
Portowe dzieje Gdańska – publikacja badań archeologicznych przy ul. Tokarskiej 21/25 w Gdańsku. szczegóły
Łącznie: 0.00
77.6704980/14Fundacja Archeologiczna
NIP:929-17-61-724
Kozów, st. 2, woj. lubuskie: opracowanie i dwujęzyczna publikacja wyników badań miejsca ukrycia „skarbu z Vettersfelde" szczegóły
2014: 85 500.00
Łącznie: 85 500.00
56.4004982/14Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Alina Jaszewska
NIP:928-10-00-633
Stalag 1B Hohenstein Królikowo/Sudwa, stan. VIII, gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie szczegóły
Łącznie: 0.00
68.6004986/14Oddział Lubuski Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich
NIP:973-06-90-861
Opracowanie wyników badań wczesnośredniowieczngo kompleksu osadniczego w Grodziszczu, pow. świebodziński, woj, lubuskie szczegóły
Łącznie: 0.00
63.2504989/14Fundacja "Dziedzictwo"
NIP:839-20-72-204
Cartusia restituta. Metody nieinwazyjne w budowaniu lokalnej tożsamości szczegóły
Łącznie: 0.00
64.4004992/14TODK "Fara Końskowolska"
NIP:716-26-59-402
Opracowanie wyników badań przeprowadzonych w mauzoleum Zofii księżnej Lubomirskiej (zm. 1675) w Końskowoli szczegóły
Łącznie: 0.00
55.8004994/14Pracownia Archeologiczno-Konserwatorska Ryszard Kołomański
NIP:611-11-43-349
Weryfikacja stanowisk archeologicznych metodą AZP szczegóły
Łącznie: 0.00
57.8005001/14Fundacja Pomóc Przeszłości
NIP:676-24-61-636
Kraków-Olszanica 4: analizy specjalistyczne i publikacja wyników badań archeologicznych szczegóły
Łącznie: 0.00
64.2005005/14AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
NIP:675-00-01-923
Kompleksowe badania zagrożonego zniszczeniem stanowiska archeologicznego nr 12 w Skowronnie Dolnym, gm. Pińczów szczegóły
Łącznie: 0.00
59.8005009/14Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
NIP:739-02-00-175
Żelazne elementy broni drzewcowych w kolekcjach muzealnych i zbiorach niepublicznych północno-wschodniej Polski. szczegóły
Łącznie: 0.00
60.6005014/14Alter Radosław Palonka
NIP:919-16-34-044
Opracowanie i publikacja zabytków z gródka, zamku i zespołu dworskiego biskupów krakowskich w Muszynie szczegóły
Łącznie: 0.00

koniec głównej treści