Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków

Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Uwaga,
W związku z wysoką jakością wniosków złożonych w pierwszym terminie naboru oraz wykorzystaniem w całości środków finansowych zaplanowanych w budżecie priorytetu Ochrona zabytków i przeznaczonych na tryb odwoławczy, uprzejmie informujemy, że drugi nabór wniosków do Priorytetu Ochrona zabytków na rok 2014 – tj. do 31 marca – został odwołany.

Do pobrania

Raport rozliczeniowy jest dostępny również w systemie EBOI

Kontakt

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 36/40
00-328 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące regulaminu Priorytetu 1 Ochrona zabytków Programu Dziedzictwo Kulturowe udzielane są w godzinach 10.00 - 14.00 pod nr telefonów:

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
(w zł) na rok:
60.0000502/14Parafia Rzymskokatolicka p.w.Matki Bożej z Góry Karmel
NIP:543-10-29-927
Bielsk Podlaski, zespół poklasztorny oo Karmelitów Trzewikowych przy parafi p.w. Matki Bożej z Góry Karmel (XVII w.): kompleksowy remont dachu obejmujący wymianę części konstrukcji oraz pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0000503/14Parafia Rzymskokatolicka Matki Bożej Szkaplerznej w Warce
NIP:797-15-16-738
Warka, kościół i klasztor Matki Bożej Szkaplerznej (XVII-XVIII w.): remont fundamentów i murów oraz zabezpieczenie i zachowanie substancji zabytku poprzez osuszanie, zabezpieczenie i odwodnienie szczegóły
Łącznie: 0.00
57.7500505/14Parafia Rzymskokatolicka p.w.Matki Bożej z Góry Karmel
NIP:543-10-29-927
Bielsk Podlaski, budynek zespołu poklasztornego oo Karmelitów Trzewikowych przy parafi p.w. Matki Bożej z Góry Karmel (XVII w.): zachowanie substancji zabytku i zabezpieczenie szczegóły
Łącznie: 0.00
56.0000508/14Parafia Prawosławna p/w Śww. App Piotra i Pawła w Samogródzie
NIP:545-14-53-634
Samogród, cerkiew p.w Śww. App. Piotra i Pawła (XIX w.): remont i konserwacja ścian zewnętrznych, szalówki i podwalin szczegóły
Łącznie: 0.00
73.6700509/14Europejski Park Historyczny w Zamku Gniew
NIP:593-25-84-574
Gniew, Zamek - dziedziniec Krzyżacki (XIV odbud. XX w.): zabezpieczenie i konserwacja elewacji ceglanych - etap II szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
76.3300512/14Polmlek Sp. z o.o.
NIP:951-20-53-010
Gniew, Zamek Komturów Gniewskich (XIV w.): kontynuacja prac ratowniczo - konserwatorskich przy murach ceglanych od strony południowo-wschodniej - II etap szczegóły
2014: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
66.0000513/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Turośli
NIP:721-11-43-183
Turośl, kosciół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): remont - III etap szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
46.2500515/14Miasto i Gmina Gąbin
NIP:774-32-11-258
Gąbin, budynek mieszkalno–usługowy (XIX w.): remont elewacji, dachu, wymiana okien i drzwi, renowacja schodów zewnętrznych szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0000516/14Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Katarzyny
NIP:874-14-37-680
Brodnica, kościół p.w. św. Katarzyny (XIV w.): konserwacja ażurowego szczytu wschodniego oraz ściany wschodniej prezbiterium z przyporami - kontynuacja prac szczegóły
Łącznie: 0.00
68.5000517/14Klasztor OO. Paulinów Jasna Góra
NIP:573-01-15-474
Częstochowa, Jasna Góra - bastion Świętej Barbary (XVII w.): kontynuacja robót remontowo budowlanych i konserwatorskich w zakresie zmiany funkcji na Kaplicę Golgota Wschodu szczegóły
Łącznie: 0.00
51.0000518/14Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Warszawsko-Praskiej
NIP:524-23-59-262
Warszawa, kompleks parkowo-pałacowy Mostowskich na Tarchominie (XVIII w.) oficyna pałacowa zwana pałacem: osuszenie fundamentów i piwnic wraz z wykonaniem izolacji przeciwwodnej poziomej i pionowej szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
57.5000519/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wojciecha
NIP:569-15-70-807
Szreńsk, kościół p.w. św. Wojciecha - dzwonnica (1772 r.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0000520/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wojciecha
NIP:569-15-70-807
Szreńsk, kościół p.w. św. Wojciecha (XIV w.): remont i rewitalizacja dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
66.5000521/14Parafia rzymsko-katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie
NIP:956-19-24-479
Przeczno, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (1300 r.): konserwacja więźby dachowej i poddasza szczegóły
Łącznie: 0.00
59.5000522/14PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEJ OPATRZNOŚCI BOŻEJ
NIP:543-20-11-119
Bielsk Podlaski, Dwór Smulskich (XVI-XIX w.): remont dachu z wymianą więźby dachowej oraz wykonanie izolacji poziomej i pionowej szczegóły
Łącznie: 0.00
56.0000523/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żurominku
NIP:569-16-23-314
Żurominek, kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (1754 r.): remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego. szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
48.5000524/14Gmina Błonie
NIP:118-17-88-623
Błonie, dworek „Poniatówka” (XVIII/XIX w.): remont dachu i tarasów szczegóły
Łącznie: 0.00
53.7500525/14Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo
NIP:676-19-90-226
Warszawa, Dom Zgromadzenia Księży Misjonarzy (1927 r.): izolacja przeciwwilgociowa fundamentów, iniekcja, odgrzybianie i remont pomieszczeń piwnicy, ścian i stropów Kaplicy i Zakrystii, obróbki blacharskie - usuwanie skutków zawilgocenia i zagrzybienia szczegóły
Łącznie: 0.00
77.2500526/14Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba Apostoła w Toruniu
NIP:956-16-26-138
Toruń, kościół p.w. św. Jakuba Ap. (XIV w.): częściowa konserwacja sklepienia i ścian wewnętrznych prezbiterium szczegóły
2014: 500 000.00
Łącznie: 500 000.00
75.5000528/14Rzymsko-Katolicka Parafia Świętego Marcina w Ćwiklicach
NIP:638-14-80-973
Ćwiklice, kościół p.w. św. Marcina (XVI-XVII w.): roboty remontowo-konserwatorskie konstrukcji oraz wnętrza drewnianego kościoła - III etap szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
70.0000530/14Diecezja Pelplińska
NIP:593-10-05-166
Pelplin, Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP - ołtarz z obrazami Hermana Hana p.w. św. Marii Magdaleny (1613 r.): konserwacja – etap I szczegóły
2014: 142 680.00
Łącznie: 142 680.00
62.7500531/14Diecezja Pelplińska
NIP:593-10-05-166
Pelplin, Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP - ołtarza p.w. św. Jakuba Starszego z trzema obrazami Bartłomieja Strobla (1640 r.): I etap konserwacji szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
56.0000532/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Topolnie
NIP:559-11-31-161
Topolno, kościół p.w. Nawiedzenia NMP - ołtarz boczny p.w. Rozmnożenia Chleba (XVIII w.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
77.2500534/14Parafia Rzymskokatolicka Św. Jakuba Apostoła w Toruniu
NIP:956-16-26-138
Toruń, kościół p.w. św. Jakuba Apostoła (XIV w.): konserwacja sklepienia i ścian wewnętrznych zakrystii – etap I szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
69.7500536/14Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
NIP:566-10-24-603
Ciechanów, Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie (XIV w.): konserwacja murów - kurtyny północnej, fragmentów wschodniej i zachodniej - strona wewnętrzna szczegóły
2014: 180 878.47
Łącznie: 180 878.47
64.2500537/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wniebowzięcia
NIP:579-20-07-522
Kończewice, gotycki kościół p.w. Matki Bożej Wniebowzięcia (XIV w.): konserwacja murów szczegóły
Łącznie: 0.00
73.5000539/14Zofia Krupińska
NIP:
Marynowy, dom podcieniowy (1803 r.): III etap prac (remont konstrukcji wieńcowej trzech ścian, wymiana podwalin, wymiana stolarki okiennej od strony wschodniej oraz remont schodów wewnętrznych) szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
53.5000540/14Gmina Zawiercie
NIP:649-22-86-197
Zawiercie, Willa Dyrektora dawnego osiedla robotniczego TAZ (1901 r.): osuszenie i odtworzenie izolacji murów fundamentowych, remont elewacji zewnętrznych, remont dachu, wymiana poszycia dachowego szczegóły
Łącznie: 0.00
53.7500541/14Rzymskokatolicka Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu
NIP:649-16-67-402
Zawiercie, kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (XIX/XX w.); wymiana więźby dachowej świątyni i wież oraz ich pokrycia z blachy miedzianej szczegóły
Łącznie: 0.00
70.2500547/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Jana Chrzciciela i Świętego Rocha
NIP:531-14-12-351
Brochów, Bazylika - kościół p.w. św. Jana Chrzciciela i św. Rocha (XVI w): konserwacja murów obronnych - II etap szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
74.5000548/14Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Prowincja Chełmińsko - Poznańska
NIP:875-11-85-783
Chełmno, kościół przyklasztorny p.w. św. Janów - stalle/boazerie (XVI/XVII w.): konserwacja i restauracja - II etap szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
72.2500550/14Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie
NIP:875-11-40-622
Chełmno, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - stalle (XVII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie - III etap szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
60.2500551/14Zofia Krupińska
NIP:
Marynowy, dom podcieniowy - polichromia (XIX w.): pełna konserwacja polichromii ściennej w sieni wejściowej szczegóły
Łącznie: 0.00
57.5000553/14Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Katowicach
NIP:634-22-49-881
Katowice, zespół kościoła p.w. św. Piotra i Pawła (1898-1902 r.): renowacja elewacji wieży kościoła poniżej hełmu - etap I szczegóły
2014: 483 595.84
Łącznie: 483 595.84
67.2500554/14ZPR Spółka Akcyjna
NIP:526-02-00-081
Warszawa, Pałac Prymasowski, XVI/XVII w., remont dachu, etap II szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
50.5000564/14Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie
NIP:617-15-52-181
Żerków, kaplica św. Krzyża na cmentarzu parafialnym (XVIII w.): remont konstrukcji dachowej, wymiana pokrycia dachowego z naturalnego łupka kamiennego oraz wymiana rynien i rur spustowych szczegóły
Łącznie: 0.00
72.2500570/14Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marcina w Biskupicach
NIP:683-17-27-191
Biskupice, kościół p.w. św. Marcina (XV w.): remont dachu wieży 1888 r. szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
56.0000574/14Muzeum Ziemi Średzkiej "Dwór w Koszutach"
NIP:786-14-78-965
Koszuty, Muzeum Ziemi Średzkiej - Dwór w Koszutach (XVIII w.): wymiana tynków na elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.00576/14Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie
NIP:698-15-77-391
Wonieść, eklektyczny pałac (1900 r.): odbudowa więźby dachowej, pokrycia dachu, rynien i rur spustowych, montaż instalacji przeciwpożarowej i odgromowej, odtworzenie i odnowienie okien szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5000577/14Gmina Łużna
NIP:738-10-22-314
Łużna, cmentarz wojenny nr 123 (1915 r.): konserwacja kamiennych pomników i tarasów widokowych oraz zakończenie konserwacji kamiennych elementów ogrodzenia, odtworzenie i montaż tabliczek na krzyżach szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
73.7500580/14Klasztor OO. Bernardynów
NIP:675-10-26-204
Alwernia, kościół p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu (XVII w.): konserwacja po pożarze transeptu - część północna (bez kraty i kamiennego portalu) szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
76.2500582/14Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. Św. Wojciecha
NIP:764-11-76-156
Ląd, kościół p.w. NMP i św. Mikołaja Biskupa (XII/XIII przebud. XVII i XVIII w.): kontynuacja prac zabezpieczających - wykonanie odwodnienia części północnej kościoła - etap I szczegóły
2014: 282 088.73
Łącznie: 282 088.73
63.7500584/14Parafia Rzymskokatolicka pw. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Gnieźnie
NIP:784-21-43-761
Gniezno, kaplica dwuwyznaniowa z zespołu szpitala psychiatrycznego "Dziekanka" - obecnie kościół filialny p.w. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika (XIX w.): remont dachów - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
71.5000587/14Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Parafia pw. św. Mikołaja w Poznaniu
NIP:779-21-60-561
Poznań, cerkiew p.w. św. Mikołaja - ikonostas (XVIII w.): prace konserwatorskie wraz ze stabilizacją konstrukcji - etap II szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
70.2500589/14Parafia Rzymskokatolicka w Rożnowicach
NIP:738-18-45-211
Rożnowice, drewniany kościół p.w. św. Andrzeja Ap. (XVIII w. pożar 1992 r.): odbudowa stropu nawy głównej i prezbiterium szczegóły
2014: 99 000.00
Łącznie: 99 000.00
70.2500591/14Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Werbkowicach
NIP:919-13-10-927
Werbkowice, drewniany kościół - dawna cerkiew (XIX w.): remont elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej- kontynuacja robót szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
82.0000594/14Towarzystwo Salezjańskie Inspektoria p.w. Św. Wojciecha
NIP:764-11-76-156
Ląd, kościół p.w. NMP i św. Mikołaja Biskupa - polichromie Neunhertza w kopule wielkiej (XVIII w.): ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie - III etap szczegóły
2014: 800 000.00
Łącznie: 800 000.00
55.7500598/14Marzena i Dariusz Steć
NIP:9221092206,
Paary, strażnica graniczna (XIX w.): całkowite odtworyenie okładzin (szalunków drewnianych i ganków) architektonicznych zewnętrznych, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
64.7500600/14Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie
NIP:676-10-67-104
Kraków, kościól p.w. św. Piotra i Pawła (XVI/XVII w.): prace ratunkowe przy latarni szczegóły
Łącznie: 0.00
66.5000603/14Powiat Kazimierski
NIP:605-00-13-491
Bejsce, Pałac Badenich (1802 r.): remont "belwederu", dachu, montaż zewnętrznych opasek drewnianych wokół okien, remont i malowanie tynków zewnętrznych szczegóły
Łącznie: 0.00
64.7500609/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Leonarda w Słupcy
NIP:667-16-13-230
Słupca, kościół p.w. św. Leonarda - polichromie na powierzchni stropu (XVIII w.): prace konserwatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
71.2500611/14Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu
NIP:514-02-12-153
Ostrzeszów, pobernardyński zespół klasztorny (XVII- XVIII w.): remont elewacji klasztoru szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
68.0000613/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. MIchała Archanioła w Wojsławicach
NIP:563-20-91-034
Wojsławice, kościół p.w. św. Michała Archanioła (1595-1608): wymiana tynków zewnętrznych i malowanie ścian części wschodniej - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
43.7500616/14Gmina Stare Miasto
NIP:665-27-33-559
Rumin, dwór w zespole dworsko-parkowym (XIX w.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
51.7500617/14Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła w Sieciechowicach
NIP:682-10-46-176
Sieciechowice, rzeźba drewniana polichromowana i złocona - Pieta (1727-48 r.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
73.5000618/14Opactwo Św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach
NIP:683-17-47-934
Staniątki, Zespół Klasztorny wraz z kościołem p.w. NMP i św. Wojciecha (XIII w.): remont konserwatorski dachu nad korpusem kościoła i aneksem kapitularza - etap I szczegóły
2014: 699 994.61
Łącznie: 699 994.61
63.0000621/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Krzeszowicach
NIP:944-18-47-380
Krzeszowice, Kaplica Cmentarna - Mauzoleum Gen.J.Chłopickiego (XIX w.): remont konserwatorski elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
66.5000624/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Łazanach
NIP:683-19-15-685
Łazany, kościół p.w. Znalezienia Krzyża Świętego (XVI w.); zakończenie prac konstrukcyjnych wewnątrz wieży oraz prace tynkarskie i konserwacja kamieniarki na elewacji kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
70.2500626/14Andrzej Najduchowski
NIP:683-00-03-539
Graboszyce, dwór obronny (1575 r.): wymiana uszkodzonego dachu, naprawa pęknięć i izolacja przeciwwilgociowa szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
60.0000627/14Zakład Salezjański im. Ks. Bosko
NIP:549-00-03-869
Oświęcim, Kaplica Świętego Jacka (XIV w.): renowacja kaplicy podominikańskiej przy Zakładzie Salezjańskim im. Ks. Bosko szczegóły
Łącznie: 0.00
70.7500628/14Opactwo OO. Cystersów w Krakowie
NIP:678-13-12-877
Kraków, Opactwo Cystersów w Mogile (XIII w.): zabezpieczenie przeciwpożarowe założenia klasztornego - etap I szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
70.0000629/14Klasztor OO. Bernardynów w Kole
NIP:666-11-66-858
Koło, kościół OO. Bernardynów wraz z wyposażeniem wnętrza oraz budynek klasztorny (XV-XVIII w.): remont ściany wschodniej, apsydy i ściany zachodniej elewacji kościoła szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
63.0000630/14PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW ANDRZEJA AP. W OLKUSZU
NIP:637-17-39-659
Olkusz, Bazylika p.w. św. Andrzeja Apostoła - Ołtarz Ukrzyżowania (XVII w.): konsolidacja i uzupełnienie warstw malarskich i złoceń, konserwacja mensy i obrazu w zwieńczeniu szczegóły
Łącznie: 0.00
57.5000631/14PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA ŚW ANDRZEJA AP. W OLKUSZU
NIP:637-17-39-659
Olkusz, bazylika p.w. św. Andrzeja Apostoła - ściana tarczowa w nawie pd., nawarstwienia malowideł (XVI w): prace badawcze i zabezpieczające szczegóły
Łącznie: 0.00
71.5000632/14Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. NMP Królowej Świata
NIP:766-16-09-167
Wełna, kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. - malowidła ścienne figuralne i iluzjonistyczne Adama Swacha (1730 r.) na ścianach północnej i południowej nad emporą nawy: pełna konserwacja i restauracja (z wyłączeniem monochromii w pasie przypodłogowym empory oraz prac wykonanych w 2012 r.) szczegóły
2014: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
54.5000634/14Marian Jarek
NIP:
Konin, parterowy budynek z użytkowym poddaszem pokryty mansardą (XVIII w.): kompleksowy remont istniejącego budynku obejmujący wymianę i naprawę wszystkich zniszczonych elementów szczegóły
Łącznie: 0.00
69.5000635/14Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. NMP Królowej Świata
NIP:766-16-09-167
Wełna, kościół filialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. - obraz ołtarzowy "Zwiastowanie NMP" Adama Swacha (1730 r.): pełna konserwacja i restauracja - II etap szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.00636/14Miasto i Gmina Piwniczna -Zdrój
NIP:734-10-40-292
Piwniczna-Zdrój, otoczenie studni (XVII w.): wykonanie remontu w celu nadania nowej funkcji publicznej z zachowaniem zabytkowego charakteru obiektu. szczegóły
Łącznie: 0.00
68.7500637/14Szymon Fabisiak
NIP:784-13-18-721
Gniezno, dwór drewniany z Miłonic (XVIII w.): remont dachu i ganku, odtworzenie kominów i ścian działowych murowanych szczegóły
Łącznie: 0.00
51.0000639/14Kozubowski Piotr
NIP:
Kraków, Cmentarz Rakowicki - grobowiec rodziny Kozubowskich (1873 r.): prace budowlane zabezpieczające obiekt przed zniszczeniem i zabiegi konserwatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
72.2500640/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza w Nidku
NIP:551-23-77-928
Nidek, gotycki kościół drewniany p.w. ŚŚ. App. Szymona i Judy Tadeusza: zakończenie konserwacji ołtarza bocznego - prawego oraz I etap konserwacji ołtarza bocznego - lewego szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
55.2500642/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Wysocicach
NIP:682-12-50-451
Wysocice, kościół p.w. św. Mikołaja - prospekt organowy i parapet chóru muzycznego (XVIII w.): kompleksowe prace konserwatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
64.0000644/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świetego
NIP:678-25-76-756
Luborzyca, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (1433 r.): remont i konserwacja gotyckich murów kościoła oraz dzwonnicy szczegóły
Łącznie: 0.00
61.7500645/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Kościoła w Przesławicach
NIP:659-11-74-490
Przesławice, kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła - ołtarz główny (XIX w.): konserwacja - II etap szczegóły
Łącznie: 0.00
71.2500647/14Kongregcja Oratorium Św. Filipa Neri
NIP:696-15-57-215
Głogówko, Bazylika Świętogórska - barokowy zespół klasztorny: izolacja przeciwwilgociowa fundamentów wraz z cokołem wokół świątyni - etap II szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
57.5000649/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Katarzyny w Ulinie Wielkiej
NIP:682-11-82-614
Ulina Wielka, drewniany kościół parafialny p.w. św. Katarzyny - dwa ołtarze boczne (XVIII w.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
54.7500658/14Parafia Rzymskokatolicka p.w.Matki Boskiej Częstochowskiej w Mostku
NIP:682-11-82-459
Mostek, drewniany kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej i Św. Izydora - dwa ołtarze boczne (XVIII w.): prace konserwatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0000659/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Książu Wielkim
NIP:659-11-76-164
Książ Wielki, kościół p.w. św. Wojciecha - polichromie w kaplicy św. Anny (1781 r.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
70.2500660/14Rzymsko-Katolicka Parafia Katedralna p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Sandomierzu
NIP:864-13-15-486
Sandomierz, Bazylika Katedralna - ołtarz p.w. Bł. Wincentego Kadłubka (1772-74 r.): konserwacja szczegóły
2014: 69 514.86
Łącznie: 69 514.86
60.0000661/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych
NIP:622-22-75-232
Droszew, kościół p.w. Wszystkich Świętych (XVIII): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0000662/14Parafia pw. św. Wojciecha i MB Bolesnej w Modlnicy
NIP:513-00-21-807
Modlnica, kościół p.w. św. Wojciecha i MB Bolesnej malowidła ścienne i wyprawy na ścianach i sklepieniu bocznej kaplicy pw. św. Anny (1622 r. i uzupełnienia XIX w.): pełna konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
58.7500663/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty w Gostyniu
NIP:696-15-86-895
Gostyń, kościół p.w. św. Małgorzaty - lewy ołtarz boczny (XVIII w.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
57.7500665/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Nieustającej Pomocy w Bereście
NIP:734-28-27-249
Polany, cerkiew p.w. św. Michała Archanioła - polichromie ścian i stropu (1820 r.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
55.7500679/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Czyrnej
NIP:734-29-07-480
Piorunka, cerkiew p.w. ŚŚ. Kosmy i Damiana - rokokowy ikonostas: konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
52.7500681/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Czyrnej
NIP:734-29-07-480
Czyrna, cerkiew p.w. św. Prascewii - ołtarz z Chrystusem malowanym u szczytu (XVIII w.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
59.5000683/14Rektorat Kościoła Rzymskokatolickiego p.w. Macierzyństwa NMP w Leluchowie
NIP:734-30-58-221
Dubne, drewniana cerkiew p.w. Św. Michała Archanioła - polichromie we wnętrzu (XIX/XX w.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
55.5000685/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. M.B. Nieustającej Pomocy w Bereście
NIP:734-28-27-249
Berest, cerkiew p.w. ŚŚ. Kosmy i Damiana - polichromie ścian i stropu (1922 r.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
70.2500687/14Parafia Rz-Kat. pw. Narodzenia NMP Pyzdry
NIP:667-13-00-910
Pyzdry, zespół klasztorny (XVI/XVII w.): prace przy dachu od strony północnej klasztoru szczegóły
2014: 193 052.14
Łącznie: 193 052.14
71.2500691/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Apostoła w Runowie
NIP:854-13-25-976
Chwarstno, kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P. (XVI w.): remont pokrycia dachowego, części ścian szczytowych oraz podbicie fundamentów z izolacją - etap I szczegóły
2014: 130 000.00
Łącznie: 130 000.00
61.2500692/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca, ul. Kościelna 4, 62 - 811 Kościelna Wieś
NIP:608-00-70-453
Kościelna Wieś, kościół pobenedyktyński p.w. św. Wawrzyńca - Kaplica północna p.w. św. Rodziny NMP (XVII-XVIII w.): prace konserwatorsko-remontowe wnętrza kaplicy, ołtarza św. Rodziny II oraz złocenia ołtarza św. Rodziny I szczegóły
Łącznie: 0.00
63.5000694/14Parafia pw. św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy
NIP:737-10-23-016
Łukowica, drewniany kościół p.w. św. Andrzeja - polichromie na ścianach i stropie nawy (XVII w.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
67.7500696/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ottona w Kamieniu Pomorskim
NIP:857-15-06-375
Kamień Pomorski, zespół katedralny (pomnik historii), Pałac Biskupi (XIII - XIV w.): remont i konserwacja elewacji wschodniej i północnej szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0000697/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej
NIP:737-19-40-712
Skrzydlna, kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa (XVI-XVII w.): kontynuacja prac przy wzmocnieniu posadowienia wraz z częściowym odkryciem i zabezpieczeniem krypty pod prezbiterium - II etap prac. szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
67.0000698/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
NIP:672-15-04-030
Świdwin, kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (XIV w.): konserwacja elewacji wieży kościoła - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
64.7500699/14Parafia rzymskokatolicka p.w. Wszystkich Świętych w Poznaniu
NIP:778-12-08-063
Poznań, kościół p.w. Wszystkich Świętych - organy Goebela (1927 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0000702/14Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis"
NIP:738-20-55-563
Gorlice, zespół starodruków (XVII-XVIII w.): kontynuacja konserwacji wybranych ksiąg szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
54.7500704/14Archidiecezja Lubelska z siedzibą w Lublinie
NIP:946-18-34-357
Lublin, obiekty Kurii Metropolitalnej - Pałac Biskupi (XVIII w.): wykonanie systemu sygnalizacji przeciwpożarowej - etap II szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
58.5000705/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Urszuli Ledóchowskiej
NIP:851-31-65-118
Buk, kościół pw. św. Antoniego Padewskiego (XIII w,): konserwacja elewacji kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
66.5000706/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Smolicach
NIP:699-14-36-769
Smolice, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1907-1909 r.): remont konstrukcji i pokrycia dachu z obróbkami blacharskimi i instalacją odgromową szczegóły
Łącznie: 0.00
68.7500707/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety
NIP:699-17-25-835
Jutrosin, kościół p.w. św. Elżbiety - polichromie empory organowej (1900-02 r.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
70.5000708/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej
NIP:788-15-06-475
Wilkowo Polskie, kościół p.w. św. Jadwigi (XVI w.): konserwacja i restauracja późnogotyckich wątków ceglanych partii cokołowych ścian i portali we wnętrzu szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
64.0000709/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Stanominie
NIP:672-17-99-574
Stanomino, kościół parafialny p.w. Podwyższenia Krzyża Św. (XVI w.): remont i konserwacja wieży szczegóły
Łącznie: 0.00
77.2500710/14Parafia Rzymsko Katolicka Pod Wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny
NIP:858-11-27-998
Gryfino, kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (XIII w.): remont dachu - etap II, końcowy. szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
73.0000711/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Apostoła w Runowie
NIP:854-13-25-976
Runowo, kościół p.w. św. Tomasza Apostoła (XIV - XV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowych ław (stalli) usytuowanych po stronie północnej i południowej prezbiterium szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
68.2500712/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Podolu
NIP:734-13-31-150
Podole, drewniany kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża - polichromie ścian i stropu (XVI w.): kompleksowe prace konserwatorskie - kontynuacja prac szczegóły
Łącznie: 0.00
60.7500713/14Powiat choszczeński
NIP:594-14-26-515
Niemieńsko, pałac Myśliwski (XIX w): wymiana więźby dachowej szczegóły
Łącznie: 0.00
59.0000715/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha BM
NIP:597-10-21-711
Głazów, kościół p.w. Dobrego Pasterza (XIX w.): przebudowa i rekonstrukcja wieży wraz z wymianą pokryć dachowych szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5000717/14Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie
NIP:946-18-34-104
Lublin, kościół Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej - obrazy: Zwiastowanie NMP (XVII w.), św. Franciszek Salezy (XVIII/XIX w.), Wniebowzięcie NMP (XIX w.), ołtarzyk z pietą (XIX w.) i gotycki portalu (XV w.): pełna konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0000718/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca, ul. Kościelna 4, 62 - 811 Kościelna Wieś
NIP:608-00-70-453
Kościelna Wieś, kościół pobenedyktyński p.w. św. Wawrzyńca (XII-XVIII w.): naprawa stropów, więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego - etap II szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
67.5000719/14Parafia Rzymskokatolicka pw.MB Nieustającej Pomocy w Trzcińku Zdrój
NIP:858-13-87-334
Trzcińsko Zdrój, kościół pw. MB Nieustającej Pomocy (XIII w.): naprawa konstrukcji murów oraz elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
75.7500721/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia N.M.P. w Wiślicy
NIP:655-13-38-235
Wiślica, Dom Długosza (1460 r.): prace konserwatorskie przy elewacjacji północnej etap II szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
73.7500722/14Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Jana Chrzciciela w Myśliborzu
NIP:597-11-57-534
Myślibórz,Kościół p.w.Św. Jana Chrzciciela (XV/XVIw.): konserwacja elewacji północnej korpusu kościoła wraz z odwodnieniem. szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
54.7500724/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego
NIP:551-11-16-485
Paszkówka, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego - neogotycki kamienny ołtarz główny z obrazem "Przemienienie Pańskie" (1882-91 r.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
55.5000725/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina w Marcyporębie
NIP:551-21-69-124
Marcyporęba, drewniany kościół p.w. św. Marcina - prawy ołtarz boczny (XVIII w.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5000727/14Parafia Rzymskokatolicka, Kościół p.w. MB Jasnogórskiej w Szczecinie
NIP:955-11-47-005
Szczecin, kościół p.w. Matki Bożej Jasnogórskiej (XIX w.): naprawa konstrukcji więźby dachowej oraz wymiana pokrycia dachowego szczegóły
Łącznie: 0.00
66.7500730/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika w Wonieściu
NIP:698-15-19-755
Wonieść, kościół p.w. św. Wawrzyńca Diakona i Męczennika (XVI w.): remont z przebudową pseudosklepienia nawy głównej oraz odnowienie tynków i malowanie ścian - kontynuacja szczegóły
Łącznie: 0.00
66.5000733/14Gmina Końskie
NIP:658-18-72-838
Końskie, zespół pałacowo-parkowy (XVIII w.): prace remontowo konserwatorskie konstrukcji więźby i pokrycia dachu pawilonu północno-zachodniego szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
68.5000737/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Matki Kościoła w Chojnie
NIP:858-15-30-323
Mętno, kościół p.w. Zwiastowania NMP (XIII w.): naprawa konstrukcji murów oraz dachu wieży kościoła wraz z odwodnieniem szczegóły
Łącznie: 0.00
70.6700740/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Choczu
NIP:608-01-06-228
Chocz, kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła (XVII rozbud. XVIII w.): remont wieży kościoła szczegóły
2014: 290 000.00
Łącznie: 290 000.00
69.0000741/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha BM
NIP:597-10-21-711
Sulimierz, kościół pw. św. Wojciecha BM (XVIII w.): naprawa dachu i elewacji korpusu kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
68.2500743/14Parafia p.w. Wszystkich Świętych w Orchowie
NIP:667-13-18-778
Orchowo, kościół p.w. Wszystkich Świętych - ołtarz główny (XVIII w.): konserwacja i restauracja - II etap szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0000745/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla Dolice
NIP:853-11-42-903
Dolice, kościół p.w. Chrystusa Króla (XVI w.): remont konserwatorski wieży szczegóły
Łącznie: 0.00
70.7500746/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Podwyższenia Krzyża Świętego
NIP:499-05-03-190
Krąg, kościół p.w. Zwiastowania NMP (1580 r.): konserwacja elewacji kościoła - etap I szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
62.2500747/14Janusz, Anna Mazur
NIP:
Lubiechowo, pałac (XIX w.): odbudowa z ruin, etap VI, VII, VIII, IX - zabezpieczenie, konserwacja i odtworzenie neoklasycystycznych elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
61.7500749/14Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Królowej Polski w Golenicach
NIP:597-10-31-916
Czerników, kościół p.w. św. Teresy (XIII w.): naprawa konstrukcji dachowej wraz z pokryciem oraz konsolidacja konstrukcji murowej szczegóły
Łącznie: 0.00
50.0000750/14Miasto i Gmina Buk
NIP:777-28-29-067
Buk, budynek byłej synagogi (XX w.): remont szczegóły
Łącznie: 0.00
73.2500751/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny
NIP:621-13-39-164
Krotoszyn, drewniany kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XVIII w.): wykonanie nowego pokrycia dachowego z gontu, montaż instalacji odgromowej, roboty odgrzybieniowe i impregnacyjne ścian zrębowych z wymianą karnesówki szczegóły
2014: 197 818.70
Łącznie: 197 818.70
66.7500752/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy
NIP:864-18-95-130
Zawichost, kościół p.w. św. Trójcy (XIII w.): konserwacja wyposażenia wnętrza kościoła - II etap szczegóły
Łącznie: 0.00
64.5000754/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Moszczenicy
NIP:738-17-86-767
Moszczenica, drewniana kaplica "Chrystus w Ciemnicy" - polichromie ścienne (XVII w.): konserwacja - zakończenie prac konserwatorskich szczegóły
Łącznie: 0.00
56.0000755/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża
NIP:617-19-90-053
Potarzyca, kościół p.w. Podwyższenia Świętego Krzyża (1794-95 r.): remont elewacji zewnętrznej szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5000756/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Bartłomieja Apostoła
NIP:968-08-58-524
Godziesze Wielkie, drewniany kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (XVIII w.): montaż systemu sygnalizacji pożaru szczegóły
Łącznie: 0.00
62.7500757/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B. i M. w Zarańsku
NIP:674-13-57-738
Żółte, kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (1710 r.): wykonanie tynków wewnętrznych, wymiana okien i odbudowa empory szczegóły
Łącznie: 0.00
56.5000758/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zajezierzu
NIP:854-18-54-723
Zajezierze, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XIX w.): przebudowa wraz z renowacją wnętrza budynku kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
59.2500761/14Parafia Nawrócenia św. Pawła Apostoła w Sandomierzu
NIP:864-16-68-291
Sandomierz, kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła (ok. 1434 r.): renowacja elewacji prezbiterium szczegóły
2014: 20 204.92
Łącznie: 20 204.92
69.6700762/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych w Kórniku
NIP:777-23-83-140
Kórnik, kościół kolegiacki parafii p.w. Wszystkich Świętych (XV w.): wykonanie prac izolacyjno-osuszeniowych murów zewnętrznych kościoła oraz dwóch krypt Zamoyskich i Działyńskich szczegóły
Łącznie: 0.00
54.2500765/14Stowarzyszenie Dom z Sercem
NIP:858-17-79-376
Trzcińsko - Zdrój, zespół zabudowań dawnego domu zdrojowego (1890-1900): remont ścian zewnętrznych budynku szczegóły
Łącznie: 0.00
61.7500769/14Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św.Antoniego z Padwy w Boleszkowicach
NIP:597-10-31-945
Wysoka, kościół gotycki p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (XIV/XV w.): prace zabezpieczające wieży kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
71.7500771/14Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim
NIP:854-12-59-280
Stargard Szczeciński, Organistówka renesansowa (XVI w.): remont ścian zewnętrznych - IV etap szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
67.0000772/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela
NIP:605-00-27-903
Skalbmierz, kolegiata p.w. św. Jana Chrzciciela - wyposażenie zakrystii ( XVII w.): konserwacja techniczna i estetyczna drewnianych, polichromowanych kredensów ze złoconą dekoracją snycerską ze ściany południowej, zachodniej i północnej - II etap szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2500778/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Andrzeja Apostoła w Nowej Wsi Królewskiej
NIP:789-13-22-972
Nowa Wieś Królewska, kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła: remont ścian budynku kościoła (XVI w.) i remont wieży (XVIIII w.) szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2500781/14Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jakuba w Rzgowie
NIP:665-27-65-878
Rzgów, drewniany kościół p.w. św. Jakuba (XVI w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu szczegóły
Łącznie: 0.00
69.7500784/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kierznie
NIP:619-18-33-167
Kierzno, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): prace przy ścianach zewnętrznych, remont wieży kościoła, montaż instalacji odgromowej i wymiana instalacji elektrycznej - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
73.0000789/14Gmina Szydłów
NIP:866-16-08-398
Szydłów, kościół filialny p.w. Wszystkich Świętych - polichromie nawy głównej (XIV w.): konserwacja- ostatni etap szczegóły
2014: 79 992.49
Łącznie: 79 992.49
73.2500790/14Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim
NIP:661-10-33-606
Sudół, neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego w Krzemionkach: wykonanie prac górniczych, zabezpieczajaco-konserwatorskich w obrębie "galerii turystycznej" w podziemnych wyrobiskach prahistorycznych kopalń krzemienia pasiastego szczegóły
2014: 59 094.80
Łącznie: 59 094.80
65.7500791/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia NMP w Tulcach
NIP:777-27-42-099
Tulce, kościół p.w. Narodzenia NMP (XIII w.): konstrukcja oporowa skarpy wzmocnienie fundamentów zabytkowego Sanktuarium szczegóły
Łącznie: 0.00
61.5000793/14Dom Zakonny pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Krakowie
NIP:676-00-78-815
Kraków, Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego (XX w.): remont konserwatorski elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
80.2500795/14Opactwo Benedyktynów
NIP:698-14-44-974
Lubiń, kościół p.w. Narodzenia NMP (XII-XVIII w.): montaż systemu sygnalizacji pożaru - III etap oraz montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu - II etap szczegóły
2014: 97 358.76
Łącznie: 97 358.76
69.5000796/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP
NIP:786-11-04-147
Środa Wlkp., kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XV w.): remont więźby i wymiana pokrycia dachu - etap I (nad prezbiterium) szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
51.5000797/14Marek Górecki
NIP:
Kraków, Willa "Kossakówka" (1830 r.): wzmocnienie i zabezpieczenie dachu wraz z orynnowaniem szczegóły
Łącznie: 0.00
49.5000798/14KRZYSZTOF KWILECKI
NIP:
Kwilcz, zespół pałacowo parkowy - budynek pałacu (1828 r.): wymiana stolarki okiennej, renowacja elewacji, renowacja sztukaterii na elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.00799/14Marek Górecki
NIP:
Kraków, Willa "Kossakówka" (1830 r.): szczegółowy projekt budowlany rewaloryzacji wraz z badaniami architektonicznymi i konserwatorskimi na obecność polichromii oraz zestawieniem elementów zabytkowych szczegóły
Łącznie: 0.00
70.5000800/14Parafia Rzymskokatolicka MB Królowej Polski
NIP:613-13-55-416
Nawojów Łużycki, kościół pw. Chrystusa Króla (XVI w.): konserwacja renesansowych kamiennych krużganków - kontynuacja prac przy obiekcie - etap III szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
61.0000801/14Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jabłonnie
NIP:788-13-84-552
Jabłonna, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XIX w.): dokończenie prac renowacyjnych elewacji oraz wykonanie remontu dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
57.6700802/14PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
NIP:538-10-63-016
Czemierniki, kościół p.w. św. Stanisława B.M. (XVII w.): konserwacja sztukaterii sklepienia oraz detali architektonicznych kruchty szczegóły
Łącznie: 0.00
57.5000803/14Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
NIP:864-11-06-630
Sandomierz, Zamek (XVII przeb. XIX i XXw.): remont muru kurtynowego szczegóły
Łącznie: 0.00
69.7500804/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Konarach
NIP:913-15-44-780
Drogomiłowice, kościół (XIV w.): remont konstrukcji, więźby i pokrycia dachu zagrożonego katastrofą budowlaną szczegóły
Łącznie: 0.00
57.0000805/14Parafia Rzymsko-katolicka pw. św. Michała Archanioła w Gnieźnie
NIP:784-17-17-591
Gniezno, grodzisko "Zbar" (XII w.) i otoczenie kościoła p.w. św. Michała Archanioła (pocz. XV w., ok. 1613 r., 1811-1815 r. i ok. 1900 r.): stabilizacja wzniesienia przez remont i konserwację muru oporowego wzniesienia - strona północna - etap I (część wschodnia) szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
72.2500806/14Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego
NIP:778-13-28-212
Poznań, kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia wraz z klasztorem podominikańskim (XIII w.): zabezpieczenie przeciwwilgociowe murów kościoła - etap II szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
72.3300807/14Gmina Kamieniec Zabkowicki
NIP:887-16-35-266
Kamieniec Ząbkowicki, pałac (XIXw.): prace remontowe monumentalnego tarasu widokowego szczegóły
2014: 750 000.00
Łącznie: 750 000.00
73.2500808/14Dom Zakonny pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Krakowie
NIP:676-00-78-815
Kraków, kościół Bonifratrów p.w. Trójcy Przenajświętszej (XVIII w.): stabilizacja posadowienia kościoła oraz przylegającego skrzydła klasztoru szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
60.0000809/14Parafia rzymskokatolicka pw. Nawiedzenia NMP w Witoszowie Dolnym
NIP:884-26-13-606
WitoszówDolny, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XIII w.): przebudowa posadzki wraz z izolacją poziomą kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
73.2500810/14Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Grębaninie
NIP:619-19-39-150
Grębanin, drewniany kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (XVII w.): remont więźby i wymiana pokrycia dachów nad prezbiterium, zakrystią i kruchtą, oszalowanie stropów kościoła, wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej, oszalowanie ścian zewnętrznych kościoła i wewnętrznych zakrystii i wieży - kontynuacja prac - etap III szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
60.7500812/14Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa wLubomierzu
NIP:616-12-46-407
Lubomierz, kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Maternusa - ambona (1730 - 1736 r.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.00813/14Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
NIP:784-10-16-977
Dziekanowice - Wielkopolski Park Etnograficzny; Ostrów Lednicki - Mały Skansen (XVI-XIX w.): zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytków szczegóły
Łącznie: 0.00
70.5000814/14Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
NIP:611-18-63-368
Szklarska Poręba, Dom Carla i Gerharta Hauptmannów (koniec XIX w.); wykonanie systemów alarmowych: SAP, SSWiN, instalacji elektrycznej oraz I etap instalacji CCTV szczegóły
2014: 66 518.80
Łącznie: 66 518.80
73.0000815/14Gmina Bystrzyca Kłodzka
NIP:881-10-06-578
Bystrzyca Kłodzka, system fortyfikacji średniowiecznych (XIV w.) prace konserwatorskie oraz roboty budowlane południowo - wschodniego odcinka murów obronnych - IV etap szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
58.0000818/14Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Wita w Rogoźnie
NIP:766-14-30-445
Rogoźno, kościół p.w. św. Wita (XVI w.): renowacja elewacji szczytowej - frontowej kościoła oraz części elewacji bocznej od strony plebanii - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5000819/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
NIP:615-19-60-698
Osiek Łużycki, kościół p.w. Narodzenia NMP (XVI w.); cmentarz (XVII w.): wykonanie drenażu wokół kościoła i cmentarza wraz z odprowadzeniem wód opadowych szczegóły
Łącznie: 0.00
64.2500822/14Rzymskokatolicka parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach
NIP:896-11-56-196
Sobótka, kościół p.w. Nawiedzenia Maryi Panny na górze Ślęża (XIIw.): remont wieży kościoła szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
55.2500825/14Parafia rzymskokatolicka p.w. Św. Barbary
NIP:886-28-19-015
Glinno, kościół filialny p.w. Matki Bożej Bolesnej (XIX w.): zabezpieczenie konstrukcji zabytkowych kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
70.5000827/14Ludmiła Hnatów
NIP:946-13-55-823
Ścinawka Średnia, Zamek Kapitanowo (XIV- XVI w.); prace konserwatorskie polegajace na spięciu kotwami oraz przemurowaniu partii murów szczegóły
2014: 299 938.52
Łącznie: 299 938.52
59.2500829/14Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze
NIP:886-28-99-592
Grzędy, kościół filialny pw. św. Jadwigi Śląskiej (XVI w.): remont elewacji wraz z drenażem szczegóły
Łącznie: 0.00
77.0000832/14Fundacja Pałac Gorzanów
NIP:881-14-89-016
Gorzanów, założenie pałacowo- parkowe (XVI - XVII w.): III etap prac budowlano-zabezpieczających szczegóły
2014: 400 000.00
Łącznie: 400 000.00
64.2500835/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Włodzicach Wielkich
NIP:616-12-27-539
Nowa, kościół filialny pw. św. MB Bolesnej (XV w.): remont pokrycia dachu kościoła i wieży wraz z drenażem szczegóły
Łącznie: 0.00
66.7500836/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Włodzicach Wielkich
NIP:616-12-27-539
Włodzice Wielkie, kościół pw. św. Michała Archanioła (XVI w.): restauracja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i odwodnieniem szczegóły
Łącznie: 0.00
69.5000837/14PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA w WAŁBRZYCHU
NIP:886-24-95-038
Wałbrzych, kościół Zbawiciela (1788): renowacja okien i otworów okiennych - dokończenie prac szczegóły
Łącznie: 0.00
64.5000838/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Lipie
NIP:695-14-51-596
Jastrowiec, kościół filialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (XIII w.): naprawa elementów kostrukcyjnych dachu nad prezbiterium i wieży wraz z wymianą pokrycia szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0000841/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Osłej
NIP:612-17-97-319
Osła, kościół pw. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIX w.); naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0000842/14Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Dziwiszowie
NIP:611-26-36-203
Dziwiszów, kościół p.w. Św. Wawrzyńca (XIV w.): remont elewacji - kontynuacja szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0000843/14Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Tekli w Pławnej Dolnej
NIP:616-12-27-568
Pławna Dolna, kościół p.w. św. Tekli (XV w.): remont elewacji z konserwacją detalu architektonicznego szczegóły
Łącznie: 0.00
49.0000852/14Wspólnota Mieszkaniowa Budynku przy ul. Limanowskiego 14
NIP:679-27-00-689
Kraków, kamienica przy ul. Limanowskiego 14 (XIX w.): prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane szczegóły
Łącznie: 0.00
67.7500854/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Franciszka z Asyżu w Jutrzynie
NIP:914-14-98-998
Jutrzyna, kościół Parafialny p. w. św. Franciszka z Asyżu (XIII w. przeb. XVIII w.): III etap konserwacji elewacji - prezbiterium i wieża kościelna szczegóły
Łącznie: 0.00
87.7500857/14Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Świdnicy
NIP:884-17-33-917
Świdnica, Kościół Pokoju - ołtarz ( XVIII w.): konserwacja wraz z licem empory wschodniej (część środkowa) szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
56.5000858/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca w Gliniance
NIP:532-18-14-401
Glinianka, kościół p.w. św. Wawrzyńca (około 1763 r.): prace konserwatorskie w wewnątrz obiektu polegające na remoncie ścian, sufitów oraz pracach towarzyszących szczegóły
Łącznie: 0.00
44.5000860/14Sierakowscy Halina i Stefan
NIP:618-16-14-854
Kalisz, Kamienica "Dom Szrajera" (1904-1905 r.): prace restauratorskie i konserwatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
61.5000861/14Euro Trade And Financial Services Marcin Pilszak
NIP:753-16-56-010
Bogatynia. dom o konstrukcji przysłupowo - zrębowo - ryglowej (ok.1810 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie stolarki okiennej i drzwiowej, schodów oraz stropów belkowo -deskowych na parterze i I piętrze szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0000862/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Karola Boromeusza
NIP:899-21-24-234
Wrocław, kościół p.w. św. Karola Boromeusza (XX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie w zakresie elewacji południowej wraz z portalami bocznymi i rozetą oraz portalu głównego na elewacji zachodniej szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
62.0000864/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Wawrzyńca Męczennika w Wojniczu
NIP:873-26-69-913
Wojnicz, kościół p.w. św. Leonarda (XVII w.): wymiana poszycia gontowego i konserwacja drewnianej bryły architektonicznej szczegóły
Łącznie: 0.00
60.2500865/14Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Bożego Ciała w Brzegu Głogowskim
NIP:693-10-50-374
Góra św. Anny, kosciół św. Anny (1716 r.): remont i naprawa dachu na kościele szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5000866/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marcina w Świętem
NIP:913-15-49-961
Święte, kościół p.w. Św. Marcina (XVIII w.) : remont hełmu wieży kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0000867/14Parafia św. Michała Archanioła w Szalowej
NIP:738-17-84-863
Szalowa, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XVIII w.): remont więźby i wymiana poszycia gontowego dachu kaplicy szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
66.7500868/14Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lubaniu
NIP:613-15-04-738
Lubań, kościół ewangelicki Marii Panny (XIV w.): remont i konserwacja sklepień - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
61.2500871/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Drzeczkowie
NIP:697-21-31-402
Drzeczkowo, drewniany kościół p.w. NMP Wniebowzietej (1775 r.): montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu szczegóły
Łącznie: 0.00
67.2500872/14Alina Orlik, Marek Szymula
NIP:615-13-94-595
Działoszyn, dom przysłupowy (XIX w.): zabezpieczenie i renowacja szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0000873/14Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Starych Bogaczowicach
NIP:886-26-94-080
Stare Bogaczowice, kościół parafilany p.w.św. Józefa Oblubieńca (1685 - 1690 r.): prace remontowe elewacji zewnętrznej kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0000875/14Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Starych Bogaczowicach
NIP:886-26-94-080
Stare Bogaczowice, zabudowania poklasztorne - ob. budynek plebanii, biblioteki i kaplicy (XVII w.): wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi szczegóły
Łącznie: 0.00
62.2500877/14Parafia Rzymskokatolicka św. Jakuba Większego
NIP:923-15-62-613
Obra, pocysterski kościół p.w. św. Jakuba Większego Apostoła (XVIII w.): przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich przy stallach znajdujących się w prezbiterium szczegóły
Łącznie: 0.00
67.2500878/14Parafia Rzymsko-Kat. p.w Św.Jana Apostoła i Ewangelisty w Dziećmorowicach
NIP:886-28-90-970
Modliszów , kościół p.w św. Bartłomieja (XIV w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i tynków renowacyjnych - prace ratujące zagrożone polichromie szczegóły
Łącznie: 0.00
62.7500882/14Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Świętego Mikołaja Biskupa w Lewicach
NIP:595-14-66-203
Lewice, kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa - Ołtarz główny - korpus centralny (XVII - II poł. XVIII w.): pełna konserwacja i restauracja szczegóły
Łącznie: 0.00
69.5000883/14Parfia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Marcina w Barkowie
NIP:915-17-35-939
Barkowo, kościół p.w. Św. Antoniego (1829 r.): remont elewacji - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
68.2500884/14Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Ujanowicach
NIP:737-10-12-900
Ujanowice, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XVI w.): dokończenie osuszania murów kościoła, izolacje przeciwwilgociowe szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
54.0000885/14Powiat Puławski
NIP:716-26-57-633
Puławy, budynek I L.O. (XX w.): remont elewacji wraz z remontem detali architektonicznych szczegóły
Łącznie: 0.00
57.0000886/14Powiat Kłodzki
NIP:883-16-80-036
Kłodzko, budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego (XVII w.): prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej - etap I szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
56.7500887/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Łapanowie
NIP:868-15-37-879
Łapanów, kościół p.w. św. Bartłomieja - polichromie (1903 r.): remont konserwatorski (powódź 2010 r.) szczegóły
Łącznie: 0.00
78.5000889/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu
NIP:691-20-40-179
Legnickie Pole, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej, barokowy ołtarz główny ( XVIII w.): kontynuacja prac konserwatorskich w prezbiterium kościoła-prace przy elementach drewnianych, złoconych, polichromowanych i obrazie olejnym wraz z ramą szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
81.2500890/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu
NIP:691-20-40-179
Legnickie Pole, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacji frontowej kościoła: etap II - południowa wieża-hełm i część szczytowa do gzymsu szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
65.5000893/14Towarzystwo Boskiego Zbawiciela Dom Zakonny Księża Salwatorianie
NIP:915-13-15-278
Bagno, kompleks pałacowo – parkowy (XVII w.): remont pokrycia dachowego dawnej powozowni i stróżówki szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
73.0000896/14Archikatedra pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu
NIP:898-17-55-936
Wrocław, Kolegiata Św. Krzyża i Św. Bartłomieja (1288-1350 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji południowej obejmującej dwie ściany wierzy południowej oraz południową ścianę transeptu szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
73.7500897/14Diecezja Wrocławsko – Gdańska Obrządku Greckokatolickiego
NIP:895-17-27-533
Wrocław, kościół p.w. św. Wincentego i św. Jakuba (XIV w.): wykonanie izolacji ściany zachodniej - kontynuacja szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
61.7500899/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego w Ratajnie
NIP:882-21-06-361
Sieniawka, kościół filialny p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): remont dachów kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0000902/14Fundacja "Twoje Dziedzictwo"
NIP:125-16-15-567
Żeliszów, kościół poewangelicki (1796-1797 r.): remont dachu - etap I szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
79.5000904/14Przedsiębiorstwo Turystyczne Pałac Niesytno w Płoninie S.C. A. Kosub, K. Harkawy, J. Jerzak
NIP:695-15-20-400
Płonina, Pałac Niesytno (XVI w,): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynku pałacu - III etap szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
60.0000906/14Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia NMP w Bardzie
NIP:887-16-35-295
Bardo, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XVII w.): konserwacja obrazów Michaela Willmanna "Święta Jadwiga" i "Pokłon Trzech Króli" szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
61.2500912/14Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia NMP w Bardzie
NIP:887-16-35-295
Bardo, Kaplica Różańcowa Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa (XX w.): prace remontowo-restauratorskie - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
57.5000914/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi
NIP:915-13-21-008
Trzebnica, Bazylika p.w. św. Bartłomieja Ap. i św. Jadwigi (XIII w.): remont posadzki kamiennej w nawach bocznych szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
63.3300918/14Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
NIP:884-20-93-549
Rogoźnica, mur oporowy przy baraku Siemensa na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen (XX w.): remont szczegóły
2014: 25 243.17
Łącznie: 25 243.17
59.7500919/14Parafia Rzymskokatolicka ww. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Żarskiej Wsi
NIP:615-20-03-763
Gronów, kościół filialny pw. NMP Królowej Korony Polskiej (XIX w.): remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia ceramicznego górnej części dachu mansardowego i wykonanie obróbek blacharskich-etap I remontu dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
73.2500921/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lwówku Śląskim
NIP:616-12-23-412
Lwówek Śląski, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XV w.): kontynuacja renowacji elewacji-konserwacja kamienia i wymiana tynków szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
69.7500924/14Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Pisarzowicach
NIP:614-15-81-433
Raszów, kościół filialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP - mauzoleum rodziny Schaffgotschów (XVI- i XVII w.): konserwacja zespołu nagrobków i płyt epitafijnych - etap III szczegóły
Łącznie: 0.00
68.7500926/14Parafia w Lądku Zdroju
NIP:881-13-99-483
Kąty Bystrzyckie, kościół filialny pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XVI w.): konserwacja malowideł ściennych na ścianach północnej, wschodniej i południowej nawy szczegóły
Łącznie: 0.00
72.2500928/14Opactwo Sióstr Benedyktynek
NIP:614-14-78-008
Krzeszów, pocysterskie Opactwo Benedyktynek (XVIII): konserwacji barokowych portretów śląskiej dynastii piastowskiej autorstwa J.J. Knechtla - 5 portretów Piastów śląskich (ok. 1720 r.) szczegóły
2014: 96 124.50
Łącznie: 96 124.50
79.0000930/14Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe TISSO Krzysztof Harkawy
NIP:648-10-36-143
Płonina, zamek Niesytno (XIV w.): prace konserwatorskie, zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, stabilizacja konstrukcyjna budynków zamkowych - III etap szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
58.0000931/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Krzewinie
NIP:615-17-64-827
Krzewina, kościół pw. św. Jana Chrzciciela (XVIII w.): restauracja i konserwacja wnętrza kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
67.5000933/14Stanisław Kubarski
NIP:611-00-08-187
Komarno, pałac - malowidła ścienne i wyprawy w sali narożnej I piętra (XVIII i XIX w.): transfer i pełna konserwacja - II etap szczegóły
Łącznie: 0.00
55.7500936/14Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej Dom Zakonny
NIP:887-13-44-617
Bardo, budynek klasztorny (XIX w.): wymiana stolarki okiennej wraz z konserwacją wirtaży w neobarokowej kaplicy na pólnocno-wschodniej i wschodniej ścianie budynku szczegóły
Łącznie: 0.00
53.0000939/14PHILIP HEALY
NIP:692-23-54-867
Legnica, budynek piecowni i kotłowni d. gazowni miejskiej (1887, 1914 ­ 1916 r.) ­kapitalny remont dachu - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
66.6700941/14Parafia Rzymskokatolicka p.w.NMP Nieustającej Pomocy w Boguszyach
NIP:911-19-26-515
Boguszyce, kościół p.w. NMP Nieustającej Pomocy (XVIII w.): remont drewnianej wieży kościoła- kontynuacja prac szczegóły
Łącznie: 0.00
71.3300943/14Parafia Ewangelicko - Augsburska pw. NMP w Legnicy
NIP:691-12-08-777
Legnica, kościół ewangelicko - augsburski pw. NMP (XIV/XIX w.): wzmocnienie konstrukcji wieży północnej, powstrzymanie katastrofy budowlanej - IV etap szczegóły
2014: 499 025.58
Łącznie: 499 025.58
73.2500946/14Zgromadzenie Redemptorystów, Dom Zakonny w Bardzie
NIP:887-13-50-492
Bardo Śląskie, pocysterski klasztor – obecnie Muzeum Sztuki Sakralnej (1716 r.): montaż systemu sygnalizacji pożaru – etap II szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
72.0000949/14Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sycowie
NIP:619-13-31-508
Święty Marek, kościół filialny p.w. św. Marka (XVII w.): wymiana pokrycia dachowego – etap II oraz wymiana rynien i rur spustowych wraz z instalacją odgromową szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
63.2500951/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jacka w Pogorzeliskach
NIP:502-00-79-094
Pogorzeliska, kościół pw. św. Jacka (XVII w. ): remont elewacji - ściany szkieletowe korpusu kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2500952/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Wojcieszowie
NIP:694-16-32-103
Wojcieszów, kościół poewangelicki pw. Piotra Jerzego Frassati (XVIII w.): wymiana pokrycia dachu wraz z instalacją odgromową szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0000955/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Świętej Jadwigi Śląskiej
NIP:882-20-50-181
Dobrocin, kościół p.w.św.Piotra i Pawła wybudowany (XIII w.): prace konserwatorskie polichromii na ścianie północnej i wschodniej szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0000959/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego w Pieszycach
NIP:882-18-62-066
Pieszyce-Kamionki, kościół pw. Aniołów Stróżów (XVIII w.): remont elewacji wraz z drenażem szczegóły
Łącznie: 0.00
67.2500962/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Antoniego Padewskiego w Pieszycach
NIP:882-18-62-066
Pieszyce, kościół pw. św. Antoniego (XIX w.): kontynuacja remontu i konserwacji południowej elewacji korpusu wraz z przyległą ścianą i przyporą transeptu południowego - etap VII szczegóły
Łącznie: 0.00
64.5000963/14Stowarzyszenie Doliny Zadrny
NIP:614-15-98-209
Uniemyśl, dawny kościół p.w. św. Mateusza (XVIII w.): kompleksowe prace zabezpieczające szczegóły
Łącznie: 0.00
68.7500965/14Sławomir Bieda
NIP:678-00-29-553
Leśna, Pałac Baworowo (XIX w.): zabezpieczenie konstrukcji wraz z odtworzeniem stropów i klatki schodowej pałacu szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2500966/14Bogusław i Elżbieta Kraus
NIP:777-12-43-141
Grabiszyce Dolne, budynek szachulcowy (1820 r.): remont dachu, konserwacja konstrukcji szachulcowej oraz stolarki okiennej i drzwiowej szczegóły
Łącznie: 0.00
73.2500970/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja
NIP:897-15-58-252
Wrocław, kościół p.w. św. Antoniego (XVII w.): wykonanie prac konserwatorsko - restauratorskich nawy głównej i nawy bocznej wschodniej w częsci od strony prezbiterium oraz klatki schodowej w częsci wschodniej kościoła szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
67.5000975/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej
NIP:886-28-45-478
Jedlina-Zdrój, kościół poewangelicki (II poł. XIX w.): prace konserwatorskie, restauratorsie i roboty budowlane wewnątrz obiektu - kontynuacja prac szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0000993/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu
NIP:735-16-20-246
Trybsz, kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej (XVI w.): pełna konserwacja elementów wyposażenia kościoła i remont konserwatorski kamiennej posadzki - zakończenie prac szczegóły
Łącznie: 0.00
69.5001004/14Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu
NIP:922-17-73-722
Zamość, Katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Ap. - drzwi zewnętrzne dwie pary (XVII w.): konserwacja techniczna, estetyczna, restauracja i rekonstrukcja ozdobnych elementów szczegóły
Łącznie: 0.00
57.2501008/14Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu
NIP:766-16-03-638
Wągrowiec,kościół p.w. św. Jakuba Apostoła - instrument organowy (1904 r.): restauracja i rekonstrukcja instrumentu organowego Wilhelma Sauera szczegóły
Łącznie: 0.00
63.7501009/14Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wągrowcu
NIP:766-16-03-638
Wągrowiec, kościół p.w. św. Jakuba Apostoła (XIV w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
67.7501011/14Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej
NIP:618-10-45-706
Russów, dworek Marii Dąbrowskiej (XIX w.): wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i przeciwpożarowej szczegóły
Łącznie: 0.00
71.7501013/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Dysie
NIP:713-23-38-981
Dys, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XVI w.): prace konserwatorskie przy elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych - II etap szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
74.0001014/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Różańcowej i św. Jana Kantego w Przydonicy
NIP:734-11-52-306
Przydonica, drewniany kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej i św. Jana Kantego (1527 r.): pełna konserwacja grupy Ukrzyżowanie, konserwacja techniczna tryptyku Sacra Conversazione - etap I szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
65.7501016/14Bożenna i Krzysztof Pokropski
NIP:972-00-22-365
Głuchowo, pałac (XVIII-XIX w.): remont stropów nad parterem i nad pierwszym piętrem szczegóły
Łącznie: 0.00
63.7501018/14Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Narodzenia N.M.P. w Sromowcach Niżnych
NIP:735-16-06-660
Sromowce Niżne, kościół p.w. św. Katarzyny - tryptyk i skrzydła dawnego tryptyku (XV w.): pełna konserwacja tryptyku i skrzydeł retabulum ołtarzowego szczegóły
Łącznie: 0.00
58.7501020/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach
NIP:549-23-64-229
Głębowice, kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej - polichromie na sklepieniu i chórze w najstarszej drewnianej części kościoła (1518 r.): konserwacja wraz ze wzmocnieniem strukturalnym podłoża drewnianego szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0001021/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. św.Katarzyny
NIP:551-22-82-820
Spytkowice, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XVII w.): konserwacja polichromii ścian wewnętrznych oraz sklepień - kontynuacja prac szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0001028/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Trójcy w Gnieźnie
NIP:784-19-49-752
Gniezno, kościół p.w. Św. Trójcy (XV i XVII w.): remont dachu nawy głównej - etap I szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
0 błędy form.01030/14Gmina Racławice
NIP:659-11-84-436
Janowiczki, dwór (1914 r.): remont i adapatcja - etap I: remont fundamentów, stropów, dachów, ścian wewnętrznych, schodów, posadzek, stolarki okiennej i drzewiowej; remont instalacji c.o. wraz z kotłownią i wentylacją, wewnętrznej instalacji wod-kan i kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej wraz z zasilającą linią napowietrzną szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0001031/14Parafia Katedralna Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu
NIP:922-17-73-722
Zamość, katedra Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Ap. - drzwi do zakrystii (zewnętrzne) i drzwi do krypt rodu Zamoyskich (XVIII/XIX w.): konserwacja i restauracja szczegóły
Łącznie: 0.00
56.2501032/14Gmina Tuchów
NIP:873-10-10-365
Tuchów, Sokół (1911 r.): izolacja fundamentów, renowacja ścian zewnętrznych i wieżyczek, restauracja piwnic, korytarzy wraz z altaną w otoczeniu zabytku szczegóły
Łącznie: 0.00
58.7501034/14Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św.Doroty-Córek Najświętszych Serc
NIP:618-19-29-032
Kalisz, klasztor OO. Franciszkanów (XVII w.): remont dachu nad wschodnim skrzydłem klasztoru ob. użytkowanego przez Zgromadzenie Sióstr Nauczycielek św. Doroty szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0001036/14Powiat Chrzanowski
NIP:628-17-15-276
Płaza, Pałac Starzeńskich - obecnie Dom Pomocy Społecznej (XVIII w.): renowacja elewacji (ostatni etap), przebudowa elementów związanych z wejściem do zaplecza kuchennego wraz z modernizacją wentylacji mechanicznej szczegóły
Łącznie: 0.00
56.2501037/14Parafia Wszystkich Świętych w Krakowie
NIP:676-10-67-104
Kraków, kościół p.w. Ś.Ś. Apostołów Piotra i Pawła - ornat z włoskiej tkaniny jedwabnej (XVI w.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
56.7501038/14Anna Kaźmierczak-Pochelska
NIP:666-18-31-178
Rdutów Nowy, wiatrak koźlak (XVIII w.): remont dachu, stropów i ścian wiatraka szczegóły
Łącznie: 0.00
64.2501040/14 Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łeknie
NIP:766-18-79-079
Łekno, kościół p.w. Ap. Piotra i Pawła - manierystyczny ołtarz boczny - nawa północna: prace konserwatorskie i restauratorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0001042/14Parafia Archikatedralna p.w.Wniebowzięcia NMP i św.Wojciecha w Gnieźnie
NIP:784-19-39-943
Gniezno, kościół p.w. św. Piotra i Pawła (XVII i XVIII w.): prace konserwatorsko-­budowlane przy fundamentach, cokole, tynkach - etap II (ściana wschodnia) szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
62.2501043/14Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowie Lubelskim
NIP:714-13-72-977
Ostrów Lubelski, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (1755 r.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wraz z tynkami renowacyjnymi, renowacja elewacji i parkanu szczegóły
Łącznie: 0.00
59.7501044/14Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP w Książnicach Wielkich
NIP:682-15-08-926
Książnice Wielkie, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVII w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz odnowienie i uzupełnienie tynków wewnętrznych w kaplicy św. Izydora szczegóły
Łącznie: 0.00
65.7501045/14Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Dom Zakonny Górka Klasztorna
NIP:767-14-24-386
Rataje, kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej; Sanktuarium Maryjne w Górce Klasztornej (XVII w.): remont dachu kościoła wraz z renowacją elewacji szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
49.0001047/14Urszula Bukowska, Małgorzata Kowalska, Zygmunt Kłosowski
NIP:736-10-91-772
Zakopane, Willa Cicha (XIX-XX w.): remont całości budynku oraz otoczenie zabytku - mała architektura drewniana wokół budynku wraz z ogrodzeniem szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2501048/14Opactwo Benedyktynów
NIP:698-14-44-974
Lubiń, budynek klasztorny Opactwa Benedyktynów (XVII w.): prace renowacyjne elewacji wraz z wymianą i naprawą stolarki okiennej i drzwiowej szczegóły
Łącznie: 0.00
72.7501049/14Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego
NIP:778-13-28-212
Poznań, Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia wraz z klasztorempodominikańskim (XIII w.): prace przy połaci wschodniej i północnej dachu skrzydła zachodniego klasztoru szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
65.7501050/14Gmina Kaźmierz
NIP:787-20-76-443
Kaźmierz, pałac (XIX w.): remont szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0001052/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św.Bartłomieja Apostoła w Wójtowej
NIP:738-19-04-853
Wójtowa, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (XVI rozbud. XVIII w.): roboty remontowe drewnianej konstrukcji dachu wraz z wymianą pokrycia oraz remont ścian szczegóły
Łącznie: 0.00
72.7501053/14Klasztor OO. Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej
NIP:551-10-03-427
Brody, Kościół Grobu Matki Boskiej (XVII w.): konserwacja techniczna i estetyczno-plastyczna dekoracyjnego kamienno-metalowego ogrodzenia kościoła z figurami Dwunastu Apostołów- etap I szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
58.0001054/14Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
NIP:897-14-70-770
Wrocław, budynek Wrocławskiej Rady FSNT NOT, ul. Piłsudskiego 75 (1893-1896 r.): przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich elewacji części środkowej budynku szczegóły
Łącznie: 0.00
67.5001055/14Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej
NIP:897-13-90-918
Wrocław, zespół klasztorny Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej (XVIII w.): remont elewacji zachodniej od strony Zaułka Ossolińskich szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0001056/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Mierczycach
NIP:695-14-46-388
Mierczyce, kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV w. przeb. XV w.): roboty remontowo-konserwatorskie elewacji , wykonanie izolacji pionowej z drenażem opaskowym i odprowadzeniem wód opadowych szczegóły
Łącznie: 0.00
72.2501057/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Skrzatuszu
NIP:764-23-28-645
Skrzatusz, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XVII w.): zakończenie ratunkowej konserwacji balustrady belkowania wraz z konserwacją gzymsu oraz tynków, sztukaterii i dekoracji malarskich w nawie kościoła szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
57.7501058/14Parafia rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy
NIP:918-14-98-869
Biszcza, kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusa (1912 r.): zabezpieczenie obiektu przed dalszą degradacją - roboty wewnętrzne - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
63.5001059/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Ulesiu
NIP:691-24-60-556
Ulesie, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVI w.): wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych kościoła-etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0001060/14Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Piotra i Pawła w Kosiskach
NIP:695-13-89-443
Kosiska, kościół p.w. śś Piotra i Pawła (XVIII w.): konserwacja i remont tynków sklepienia - kontynuacja szczegóły
2014: 75 000.00
Łącznie: 75 000.00
61.2501061/14Parafia rzymskokatolicka Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy
NIP:918-14-98-869
Bukowina, kościół filialny p.w. Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (1675 r.): odsłonięcie i konserwacja malowideł z 2. poł. XIX wieku na sklepieniu nawy - kontynuacja prac szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0001062/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Kłobuczynie
NIP:502-01-08-921
Kłobuczyn, kościół parafialny p.w. św. Jadwigi Śląskiej (XIV w.): remont elewacji kościoła - etap II. szczegóły
Łącznie: 0.00
56.0001063/14Miasto i Gmina Szczawnica
NIP:735-10-26-738
Szczawnica, kaplica na cmentarzu szalayowskim (1870 r.): remont konserwatorski kaplicy cmentarnej wraz z konserwacją zabytkowego wyposażenia szczegóły
Łącznie: 0.00
51.7501064/14Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Boskiej Ostrobramskiej w Rząsinach
NIP:616-12-27-516
Rząsiny, kościół parafialny p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej (1751 - 1753 r.): wymiana okien wraz z odnowieniem kamiennych obramień szczegóły
Łącznie: 0.00
72.5001065/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rodziny w Chełmsku Śląskim
NIP:614-15-63-145
Okrzeszyn, kościół filialny pw. Narodzenia NMP (XVIII w): remont konstrukcji więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu nad prezbiterium wraz z instalacją odgromową szczegóły
2014: 61 414.19
Łącznie: 61 414.19
60.7501066/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętego Augustyna w Ciechanowicach
NIP:614-16-06-883
Ciechanowice, kościół pw. św. Augustyna (XVI w.): naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia szczegóły
Łącznie: 0.00
58.7501067/14Parafia Rzymsko-katolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Legnicy
NIP:691-20-00-317
Legnica, Mauzoleum Piastów przy kościele Św. Jana Chrzciciela (1677-1679 r.): zabezpieczenie sklepienia i wzmocnienie łęku ceglanego nad kopułą Mauzoleum szczegóły
2014: 71 063.71
Łącznie: 71 063.71
61.7501070/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Bukowie
NIP:884-27-43-912
Pożarzysko, kościół p.w. św. Józefa (XIII w. przeb. XVII w. i XIX w.): prace konserwatorskie kamiennych elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0001073/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Anny w Ząbkowicach Śląskich
NIP:887-16-22-536
Ząbkowice Śląskie, kościół parafialny p.w. św. Anny (XIV w.): prace konserwatorskie elewacji - III etap wraz z remontem dachów dwóch kaplic szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
50.7501074/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Wszystkch Świętych
NIP:884-24-96-951
Szczepanów, kościół filialny p.w. Matki Boskiej Różańcowej (XVI w.): prace konserwatorskie elewacji korpusu nawowego kościoła - ostatni etap szczegóły
Łącznie: 0.00
77.7501075/14Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Świdnicy
NIP:884-17-33-917
Świdnica, Kościół Pokoju - cmentarz (XVII w.): rewitalizacja cmentarza przy Kościele Pokoju (V etap): prace konserwatorskie 3 nagrobków (X5, X6, X7) szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
59.2501076/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Niemczy
NIP:882-20-33-917
Niemcza, kościół p.w. św. Wojciecha (XVII w.):prace konserwatorskie elewacji z odsłonięciem sgraffit szczegóły
Łącznie: 0.00
61.2501078/14Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Bolesnej w Tymowej
NIP:692-22-65-460
Dziesław, kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP (1695 r., 1755 r., 1865 r.): prace remontowo - konserwatorskie dachu kościoła - poszycie dachu z łupka naturalnego  szczegóły
Łącznie: 0.00
80.2501079/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu
NIP:884-12-07-608
Strzegom, Bazylika (XIV w.): konserwacja dwóch XVI i XVII wiecznych płyt epitafijnych oraz dwóch kamiennych nagrobków wmurowanych w elewację kościoła wraz z likwidacją korozji biologicznej szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
74.5001081/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu
NIP:884-12-07-608
Strzegom, Bazylika Mniejsza p.w. św. App. Piotra i Pawła (XIV w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz I etap montażu systemu sygnalizacji pożaru szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
63.5001083/14Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Bolesnej w Tymowej
NIP:692-22-65-460
Tymowa, kościół parafialny pw. MB Bolesnej: konserwacja drewnianego polichromowanego stropu (1713 r) szczegóły
Łącznie: 0.00
61.7501085/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika w Domasławiu
NIP:896-14-12-009
Domasław, mur przykoscielny (XVI w.) przy kosciele p.w. Św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika: remont szczegóły
Łącznie: 0.00
69.5001088/14Lech-Gajda Kamila
NIP:615-19-11-659
Bogatynia. dom przysłupowy (1830 r.): prace zabezpieczające i renowacyjne - etap III szczegóły
Łącznie: 0.00
62.2501090/14Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Piotra i Pawła w Kosiskach
NIP:695-13-89-443
Postolice, kościół p.w. św. Marcina (XIV w.): remont elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
63.7501093/14Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Bartłomieja Ap w Wojciechowie
NIP:616-12-31-788
Wojciechów, kościół parafialny p.w. św. Bartłomieja (1786 r.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
71.7501095/14Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. zo.o.
NIP:886-00-02-416
Wałbrzych, Mauzoleum Hochbergów w zamku Książ (1734 r.):prace budowlano - konserwatorskie wnętrza mauzoleum szczegóły
2014: 40 806.00
Łącznie: 40 806.00
77.2501098/14Zamek Książ w Wałbrzychu Sp. zo.o.
NIP:886-00-02-416
Wałbrzych, zamek Książ w Wałbrzychu (XVIII,XX w.): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła północnego i środkowego szczegóły
2014: 456 539.17
Łącznie: 456 539.17
62.5001100/14Marek Malinowski
NIP:
Czernica, pałac (XVI w. ): ratownicze prace remontowe stropu nad wejściem głównym szczegóły
Łącznie: 0.00
72.7501101/14Diecezja Wrocławska Kościoła Polskokatolickiego
NIP:897-16-01-663
Wrocław, kościół p.w. Św. Marii Magdaleny (XIV w.): prace konserwatorskie przy elewacjach wież - północnej i południowej wraz z masywem międzywieżowym - III etap szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
77.2501102/14Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Najśw. Zbawiciela i Wszystkich Świętych
NIP:739-29-87-133
Dobre Miasto, baptysterium bazyliki p.w. Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych (XVII w.): kontynuacja prac konserwatorskich szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
58.7501104/14Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Stanisława B.M. i Św. Wacława M. w Świdnicy
NIP:884-18-53-231
Świdnica, Katedra p.w. Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M. (XIV w.): prace konserwatorskie przy Ołtarzu Matki Boskiej Częstochowskiej (1700 r.) - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0001106/14Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Stanisława B.M. i Św. Wacława M. w Świdnicy
NIP:884-18-53-231
Świdnica, Katedra p.w. Św. Stanisława B.M. i Św. Wacława M. (XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie zachodniego zamknięcia nawy głównej (część dolna) wraz z balustradą empory zachodniej - kontynuacja prac. szczegóły
2014: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
57.7501107/14Joanna Kubiaczyk-Grodzka
NIP:524-18-32-992
Leszno, zespół pałacowo-parkowy (XVII rozb. XIX w.): prace rewitalizacyjne i remontowo-budowlane szczegóły
Łącznie: 0.00
57.7501108/14Gmina Sobótka
NIP:896-10-00-784
Sobótka, kultowa rzeźba "Mnicha" (ok. 700-400 r. p.n.e): konserwacja rzeźby szczegóły
2014: 14 359.00
Łącznie: 14 359.00
77.7501109/14Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ
NIP:529-16-96-870
Sokołowsko, neogotycki budynek dawnego Sanatorium "Grunwald",(1853-76 r.): wykonanie robót zabezpieczających, stabilizacja konstrukcji, montaż stropów WPS wraz z pracami towarzyszącymi - etap III szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
59.5001111/14Gmina Dębowiec
NIP:685-19-50-851
Dębowiec, Dom dla Ubogich "Szpitalka" (1605 r.): zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0001112/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu
NIP:881-14-36-793
Międzylesie, budynek starej plebanii (XVII w.): konserwacja więźby dachowej z wymianą poszycia szczegóły
Łącznie: 0.00
80.5001113/14Parafia Ewangelicko Augsburska w Jaworze
NIP:695-10-10-142
Jawor, Kościół Pokoju p.w. Ducha Św. (2. połowa XVII - początek XVIII w.): prace konserwatorskie absydy kościoła oraz ściany wschodniej szczegóły
2014: 400 000.00
Łącznie: 400 000.00
73.0001116/14Parafia Rzymskokatolicka św. Antoniego Opata w Wozławkach
NIP:743-18-99-227
Wozławki, kościół p.w. św. Antoniego Opata - malowidło ścienne Macieja Jana Meyera w kaplicy św. Brunona (XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie - II etap oraz remont dachu i osuszenie ścian fundamentowych szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
68.7501117/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Mikołaja i MB Śnieżnej w Kotliskach
NIP:616-12-52-129
Kotliska, kościół pw. św. Mikołaja (XVw.): ratunkowa wymiana pokrycia dachu nad nawą i prezbiterium wraz z wykonaniem instalacji odgromowej szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0001118/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Szkaplerznej w Zbylutowie
NIP:616-12-27-249
Chmielno, kościół filialny pw. Wniebowzięcia NMP (XIV w.): remont dachu kościoła wraz z izolacją ścian przyziemia i odprowadzeniem wód opadowych szczegóły
Łącznie: 0.00
70.2501119/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lutczy
NIP:819-14-36-119
Lutcza, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XV w.): remont z modernizacją instalacji: elektrycznej, sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji pożaru, wykonanie rynsztoków odprowadzających wody opadowe, remont zakrystii oraz wykonanie monitoringu – etap IV szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
64.5001122/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny w Rybnicy
NIP:611-26-82-723
Rybnica, kościół pw. św. Katarzyny (XIV w.): kontynuacja prac remontowych-izolacja ścian fundamentowych wraz z drenażem i remontem kanalizacji deszczowej szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0001123/14Parafia Rzymskokatolicka św. Rocha i św. Mikołaja w Bażynach
NIP:743-17-17-278
Bażyny, kościół p.w. św. Rocha i św. Mikołaja (XIV w.) wieża (1940 r.): ostatni etap remontu dachów kościoła - wieża szczegóły
2014: 151 594.85
Łącznie: 151 594.85
69.5001125/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św Ap. Piotra i Pawła w Legnicy
NIP:691-20-29-930
Legnica, kościół pw. św. Ap. Piotra i Pawła (XIV w.): kontynuacja prac restauratorskich-konserwacja i restauracja trzech przęseł (V, VI, VII) środkowej części nawy głównej szczegóły
Łącznie: 0.00
74.7501127/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie
NIP:743-18-47-615
Chwalęcin, Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego (1728 r.): interwencyjny remont części dachu kościoła (połać północna i pokrycie absydy). szczegóły
2014: 400 000.00
Łącznie: 400 000.00
64.7501128/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Świerzawie
NIP:694-15-92-125
Świerzawa, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XIV w.): wykonanie izolacji i drenażu oraz przebudowa kanalizacji deszczowej szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
78.0001131/14Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela
NIP:582-12-99-161
Orneta, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIV w.): interwencyjny remont części dachu - etap II (zakończenie remontu dachu nad nawą południową) szczegóły
2014: 554 668.76
Łącznie: 554 668.76
68.7501133/14Muzeum Regionalne w Opocznie
NIP:768-12-96-458
Opoczno, zamek kazimierzowski (XIV w.) - siedziba Muzeum Regionalnego w Opocznie: wymiana stolarki okiennej szczegóły
Łącznie: 0.00
80.7501134/14Archidiecezja Warmińska
NIP:739-12-68-407
Frombork, katedra Kaplica Zbawiciela (XVIII w.): konserwacja polichromii Macieja Jana Meyera na ścianie zachodniej i ław szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
60.5001136/14Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem świętego Jakuba
NIP:739-32-08-444
Olsztyn, kościół p.w. św. Jakuba - bazylika mniejsza (XIV w.) - organy chórowe - tzw. mniejsze (XIX w.): konserwacja instrumentu muzycznego szczegóły
Łącznie: 0.00
63.2501138/14Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
NIP:881-13-68-850
Bystrzyca Kłodzka, budynki kościoła i szkoły ewangelickiej z pocz. XIX w. obecnie Muzeum Filumenistyczne: kompleksowy remont elewacji budynków szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
59.2501139/14"Uzdrowisko Szczawno-Jedlina" S.A.
NIP:886-00-00-340
Szczawno - Zdrój, Hala Spacerowa (1894 r.): renowacja elewacji i wymiana stolarki okiennej szczegóły
2014: 92 257.17
Łącznie: 92 257.17
69.7501145/14Parafia Prawosławana pw. Św. Archanioła Michała w Pielgrzymce
NIP:685-21-51-572
Pielgrzymka, cerkiew prawosławna (1886 r.): konserwacja stropu nawy szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0001147/14Parafia rzym - kat. w Dydni
NIP:686-14-84-480
Dydnia, kościół p.w. św. Michała Archanioła i św. Anny - polichromie ścienne (XIX w.): konserwacja i restauracja - kontynuacja prac - nawa południowa szczegóły
Łącznie: 0.00
57.0001148/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła "FARA"
NIP:771-16-62-288
Piotrków Trybunalski, kościół farny p.w. św. Jakuba – drewniany ołtarz boczny polichromowany i złocony p.w. Ukrzyżowania (XVIII w.): konserwacja - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01151/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła "FARA"
NIP:771-16-62-288
Piotrków Trybunalski, kościół farny p.w. św. Jakuba (XIV w.): wykonanie dokumentacji projektowej osuszenia i wzmocnienia konstrukcji ścian kościoła oraz wykonanie systemu alarmowego i systemu zabezpieczeń p.poż. szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001154/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Rocha w Konopnicy
NIP:832-20-73-078
Konopnica, popauliński kościół p.w. św. Rocha (1642-1650 r.): konserwacja prezbiterium szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
83.7501155/14Warmińska Kapituła Katedralna we Fromborku
NIP:739-35-89-742
Frombork, mury obronne (XIV w.): remont baszty prochowej, muru B - kontynuacja (decyzja PINB) szczegóły
2014: 500 000.00
Łącznie: 500 000.00
70.2501156/14Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętej Barbary w Płośnicy
NIP:571-13-10-134
Płośnica, kościół p.w. św. Barbary (XVI w.): remont elewacji szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
73.7501158/14Miasto Kostrzyn nad Odrą
NIP:599-27-71-328
Kostrzyn nad Odrą, Bastion Król (XVI w.): remont oskarpowania północnego czoła szczegóły
2014: 164 560.78
Łącznie: 164 560.78
61.7501159/14Mirosław Kubiak
NIP:
Jagodne Małe, Dwór Jagodne Male (XIX w.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
57.5001160/14Gmina Miejska Szczytno
NIP:745-17-48-603
Szczytno, kamienica przy ul. Polnej 16 (XIX w.): odrestaurowanie i konserwacja polegająca na wzmocnieniu spękań elewacji i wymianie stolarki szczegóły
Łącznie: 0.00
61.2501162/14Parafia Rzym.- Kat. p.w. św. Onufrego
NIP:813-32-57-392
Łąka, kościół p.w. św. Onufrego - dwa ołtarze boczne p.w. św. Józefa i Miłosierdzia Bożego (XVIII w.): konserwacja i rewaloryzacja szczegóły
Łącznie: 0.00
68.7501165/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Przenajświętszej Trójcy w Chruścielu
NIP:582-15-53-441
Chruściel, kościół rzymskokatolicki p.w. Przenajświętszej Trójcy (XVIII w.): remont pokrycia dachu i więźby wraz z interwencyjnym zabezpieczeniem polichromii barokowego stropu szczegóły
Łącznie: 0.00
57.2501166/14Gmina Iława
NIP:744-16-60-841
Szymbark, budynek w kompleksie ruin zamku gotyckiego (XIV w.): przebudowa budynku na Gminne Centrum Kulturalno - Historyczne szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
59.2501169/14Parafia Grekokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Pasłęku
NIP:578-28-27-979
Pasłęk, kościół p.w. Narodzenia NMP - ołtarz główny (XIX w.): konserwacja i restauracja - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0001177/14Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Jana Ewangelisty
NIP:739-32-30-343
Nowe Kawkowo, kościół p.w. św. Jana Ewangelisty (1380 r.): prace remontowo-konserwatorskie w zakresie naprawy i izolacji fundamentów oraz naprawy uszkodzeń i spękań oraz osuszenia cokołu i ścian szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0001178/14Gmina Miejska Lubawa
NIP:744-16-60-858
Lubawa, mury obronne Zamku Biskupów Chełmińskich (XIV/XV w.): remont muru południowego wraz z narożnikiem z klatką schodową, remont części muru zachodniego szczegóły
2014: 190 393.37
Łącznie: 190 393.37
61.2501179/14Parafia p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba w Rogowie Opolskim
NIP:199-01-09-824
Rogów Opolski, kościół p.w. św. Apostołów Filipa i Jakuba (XIII w.): konserwacja i restauracja ołtarza głównego (XVII w.) szczegóły
Łącznie: 0.00
53.5001182/14Gmina Wałbrzych
NIP:8862584003a
Wałbrzych, Budynek nr 2 - Siłownia Parku Wielokulturowego Stara Kopalnia (XX w.): rewitalizacja obiektu szczegóły
Łącznie: 0.00
60.2501183/14Parafia pw. Bożego Ciała i św. Norberta w Czarnowąsach
NIP:991-00-41-472
Czarnowąsy, kościół p.w. Bożego Ciała i św. Norberta (XVIII w.): konserwacja i restauracja ambony. szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0001184/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zmartwychwstania Pańskiego w Słobitach
NIP:582-16-24-158
Słobity, kościół p.w. Zmartwychwstania Pańskiego (XIXw.): remont konstrukcji i pokrycia dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
65.7501185/14Rzymsko - Katolicka Parafia Narodzenia N.M.P. w Kałkowie
NIP:753-14-70-156
Kałków, kościół p.w. Narodzenia NMP (XIV/XVII w.): konserwacja i restauracja gotyckiej i manierystycznej polichromii szczegóły
Łącznie: 0.00
56.5001186/14Dom Zakonny we Wrocławiu Kongregacji Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy
NIP:898-21-99-555
Wrocław, kaplica w łączniku Zespołu budowlanego szpitala św. Jerzego (XX w.) ob. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy: wymiana okien z witrażami szczegóły
Łącznie: 0.00
78.5001187/14Parafia p.w. św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie
NIP:753-10-54-498
Nysa, Bazylika p.w. św. Jakuba Ap. i Agnieszki (XVII/XVIII w.) - baptysterium: konserwacja estetyczna boazerii z cyklem obrazów tablicowych Karola Dankwarta - etap IV - ostatni szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
0 błędy form.01188/14Klasztor Mniszek Kamedułek w Złoczewie
NIP:827-18-55-752
Złoczew, Zespół Klasztorny Mniszek Kamedułek (XVII w.): wymiana instalacji elektrycznej i poż szczegóły
Łącznie: 0.00
80.5001189/14Klasztor OO. Dominikanów
NIP:897-15-89-726
Wrocław, kościół p.w. św. Wojciecha OO. Dominikanów (XIV w.): ratunkowe prace remontowe pokrycia dachu kościoła - etap III - remont dachu prezbiterium szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
59.0001190/14Czyste Lasy Czyste Miasto Chalecki Marcin
NIP:611-15-31-583
Staniszów, Zamek Księcia Henryka (1806 r.): zabezpieczenie murów szczegóły
Łącznie: 0.00
51.5001191/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach
NIP:571-12-89-055
Koszelewy, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego - szafa organowa (ok. 1880 r.), ołtarz p.w. Serca Jezusowego (1928 r.), ołtarz p.w. Najświętszej Marii Panny (1928 r.) i chrzcielnica (1928 r.): szczegóły
Łącznie: 0.00
68.7501192/14Parafia rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Iłowej
NIP:924-17-40-855
Iłowa, kościół p.w. Chrystusa Króla (XVIII w.): remont dachu z wymianą pokrycia - kontynuacja szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0001193/14Krystyna Gąsior,xxxxxxxxxxxx, Katarzyna Sroczyńska, Tadeusz Gałkiewicz, Marcin Lutrosiński, Jolanta Mikulska, Maria Arnoldt-Russocka
NIP:684-10-89-214
Łódź, ul. Piotrkowska 225 - kamienica czynszowa (1881-1883 r.): konserwacja i restauracji elewacji frontowej od strony ul. Piotrkowskiej wraz z narożnikiem szczegóły
Łącznie: 0.00
69.5001195/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława
NIP:897-16-71-698
Wrocław, kościół p.w. św. Stanisława, Doroty i Wacława (XIV w.): konserwacja i pomalowanie tynków wewnątrz kościoła - etap III szczegóły
Łącznie: 0.00
70.3301196/14Stanisław i Danuta Kuduk
NIP:612-11-33-507
Warta Bolesławiecka, dwór (XVI w.): pełna konserwacja i odtworzenie XVII i XIX-wiecznej dekoracji sgraffitowej na elewacji wschodniego skrzydła budynku - etap I szczegóły
2014: 500 000.00
Łącznie: 500 000.00
65.7501197/14Agnieszka Kochanowska
NIP:884-22-61-662
Mrowiny, pałac (XVI w.): roboty zabezpieczające, rozbiórkowe, izolacyjne, częściowe odtworzenie fundamentów, ścian, stropów, klatki schodowej i dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
65.7501200/14Parafia rzymsko-katolicka
NIP:743-16-93-951
Bieniewo, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (1789 r.): interwencyjny remont dachu kościoła oraz dachów nad wejściem bocznym i zakrystią oraz krycie wież i kopuł blachą miedzianą szczegóły
Łącznie: 0.00
66.7501201/14Parafia rzymsko-katolicka
NIP:743-16-93-951
Piotraszewo, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (1740 r.): remont dachu głównego oraz dachów nad wejściem bocznym i zakrystią szczegóły
Łącznie: 0.00
54.2501202/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Koskowicach
NIP:691-20-41-836
Koskowice, kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła (XIV w.): wymiana okien i odnowienie stolarki drzwiowej szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0001204/14Parafia Prawosławna p.w. św. Ap. Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim
NIP:743-18-01-464
Lidzbark Warmiński, drewniana cerkiew prawosławna (XIX w.) - projekt K. F. Schinkel: prace konserwatorskie wnętrza świątyni (renowacja malatur ściennych, empor, sufitów i podłóg cerkwi wraz z pracami przygotowawczymi). szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
77.7501205/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja Biskupa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy
NIP:686-14-99-607
Domaradz, kościół p.w. św. Mikołaja (XVI w.): prace budowlano konserwatorskie polegające na remoncie konstrukcji dachu wraz z wymianą poszycia blaszanego na gont szczegóły
2014: 120 000.00
Łącznie: 120 000.00
72.0001206/14Mniszki Klaryski od Wieczystej Adoracji w Ząbkowicach Śląskich
NIP:887-15-65-755
Ząbkowice Śląskie, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego ( XIV-XVIII w.): III. etap ratunkowej stabilizacji konstrukcji kościoła - odbudowa kanalizacji deszczowej - etap II szczegóły
2014: 92 285.52
Łącznie: 92 285.52
65.5001207/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Narodzenia NMP w Krzszowie
NIP:865-20-63-947
Krzeszów, drewniany kościół p.w. Narodzenia NMP - dwa ołtarze św. Anny i Chrystusa Ukrzyżowanego Thomasa Huttera (1730-1740 r.): wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej szczegóły
Łącznie: 0.00
71.2501208/14Adam i Danuta Wawrzyniak
NIP:698-00-01-737
Prochowice, VI etap prac przy zamku (XIII ­  XVII w.): prace konserwatorskie renesansowej elewacji szczegóły
2014: 399 025.99
Łącznie: 399 025.99
74.0001210/14Michał Sobański, Izabela Ponińska
NIP:951-18-54-995
Guzów, pałac (1880 r.): prace zabezpieczające, w tym wymiana stropu nad II p., remont więźby dachowej etap II, remont wieży zachodniej – kontynuacja. szczegóły
2014: 800 000.00
Łącznie: 800 000.00
72.5001211/14Katedralna Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy
NIP:897-16-65-344
Wroclaw, Prawosławna Cerkiew Katedralna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (XV w.): remont dachu katedry- etap II szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
74.0001212/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie
NIP:739-32-70-153
Głotowo, kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela (1726 r.): konserwacja elewacji północnej szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
71.7501213/14Katedralna Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy
NIP:897-16-65-344
Wrocław, Prawosławna Cerkiew Katedralna p.w. Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy (XV w.):remont elewacji wieży głównej katedry od strony północnej - etap IV szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
62.0001215/14Wspólnota Mieszkaniowa Wolności 54-55
NIP:616-15-38-736
Lubomierz, kamienica ul. Wolności 54-55 (XVI w.): remont dachu z wymianą pokrycia oraz remont elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
71.5001217/14Parafia rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia N. M. P. i Św. Józefa w Krośnie
NIP:582-13-29-519
Krosno, Sanktuarium p.w. Nawiedzenia NMP i Św. Józefa: interwencyjny remont części dachów krużganków (XVIII w.) szczegóły
2014: 500 000.00
Łącznie: 500 000.00
61.7501219/14Parafia p.w. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika
NIP:862-12-67-637
Modliborzyce, kościół p.w. św. Stanisława BM (XVII w.): konserwacja techniczna i estetyczna ścian i sklepień wnętrza prezbiterium kościoła wraz z dekoracją stiukową w typie lubelskim szczegóły
Łącznie: 0.00
73.0001222/14Parafia rzymsko-katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Pisarzowicach
NIP:614-15-81-433
Pisarzowice, kościoł p.w. Wniebowzięcia NMP (początek XVI w.), późnogotycki ołtarz główny (1525 r.): kontynuacja konserwacji późnogotyckiego pentaptyku ze sceną Wniebowzięcia NMP w szafie środkowej szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
52.0001223/14Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
NIP:691-00-07-232
Legnica, Budynek uzdatniania wody (XIX w): kompleksowy remont pokrycia dachowego szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001224/14Klub Przyrodników
NIP:927-15-06-791
Uniemyśl, karczma sądowa (XVIII w.): kompleksowy remont - IV etap: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiana stolarki okiennej szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
73.2501227/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wniebowzięcia NMP i Św. Jana Chrzciciela w Henrykowie
NIP:887-15-51-948
Henryków, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela­ (XIV w.) - Mauzoleum Piastów: wymiana poszycia dachu i remont więźby dachowej nad Mauzoleum Piastów i 2 integralnymi kaplicami szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
77.2501228/14Alicja, Piotr Kurkowscy
NIP:876-15-09-885
Pokrzywno, budynek magazynowy - przedzamcze zewnętrzne zamku (XIII w.): II etap remontu dachu oraz rozpoczęcie remontu elewacji północnej (uzupełnienie ubytku muru ceglanego) szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
78.7501229/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wniebowzięcia NMP i Św. Jana Chrzciciela w Henrykowie
NIP:887-15-51-948
Henryków, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela­ (XIV w.) konserwacja estetyczna dekoracji apsydy Mauzoleum Piastów - kontynuacja prac szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
55.7501230/14Wspólnota Mieszkaniowa Asnyka 1
NIP:616-15-26-147
Lubomierz, kamienica ul. Asnyka 1 (XVI w.): remont dachu z wymianą pokrycia oraz remont elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
64.5001231/14Maria Sadzewicz-Figlewicz
NIP:
Baczki, lamus - dawny zbór ariański (XVII w.): stabilizacja konstrukcji, odwodnienie i osuszenie murów, wykonanie tynków renowacyjnych elewacji, wykonanie instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana pokrycia dachowego szczegóły
Łącznie: 0.00
72.7501232/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy
NIP:611-21-80-559
Mała Kamienica, kościół filialny pw. św. Barbary, konserwacja gotycko­-renesansowych malowideł ściennych z XV, XVI i XVII w. w prezbiterium i nawie kościoła - V etap szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
61.0001233/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Nasławicach
NIP:896-13-66-924
Księginice Małe, kościół filialny (XVI w.): kompleksowy remont elewacji i gzymsów kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
73.2501234/14Parafia Rzymsko-Katolicka Św.Jana Chrzciciela w Złotym Potoku
NIP:949-18-34-528
Złoty Potok, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XV w.) - dokończenie konserwacji polichromii ściennej w prezbiterium oraz konserwacja gotyckiego portalu i tabernakulum szczegóły
2014: 90 000.00
Łącznie: 90 000.00
60.2501235/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Nasławicach
NIP:896-13-66-924
Nasławice, kościół parafialny (XVIII - XIX w.): remont elewacji kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
58.5001236/14Rzym.-Kat. Parafia p.w. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego Padewskiego w Obornikach Śląskich
NIP:915-16-66-517
Oborniki Śląskie, kościół parafialny p.w. św. Judy Tadeusza i św. Antoniego (XX w.): wykonanie przepony przeciwwilgociowej oraz napraw powłok tynkarskich i malarskich we wnętrzu kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
70.2501237/14Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Andrzej i Danuta Meller
NIP:611-25-89-260
Ciechanowice, pałac- malowidła w salach na I piętrze (XVI, XVII i XVIII w.): prace konserwatorskie - etap I  szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
60.0001238/14Miasto i Gmina Bierutów
NIP:911-17-77-417
Bierutów, wieża zamkowa (XIV w.): rewaloryzacja szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0001239/14Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich
NIP:949-17-64-845
Wancerzów, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (XVII w) - ołtarz p.w. Matki Bożej Różańcowej: konserwacja - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
51.7501240/14Wspólnota Mieszkaniowa
NIP:611-26-87-956
Kowary, willa (1902 r.): remont dachu i kominów szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5001241/14PARAFIA PW. NAJŚWIĘTSZEJ OPATRZNOŚCI BOŻEJ
NIP:543-20-11-119
Bielsk Podlaski, Dwór Smulskich (XVI-XIX w.): remont szczegóły
Łącznie: 0.00
71.2501243/14Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieńcu Ząbkowickim
NIP:887-17-49-751
Kamieniec Ząbkowicki, pocysterski kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP - ambona (1710 r.): prace konserwatorskie - etap I szczegóły
2014: 184 825.00
Łącznie: 184 825.00
59.2501244/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lubawce
NIP:614-15-71-481
Lubawka, kościół pw. Wniebowzięcia NMP - barokowa ambona (XVIII w.): I etap prac renowacyjnych – baldachim szczegóły
Łącznie: 0.00
70.7501245/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Lubawce
NIP:614-15-71-481
Lubawka-Podlesie, kościół p.w. Czternastu Świętych Wspomożycieli - ołtarz boczny p.w. św. Jana Nepomucena (koniec XVII w. pocz. XVIII w.): kontynuacja konserwacji technicznej oraz I etap konserwacji estetycznej szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
72.0001246/14Parafia rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojanowie
NIP:611-26-42-155
Wojanów, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Wojanowie (XIV w.): wzmocnienie oraz zabezpieczenie drewnianej konstrukcji więźby dachów nad kruchtami wraz z wymianą pokrycia oraz zabezpieczenie stropu nad nawą szczegóły
2014: 97 322.04
Łącznie: 97 322.04
61.2501249/14Parafia rzymskokatolicka p.w.Niepokalanego Poczęcia NMP
NIP:611-27-26-395
Łomnica, kościół parafialny p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (XV w.):remont elewacji wieży szczegóły
Łącznie: 0.00
53.5001250/14Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Michała Archanioła w Łagoszowie Wielkim
NIP:502-00-52-847
Radwanice, kościół filialny p. w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Radwanicach (XIX w.): wymiana drzwi (drzwi wejściowe zewnętrzne i 2 szt. drzwi bocznych) oraz prace remontowe wewnątrz kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0001251/14Gmina Miasto Boguszów-Gorce
NIP:886-25-72-804
Boguszów-Gorce, budynek Ratusza (XVIII w.): wykonanie systemu zabezpieczeń p.poż szczegóły
Łącznie: 0.00
57.0001253/14Gmina Gryfów Śląski
NIP:616-12-23-228
Gryfów Śląski, zabytkowa fontanna (1908 r.): wykonanie prac konserwatorskich szczegóły
Łącznie: 0.00
70.5001254/14Gmina Walim
NIP:886-25-72-773
Zagórze Śląskie, Zamek Grodno (XIII w.) - Budynek Bramny: stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy przy budynku, konserwacja zabytkowego portalu kamiennego, wymiana stolarki okiennej stylizowanej na historyczną szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
66.2501255/14Gmina Ziębice
NIP:887-16-35-214
Ziębice, Brama Paczkowska (XIV w.): prace konserwatorskie elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty instalacyjne szczegóły
Łącznie: 0.00
73.6701256/14Gmina Ząbkowice Śląskie
NIP:887-16-35-243
Ząbkowice Śląskie, Zamek (XIV-XVI w.): zabezpieczenie ścian obwodowych (wewnętrznych i zewnętrznych) skrzydła zachodniego, północnego, północnej części skrzydła wschodniego i zachodniej części skrzydła południowego - III etap szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
58.2501258/14Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, DOm Zakonny w Wałbrzychu
NIP:886-16-12-855
Wałbrzych, Klasztor Sióstr Niepokalanek - budynek oficyny mieszkalnej (XIX w.): remont elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
55.7501259/14Gmina Paszowice
NIP:695-13-99-944
Wiadrów, kościół ewangelicki (1788r.): zabezpieczenie murów szczegóły
Łącznie: 0.00
83.0001260/14Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju
NIP:883-00-05-657
Duszniki-Zdrój, Muzeum Papiernictwa (XVII i XVIII w.): montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku głównym szczegóły
2014: 96 960.89
Łącznie: 96 960.89
72.0001261/14Gmina Lubawka
NIP:614-10-01-909
Chełmsko Śląskie, "Domy Tkaczy Śląskich" (XVIII w.): wymiana pokrycia dachowego,gonty drewniane budynków nr 13,14,15 , czyszczenie i impregnacja gontu drewnianego budynków nr 21,22,23 szczegóły
2014: 159 750.96
Łącznie: 159 750.96
74.7501262/14Fundacja im. Krzywdów i Bieńków w Nieszawie
NIP:891-15-74-448
Nieszawa, kościół pofranciszkański p.w. Znalezienia Krzyża Świętego (XV w.): zabezpieczenie przeciwwilgociowe i remont ścian wewnętrznych – etap I szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
59.7501263/14Prowincja św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów - Klasztor Toruń - Podgórz
NIP:778-13-50-418
Toruń, kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła na Podgórzu - intarsjowane tabernakulum z ołtarza głównego(XVIII w.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
70.7501264/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wielkich Walichnowych
NIP:593-11-93-191
Wielkie Walichnowy, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIV-XVIII w.): wykonanie izolacji przeciwwodnych z realizacją opaski drenażowej szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
59.2501265/14Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Świętego Mikołaja Sanktuarium Matki Bożej Truskolaskiej
NIP:574-15-02-335
Truskolasy, kościół p.w. św. Mikołaja - polichromie ścian i sklepienia prezbiterium (1903-1915 r.) oraz ołtarza głównego (1746 r.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2501266/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wielkich Walichnowych
NIP:593-11-93-191
Wielkie Walichnowy, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIV-XVIII w.): wykonanie prac konserwatorskich elewacji południowej szczegóły
Łącznie: 0.00
72.7501267/14Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku
NIP:583-25-36-771
Gdańsk, Bazylika Mariacka - ołtarz św. Jakuba (ok. 1430 r.) - III etap konserwacji, epitafium Jakuba Schadiusa (1588 r.) - II etap konserwacji szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
55.7501269/14Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Ignacego Loyoli w Gdańsku
NIP:583-26-19-971
Gdańsk, kościół p.w. św. Ignacego Loyoli - obraz z przedstawieniem "Scena spotkania Chrystusa z Matką - IV stacja Drogi Krzyżowej (XIX w.) oraz dwa barokowe obrazy z przedstawieniem Apostołów (XVIII w.): prace konserwatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
57.0001270/14Parafia Rzymskokatolicka św. Wawrzyńca w Korytnicy
NIP:824-15-09-867
Korytnica, kościół p.w. św. Wawrzyńca (1880 r.): remont dachu i elewacji oraz wymiana stolarki drzwiowej i ślusarki okiennej szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2501271/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Żukowie
NIP:529-15-65-197
Żuków, drewniany kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (XVII w.): prace konserwatorskie ścian, stropów oraz chóru muzycznego nawy i kruchty wejściowej kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
70.5001272/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła wTrutnowach
NIP:593-17-15-778
Trutnowy, kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIV w.): remont dachu szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
0 błędy form.01273/14Miasto Sokołów Podlaski
NIP:823-15-44-856
Sokołów Podlaski, drewniana figurka św. Jana Nepomucena (XIX w.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5001274/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Przemienienia Pańskiego
NIP:722-11-69-959
Perlejewo, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (XIX w.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
64.5001275/14DIECEZJA PŁOCKA
NIP:774-18-65-530
Ratowo, klasztor pobernardyński (XVIII w.): remont dachu szczegóły
2014: 440 000.00
Łącznie: 440 000.00
60.2501276/14parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Apostoła w Jadowie
NIP:824-15-40-972
Jadów, kościół - Sanktuarium Krzyża Świętego (XIX w.): remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego szczegóły
Łącznie: 0.00
69.7501277/14Siemiatycki Ośrodek Kultury
NIP:544-12-66-066
Siemiatycze, Synagoga (1797 r.): wymiana stolarki okiennej - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01278/14Parafia Rzymskokatolicka Ofiarowania NMP w Różanymstoku
NIP:545-12-89-910
Różanystok, kościół p.w. Ofiarowania NMP (XVIII w.): konserwacja elementów płaskorzeźbionych, murowanych, tynkowanych, polichromowanych i złoconych ołtarza bocznego Serca Pana Jezusa szczegóły
Łącznie: 0.00
62.5001279/14Dom Zakonny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - Księża Pallotyni
NIP:583-25-48-426
Gdańsk, kościół Rektoralny p.w. św. Elżbiety (XIV w.), Dom Stowarzyszenia (XVIII w.): prace remontowo-konserwatorskie elewacji, murów, piwnic i wnętrza zespołu obiektów zabytkowych oraz dachu nad domem zakonnym szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01280/14Parafia Rzymsko- Katolicka p.w. Matki Boskiej Różańcowej w Koźlinach
NIP:604-00-60-715
Krzywe Koło, kościół p.w. Znalezienia Krzyża Św. - wnętrze i wyposażenie (XVII w.): prace ratunkowe przy konstrukcji chóru i ławy od strony południowo - zachodniej, konserwacja ławy oraz ołtarz głównego - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2501281/14Parafia Rzymskokatolicka Imienia Najświętszej Maryi Panny i św. Bartłomieja
NIP:645-12-27-967
Piekary Śląskie, kościół p.w. Zmartwychwstania (1893 r.): remont szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01282/14Gmina Bytów
NIP:842-10-00-639
Bytów, most kolejowy na rzece Boruji (1882-1884 r.): przygotowanie dokumentacji technicznej szczegóły
Łącznie: 0.00
62.7501283/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. św.Bartłomieja
NIP:631-21-44-930
Gliwice, kościół p.w. św. Bartłomieja (1656 r.): remont konserwatorski i odbudowa muru wokół kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
60.7501284/14Parafia obrządku greckokatolickiego p.w. św. Bartłomieja i Opieki Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku
NIP:583-29-63-421
Gdańsk, kościół p.w. św. Bartłomieja (1600 r.): konserwacja wschodniej, późnogotyckiej elewacji wieży kościoła oraz dwóch zachodnich elewacji naw bocznych szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01285/14Parafia Greckokatolicka p.w. Zeslania Ducha Świętego w Dzierzgoniu
NIP:579-19-64-173
Dzierzgoń, kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego - polichromia stropu nawy (XVIII w.): prace ratownicze oraz konserwatorsko-restauratorskie - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
71.5001286/14Powiat Tczewski
NIP:593-21-40-707
Tczew, Most Tczewski (XIX i XX w.): III etap remontu (murowany łącznik między wieżami nr 1 i 2 oraz filar nr 5) szczegóły
2014: 700 000.00
Łącznie: 700 000.00
60.2501287/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu
NIP:948-21-10-914
Radom, kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego (XX w.): remont elewacji wieży kościoła - etap II szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
61.2501288/14Parafia Rzymskokatolicka p.w.Trójcy Przenajświętszej w Czerwinie
NIP:759-10-24-377
Czerwin, kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej (1777 r.): drenaż, izolacja murów fundamentowych kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
56.7501289/14Grzegorz Rowicki
NIP:524-18-61-924
Kośmin, zespół dworsko-parkowy (XIX / XX w.): remont budynków połączony z renowacją szczegóły
Łącznie: 0.00
43.7501290/14Wiesław i Danuta Wiśniewski
NIP:
Katowice, budynek mieszkalny jednorodzinny (1910 r.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
54.7501291/14Adam Pantkowski Consulting
NIP:955-22-91-862
Koronowo, młyn wodny tzw. "Diabelski Młyn" (XIX w.): prace konserwatorskie i remontowo-naprawcze szczegóły
Łącznie: 0.00
73.0001292/14Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński
NIP:876-23-08-769
Radzyń Chełmiński, ruiny zamku krzyżackiego konwentualnego (XIII w.): zabezpieczenie i konserwacja murów - etap II szczegóły
2014: 199 848.11
Łącznie: 199 848.11
61.2501293/14Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie
NIP:966-10-28-833
Tykocin, Seminarium Tykocińskie - plebania (1748 r.): remont elewacji budynku wraz ze stolarką okienną i odwodnieniem szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0001294/14Parafia Rzymskokatolicka w Osieku
NIP:592-18-53-786
Osiek, Sanktuarium św. Rocha (XIX w.): odwodnienie i zabezpieczenie przed wilgocią budynku oraz zabezpieczenie i konserwacja stolarki budowlanej szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2501295/14Parafia Rzymsko-Katolocka p.w. Św. Stanisława w Drobinie
NIP:776-14-44-412
Drobin, kościół p.w. św. Stanisława - Nagrobek Stanisława, Małgorzaty i Piotra Kryskich (1609-1613 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
62.2501296/14Parafia p.w. Świętej Trójcy w Polnicy
NIP:843-15-23-592
Polnica, kościół p.w. Św. Trójcy - ołtarz główny wraz z obrazami (XVIII w.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
70.5001297/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej w Rachowicach
NIP:969-12-90-895
Rachowice, kościół p.w.Trójcy Świętej (XVII w.): zabezpieczenie i konserwacja konstrukcji drewnianej dzwonnicy kościoła - etap III szczegóły
2014: 115 848.76
Łącznie: 115 848.76
63.2501298/14Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria (Prowincja) św.Stanisława Kostki
NIP:113-10-83-010
Czerwińsk nad Wisłą, Klasztor (XII rozbud. XV oraz odbud. XX w.): renowacja i konserwacja budynku klasztoru szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001299/14Parafia Rzymskokatolicka Świętego Wojciecha Biskupa Męczennika
NIP:966-05-90-923
Białystok, kościół ewangelicko-augsburski p.w. św. Jana obecnie rzymskokatolicki p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika (1906-1912 r.): odbudowa wieży, remont pokrycia dachu i elewacji po pożarze – etap I szczegóły
2014: 500 000.00
Łącznie: 500 000.00
57.0001300/14Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św.Jana Kantego w Krasnosielcu
NIP:757-14-72-575
Krasnosielc, kościół p.w. św. Jana Kantego (XVIII w.): remont dzwonnicy i parkanu wokół kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0001301/14Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku
NIP:583-25-36-771
Gdańsk, Bazylika Mariacka - nawa północna (XV w.): konserwacja gotyckiego okna z oszkleniem z lat 50-tych XX wieku w kaplicy Świętej Trójcy szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
73.7501302/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marcina w Lignowach Szlacheckich
NIP:593-16-71-762
Lignowy Szlacheckie, kościół p.w. św. Marcina (XIV-XVI w.): prace konserwatorskie elewacji wschodniej prezbiterium szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
73.7501303/14Powiat Legnicki
NIP:691-22-26-286
Legnickie Pole, pobenedyktyński zespół klasztorny (XVIII w.); restauracja i odnowienie elewacji frontowej budynku nr 6 szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
74.0001304/14Parafia Rzymsko -Katolicka Kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
NIP:693-18-44-619
Głogów, kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XII w): wykonanie sklepień krzyżowych w nawie głównej szczegóły
2014: 400 000.00
Łącznie: 400 000.00
62.7501305/14Jadwiga Rabkowska
NIP:
Warmątowice Sienkiewiczowskie, dwór otoczony fosą (XVIIw.): remont dachu oraz wieży pałacu szczegóły
Łącznie: 0.00
57.7501306/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Tyńcu Małym
NIP:896-11-78-720
Tyniec Mały, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XV/XVIw.): prace konserwatorskie przy ceglanych elewacjach korpusu i wieży szczegóły
Łącznie: 0.00
68.7501307/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Tyńcu Małym
NIP:896-11-78-720
Tyniec Mały, koścół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XV/XVI): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
66.7501308/14PPHU ROL-POL Sp zo.o.
NIP:917-10-00-448
Mojęcice, dwór obronny (1620 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie przy manierystycznym portalu wejścia głównego szczegóły
Łącznie: 0.00
75.0001309/14Muzeum Architektury we Wrocławiu
NIP:896-10-02-033
Wrocław, zespół byłego klasztoru, ob. Muzeum Architektury (XV odb. XX w.): remont dachu nad klasztorem wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku klasztornym szczegóły
2014: 700 000.00
Łącznie: 700 000.00
75.0001310/14Bielarnia Hessa Sp. z o.o.
NIP:611-25-63-800
Piechowice, przybudówka pałacowa (XVIII w.): renowacja ręcznie malowanych kafli z Delft w saloniku szczegóły
2014: 90 000.00
Łącznie: 90 000.00
62.2501311/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła
NIP:887-13-53-757
Byczeń, kościół filialny pw. św. Marcina (XVIII w.): remont elewacji budynku kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
71.5001312/14Rzymsko-Katolicka Parafia św. Marii Magdaleny w Leźnicy Małej
NIP:775-19-99-255
Leźnica Mała, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (1784 r.): remont, prace konserwatorskie i roboty budowlane - III etap szczegóły
2014: 137 110.14
Łącznie: 137 110.14
73.2501313/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Kalniku
NIP:741-17-42-267
Kwitajny, kościół p.w. Chrystusa Króla (XVIII w.): remont dachu oraz prace konserwatorskie elewacji kościoła (zakrystii i części elewacji wschodniej) szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
61.0001314/14Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski w Głuszycy
NIP:886-26-53-460
Głuszyca, kosciół p.w. NMP Królowej Polski (1809 r.): remont więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0001315/14Parafia greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Dobrym Mieście
NIP:739-30-15-202
Dobre Miasto, kościół p.w. św. Mikołaja - nastawa ołtarzowa Najświętszej Marii Panny (XVII w.): prace konserwatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
59.7501316/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła
NIP:887-18-05-426
Rudnica, kościół pw. św. Michała Archanioła (II poł. XVIII w.): remont dachu i wieży szczegóły
Łącznie: 0.00
61.2501319/14Klasztor Ojców Franciszkanów w Opolu
NIP:754-13-06-412
Opole, kościół Ojców Franciszkanów - kamienne sedilium przy stronie południowej prezbiterium (XIII-XIV w.): konserwacja i rekonstrukcja szczegóły
Łącznie: 0.00
59.2501320/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła
NIP:887-18-05-426
Lutomierz, kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (XIV w. i XVIII w.): remont dachu i wieży szczegóły
Łącznie: 0.00
63.5001321/14Parafia Rzymskokatolicka p.w.Św.Anny w Zaklikowie
NIP:865-25-13-712
Zaklików, drewniany kościół p.w. św. Anny - polichromowane stalle oraz prospekt organowy (XVIII w.): konserwacja stalli i odbudowa mechanizmu i konserwacja prospektu szczegóły
Łącznie: 0.00
80.7501322/14Opactwo Sióstr Benedyktynek
NIP:614-14-78-008
Krzeszów,Opactwo Sióstr Benedyktynke (XII w.): remont dachu klasztoru szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
71.7501324/14Collegium OO. Pijarów
NIP:834-15-53-595
Łowicz, Kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha, OO. Pijarów (XVII w.): I etap estetycznej konserwacji barokowych polichromii na sklepieniu prezbiterium. szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
77.5001326/14Klasztor OO. Dominikanów w Jarosławiu
NIP:792-15-53-648
Jarosław, Klasztor Ojców Dominikanów (XVII w.): remont dachu - etap II (kontynuacja). szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
0 błędy form.01328/14Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
NIP:877-14-62-731
Nowe Miasto Lubawskie, Brama Brodnicka (XIV w.): prace konserwatorskie związane ze zwalczaniem czynników degradacji drewnianej konstrukcji Baszty - kontynuacja prac szczegóły
Łącznie: 0.00
61.5001330/14Klasztor O.O. Franciszkanów w Łodzi
NIP:726-17-46-311
Łódź-Łagiewniki, kościół p.w. św. Antoniego (XVIII w.): remont konserwatorski elewacji kościoła wraz z naprawą pokrycia dachowego i wymianą obróbek blacharskich szczegóły
Łącznie: 0.00
64.7501332/14Muzeum Kresów w Lubaczowie
NIP:793-13-66-379
Radruż, zespół cerkiewny (XVI w.): prace konserwatorskie przy nagrobkach z kamienia bruśnieńskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
74.0001333/14Parafia Rzymskokatolicka pw św. Mikołaja w Mycielinie
NIP:924-18-60-915
Mycielin, kościół p.w. św. Mikołaja (XIII w.) - poliptyk ze Sceną Ostatniej Wieczerzy (1520 r.): zakończenie prac konserwatorskich szczegóły
2014: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
70.5001335/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
NIP:582-15-56-089
Frombork, pałac biskupi (3 ćw XIX w.): etap II remontu i konserwacji stropu (strona wewnętrzna) szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
69.5001337/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Anny i św. Jerzego w Radostowie
NIP:739-36-09-479
Radostowo, kościół p.w. św. Jerzego i św. Anny - ołtarz główny (XVIII w.): zakończenie prac konserwatorskich i restauratorskich szczegóły
Łącznie: 0.00
70.5001338/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Mateusza Apostoła i Ewangelisty w Boguchwałowie
NIP:748-14-81-122
Boguchwałów, kościół pw. św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty: konserwacja pentaptyku szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
58.5001339/14Miasto Rawa Mazowiecka
NIP:835-15-79-113
Rawa Mazowiecka, budynek Muzeum Ziemi Rawskiej (1930 r.): remont elewacji oraz pomieszczeń budynku szczegóły
Łącznie: 0.00
74.2501341/14Parafia p.w. św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie
NIP:753-10-54-498
Nysa, Bazylika p.w. św. Jakuba i Agnieszki - Dzwonnica (XV/XVIw.): konserwacja elewacji dzwonnicy- etap VI - konserwacja części przypory P5 szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
74.0001342/14Zgromadzenie Sióstr Św.Jadwigi Prowincja Katowicka
NIP:954-13-03-194
Czarnowąsy, dawny klasztor Norbertanek - zespół klasztorny Dom Zakonnic i Prałatura (1682-88 r.): remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim 1-go skrzydła elewacji zachodniej i 1-go skrzydła elewacji południowej Domu Zakonnic - etap II szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
63.5001343/14Towarzystwo Salezjańskie Dom Zakonny
NIP:831-12-26-756
Lutomiersk, dawny klasztor O.O. Reformatów (XVII w.): osuszanie murów i renowacja elewacji - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01345/14Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej im. F. Grasia
NIP:595-10-00-628
Drezdenko, budynek Muzeum Puszczy Drawskiej i Noteckiej (XVII/XVIII w.): wykonanie projektu budowlanego na potrzeby gruntownego remontu budynku. W zakresie: osuszenie budynku, konserwacja konstrukcji ryglowej, wymiana wypełnienia konstrukcji ryglowej, wymiana stolarki okiennej, wymiana tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wymiana posadzek szczegóły
Łącznie: 0.00
67.5001349/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wszystkich Świętych
NIP:753-24-31-394
Stary Paczków, kościół p.w. Wszystkich Świętych - gotycka scena "Koronacji Marii w otoczeniu świętych" z ołtarza głównego: konserwacja i restauracja szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01351/14Parafia Rzymsko-katolicka pw. Nawiedzenia NMP w Grochowcach
NIP:795-23-12-710
Kniażyce, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XX w.): prace remontowo konserwatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
51.7501354/14Powiat Pajęczański
NIP:508-00-13-489
Działoszyn, Pałac Męcińskich (XVI/XVII w.): remont pokrycia dachu oraz gzymsów szczegóły
Łącznie: 0.00
54.0001355/14Rzymskokatolicka Parafia pw Trójcy Przenajświętszej
NIP:745-16-19-739
Dźwierzuty, kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej (1884 r.): całkowita wymiana poszycia dachowego, instalacji odgromowej, krokwi ,rynien szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01356/14Gmina Gać
NIP:794-16-85-583
Gać, Spółdzielczy Uniwersytet Ludowy (1934-1935 r.): wykonanie tynków wewnętrznych, podłogi poddasza oraz remont elewacji zewnętrznej szczegóły
Łącznie: 0.00
59.2501359/14Powiat Przemyski
NIP:795-20-68-339
Przemyśl,Pl. Dominikański 3, budynek - siedziba Starostwa Powiatowego (XIX i XX w.): odnowienie, uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0001361/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Marii Magdaleny w Kurzętniku
NIP:877-10-34-082
Kurzętnik, kościół p.w. św. Marii Magdaleny: konserwacja barokowego ołtarza bocznego św. Mikołaja z 1 poł. XVIII w. szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
66.7501363/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Kolonii Polskiej
NIP:816-15-83-459
Dąbrowica, kaplica drewniana (XIX w.): remont szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2501365/14Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
NIP:794-11-02-498
Przeworsk, oranżeria w zespole pałacowo-parkowym (1800 i1827): izolacja ścian fundamentowych, odgrzybianie ścian, wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych, wykonanie posadzki i okładziny kamiennej schodów, konserwacja sztukaterii neorenesansowej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
51.2501366/14Gmina Giżycko
NIP:845-19-81-949
Doba, kaplica grobowa - mauzoleum (1844 r.): przeprowadzenie prac konserwatorskich i odtworzeniowych murów, sklepienia oraz wykonaniu nowego zadaszenia szczegóły
Łącznie: 0.00
61.7501370/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy
NIP:924-17-12-468
Stanów, kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa (XVIII w.): konserwacja i restauracja obrazów św. Michał  Archanioł i św. Mikołaj autorstwa Jeremiasa Josepha Knechtela z ołtarza głównego szczegóły
Łącznie: 0.00
64.7501371/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie
NIP:686-15-19-818
Brzozów, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (XVII w.): konserwacja techniczna i estetyczna polichromii sklepienia prezbiterium i ścian sklepienia nad gzymsem szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
61.0001373/14Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Rocha w Rząśni
NIP:769-18-15-782
Rząśnia, kościół p.w. św. Macieja - ołtarz boczny p.w. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XVII-XX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2501376/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesłania Duch Świętego w Łodzi
NIP:725-17-55-194
Łódź, kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego (XIX w.): remont narożnej, północno-zachodniej stożkowej wieżyczki z pokryciem nową dachówką łuską z blachy cynkowo-tytanowej szczegóły
Łącznie: 0.00
66.7501378/14Parafia Rzymsko Katolicka Najświętszego Serca Jezusowego w Łęczu
NIP:578-26-47-763
Próchnik, kościół filialny p.w. św. Antoniego Padewskiego (XIV w.): naprawa poszycia dachu nad nawą główną i prezbiterium oraz naprawa konstrukcji dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01379/14Leszek Kudlik
NIP:772-00-08-973
Małków, zespół pałacowo-parkowy (XIX w.): prace konserwatorskie, restauratorskie i inwentaryzacyjne przy małej architekturze parkowej oraz zabytkowym parku szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2501381/14Parafia Greckokatolicka p.w. św. Michała Arch.
NIP:582-15-12-560
Pieniężno, kościół p.w. św. Jakuba i Rocha - obecmie cerkiew p.w. św. Michała Archanioła (XVII w.): remont murów i elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
71.5001382/14Muzeum - Zamek w Oporowie
NIP:775-12-85-308
Oporów, zamek (XV w.): modernizacja instalacji sygnalizacji pożarowej i instalacji elektrycznej szczegóły
2014: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
65.7501383/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Krzyża w Szestnie
NIP:742-14-41-685
Szestno, kościół p.w. św. Krzyża (XVII i 1938 r.): konserwacja stropu w nawie głównej - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
66.5001386/14"Dwie Jodły" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP:897-17-79-266
Oborniki Śląskie, budynki przy ul. Parkowej 16 stanowiące część zespołu sanatoryjno – parkowego (XIX w.): remont dachu z podbiciem i wzmocnieniem fundamentów, ścian piwnic segmentu A oraz stropu nad I piętrem wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
59.0001387/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
NIP:911-16-61-494
Łozina, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XV/XVI w.): prace konserwatorskie przy ceglanych elewacjach korpusu (1684 r.) i wieży (1886 r.) szczegóły
Łącznie: 0.00
62.7501389/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
NIP:911-16-61-494
Łozina, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XV/XVI w.): remont pokrycia dachu korpusu (1684 r.) i dachu wieży (1886 r.) szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5001390/14Fundacja Partnerstwo Jadwiga
NIP:911-19-30-907
Dobroszyce, pałac (XVI-XVII w.): wykonanie najpilniejszych prac drenażowo - kanalizacyjnych szczegóły
Łącznie: 0.00
72.2501393/14Kościół Rektoralny p.w. Św. Macieja
NIP:897-16-79-955
Wrocław, Kościół Rektoralny p.w. św. Macieja (XIII w.): kompleksowe prace konserwatorskie – południowy transept oraz II etap prac konserwatorskich przy ołtarzu w północnej części transeptu kościoła szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
63.7501394/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła
NIP:915-16-65-848
Pawłów Trzebnicki, kościół filialny p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła (XVIII w.): remont dachu oraz fumigacja szczegóły
Łącznie: 0.00
59.5001396/14Parafia Rzymsko-Katolicka N.M.P. Królowej Polski
NIP:882-20-86-782
Przerzeczyn Zdrój, kościół p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski (XV w. przeb. XVIII w.): prace konserwatorskie 6 epitafiów (XVII w.) szczegóły
Łącznie: 0.00
49.2501398/14Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Grodzkiej5 w Świdnicy
NIP:884-23-79-234
Świdnica, kamienica (1906 r.): remont elewacji z kolorystyką budynku szczegóły
Łącznie: 0.00
63.2501400/14Parafia Rzymskokatolicka Wańkowa
NIP:688-12-44-017
Paszowa, cerkiew greckokatolicka p.w. Narodzenia NP Marii (XVIII w.): remont fundamentów, izolacja, wymiana dolnych belek, podłogi, renowacja ścian i stropu wewnątrz budynku szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0001401/14Krystyna Proch
NIP:
Działoszyn, budynek kuźni (XIX w.): renowacja szczegóły
Łącznie: 0.00
72.2501403/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Boguchwałach
NIP:741-20-97-567
Boguchwały, kościół p.w. św. Barbary (XVII-XIX w.): remont dachu i hełmu wieży szczegóły
2014: 75 000.00
Łącznie: 75 000.00
72.0001404/14Parafia p.w. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim
NIP:877-10-27-053
Nowe Miasto Lubawskie, kościół p.w. św. Tomasza Apostoła (1325 r.): remont północnej części dachu wraz z dachem wieży szczegóły
2014: 500 000.00
Łącznie: 500 000.00
71.5001406/14Parafia Rzymskokatolicka Wojcieszyce
NIP:611-23-31-248
Wojcieszyce, kościół parafialny p.w.św. Barbary - ołtarz główny (XVIII w.): prace konserwatorskie ołtarza - etap II szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
63.7501407/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego w Otmuchowie
NIP:753-10-58-651
Otmuchów, kościół p.w. św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego (XVII w.): konserwacja ołtarzy Ukrzyżowania Chrystusa i Matki Bożej - prace interwencyjne szczegóły
Łącznie: 0.00
60.2501408/14Sławomir Malicki
NIP:
Proszowa, kuźnia kowalska (XVIII w.): zabezpieczenie i renowacja szczegóły
Łącznie: 0.00
58.5001409/14Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Jana Chrzciciela
NIP:984-02-09-801
Janowiec Kościelny, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (1912 r.): konserwacja ceglanej elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
60.2501410/14Parafia rzymsko-katolicka pw. św. Jana Chrzciciela
NIP:984-02-09-801
Janowiec Kościelny, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (1912 r.): odnowienie pokrycia z blachy ocynkowanej i systemu odprowadzenia wody opadowej szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0001412/14Fundacja Doliny Palaców I Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
NIP:898-20-69-723
Bukowiec, dawny browar na terenie zespołu pałacowo - parkowego (pocz. XIX w.): rekonstrukcja sali widowiskowej szczegóły
Łącznie: 0.00
68.5001414/14Gmina Reszel
NIP:742-22-43-326
Reszel, kolegium Jezuickie, budynek wschodni (XVII w.): remont dachu i stropu nad piętrem z wymianą pokrycia dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
76.6701415/14Fundacja Doliny Palaców I Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
NIP:898-20-69-723
Bukowiec, budynek mieszkalno - gospodarczy na terenie zespołu pałacowo - parkowego (pocz. XIX w.): ratownicze prace konstrukcyjne - etap III szczegóły
2014: 390 600.43
Łącznie: 390 600.43
75.2501416/14Stowarzyszenie Kulturalne Zamek
NIP:742-10-01-897
Reszel, Zamek Biskupów Warmińskich XIV/XVI w, remont dachów - kontynuacja. Skrzydło południowe, prace remontowo-konserwatorskie wieży i szczytu zachodniego – etap I szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
70.0001417/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie
NIP:694-14-92-501
Chojnów, kościół parafialny p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (1390, 1468 r.): remont dachu kościoła – etap I szczegóły
2014: 500 000.00
Łącznie: 500 000.00
63.2501419/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Boguchwałach
NIP:741-20-97-567
Boguchwały, kościół p.w. św. Barbary (1620 r.): remont elewacji wieży szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001421/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Józefa Robotnika w Osowcu Węgrach
NIP:991-00-41-466
Kolanowice, drewniany kościół p.w. św. Barbary (XVII w.): wymiana poszycia gontowego i remont więźby dachowej. szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
65.7501422/14"PAŁAC KURSKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
NIP:596-00-05-677
Kursko, zespół pałacowo-parkowy (XIX w.): wykonanie renowacji, rekonstrukcji, oraz konserwacji elewacji wschodniej pałacu, a także działania zmierzające do wyeksponowania zabytkowych elementów parku, np. Alei lipowej, oraz mauzoleum szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0001423/14Parafia rzymskokatolicka p.w.św.Marcina Biskupa
NIP:883-17-63-845
Żelazno, kościół parafialny p.w. św. Marcina - wyposażenie: prace konserwatorskie ambony (1777 r.), chrzcielnicy (I poł. XIX w.), ołtarza św. Barbary (XVIII w.), ołatarza św. Rodziny (XVIII w.), stacji drogi krzyżowej oraz epitafia szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0001424/14PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W KRZESZYCACH
NIP:429-00-47-287
Muszkowo, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XVIII-XIX w.): wzmocnienie i zabezpieczenie konstrukcji drewnianych (więźba dachowa, strop), wieniec żelbetowy, wzmocnienie ścian zewnętrznych, wentylacja szczegóły
2014: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
71.7501426/14Parafia rzymsko-katolicka Św. Mikołaja w Nowej Rudzie
NIP:885-13-57-019
Nowa Ruda, kościół parafialny p.w. Św. Mikołaja (XIX w.): remont dachu - wymiana pokrycia - etap III szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
69.7501428/14Parafia Rzymskokatolicka św. Rocha i św. Mikołaja w Bażynach
NIP:743-17-17-278
Bażyny, kościół p.w. św. Rocha i św. Mikołaja - ołtarz wraz z obrazem św. Mikołaja (1745 r.): interwencyjna konserwacja architektury ołtarza - zakończenie prac szczegóły
Łącznie: 0.00
73.7501429/14Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela
NIP:582-12-99-161
Orneta, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela - ołtarz główny (1738 r.): pełna konserwacja - II etap szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
72.2501431/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie.
NIP:925-10-85-665
Kożuchów, kościół p.w. Matki Bożej Gromnicznej (XIII w.): prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym - etap I szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
60.5001432/14Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
NIP:897-14-70-770
Wrocław, Dom Technika - dźwig osobowy (1897 r.): rewitalizacja z modernizacją zabytkowego dźwigu osobowego firmy CARL FLOHR - BERLIN szczegóły
Łącznie: 0.00
70.2501434/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie.
NIP:925-10-85-665
Kożuchów, kościół p.w. Matki Bożej Gromnicznej (XIII rozbud. XVI odbud. XVI dobud. XVIII w.): remont dachu - kontynuacja szczegóły
2014: 400 000.00
Łącznie: 400 000.00
67.2501435/14Gospodarstwo Rolne Andrzej Chorbotowicz
NIP:613-13-80-762
Mikułowa, pałac (XVIII w.): remont więźby dachowej z wymianą pokrycia szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0001436/14Parafia Bisztynek
NIP:743-17-23-876
Bisztynek, Sanktuarium Krwi Chrystusa p.w. św. Macieja Apostoła - ołtarz główny autorstwa Chrystiana Bernarda Schmidta (1772 r.) oraz jego integralna iluzyjna diorama (XIX w.): konserwacja i restauracja szczegóły
Łącznie: 0.00
59.5001437/14Parafia Rzymskokatolicka p/w Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościsławicach
NIP:915-17-25-869
Radecz, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP - wieża (1889 r.): remont dachu, stropów ceramicznych, elewacja, tynki, izolacja przeciwwilgociowa szczegóły
Łącznie: 0.00
68.7501438/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Jonkowie
NIP:739-27-77-016
Jonkowo, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela - ołtarz główny (XVIII w.): konserwacja - I etap szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0001440/14Parafia Greckokatolicka p.w. św. Michała Arch.
NIP:582-15-12-560
Pieniężno, kościół p.w. św. Jakuba i Rocha - obecnie cerkiew greckokatolicka p.w. św. Michała Archanioła (XVII w.): rekonstrukcja stolarki otworowej szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
71.7501443/14Parafia Rzymskokatolicka p/w Podwyższenia Krzyża Świętego w Rościsławicach
NIP:915-17-25-869
Rościsławice, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, (1577-1606 r. - 1631 -1708 r.): odnowienie tynków i okładzin, odtworzenie opaski kamiennej, izolacja przeciwwilgociowa, odnowienie i odtworzenie okien z witrażami, zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
65.0001444/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie
NIP:831-14-61-411
Widawa, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego wraz z przyległym budynkiem klasztornym (XVII w.): zakup i montaż systemu alarmu pożarowego szczegóły
Łącznie: 0.00
77.0001447/14Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Marcina w Krzelowie
NIP:988-02-86-311
Wyszęcice, kościół p.w. Św. Michała Archanioła (XIV/XVII w.): remont elewacji - etap II szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
63.5001450/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Widawie
NIP:831-14-61-411
Widawa, zespół klasztorny pobernardyński z kościołem p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XVII w.): izolacja przeciwwilgociowa fundamentów wraz z drenażem opaskowym szczegóły
Łącznie: 0.00
72.7501452/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Górze
NIP:693-19-13-622
Góra, kościół p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XV/XVI w.): remont elewacji - etap III szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
60.0001453/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Ignacego Loyoli w Suchcicach
NIP:769-13-86-938
Suchcice, kościół p.w. św. Ignacego Loyoli (XIX w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001456/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
NIP:751-15-20-655
Brzezinki, kościół filialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (XVI w.): częściowa wymiana belek podwalinowych i zrębowych, remont podłogi, remont drewnianych stropów i ścian w zakrystii i przybudówce. szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
66.7501458/14Zakład Narodowy im. Ossolińskich
NIP:897-10-82-476
Wrocław, makieta" Panoramy Plastycznej Dawnego Lwowa " inż. Janusza Witwickiego(1929 - 1946 r.): konserwacja i uzupełnienie brakujących elementów makiety szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
73.0001460/14Parafia rzymskokatolicka Komańcza
NIP:687-17-97-370
Radoszyce, drewniana dawna cerkiew, a obecnie kościół rzymskokatolicki p.w. św. Dymitra (1868 r.): prace budowlano-konserwatorskie – etap II szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
61.5001463/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej
NIP:751-15-20-655
Wołczyn, kościół p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus (XVIII w.): częściowa rekonstrukcja historycznej kolorystyki wnętrza nawy wraz z wykonaniem posadzki szczegóły
Łącznie: 0.00
71.2501464/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Powidzku
NIP:915-14-89-848
Powidzko, kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela (1787 r.): remont dachu - etap II - kontynuacja szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
65.2501466/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. N.M.P. Królowej Polski w Korczynie
NIP:684-23-53-015
Korczyna, kościół p.w. NMP Królowej Polski - wieża (1914 r.): prace remontowo-konserwatorskie elewacji wieży - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
77.2501469/14Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Świata w Stargardzie Szczecińskim
NIP:854-12-59-280
Stargard Szczeciński, kościół p.w. NMP Królowej Świata (XIII w.): remont elewacji trzonu wieży - strona zachodnia szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
52.7501470/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach
NIP:851-20-49-002
Police, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego szczegóły
Łącznie: 0.00
73.5001474/14Parafia Rzymsko-Katolicka Świętej Trójcy Żmigrodzie
NIP:915-13-28-915
Żmigród, kościół p.w. Świętej Trójcy (XVI w.): remont dachu - etap I szczegóły
2014: 290 000.00
Łącznie: 290 000.00
70.0001476/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu
NIP:925-14-96-747
Otyń, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XIII-XVI i XVIII w.): stabilizacja konstrukcji i odbudowa zniszczonej w wyniku katastrofy budowlanej wieży - etap II szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
77.7501478/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Brzesku
NIP:853-10-47-412
Brzesko, kościół p.w. Narodzenia NMP, pozorne sklepienie krzyżowo-żebrowe typu stalaktytowego (XVII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie - IV etap szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
71.0001481/14Gmina Mieszkowice
NIP:858-17-30-944
Mieszkowice, mury obronne (XIII w.): renowacja, etap II szczegóły
2014: 171 619.19
Łącznie: 171 619.19
57.2501482/14Dom Pogodnej Jesieni sp. z.o.o.
NIP:896-15-30-654
Siedlec, pałac (1845 r.): rewaloryzacja, przebudowa i remont szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0001483/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Zalewie
NIP:744-17-69-590
Zalewo, budynek parafialny - plebania (1898 r.): remont dachu, elewacji i ganków szczegóły
Łącznie: 0.00
70.2501485/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Warnicach
NIP:597-14-67-128
Chełm Dolny, kościół p.w. NSPJ (XIII w.): remont dachu szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
59.0001491/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Michała Archanioław Sławie
NIP:497-00-03-260
Sława, kościół rzymskokatolicki p.w. św. Michała Archanioła (XVIII w.): remont wnętrza szczegóły
Łącznie: 0.00
60.7501493/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Teodora w Kociszewie
NIP:769-15-91-302
Kociszew, drewniany kościół p.w. św. Teodora (XVIII w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01495/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Suliszewie
NIP:674-13-01-956
Suliszewo, kościół p.w. Chrystusa Króla, (początek XIX): remont dachu, więźby dachowej, stropu, ścian, wymiana stolarki, remont wieży kościelnej i instalacji odgromowej. szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001496/14Archidiecezja Wrocławska
NIP:898-10-47-085
Wrocław, budynek d. biblioteki kapitulnej ob. Archiwum i Muzeum Archidiecezjalne przy ul. Kanonia 12/14 (XIX w.): remont więźby dachowej i pokrycia dachu - etap II szczegóły
2014: 384 115.18
Łącznie: 384 115.18
70.7501497/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława B.M.
NIP:858-18-50-542
Dobropole, kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej (XVIII w.): remont dachu i drewnianych elementów konstrukcji dachowej. szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
52.5001498/14Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim
NIP:599-00-03-737
Gorzów Wielkopolski, budynek usługowy przy ul. Sikorskiego 7 (XX w.): remont dachu i wymiana stolarki okiennej szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0001500/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa w Warnicach
NIP:597-14-67-128
Warnice, kościół p.w. św. Józefa, gotycko-renesansowy ołtarz (lata 1450 -1480, 1604): prace konserwatorskie i resturatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
68.2501502/14Rzymskokatolicka Parafia NMP na Piasku
NIP:898-18-30-253
Wrocław, kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku (XIV-XV w.): ompleksowe prace konserwatorskie przy elewacjach masywu wieżowego szczegóły
Łącznie: 0.00
64.5001503/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pełczycach
NIP:594-13-48-229
Bolewice, kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (XV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie przy malowidłach na stropie i ścianach szczegóły
Łącznie: 0.00
64.5001505/14Małgorzata Burczak-Abramowicz
NIP:
Sobolice, pałac (XVIII przebud. XIX/XX w.): remont dachu prowadzący do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku szczegóły
Łącznie: 0.00
69.5001506/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ottona
NIP:853-10-24-836
Pyrzyce, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIII w.): renowacja elewacji zachodniej do poziomu + 20,15 m, II etap szczegóły
Łącznie: 0.00
71.2501507/14Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Jadwigi Śląskiej w Miłkowie
NIP:611-25-24-065
Miłków, kościół parafialny p. w. Św. Jadwigi Śląskiej ( XV/XVI w.): konserwacja techniczna i estetyczna nagrobków "Laborantów" na elewacji kościoła, jako kontynuacja prac przy elementach kamiennych elewacji, między innymi wieży kościoła szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
71.2501508/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Siecieminie
NIP:499-04-66-537
Karnieszewice, kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XIX w.):remont kapitalny kościoła szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
64.5001509/14Parafia Rzymsko- Katolicka p.w św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP w Stobnie
NIP:988-02-05-815
Stobno, kościół p.w. św. Mikołaja i Wniebowzięcia NMP (XV/XVIw.): remont dachu i osuszanie murów wewnątrz budynku szczegóły
Łącznie: 0.00
61.5001511/14Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Warszawy nr 4/ul. Zdrojowej nr 1 w Dzusznikach Zdrój
NIP:883-18-28-438
Duszniki - Zdrój, Dom Cechu Sukienników (1715 r.): wykonanie izolacji przeciwwodnej fundamentów i naprawie dachu oraz remont zniszczonej elewacji wraz z renowacją portalu i kartusza z godłem cechu szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2501512/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Barnimie
NIP:594-14-66-638
Dominikowo, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XV/XVI w): prace konserwatorskie i restauratorskie empory muzycznej z XVIII w. szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2501514/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kuźminie 115, 37-740 Bircza
NIP:795-22-16-975
Roztoka, kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła - dawna cerkiew (XX w.): prace remontowo-konserwatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0001515/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach
NIP:691-24-11-291
Studnica, wieża kościoła filialnego pw. MB Ostrobramskiej i Św. Kazimierza (XIV/XVI w): prace restauratorsko - konserwatorskie elewacji wieży: konserwacja zachowawcza dekoracji sgraffitowej szczegóły
Łącznie: 0.00
59.2501516/14Jan Szynaka Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe i Eksportowe "SZYNAKA"
NIP:744-00-02-099
Mortęgi, pałac (XIX w.): osuszenie i izolacja ścian i fundamentów szczegóły
Łącznie: 0.00
70.7501517/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach
NIP:691-24-11-291
Siedliska, kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (wzn. 1928 r.): roboty konstrukcyjno - naprawcze fundamentów oraz ścian kościoła wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
56.7501519/14 Jolanta Gos
NIP:835-00-04-356
Biała Rawska, obiekt pałacowo-zamkowy "Zameczek" (XIX w.): remont elewacji, położenie tynków, listw dekoracyjnych wraz z malowaniem (10 ścian - strona wschodnia, południowa i zachodnia) - I etap szczegóły
Łącznie: 0.00
48.5001521/14Gmina Wyznaniowa Żydowska w Legnicy
NIP:691-21-77-978
Legnica, cmentarz żydowski (XIX w.): kapitalny remont zabytkowego ogrodzenia szczegóły
Łącznie: 0.00
57.0001522/14Wspólnota mieszkaniowa Fabryczna 19/19a Łódź
NIP:728-24-95-831
Łódź, dom familiny ul. Fabryczna 19a (1885 r.): izolacja przeciwwilgociowa i impregnacja fundamentów szczegóły
Łącznie: 0.00
72.5001523/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Mikołaja w Warcie
NIP:827-18-56-361
Warta, kościół p.w. św. Mikołaja (XIV w.): elewacja północna nawy kościoła - kontynuacja prac konserwatorskich przy elewacjach - etap III szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
71.5001524/14Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie
NIP:253-02-58-196
Siemczyno, pałac (1726 r.): wykonanie opaski drenażowej i remont kanalizacji deszczowej oraz wykonanie ścianki szczelnej pomiędzy budynkiem przedmiotowego pałacu a stawami będącymi szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
65.7501526/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jana Chrzciciela w Piszkowicach
NIP:883-18-29-975
Piszkowice, kościół parafialny p.w.św. Jana Chrzciciela (XIV, XVIII, XIX): wykonanie izolacji poziomej wraz z odwodnieniem kościoła - etap IV remontu kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
72.7501527/14Fundacja na Rzecz Ratowania Kaplicy Karola Scheiblera
NIP:727-26-11-460
Łódź, ul. Ogrodowa 43 - Stary Cmentarz - Kaplica grobowa rodziny Karola Scheiblera (XIX w.): konserwacja i restauracja fasad transeptu wschodniego - etap I szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
71.7501528/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Mołtajnach
NIP:742-22-10-858
Mołtajny, kościół p.w. św. Anny (XV w.): konserwacja najbardziej zawilgoconych elewacji kruchty i zakrystii - etap IV szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
72.0001529/14Parafia Rzymskokatolicka w Okmianach
NIP:691-23-99-644
Krzywa, kościół Św. Anny: konserwacja polichromowanego stropu (1714 r.) ­  etap II szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
71.7501530/14Zgromadzenie Księży Marianów
NIP:743-15-44-346
Stoczek Klasztorny, Zespół Klasztorny (XVII w.): konserwacja części elewacji wschodniej budynku (ryzalit) szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
59.5001531/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy
NIP:694-15-80-234
Grodziec, kościół pw. Narodzenia NMP (XVII w.): restauracja wnętrza szczegóły
Łącznie: 0.00
52.0001532/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olszanicy
NIP:694-15-80-234
Olszanica, kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa (dat. XIV/XVI i XIX w.): kapitalny remont wieży, wymiana pokrycia dachowego na łupek naturalny szczegóły
Łącznie: 0.00
63.7501533/14Kościół p.w. św. Mikołaja i św. Jana Ewangelisty
NIP:739-34-80-560
Sząbruk, kościół p.w. św. Mikołaja i św. Jana Ewangelisty (XV-XVII i XIX w.): naprawa dachu, prace konserwatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
63.2501534/14Katedralna Parafia Prawosławna Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi
NIP:725-12-76-217
Łódź, cerkiew św. Olgi ul. Piramowicza 12 (XIX w.): prace konserwatorko- budowlane przy elewacji południowej i wschodniej oraz przy tynkach we wnętrzu cerkwi szczegóły
Łącznie: 0.00
60.2501536/14Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Bonifacego
NIP:898-18-73-239
Wrocław, dawny Dworzec Kolejki Wąskotorowej przy Placu St. Staszica 4 a (1898 r.): konserwacja oryginalnej więźby dachowej oraz remont wraz z restauracją elewacji i otoczenia budynku szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001537/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mateusza
NIP:739-37-95-648
Różynka, kościół p.w. św. Mateusza (XVI-XVIII w.): prace ratunkowe przy drewnianej, gontem krytej wieży kościoła - zagrożenie katastrofą budowlaną szczegóły
2014: 273 694.15
Łącznie: 273 694.15
70.0001538/14Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Św. Krzyża
NIP:833-12-39-319
Brzeziny, kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża - krypta nr pod Kaplicą Matki Boskiej Różańcowej (XVI w.): prace przy ścianach, sklepieniu i posadzce, konserwacja metalowych drzwi szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
65.2501539/14Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Św. Krzyża
NIP:833-12-39-319
Brzeziny, kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża (XIV w.): prace zabezpieczające przeciwwilgociowe - II etap szczegóły
2014: 95 369.54
Łącznie: 95 369.54
57.0001541/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Pocieszenia w Komborni
NIP:684-18-77-153
Kombornia, kościół p.w. Matki Boskiej Pocieszenia (1933 r.): remont pokrycia dachowego – malowanie połaci dachowych szczegóły
Łącznie: 0.00
63.5001542/14Parafia Rzymskokatolocka p.w. Przemienienia Pańskiego w Wilczętach
NIP:582-15-75-543
Wilczęta, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (XIV w.): odnowienie pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych szczegóły
Łącznie: 0.00
58.5001543/14Parafia Rzymsko-Katolicka Wszystkich Świętych
NIP:827-15-10-013
Sieradz, kościół Farny Wszystkich Świętych - mechanizm organowy wraz z prospektem (XVIII w.): renowacja i remont wraz z konserwacją techniczną i estetyczną prospektu szczegóły
Łącznie: 0.00
67.7501545/14Rzymskokatolicka Parafia św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza
NIP:753-14-79-252
Jędrzejów, kościół p.w. św. Ap. Szymona i Judy Tadeusza: remont muru oporowego wokół kościoła (XIV w.) - kontynuacja prac III - etap szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001548/14Agnieszka Mezglewska
NIP:
Jaśliska, dom (XX w.): I etap remontu szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
61.7501549/14Karczma Zawada w Zawadzie
NIP:872-10-07-574
Zawada, karczma (XVIII w.): remont więźby i pokrycia dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
69.7501552/14Zgromadzenie Sióstr Szkolnych de Notre Dame, Dom Zakonny
NIP:898-18-88-324
Wrocław, relikty Zamku Piastów Śląskich (ok. 1080-1153 r.): kontynuacja prac konserwatorsko - budowlanych szczegóły
2014: 97 180.60
Łącznie: 97 180.60
72.0001553/14Parafia Rzymskokatolicka
NIP:686-15-16-955
Blizne, zespół plebański - dawna plebania (XVII w.), spichlerz - lamus (XIX w.), szkoła parafialna-organistówka (XIX w.), stodoła plebańska (XIX w.): impregnacja dachów i ścian budynków pokrytych gontem oraz bali, uzupełnienie zdegradowanych elementów pokrycia gontowego oraz uszczelnienie szczelin; impregnacja i uzupełnienie elementów kamienia cokołów i uzupełnienie płytki odbojowej szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
0 błędy form.01555/14Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kozłowie
NIP:984-01-39-532
Kozłowo, kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła (XVIII w.): rewitalizacja architektury sakralnej – II etap (elewacja południowa, rekonstrukcja tympanonu, konserwacja pięciu zabytkowych okien) szczegóły
Łącznie: 0.00
55.2501556/14Powiat Koszaliński
NIP:669-23-87-595
Parsowo, pałac (XVII w.): odnowienie elewacji oraz montaż systemu przeciwpożarowego szczegóły
Łącznie: 0.00
48.7501560/14Powiat Koszaliński
NIP:669-23-87-595
Warnino, dwór (ob. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) z XIX w.: remont poddasza szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0001568/14Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 13
NIP:795-22-74-990
Przemyśl, ul. Słowackiego 13, kamienica Pasaż Kleinów (1912 r.): wymiana blachy pokrycia połaci dachu, obróbek blacharskich oraz zniszczonych drewnianych elementów więźby dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
62.5001570/14Parafia Rzymskokatolicka Nawrócenia św. Pawła Apostoła i Nawiedzenia NMP w Wygiełzowie
NIP:769-15-64-765
Wygiełzów, drewniany kościół p.w. Nawrócenia św. Pawła Apostoła i Nawiedzenia NMP (1796 r.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu szczegóły
Łącznie: 0.00
55.5001573/14Anna Komorowska
NIP:951-10-58-092
Łódź, Piotrkowska 99, kamienica wielkomiejska (1898 r.): remont elewacji lewej oficyny i fragmentu elewacji części frontowej kamienicy od strony podwórza szczegóły
Łącznie: 0.00
74.5001574/14Parafia Ewangelicko-Augsburska
NIP:745-14-69-139
Pasym, kościół ewangelicki (XV/XVI w.): prace konserwatorskie elewacji wieży (północno-zachodnia, północno-wschodnia) szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
60.5001575/14Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Grodzicznie
NIP:877-10-63-379
Grodziczno, kościół p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła - ołtarz p.w. Męki Pańskiej (1740 r.): prace konserwatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
72.0001576/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Świdnicy
NIP:973-07-24-531
Świdnica, kościół p.w. św. Marcina Biskupa (XIV w.): remont wieży (konstrukcji wewnętrznej, pokrycia, wymiana stolarki okiennej, wykonanie odwodnienia oraz obróbek przypór) szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
56.2501579/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
NIP:688-12-14-476
Baligród, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (1877 r.): remont więźby i dachu, zagospodarowanie terenu wokół koscioła szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01581/14Parafia Rzymsko Katolicka p.w. Trójcy Przenajświetrzej w Machowej
NIP:872-17-81-635
Machowa, drewniany kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej (1778 r.): remont i konserwacja więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego, remont elewacji, modernizacja instalacji elektrycznej, rewaloryzacja otoczenia szczegóły
Łącznie: 0.00
69.7501583/14Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Skałągach
NIP:751-16-21-623
Rożnów, nagrobek Generała Karola Adolfa Augusta v. Eben u. Brunnen (XVIII w.): ratowanie piramidy, remont elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
57.5001584/14Paweł Szwejkowski
NIP:741-18-42-307
Morąg, dawny spichlerz (XVIII/XIX w.): wykonanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego szczegóły
Łącznie: 0.00
79.7501587/14Parafia Prawosławna p.w. Opieki Matki Bozej w Komańczy Filia św. Archanioła Michała w Turzańsku
NIP:687-19-13-617
Turzańsk, drewniana cerkiew p.w. św. Archanioła Michała - polichromie w babińcu (XIX w.): konserwacja szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
64.0001589/14Parafia Rzymskokatolicka pw.Narodzenia Św.Jana Chrzciciela
NIP:872-12-93-858
Brzeźnica, kościół p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela - ołtarz p.w. Chrystusa Ukrzyżowanego (XVIII w.): konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001591/14Parafia rzymskokatolicka pw.Narodzenia NMP
NIP:924-18-51-187
Chotków, kościół parafialny p.w Narodzenia NMP. skrzydła tryptyku ­ warsztat Mistrza z Gościeszowic (XV/XVI w.): konserwacja i restauracja szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
58.5001593/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie
NIP:927-15-26-954
Świebodzin, budynek dawnej Szkoły Parafialnej (XVI wm, przeb poł XIX w.): remont dachu i elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
72.5001594/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Świebodzinie
NIP:927-15-26-954
Świebodzin, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XV w.): naprawa ceglanej fasady i pokrycia dachu wież i sterczyn szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
71.0001595/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. Narodzenia N.M.P. w Będkowie
NIP:773-23-04-513
Będków, kościół p.w. Narodzenia NMP (XV, XVII-XIX w.): renowacja elewacji ceglanej - etap III szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
59.2501596/14Maciej Krzemiński
NIP:954-17-09-654
Wierzbica Górna, zespół dworski (XIX w.): remont i adaptacja obiektu, elewacja szczegóły
Łącznie: 0.00
52.7501597/14SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA PIAST
NIP:747-00-07-150
Brzeg, Pl. Zamkowy 5, kamienica mieszczańska (XVI w.): remont elewacji i dachu - I etap remont więźby dachowej wraz z pokryciem szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2501598/14Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Jacka
NIP:751-17-21-715
Wierzbica Górna, kościół p.w. św. Jacka (XVIII w.): remont koscioła wraz z rekonstrukcją zwieńczenia wieży oraz remont wewnętrznej konstrukcji nośnej dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
56.2501599/14Gmina Tarnobrzeg
NIP:867-20-79-199
Tarnobrzeg, Zamek Dzikowskiego (XX w.): remont ogrodzenia szczegóły
Łącznie: 0.00
60.7501600/14Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
NIP:748-10-97-346
Głubczyce kościół p.w. Narodzenia NMP (XIII w.): konserwacja i restauracja elewacji kościoła - etap I- ściana południowa korpusu kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
54.0001601/14Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Elbląskiej
NIP:578-21-37-424
Elbląg, ul. Bożego Ciała 11, zespół budynków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej - zespół budynków dawnej fabryki "Zillgitt und Lemke" (XIX w.): wymiana stolarki okiennej szczegóły
Łącznie: 0.00
69.2501602/14Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu
NIP:795-18-01-186
Przemyśl, Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela (XV w.): stabilizacja konstrukcyjna fundamentów wraz z izolacją przeciwwilgociową oraz odnowienie i uzupełnienie okładzin architektonicznych w kryptach, w tym na styku z rotundą romańską z XI w. - III etap zakończenie szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
74.5001605/14Parafia Rzymsko Katolicka p.w. N.S.N.M.P w Pomorskiej Wsi
NIP:578-30-30-881
Pomorska Wieś, kościół p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (XIV w.): naprawa konstrukcji drewnianej dachu i stropu nawy głównej oraz naprawa pokrycia dachowego zakrystii oraz kruchty kościoła szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
62.2501608/14Gmina Brzeg
NIP:747-12-48-878
Brzeg, Urząd Miasta - budynek A (1902 r.): remont dachu, elewacji, strychu, nawierzchni utwardzonych i instalacji odgromowej szczegóły
Łącznie: 0.00
68.7501609/14Gmina Brzeg
NIP:747-12-48-878
Brzeg, Ratusz Miejski (XIV-XVI w.): remont dachu, hełmów wież, instalacji elektrycznej i odgromowej szczegóły
Łącznie: 0.00
62.7501610/14Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Łodzi
NIP:725-17-18-750
Łódź, kościół oo. Jezuitów p.w. Najświętszego Imienia Jezus (1880-1884 r.): konserwacja i uzupełnienie tynków wraz z odnowieniem malowania ścian i sklepień parteru południowej nawy bocznej szczegóły
Łącznie: 0.00
55.5001611/14Okręgowa Izba Lekarska w Rzeszowie
NIP:813-10-96-890
Rzeszów, Letni Pałac Lubomirskich (XVII/XVIII w.): , remont dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, izolacja przeciwwilgociowa piwnic, renowacja zabytkowego ogrodzenia szczegóły
Łącznie: 0.00
68.5001613/14Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego
NIP:771-17-21-246
Piotrków Trybunalski, kościół oo. Jezuitów p.w. Franciszka Ksawerego - kaplica p.w. św. Józefa (1743 r.): konserwacja malarstwa ściennego szczegóły
Łącznie: 0.00
59.0001614/14Parafia Rzymsko Katolicka pw. Świętego Walentego
NIP:827-21-04-083
Kłocko, kościół p.w. św. Walentego (1838 r.): remont dachu, ścian i fundamentów wraz z ich osuszeniem zrębowego kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0001615/14Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek Matki Bożej Śnieżnej
NIP:771-27-29-741
Piotrków Trybunalski, kościół Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej (XVII w.): konserwacja malowideł ściennych w prezbiterium szczegóły
Łącznie: 0.00
76.0001616/14Rektorat Kościoła Akademickiego Panien Dominikanek Matki Bożej Śnieżnej
NIP:771-27-29-741
Piotrków Trybunalski, kościół pw. Matki Bożej Śnieżnej (XVII w.): prace konserwatorskie i reatauratorskie przy sklepieniu- kontynuacja prac (przęsło 4 wraz z łukiem tęczowym od strony empory organowej) szczegóły
2014: 99 660.00
Łącznie: 99 660.00
70.7501618/14Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
NIP:952-18-13-348
Skierniewice, Zespół Lokomotywowni hala parowozowa (XIX w.): kontynuacja odbudowy zniszczonego dachu hali parowozowej (połać zewnętrzna, kanały 1-3) szczegóły
2014: 49 231.40
Łącznie: 49 231.40
50.7501619/14SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA PIAST
NIP:747-00-07-150
Brzeg,Pl. Zamkowy 5, kamienica mieszczańska (XVI w.): remont elewacji i dachu - remont elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0001620/14Polskie Stowarzyszenie Miłośników Kolei
NIP:952-18-13-348
Skierniewice, Zespół Lokomotywowni - hala parowozowa (XIX w.): odbudowa najstarszej części hali - część zachodnia, strop szczegóły
Łącznie: 0.00
56.5001622/14Stowarzyszenie Apostolstwa Kat. Prowincja Zwiastowania Pańskiego
NIP:779-19-38-001
Kisielice, kościół p.w. Matki Bożej Królowej Świata (XIV w.): prace remontowo-konserwacyjne murów, elewacji, dachu i wieży szczegóły
Łącznie: 0.00
51.0001623/14Gmina Oleszyce
NIP:793-15-03-534
Oleszyce, pozostałości zespołu podworskiego (XVII­XVIII w.): odtworzenie układu zespołu pałacowo-parkowego - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
67.5001624/14Rzymsko-katolicka Parafia św. Macieja Apostoła w Bełchowie
NIP:834-12-93-800
Bełchów, kościół p.w. św. Macieja Apostoła (XIX w.): remont kapitalny - etap II - remont wieży szczegóły
Łącznie: 0.00
49.7501628/14WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU NR 11, UL. PUŁASKIEGO, 46-200 KLUCZBORK
NIP:751-15-46-525
Kluczbork, ul. Gen. Pułaskiego 11, kamienica czynszowa (1900 r.): remont elewacji frontowej szczegóły
Łącznie: 0.00
63.5001629/14MONIKA ŁOZOWSKA-BACOUP
NIP:924-17-59-783
Broniszów, budynek plebani (XVII/XVIII w.): naprawa i zabezpieczenie elementów posadowienia obiektu w tym fundamentów i murów fundamentowych szczegóły
Łącznie: 0.00
69.5001631/14Parafia pw. św. Jakuba Apostoła
NIP:578-25-16-245
Tolkmicko, kościół p.w. Jakuba Apostoła (XIV w.): montaż instalacji systemów wykrywania pożaru szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001632/14PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W KRZESZYCACH
NIP:429-00-47-287
Oksza, kościół w konstrukcji ryglowej z ceglanym wypełnieniem (1862-1863 r.): prace budowlane, remont dachu - etap I szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
69.5001633/14Gmina Wschowa
NIP:925-19-31-551
Wschowa, zbór poewangelicki Kripplein Christi (XVII w.): remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachowego szczegóły
Łącznie: 0.00
78.5001639/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Ap. w Ośnie Lubuskim
NIP:598-16-30-133
Ośno Lubuskie, kościół p.w. św. Jakuba Apostoła (XIV w.): zabezpieczenie przed katastrofą budowlaną ścian korpusu nawowego oraz sklepień (wzmocnienie konstrukcji posadowienia filarów międzynawowych) szczegóły
2014: 500 000.00
Łącznie: 500 000.00
54.7501641/14Gmina Nysa
NIP:753-24-14-579
Nysa, obronna Wieża Ziębicka (XIV w.): remont elewacji, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji odgromowej, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonanie iluminacji świetlnej wieży i osuszanie murów szczegóły
Łącznie: 0.00
57.7501660/14Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych Niepełnosprawnych Intelektualnie
NIP:756-15-43-233
Zawadzkie, Pałacyk Myśliwski (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego szczegóły
Łącznie: 0.00
70.7501661/14Muzeum w Nysie
NIP:753-13-34-447
Nysa, d. Pałac Biskupi (XVII/XVIII w.), obecnie Muzeum: prace renowacyjne i konserwatorskie trzech elewacji budynku (od strony ulic Grodzkiej, Wałowej oraz północno-wschodnia) szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
64.7501662/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Wietlinie
NIP:792-17-87-949
Wietlin, kościół p.w. Narodzenia NMP (XIX w.): prace konserwatorsko-budowlane przy tynkach wewnętrznych, wewnętrzna izolacja przeciwwilgociowa, odtworzenie stolarki drzwiowej i okiennej, zewnętrzna izolacja pionowa ścian fundamentowych szczegóły
Łącznie: 0.00
71.7501663/14Gmina Bircza
NIP:795-23-08-157
Kotów, cerkiew św. Anny (XX w.): remont i konserwacja -etap I szczegóły
2014: 59 996.77
Łącznie: 59 996.77
75.0001664/14Parafia Rzymsko - Katolicka p.w. św. Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie
NIP:687-16-54-021
Smolnik, kościół p.w. św. Mikołaja - dawna cerkiew murowana (1806 r.): II etap remontu więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia oraz konserwacja elewacji wieży szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
47.0001665/14Pracownia Rzeźbiarska Marian Molenda
NIP:753-12-03-308
Nysa, pl. Jana Kilińskiego 1, budynek (XX w.): remont dachu wraz z elementami konstrukcyjnymi szczegóły
Łącznie: 0.00
57.0001666/14Powiat Pabianicki
NIP:731-17-49-778
Pabianice, Sala Złota Pałacu Endera (XIX w.): restauracja i konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0001667/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Łukasza w Drzewicy
NIP:768-15-78-688
Drzewica, kościół p.w. św. Łukasza Ewangelisty (XIV w.): prace konserwatorsko-restauratorskie elewacji zewnętrznej gotyckiej wieży świątyni szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0001668/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radomnie
NIP:877-10-88-824
Radomno, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa - ołtarz boczny Matki Boskiej z Dzieciątkiem (XVIII w.): konserwacja szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
58.2501669/14Parafia Katolicka pw Św. Mikołaja
NIP:772-22-70-014
Maluszyn, kaplica cmentarna p.w. św. Barbary (XIX w.): wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej i blachy, wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wymiana zniszczonych elementów konstrukcji dachowej szczegóły
Łącznie: 0.00
71.5001670/14 Cezary Lusiński
NIP:
Broniszów, pałac (XVI w.): prace konserwatorskie w dawnej kaplicy (sali balowej) zdobionej renesansowymi sztukateriami na spróchniałych belkach - etap II szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
59.0001671/14Parafia Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP w Łowiczu
NIP:834-11-48-009
Łowicz, Katedra - ołtarze boczne p.w. śś. Rocha i Sebastiana oraz Liboriusza (XVIII w.): prace konserwatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
70.2501672/14Rzymsko-katolicka Parafia św. Filipa i Jakuba Ap. w Skomlinie
NIP:832-19-22-871
Skomlin, kościół p.w. św. Filipa i Jakuba Ap. ( modrzewiowy) - polichromie wnętrza świątyni (XVIII w.): konserwacja - VII etap szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
70.2501673/14Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sorkwitach
NIP:742-14-62-888
Sorkwity, kościół ewangelicki - wyposażenie (XVI-XVIII w.): remont wnętrza (tynki wewnetrzne, blacharka przy oknach, instalacja elektryczna, instalacja ppoż, remont chóru) szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
59.7501675/14Parafia Rzymsko Katolicka p.w św. Wawrzyńca w Rossoszycy
NIP:827-21-24-542
Rossoszyca, kościół p.w. św. Wawrzyńca (XVIII w.): prace zabezpieczająco-wzmacniających wraz z remontem dachu, ścian, podłóg, okien i drzwi oraz instalacji elektrycznej i odgromowej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01676/14"Ariadna" S.A. Fabryka Nici
NIP:728-01-32-248
Łódź, ul. Niciarniana 2/6, Ariadna - Fabryka Nici (XIX w.): remont szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001677/14Parafia Rzymskokatolicka św. Marcina
NIP:582-15-80-975
Tolkowiec, kościół p.w. św. Marcina (XV w.): remont konserwatorski elewacji wieży - etap I szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
54.7501678/14Parafia rzymsko-katolicka p.w. Św. Bartłomieja Ap.
NIP:497-00-01-798
Lgiń, kościół p.w.św. Bartłomieja Apostoła (XIX w.): remont ogrodzenia kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
68.7501679/14Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła
NIP:753-16-76-372
Grodków, kościół p.w. św. Michała Archanioła - tryptyk (1600 r.): konserwacja i restauracja szczegóły
Łącznie: 0.00
71.2501680/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowizięcia NMP i św.Jakuba Apostoła w Szadku
NIP:828-12-27-460
Szadek, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła (XIV w.): prace konserwatorskie przy elewacji północnej i zachodniej kaplicy p.w. Matki Bożej Różańcowej oraz fragmencie ściany północnej nawy bocznej wraz z przyporą - kontynuacja szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
52.7501681/14Zofia Szydłowska
NIP:684-16-13-023
Krosno,ul. Augusta Lewakowskiego 1, budynek gospodarczy (1913–1927 r.): prace remontowe i konserwacyjne posadzki, tynków wewnętrznych i elewacji zewnętrznej, pomalowanie ścian zewnętrznych oraz pomieszczeń, odprowadzenie wód opadowych szczegóły
Łącznie: 0.00
55.5001682/14Zofia Szydłowska
NIP:684-16-13-023
Krosno,ul. Augusta Lewakowskiego 1 dom (1894–1913 r.): remont elewacji, łazienki, podłóg, tynków wewnętrznych stropu oraz wykonanie odprowadzenia wód opadowych szczegóły
Łącznie: 0.00
64.2501685/14Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kamieńcu Ząbkowickim
NIP:887-17-49-751
Sosnowa, kościół filialny pw. św. Maternusa (XVIII w.): remont dachu i wieży szczegóły
Łącznie: 0.00
69.7501689/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Starym Waliszowie
NIP:881-14-76-700
Nowy Waliszów, kościół filialny p.w. św. Mikołaja (XVI w.): malowanie wnętrza oraz dokończenie remontu posadzki szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0001690/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Ap. w Głogówku
NIP:755-18-31-108
Głogówek, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (XIV w.): prace konserwatorskie przy dekoracji malowideł ściennych i sztukaterii północnej nawy bocznej wraz wyposażeniem ruchomym - Etap I szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
62.7501691/14Rzymsko-Katolicka Parafia św. Michała Archanioła
NIP:753-21-53-423
Chróścina Nyska, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XV/XVI w.): renowacja elewacji kościoła i wieży szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0001692/14Rzymskokatolicka Parafia św. Józefa w Wieluniu
NIP:832-19-36-376
Wieluń, kościół p.w. św. Józefa (XVIII w.): konserwacja i restauracja polichromii w kaplicy Matki Boskiej Łaskawej - kontynuacja prac konserwatorskich powłok malarskich we wnętrzu kościoła. szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0001693/14Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
NIP:883-13-39-260
Kłodzko, klasztor wraz z kościołem pw. Matki Boskiej Różańcowej (XVII w.): wymiana pokrycia dachowego oraz remont więźby dachowej szczegóły
Łącznie: 0.00
65.7501694/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w Zręcinie
NIP:684-22-67-244
Zręcin, kościół p.w. św. Stanisława Biskupa Męczennika (XIX w.): prace konserwatorskie przy polichromii nawy bocznej /południowa/ kościoła parafialnego szczegóły
Łącznie: 0.00
66.7501695/14Parafia Rzynskokatolicka p. w. św. Marcina B. W. w Sicinach
NIP:693-19-18-074
Siciny, kościół pocysterski p.w. Św. Marcina (XVIII w.): remont kompleksu kościelnego - II etap remontu muru ogrodzeniowego - kontynuacja szczegóły
Łącznie: 0.00
70.5001697/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św.Marii Magdaleny w Wójtowicach
NIP:881-14-14-372
Nowa Bystrzyca, kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P (XVIII w.): prace budowlano - zabezpieczające w cennym zabytku, znajdującym się w stanie zagrożenia katastrofą budowlaną szczegóły
2014: 350 000.00
Łącznie: 350 000.00
63.2501698/14Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Kazimierzu
NIP:755-13-43-952
Kazimierz, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIII w.): remont i malowanie elewacji kościoła - kontynuacja prac szczegóły
Łącznie: 0.00
64.2501699/14PARAFIA RZYM.-KAT. P.W. NMP KRÓLOWEJ POLSKI W BOCZOWIE
NIP:429-00-55-163
Wystok, kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XVIII w.): remont drewnianej wieży koscielnej, więźby i pokrycia dachowego nad korpusem kościoła, założenie orynnowania i rur spustowych szczegóły
Łącznie: 0.00
64.7501701/14Muzeum w Wałbrzychu
NIP:886-11-19-698
Wałbrzych, Muzeum - dawny pałac Albertich (1803 r.): remont bocznych segmentów dachu budynku muzeum szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
60.5001702/14Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych ( Franciszkanów ) w Głogówku
NIP:755-15-29-562
Głogówek, Klasztor Franciszkański (XVII w.): rekonstrukcja starej stolarki drzwiowej i okiennej szczegóły
Łącznie: 0.00
63.2501704/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętej Rodziny w Lubieszowie
NIP:925-20-99-706
Studzieniec, kościół filialny p.w. św. Wawrzyńca (XIII/XIV w.): remont wnętrza kościoła - prace konserwatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0001705/14Klasztor OO.Karmelitów Bosych
NIP:795-20-26-418
Przemyśl, Klasztor oo. Karmelitów Bosych wraz kościołem p.w. św. Teresy (XVII w.): izolacja przeciwwilgociowa klasztoru i kościoła, osuszenie i remont pomieszczeń piwnic szczegóły
Łącznie: 0.00
69.5001706/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Żabinie
NIP:501-00-18-671
Żabin, kościół p.w. Św.Michała Archanioła (XIII w.): remont elewacji - etap II - kontynuacja szczegóły
Łącznie: 0.00
70.5001707/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła Ewangelisty w Paczkowie
NIP:753-13-13-847
Paczków, kościół p.w. św. Jana Ewangelisty (XIV w.): konserwacja części wieży: elewacja zachodnia, południowa oraz część elewacji północnej szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
65.2501708/14Parafia Rzym-Kat Św. Katarzyny w Zgierzu
NIP:732-15-26-347
Zgierz, kościół p.w. św. Katarzyny (XX w.): prace remontowo-konserwatorskie przy wieży kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0001710/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Trzcianie - Zawadce Rymanowskiej
NIP:684-24-36-250
Zawadka Rymanowska, kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej - była cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny (XVI w.): konserwacja i renowacja mensy, tabernakulum, obrazu szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0001711/14Adriana Lipniacka
NIP:615-19-31-840
Bogatynia, dom przysłupowy (XIX w.): rekonstrukcja po powodzi i pożarze - etap III szczegóły
Łącznie: 0.00
59.5001712/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. Św. Michała Archanioła w Szybowicach
NIP:755-13-40-899
Szybowice, kościół p.w. św. Michała Archanioła (1893 r.): konserwacja ołtarza głównego z figurą Św. Michała Archanioła szczegóły
Łącznie: 0.00
69.2501713/14Rzymskokatolicka Parafia pw. Nawiedzenia NMP w Ścinawie Małej
NIP:753-19-96-912
Ścinawa Nyska, kościół filialny p.w. św. Piotra i Pawła (XVIII i wieża XVI w.): konserwacja elewacji kościoła - etap II; naprawa poszycia dachu kościoła oraz konserwacja dekoracji sgraffitowej elewacji oraz attyki wieży (ściany północna i zachodnia) szczegóły
Łącznie: 0.00
69.5001715/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla w Trzcianie - Zawadce Rymanowskiej
NIP:684-24-36-250
Trzciana, kościół p.w. Chrystusa Króla (XVII w.): renowacja i konserwacja polichromii w Sanktuarium - w byłej cerkwi greckokatolickiej pw. Narodzenia Bogarodzicy szczegóły
Łącznie: 0.00
74.2501716/14Parafia pw św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu
NIP:742-10-38-127
Reszel, kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła - szafa biblioteczna (1470 r.): konserwacja szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
64.7501717/14Karkonoskie Stowarzyszenie Edukacyjne u Erazma i Pankracego
NIP:611-27-16-652
Jelenia Góra, budynek dawnego Kolegium Jezuickiego (XVII - XVIII w.): prace konserwatorskie więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia szczegóły
Łącznie: 0.00
64.7501720/14Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętego Mikołaja Biskupa we Wleniu
NIP:616-14-21-359
Łupki, kościół filialny pw. Świętej Jadwigi (1662 r.): wykonanie odwodnienia, renowacja i wymiana stolarki, remont elewacji wewnętrznej szczegóły
Łącznie: 0.00
62.7501721/14Parafia rzymskokatolicka p.w. Świętego Mikołaja Biskupa we Wleniu
NIP:616-14-21-359
Bystrzyca, kościół filialny pw. Matki Bożej z Lourdes (1772 r.): wykonanie odwodniena, renowacja i wymiana stolarki, remont elewacji wewnętrznej szczegóły
Łącznie: 0.00
68.7501723/14Parafia Rzynskokatolicka p. w. św. Marcina B. W. w Sicinach
NIP:693-19-18-074
Siciny, kościół pocysterski p.w. Św. Marcina (XVIII w.):remont elewacji - etap V - renowacja elementów kamiennych szczegóły
Łącznie: 0.00
65.5001726/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca we Wrocławiu
NIP:894-26-76-641
Wrocław, kościół p.w. św. Wawrzyńca (XIII w.): zakończenie prac związanych z rewitalizacją wnętrza kościoła, poprzez wykonanie prac konserwatorsko-restauratorskich w zakresie rekonstrukcji stropu drewnianego nawy głównej, empory wraz z wymianą posadzki w kościele szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
60.5001727/14Rzymskokatolicka Parafia Wniebowzięcia NMP w Kazimierzu
NIP:755-13-43-952
Kazimierz, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIII w.): renowacja wnętrza szczegóły
Łącznie: 0.00
72.0001729/14Klasztor OO. Bernardynów w Dukli
NIP:684-20-63-837
Dukla, Zespół Klasztorny OO. Bernardynów (XVIII w.): remont elewacji - nawa zachodnia, ściana szczytowa nad prezbiterium i zakrystia - VII etap szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
70.0001731/14Rzymsko-Katolicka Parafia pw.św. Franciszka z Asyżu
NIP:616-14-36-266
Żerkowice, kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej (XV/XVI w.): remont dachu wraz z robotami towarzyszącymi oraz remont budynku kościoła szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
61.0001732/14Parafia Rzymskokatolicka św.Piotra i Pawła w Równem
NIP:748-15-09-607
Równe, kościół p.w. św. Piotra i Pawła - piszczałkowy instrument organowy (XIX w.): prace konserwatorsko-restauratorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
63.5001733/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Łukasza Ewangelisty w Rui
NIP:691-23-55-380
Ruja, kościół parafialny pw. św. Łukasza Ewangelisty (XIV w): restauracja i konserwacja wnętrza kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
60.7501734/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Klemensa
NIP:772-15-28-344
Lgota Wielka, drewniany kościół p.w. św. Klemensa wraz z wyposażeniem (XVIII w.): kontynuacja remontu wnętrza kościoła - całkowita konserwacja i restauracja zabytkowych organów (XIX w.) szczegóły
Łącznie: 0.00
71.2501735/14Diecezja Legnicka
NIP:691-12-46-625
Krzeszów, opactwo cystersów, „Pawilon na wodzie”(XVIII w.): remont pokrycia dachu, pomostu i ganku szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
68.7501736/14Klasztor OO. Bernardynów w Dukli
NIP:684-20-63-837
Dukla, Zespół Klasztorny OO. Bernardynów (XVIII w.): remont i konserwacja elewacji klasztoru - etap VIII szczegóły
Łącznie: 0.00
72.5001738/14ZAKON BRACI MNIEJSZYCH (OO.FRANCISZKANÓW), KLASZTOR
NIP:739-37-66-121
Barczewo, kościół p.w. św. Andrzeja - ambona (1760 r.): konserwacja - II etap szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
71.7501740/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego w Sulejowie
NIP:771-25-93-023
Sulejów, kościół p.w. św. Tomasza Kantuaryjskiego (XIII w.) - ołtarz główny (1788 r.): kontynuacja i zakończenie konserwacji szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
45.5001742/14Gmina Miłomłyn
NIP:741-19-79-710
Miłomłyn, cmentarz komunalny - brama (XIX/XX w.): prace konserwatorsko-restauratorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0001745/14Maciej Hoszowski
NIP:
Kłodzko, pałac (II poł. XVI w.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
75.7501749/14Dominium Łomnica Fundacja Rozwoju Krajobrazu Kulturowego
NIP:611-25-58-302
Łomnica, stodoła folwarczna (XVIII w.): wykonanie remontu więźby dachowej, skotwienie i zabezpieczenie popękanych i wygiętych murów i wykonanie nowego pokrycia na dachu z prawidłowym odprowadzeniem wód opadowych oraz założenie instalacji odgromowej i wymiany bram szczegóły
2014: 130 000.00
Łącznie: 130 000.00
60.0001752/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Wierzbnej
NIP:884-23-90-371
Wierzbna, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP - ołtarz główny z obrazem wnuka Michaela Willmanna – Georga Wilhelma Neuhertza(1678 r.): konserwacja i restauracja - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
69.7501763/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła w Tyńcu nad Ślężą
NIP:896-14-10-097
Tyniec nad Ślężą, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XIII w.): prace budowlane i konserwatorskie elewacji prezbiterium kościoła - II etap szczegóły
Łącznie: 0.00
59.7501764/14Uzdrowisko Lądek-Długopole Spółka Akcyjna
NIP:881-00-02-259
Lądek Zdrój, Dom Zdrojowy (XVIII w.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
63.2501767/14Parafia Rzymsko-katolicka p.w. Św. Michała Archanioła w Lewinie Kłodzkim
NIP:883-13-18-335
Lewin Kłodzki, kościół p.w. św. Michała Archanioła - organy (II poł. XIX w,): konserwacja i restauracja organów piszczałkowych wraz z prospektem organowym - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
59.7501771/14PARAFIA RZYM KAT PW WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
NIP:899-22-59-856
Wrocław, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XV w. przeb. XVI/XVII w.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
61.7501773/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Ciała w Oleśnie
NIP:576-11-95-913
Olesno, kościół p.w. św. Anny (XVIII w.): ołtarz p.w. Czternastu Orędowników - konserwacja i restauracja szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0001774/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego
NIP:672-19-06-461
Cieszeniewo, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ołtarz główny (I poł. XVIII): konserwacja i restauracja, II etap szczegóły
Łącznie: 0.00
74.5001775/14Twierdza Srebrna Góra Sp. z o.o.
NIP:887-16-84-069
Srebrna Góra,Twierdza ( XVIII w.): prace remontowo - budowlane Bastionu Dolnego szczegóły
2014: 750 000.00
Łącznie: 750 000.00
61.0001776/14Diecezja Sandomierska
NIP:864-11-10-726
Huta Komorowska, dawna oficyna dworska rodziny Kozłowieckich - obecnie Muzeum Kardynała Adama Kozłowieckiego SJ (XIX w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu szczegóły
2014: 93 097.30
Łącznie: 93 097.30
67.0001778/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Czernicy
NIP:896-12-57-402
Wojnowice, kościół p.w. Św. Wawrzyńca (XV w.) - organy (1894 r.): kompleksowa konserwacja organów piszczałkowych szczegóły
Łącznie: 0.00
54.5001779/14Parafia Św. Klemensa w Wągłczewie
NIP:827-21-80-374
Wągłczew, kościół p.w. św. Klemensa (XVII w.): remont elewacji wraz z naprawą oraz izolacją przeciwwilgociową fundamentów szczegóły
Łącznie: 0.00
59.7501780/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Legnicy
NIP:691-17-29-275
Legnica, kościół pw. Św. Trójcy (XX w.): remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia-I etap prac remontowych szczegóły
Łącznie: 0.00
64.2501781/14Parafia Rzymskokatolicka pw św. Henryka
NIP:899-22-59-862
Wrocław, kościół p.w. św. Henryka (XIX w.): prace konserwatorsko-restauratorskie w zakresie elewacji południowej i zachodniej kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2501782/14PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA P.W.ŚW.STANISŁAWA B.M. W RĘCZNIE
NIP:771-22-41-181
Ręczno, kościół p.w. św. Stanisława B.M. (XIII w.): konserwacja i rekonstrukcja polichromii w kaplicy północnej, wymiana tynków z rekonstrukcją wystroju malarskiego w prezbiterium i kaplicy południowej z konserwacją posadzki szczegóły
Łącznie: 0.00
56.0001784/14Caritas Diecezji Opolskiej
NIP:754-13-92-245
Głuchołazy, ul. gen. Andersa 76, budynek Pensjonatu Ogrodowego (XIX w.): prace remontowe szczegóły
Łącznie: 0.00
65.3301785/14Fundacja Pro Culturae Bono
NIP:895-19-18-552
Kliczków, zabytkowy most parkowy (XVIII w.): konserwacja i rewaloryzacja mostu szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001786/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Częstochowskiej
NIP:856-11-23-690
Maszewo kościół p.w. MB Częstochowskiej, krucyfiks (początek XVI w.): konserwacja rzeźby - etap I szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
61.2501787/14Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "USKOM" sp. z o. o.
NIP:925-00-03-346
Kożuchów, wieża ciśnień (1908 r.): rewitalizacja szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0001788/14Tadeusz i Beata Bijak
NIP:
Chojnów, Mury Miejskie wraz z "Domem Kata" (XV, XVI, XVII) - kontynuacja prac remontowo - konserwatorskich przy murach miejskich stanowiących ścianę magistralną Domu Kata wraz z remontem konstrukcji Domu Kata - wymianą pokrycia dachowego i ankrowaniem budynku - etap II szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
61.5001789/14Parafia Św. Klemensa w Wągłczewie
NIP:827-21-80-374
Wągłczew, Klasztor (XVII w.): remont dachu oraz stropu nad I piętrem szczegóły
Łącznie: 0.00
64.2501790/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wszystkich Świętych we Wrocance
NIP:813-29-60-540
Wrocanka, kościół p.w. Wszystkich Świętych (XVIII w.): wymiana pokrycia gontowego i konserwacja odeskowania szczegóły
Łącznie: 0.00
60.7501791/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Królowej Świata
NIP:852-10-90-145
Dobra Szczecińska, kościół p.w. Matki Bożej Królowej Świata (XIII w.): remont dachu nad nawą, ściany zewnetrznej wsch., portalu szczegóły
Łącznie: 0.00
71.7501792/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Jakuba w Jakubowie
NIP:502-00-36-989
Jakubów, kościół parafialny p.w. św. Jakuba -  polichromowany strop nawy głównej (ok. 1720 r.): konserwacja - III etap szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
59.7501796/14Kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej w Starych Juchach
NIP:848-11-71-310
Stare Juchy, kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej - barokowy drewniany ołtarz typu szafowego trójkondygnacyjny: prace konserwatorskie i restauratorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
60.7501797/14Parafia pw MB Szkaplerznej w Radowie Małym
NIP:857-11-70-811
Rogowo, kościół p.w. św. Michała Archanioła: konserwacja ambony szczegóły
Łącznie: 0.00
59.3301798/14Parafia Nawiedzenia NMP w Wambierzycach
NIP:885-10-38-219
Wambierzyce, Kaplice Drogi Krzyżowej (1731, 1777, 1870 r.): prace remontowo- konserwatorskie wraz ze wzmocnieniem konstrukcji 14 kaplic szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
71.2501800/14Parafia Rzymskokatolicka P.W. Świętej Rodziny
NIP:886-29-78-630
Gostków, kościół pw. Świętej Rodziny (XV w.): naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu wieży, remont elewacji wieży oraz elewacji przyległych szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
67.7501801/14Parafia Rzymskokatolicka P.W. Świętej Rodziny
NIP:886-29-78-630
Jaczków, kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej (XVI w.): naprawa więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu wieży, remontem przyległych elewacji oraz konserwacja piaskowych portali wejścia głównego i bocznego szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01803/14Parafia Prawosławna pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
NIP:854-21-46-827
Stargard Szczeciński, cerkiew prawosławna pw. św. Ap. Piotra i Pawła (1890 r.): wykonanie systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz systemu antywłamaniowego i dozorowego szczegóły
Łącznie: 0.00
74.2501804/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Imienia Najświętszej Marii Panny w Grudzy
NIP:616-12-27-551
Nowa Kamienica, kościół filialny pw. Ścięcia Głowy św. Jana Chrzciciela : prace konserwacyjne przy polichromii stropu w prezbiterium kościoła ( I poł. XVII w. ) - kontynuacja szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
63.0001805/14Klasztor OO. Franciszkanów w Darłowie
NIP:499-01-93-915
Darłowo, kościół OO. Franciszkanów pw. Matki Bożej Częstochowskiej (XIV w.): montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru (SSP) szczegóły
Łącznie: 0.00
67.2501806/14Parafia p.w. św. Jana Nepomucena w Pielgrzymce
NIP:694-16-34-154
Pielgrzymka, kościół parafialny p.w. Jana Nepomucena (koniec XIII w.), empory (XVIII w.): ratunkowa konserwacja zespołu empor wraz z dekoracją malarską na balustradach szczegóły
Łącznie: 0.00
57.7501807/14Gmina Przedbórz
NIP:772-22-60-234
Przedbórz, ratusz (1820-1830 r.): remont dachu, wymiana elewacji i wymiana okien szczegóły
Łącznie: 0.00
74.7501808/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Sarbinowie
NIP:597-15-61-778
Chwarszczany, kościół p.w. św. Stanisława Kostki (XIV w.): konserwacja fresków elewacji ściennej i sklepienia pierwszego przęsła nawy (od strony prezbiterium), III etap szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
62.0001809/14Rzymsko-Katolicka Parafia p.w. św. Barbary w Rębiszowie
NIP:616-12-27-396
Rębiszów, kościół pw. Św. Barbary ( XVIII w. ) : odbudowa hełmu na wieży kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
72.5001810/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Sarbinowie
NIP:597-15-61-778
Chwarszczany, kościół p.w. św. Stanisława Kostki, kaplica templariuszy i joannitów (XII-XIV w.): konserwacja dwóch przęseł elewacji południowej oraz portalu szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
64.5001811/14Małgorzata Adamczewska
NIP:883-17-77-072
Korytów, Pałac (1711 r.): remont dachu szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
62.2501813/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy
NIP:672-15-04-030
Świdwin, kościół p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (1338 r.): montaż systemu sygnalizacji pożaru (SSP) szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2501814/14Powiat Łaski
NIP:831-14-60-357
Ostrów, dwór (1917-1918 r.): zakup i montaż instalacji odgromowej oraz renowacja i wzmocnienie fundamentów szczegóły
Łącznie: 0.00
68.5001815/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Starym Przylepie
NIP:853-10-76-767
Wierzbno, kościół p.w. św. Józefa (XV w.): założenie ściągów ściany wschodniej kościoła szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
65.5001816/14Gmina Wschowa
NIP:925-19-31-551
Wschowa, Staromiejski Cmentarz Ewangelicki - płyty epitafijne (XVII i XVIII w.): konserwacja 6 płyt epitafijnych - etap I ( o numerach kat. 36, 38, 39, 40, 41, 44) wraz z zabezpieczeniem muru szczegóły
2014: 64 751.57
Łącznie: 64 751.57
63.0001817/14Andrzej Lipiński
NIP:
Uraz, Zamek Auraz (XIII w.): zabezpieczenie ścian wraz z usunieciem zalegającego gruzu szczegóły
Łącznie: 0.00
55.7501819/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. s. Faustyny Kowalskiej
NIP:857-11-70-550
Witno, kościół p.w. św. Stanisława Kostki (XV w.): remont nawy oraz gzymsu szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01820/14Piotrkowska 250 Investment sp. z o.o.
NIP:725-20-70-363
Łódź, ul. Piotrkowska 242/250, budynek kantoru fabryki M. Silbersteina (1894 r.): remont elewacji, izolacje, wymiana stolarki, remont dachu, obróbki blacharskie, remont stropów, klatki schodowej, tynki wewnętrzne szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0001821/14Parafia rzymskokatolicka p.w. NMP Wspomożenia Wiernych
NIP:851-31-45-185
Bobilin, kościół p.w. MB Nieustającej Pomocy (XVI w.): remont dachu nawy głównej wraz z sygnaturką, ściany zew. południowej, portalu szczegóły
Łącznie: 0.00
55.5001822/14Parafia rzymskokatolicka Św. Mikołaja w Doboszowicach
NIP:887-17-42-950
Doboszowice, kościół parafialny p. w. Św. Mikołaja (1293 r.): konserwacja elementów wyposażenia kościoła - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0001823/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
NIP:739-32-20-675
Biskupiec, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XVI-XIX w.): prace konserwatorskie elewacji i ogrodzenia kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
72.5001824/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi
NIP:887-13-45-350
Ząbkowice Śląskie, kościół p.w. św. Jadwigi (XVIII w.): ratunkowe prace budowlane i konserwatorskie wnętrza - III etap szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
57.2501825/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla
NIP:856-11-23-247
Rzystnowo, kościół filialnego p.w. św. Stanisława Kostki (1858 r.): remont dachu nawy, wymiana elementów konstrukcyjnych wieży oraz pokrycia, wykonanie odwodnienia szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0001826/14TH INVEST "FH" sp. z o.o. sp. k.
NIP:123-12-71-283
Wrocław, Pałacyk (1890 r): remont dachu etap I- oficyna prawa szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2501827/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela
NIP:739-32-20-675
Biskupiec, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XVI-XIX w.): remont nawy głównej i bocznej, prace konserwatorskie w kaplicach bocznych szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0001828/14Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. Narodzenia N.M.P. w Sędziszowie Młp.
NIP:818-14-51-270
Sędziszów Małopolski, kościół p.w. Narodzenia NMP - ołtarz boczny św. Józefa (XIX w.): konserwacja i restauracja szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001830/14Lesław Pańczyszyn
NIP:897-00-04-617
Będkowice, dwór obronny na wodzie (1546 r.przeb. XVIII w.): remont dachu szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
64.5001831/14Parafia Rzymskokatolicka Św. Marcina Biskupa w Lipowej
NIP:753-18-70-565
Lipowa, kościół p.w. św. Marcina Biskupa (XV/XVI w.): prace remontowo- konserwatorskie na dachu kościoła - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
56.2501833/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
NIP:755-13-42-823
Dytmarów, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej I (1857 wieża ok. 1600 r.): konserwacja elewacji kościoła - etap I- konserwacja renesansowej wieży szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5001834/14Klasztor Mniszek Kamedułek w Złoczewie
NIP:827-18-55-752
Złoczew, Zespół Klasztorny Mniszek Kamedułek (1600-1603 r.): odtworzenie drewnianej konstrukcji dachu i pokrycia dachowego szczegóły
Łącznie: 0.00
68.5001835/14Klasztor OO. Dominikanów
NIP:813-29-90-481
Borek Stary, kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny OO. Dominikanów (XVII/XVIII w.): izolacja ścian fundamentowych i renowacja tynków szczegóły
Łącznie: 0.00
68.0001836/14Muzeum Miasta Zgierza
NIP:732-10-77-607
Zgierz, Muzeum Miasta Zgierza (1828 r.): remont elewacji, odtworzenie okiennic oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej szczegóły
Łącznie: 0.00
72.5001837/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie
NIP:754-24-38-469
Niemodlin, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIV-XVIII w.) - polichromie ścienne w prezbiterium konserwacja techniczna - II etap szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
0 błędy form.01838/14Parafia pod wezwaniem Najświętrzego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu
NIP:853-10-77-459
Kołbacz, kościół pocysterski p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XIII w.): pełna konserwacja fasady frontowej z rozetą, konserwacja fasady zachodniej transeptu i część fasady północnej - IV etap szczegóły
Łącznie: 0.00
73.5001839/14Parafia Greckokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Braniewie
NIP:582-15-12-577
Braniewo, cerkiew p.w. Świetej Trójcy (XVI w): remont kapitalny dachu (kontynuacja) szczegóły
2014: 241 000.00
Łącznie: 241 000.00
66.0001842/14parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy Bolesławiec
NIP:612-15-43-866
Bolesławiec, kościół parafialny p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy (1752 - 1756 r.): konserwacja kamieniarki wieży kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
56.2501843/14Gmina Żyraków
NIP:872-22-22-062
Żyraków, Zespół dworsko- parkowy (XIX w.): osuszenie murów i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej fundamentów, renowacja elewacji, wymiana zniszczonej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej na zasadzie rekonstrukcji, remont więźby dachowej i stropów, montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej, rewitalizację zabytkowego parku szczegóły
Łącznie: 0.00
57.5001844/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętrzej Maryi Panny
NIP:688-11-21-160
Lesko, kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (XV w.): prace remontowo - konserwatorskie ceglano-kamiennego muru ogrodzeniowego kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0001846/14Parafia Rzymsko - Katolicka pw. św. Michała Arnchanioła w Sieroszowie
NIP:887-17-79-143
Stolec, kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Zuzanny (XIII w.): ratunkowe prace budowlane wzmocnienia posadowienia fundamentów szczegóły
Łącznie: 0.00
56.0001847/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Zieleniewie
NIP:594-14-62-362
Rakowo, kościół p.w. św. Trójcy: rekonstrukcja drewnianej ambony szczegóły
Łącznie: 0.00
71.5001848/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczecia NMP
NIP:853-12-54-683
Warszyn, kościół p.w. św. Antoniego Padewskiego (XIII w.): remont konstrukcji wieży, etap II szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
60.7501849/14Ryszard Martynowicz
NIP:884-16-00-582
Świdnica, dawny kościół i arsenał (XVIII w.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
74.0001850/14Gmina Pyrzyce
NIP:853-14-56-990
Pyrzyce, mury obronne (XIV w.): renowacja murów z częściową odbudową szczegóły
2014: 400 000.00
Łącznie: 400 000.00
70.2501853/14Fundacja "Przyjaciół Pałacu Bruhla"
NIP:599-30-75-186
Brody, Pałac Brühla (1680 r.): remont konstrukcji nośnej pałacu - etap I szczegóły
2014: 238 046.03
Łącznie: 238 046.03
55.7501856/14Wspólnota Mieszkaniowa Jelenia Góra ul. Mickiewicza12,12of
NIP:611-26-53-897
Jelenia Góra, budynek oficyny ul. A. mickiewicza 12, 12of, (1909 r.): osuszenie i renowacja ścian (do fundamentu), wykonanie opaski drenażowej wokół budynku wraz z systemem odprowadzenia wód opadowych. szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01857/14Fundacja "Przyjaciół Pałacu Bruhla"
NIP:599-30-75-186
Brody, Pałac Brühla (1680 r.): przygotowanie dokumentacji projektowej szczegóły
Łącznie: 0.00
70.7501859/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Bartłomieja w Rogach
NIP:684-16-26-965
Rogi, kościół p.w. św. Bartłomieja (XVII w.): montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej szczegóły
2014: 73 997.93
Łącznie: 73 997.93
0 błędy form.01860/14WIST s.c. Wiesław Cieleń, Anna Kozicka
NIP:499-01-20-922
Biesiekierz, zespół pałacowo - parkowy (XIX/XX w.): roboty remontowe i renowacyjne szczegóły
Łącznie: 0.00
53.0001861/14Wspólnota Mieszkaniowa Jelenia Góra ul. Mickiewicza12,12of
NIP:611-26-53-897
Jelenia Góra, budynek oficyny ul. A. Mickiwiecza 12 of (1909 r.): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej szczegóły
Łącznie: 0.00
57.7501862/14Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętrzej Marii Panny w Lipianach
NIP:853-10-75-880
Lipiany, kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (XIII w.): prace konserwatorskie wieży kościoła, I etap szczegóły
Łącznie: 0.00
75.0001863/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu
NIP:596-15-00-522
Międzyrzecz, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela - polichromie ornamentalno-figuralnych (XVI w.): prace konserwatorskie szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
74.2501866/14Gmina Stoszowice
NIP:887-16-35-220
Srebrna Góra, Wiadukt Żdanowski (XX w.): wykonanie niezbędnych prac zabezpieczających w ramach remontu i rewaloryzacji - kontynuacja prac szczegóły
2014: 283 089.76
Łącznie: 283 089.76
63.5001867/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Chrystusa Króla
NIP:857-11-33-537
Kozielice, kościół kamienny (XIV w.): konserwacja fasady wschodniej (prezbiterium), elewacji północnej z przyporami, konserwacja stropu z polichromią, drenaż i odwodnienie szczegóły
Łącznie: 0.00
67.7501869/14Gmina Narol
NIP:793-15-16-904
Wola Wielka, drewniana cerkiew p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny i dzwonnica (1755 r.): remont fundamentów oraz dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
57.2501870/14Gmina Bircza
NIP:795-23-08-157
Bircza, Pałac Humnickich (XVIII w.): rewaloryzacja i rekonstrukcja częściowa pałacu wraz ze zmianą sposobu użytkowania szczegóły
Łącznie: 0.00
61.5001871/14Gorem Maciej Jusiel
NIP:599-28-91-713
Brody, Oficyny pałacu Bruhla (1680 r.): odnowienie elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0001872/14Jacek Jacygrad
NIP:
Miszkowice, ruiny kościoła ewangelickiego (II poł. XVIII w.): zabezpieczenie istniejących murów, nawy oraz istniejących murów prezbiterium/wieży, prace izolacyjne szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2501873/14Instytut Ogrodnictwa
NIP:836-18-48-508
Skierniewice, Pałacyk Myśliwski (1841 r.): przebudowa instalacji elektrycznej i odgromowej oraz renowacja połaci dachowej i stolarki w budynku IO szczegóły
Łącznie: 0.00
62.5001874/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Złotoryi
NIP:694-15-82-747
Złotoryja, kościół p.w. Narodzenia NMP (XIII w.): konserwacja zespołu romańsko - gotyckich portali kamiennych (XIII- XV w.) szczegóły
Łącznie: 0.00
70.7501876/14Dorota i Witold Erm
NIP:627-16-89-235
Ścibórz, pałac Heymanna (1668 r.): kontynuacja prac renowacyjnych sztukaterii, konserwacja fresków naściennych, drzwi wejściowych wraz z kratą nadproża szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
72.2501877/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie
NIP:882-17-89-079
Dzierżoniów, kościół parafialny pw. św. Jerzego - ołtarz główny (1616/1719 r.): konserwacja i restauracja - II etap prac szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
61.0001878/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Tomaszowie Mazowieckim
NIP:773-22-70-613
Tomaszów Mazowiecki, kościół p.w. św. Marcina (1746 r.): remont konstrukcji ścian oraz dachu z wymianą szalowania ścian oraz pokrycia z gontu, remont wieżyczki i sygnaturki, renowacja stolarki, wzmocnienie fundamentów, izolacja przeciwwilgociowa szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
70.0001879/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli w Piaseczniku
NIP:594-11-33-428
Sławęcin, kościół p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej, drewniana wieża (1695 r.): remont - etap I szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
69.7501880/14Parafia Rzymskokatolicka św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Lubominie
NIP:743-17-97-455
Lubomino, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej - ołtarz boczny p.w. Matki Bożej Niepokalanej (ok. 1740 r.): konserwacja i restauracja - II etap szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001883/14Arkadiusz Michoński
NIP:712-19-00-410
Broniszów, dawny Szpital św. Trójcy (XVIII w.): roboty fundamentowe i murowe, osuszanie ścian, konserwacja fasady wraz jej wystrojem rzeźbiarskim szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
71.2501884/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie
NIP:882-17-89-079
Dzierżoniów, kościół parafialny pw. św. Jerzego (XIII w.): prace konserwatorskie elewacji zachodniej zbudowanej z nieregularnych głazów kamiennych oraz ceglanych wątków elewacji i tynków - kontynuacja prac szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
61.7501885/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw.Podwyższenia Krzyża Św. w Hucie Krzeszowskiej
NIP:865-19-71-111
Huta Krzeszowska, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (XVIII w.): prace konserwatorskie ołtarza głównego i dwóch ołtarzy bocznych szczegóły
Łącznie: 0.00
63.7501886/14Małgorzata Burczak-Abramowicz
NIP:
Sobolice, Pałac (XVIII/XIX w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, odtworzenie prawidłowych drenaży wokół pałacu, osuszenie murów, zainstalowanie pomp, uzupełnienie braków w fundamentach i ich zabezpieczenie, zachowanie starej struktury murów fundamentowych szczegóły
Łącznie: 0.00
55.5001887/14Gmina Międzylesie
NIP:881-10-37-024
Międzylesie, Domki Tkaczy ul.Sobieskiego nr 2 i 4 (XVIII w.): remont pokrycia dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
57.2501888/14Fundacja Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau
NIP:919-12-58-173
Hrubieszów, ul. 3 Maja 10, siedziba Fundacji Kultury i Przyjaźni Polsko-Francuskiej im. Stefana i Krystyny Du Chateau (1920 r.): remont i renowacja elewacji frontowej wraz z wymianą obróbek blacharskich i stolarki szczegóły
Łącznie: 0.00
72.0001889/14Kongregacja Śióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Trzebnicy
NIP:915-13-32-822
Trzebnica, klasztor ( XVII/XVIII w): remont dachu i lukarn oraz ustabilizowanie elementów konstrukcyjnych - północna część zachodniego skrzydła – kontynuacja szczegóły
2014: 500 000.00
Łącznie: 500 000.00
56.0001891/14Księży Młyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP:725-17-39-278
Łódź, ul. ks. bp. Wincentego Tymienieckiego 30 - zespół mieszkalny (1873-1875 r.) składający się z trzech budynków położony na terenie zespołu mieszkalno-przemysłowego Karola Scheiblera: remont szczegóły
Łącznie: 0.00
69.2501892/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach
NIP:988-02-32-114
Głębowice, kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (I poł. XVIII w.): III etap konserwacji ołtarza głównego: zwieńczenie szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001893/14Danuta Bűttner
NIP:526-02-50-995
Dębowy Gaj, dom o konstrukcji ryglowej (XVIII w.): zabezpieczenie i renowacja - etap III szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
0 błędy form.01894/14Miejski Ośrodek Kultury
NIP:792-00-10-383
Jarosław, Miejski Ośrodek Kultury - budynek byłego Towarzystwa Gimnastycznego"Sokół" (1889 r.): remont elewacji, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej szczegóły
Łącznie: 0.00
64.2501895/14Izabela i Grzegorz Śledzinski
NIP:
Skorzynice, dom przysłupowy (XVIII w.): kompleksowy remont części zrębowej budynku, renowacja drzwi wejściowych oraz stolarki okiennej kuchni i sieni szczegóły
Łącznie: 0.00
64.2501897/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła w Prusicach
NIP:915-15-35-407
Prusice, kościół p.w. Św. Jakuba Apostoła (XIII w.): remont ścian budynku kościoła wraz z opaską drenażową szczegóły
Łącznie: 0.00
77.0001898/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie
NIP:614-14-80-086
Krzeszów, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): konserwacja i restauracja balustrad - strona południowa szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
77.2501899/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie
NIP:614-14-80-086
Krzeszów, kościół pw. Wniebowzięcia NMP (XVIII w.): konserwacja polichromii ściennych J.W. Neunhertza w Kaplicy Emmanuela - kontynuacja prac szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
75.3301900/14ECOINWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP:532-18-27-125
Sobótka - Górka, Zamek (XII w.): renowacja kaplicy romańskiej - etap II szczegóły
2014: 287 592.31
Łącznie: 287 592.31
69.2501901/14Bell Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Krzysztof Pałyska
NIP:532-00-04-887
Galiny, Zespół Pałacowo-Parkowy (1589 r.): renowacja części pałacowej - budynków A i B szczegóły
Łącznie: 0.00
66.3301903/14ECOINWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP:532-18-27-125
Sobótka Górka, Zamek (XII w.): kontynuacja remontu dachu - remont pokrycia dachu wieży dużej oraz wieży nad biblioteką szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
70.0001905/14Gmina Głogówek
NIP:755-19-08-182
Głogówek, zamek (XIII/XIV w.): remont dachu, wymiana instalacji odgromowej i wykonanie kanalizacji deszczowej szczegóły
2014: 500 000.00
Łącznie: 500 000.00
60.2501906/14Józef i Wanda Żałobniak
NIP:694-15-56-916
Lubiechowa, pałac (XVIII w.): remont elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
63.2501907/14Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
NIP:813-11-07-843
Zgłobień, dwór - spichlerz (XVI w.): rewaloryzacja obiektu na regionalną Składnicę Zabytków Archeologicznych - etap IV - rekonstrukcja i konserwacja kamieniarki i krat oraz odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej szczegóły
Łącznie: 0.00
70.7501909/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła
NIP:744-16-15-711
Lubawa, obiekt poklasztorny OO. Bernardynów (1564 r.): odnowienie elewacji, wymiana pokrycia dachu szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
73.5001911/14Rzymskokatolicka Parafia pw. Św Wawrzyńca w Plutach
NIP:582-16-05-391
Pluty, kościół p.w. św. Wawrzyńca (XV/XVI w.): remont części elewacji północnej i części elewacji południowej wraz ze stabilizacją lica muru szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
62.5001913/14Gmina Otmuchów
NIP:753-23-88-623
Otmuchów, Pałac barokowy: remont dachu, schodów i wymiana stolarki okiennej szczegóły
Łącznie: 0.00
72.0001917/14Gmina Otmuchów
NIP:753-23-88-623
Otmuchów, Zamek Biskupi (XIII w.): wymiana stolarki okiennej i drzwiowej szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
66.2501919/14Gmina Miejska Przemyśl
NIP:795-23-19-592
Przemyśl, odcinek południowo - wschodni miejskich murów obronnych, położony pomiędzy parcelami ulicy Basztowej i Władycze (XIV-XVI, XVII w.): rewaloryzacja - etap IV szczegóły
Łącznie: 0.00
52.0001922/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Bąkowej Górze B
NIP:771-23-72-782
Bąkowa Góra, kościół (XVII w.): wymiana posadzki szczegóły
Łącznie: 0.00
62.7501924/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św.Floriana w Uniejowie
NIP:828-12-46-983
Uniejów, Kolegiata p.w Wniebowzięcia NMP - polichromie i ołtarz (XVIII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
69.7501925/14Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego Dom Zakonny w Sieradzu
NIP:827-13-07-884
Sieradz, zespół klasztorno-podominikański Sióstr Urszulanek SJK (XIII w.): prace konserwatorskie wraz z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym elewacji zachodniej i północnej kościoła, elewacji zachodniej zachodniego skrzydła klasztoru oraz elewacji zachodniej i południowej prioratu - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01926/14Gmina Tarnobrzeg
NIP:867-20-79-199
Tarnobrzeg, Budynek Zarządu Dóbr Tarnowskich (XIX w): roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, budowlane; renowacja elewacji budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w elewacjach budynku, zabudowa elementów zagospodarowania terenu w bezpośrednim otoczeniu budynku w zakresie nawierzchni tarasu, placu i w obrębie wejścia szczegóły
Łącznie: 0.00
67.2501927/14Parafia Rzymskokatolicka pw.Św. Andrzeja Ap. i Narodzenia NMP w Łączkach Jagiellońskich
NIP:684-23-89-734
Łączki Jagiellońskie, kościół p.w. św. Andrzeja Ap.i Narodzenia NMP (XVIII w.): remont i konserwacja elewacji kościoła oraz wymiana pokrycia dachu na dachówkę szczegóły
Łącznie: 0.00
52.0001928/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw.NMP Matki Kościoła w Kostrzynie nad Odrą
NIP:598-12-75-057
Dąbroszyn, kościół p.w. św. Józefa (XVII w.): malowanie wnętrza szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0001929/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP
NIP:753-22-40-889
Włodary, kościół p.w. Narodzenia NMP ( XVIII w.): konserwacja elewacji kościoła - etap I - wymiana poszycia dachu wraz z konserwacją i naprawą autentycznej więźby kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
61.5001930/14Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu
NIP:927-14-10-157
Gościkowo-Paradyż, kościół p.w. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia NMP (XIII-XVIII w.): kontynuacja prac konserwatorskich przy konfesjonałach z XVIII w. szczegóły
Łącznie: 0.00
62.7501931/14Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku
NIP:794-12-40-639
Przeworsk, klasztor i kościół OO.Bernardynów p.w. św. Barbary (XV w.): izolacja ścian i fundamentów, wymiana więźby dachowej i konstrukcji wieży oraz pokrycia dachowego szczegóły
Łącznie: 0.00
55.0001932/14Gmina Wyznaniowa Żydowska w Łodzi
NIP:725-10-41-721
Łódź, ul. Pomorska 18, Pałac Karola Gebhardta wraz z budynkiem kordegardy (XIX w.): remont dachu, wymiana instalacji odgromowej oraz wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów obiektów szczegóły
Łącznie: 0.00
69.7501933/14Klasztor OO. Bernardynów w Przeworsku
NIP:794-12-40-639
Przeworsk, kaplica św. Antoniego (XVIII w.) w kościele OO. Bernardynów p.w. św. Barbary: konserwacja polichromii na ścianach i w kopule – etap I oraz konserwacja tablicy epitafijnej szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
56.7501934/14Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
NIP:599-00-03-387
Gorzów Wielkopolski, Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta, XX w. (ok. 1903 r.): konserwacja i renowacja zabytkowego ogrodzenia Zespołu Willowo-Ogrodowego szczegóły
Łącznie: 0.00
59.7501935/14Klasztor OO.Karmelitów Bosych
NIP:795-20-26-418
Przemyśl, mury obronne miasta przy Klasztorze OO. Karmelitów Bosych (XVI w.): konserwacja, restauracja, rekonstrukcja i roboty budowlane muru - I etap szczegóły
Łącznie: 0.00
62.2501936/14Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Małgorzaty i św. Augustyna w Witowie
NIP:771-17-83-477
Witów, kościół p.w. św. Małgorzaty - późnobarokowe malarstwo ścienne w kaplicy Chrystusa Ukrzyżowanego: kompleksowa konserwacja - I etap konserwacja techniczna szczegóły
Łącznie: 0.00
59.2501937/14Powiat Sieradzki
NIP:827-22-70-396
Sieradz, ul. Kościuszki 3, Biuro Wystaw Artystycznych (XIX w.): odtworzenie istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej oraz naprawa elewacji i osuszenie budynku szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001938/14Parafia Rzymskokatolicka Św. Jerzego w Prószkowie
NIP:754-19-65-936
Prószków, kościół p.w. św. Jerzego (XVII w.) oraz skarpa utrzymująca kościół (XVI w.): wzmocnienie części skarpy i muru oporowego na łuku drogi na odcinku od schodów wiodących w stronę rynku, do schodów od strony ul. W. Korfantego szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
52.2501939/14Strzelecki Ośrodek Kultury
NIP:281-00-65-239
Strzelce Krajeńskie, budynek Spichlerza (XVIII w.): wymiana i ocieplenie dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
59.7501940/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Bożego Cia   ła Przy Kolegiacie w Jarosławiu
NIP:792-17-56-185
Jarosław, Kolegiata (XVII w.): konserwacja polichromii prezbiterium szczegóły
Łącznie: 0.00
71.7501941/14Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
NIP:716-22-70-928
Janowiec, zamek (XVI-XVIII w.): konserwacja i renowacja detali architektonicznych oraz utrwalenie koron murów - etap I szczegóły
2014: 197 415.68
Łącznie: 197 415.68
65.0001942/14Gmina Wartkowice
NIP:828-13-55-235
Stary Gostków, pałac (XIX w.): wymiana pokrycia dachu, wykonanie izolacji pionowej i poziomej murów oraz odtworzenie instalacji odgromowej szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0001943/14Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Św. Michała Archanioła
NIP:753-18-42-758
Wierzbnik, kościół p.w. św. Michała Archanioła (XIV i XVII w.): wymiana uszkodzonych konstrukcji drewnianych dachu budynku kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01945/14Diecezja Łowicka
NIP:834-18-40-219
Łowicz, Bazylika Katedralna (XVI w.): wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o niezbędne badania, mającej na celu wykonanie ekspozycji istniejących krypt w Katedrze Łowickiej wraz z ich uporządkowaniem i konserwacją oraz udostępnieniem dla zwiedzających szczegóły
Łącznie: 0.00
73.7501946/14Mela Invest sp. z o.o.
NIP:973-07-26-168
Siedlisko, zamek (XVII i XVIII w.): zabezpieczenie korony murów części wschodniej południowego skrzydła oraz konserwacja i przywrócenie na pierwotne miejsce manierystycznych kolumn w dawnej sali balowej w skrzydle pd. - etap I szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
58.7501952/14Parafia Rzymskokatolicka pw św.Michała Archanioła w Kańczudze
NIP:794-16-91-454
Kańczuga, kościół p.w. św. Michała Archanioła - ołtarz główny (XVIII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5001953/14Parafia Ewangelicko-Augsburska
NIP:751-13-28-886
Kluczbork, gotycki kościół ewangelicko-augsburski p.w. Chrystusa Króla: hydroizolacja wokół budynku kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0001954/14Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie
NIP:739-30-87-495
Olsztyn, kościół NSPJ (XIX/XX w.): remont dachów - korpusu głównego, kaplic, zakrystii i krucht – nakaz konserwatorski - III etap szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
75.2501955/14Rzymskokatolicka Parafia p. w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barcianach
NIP:742-20-14-850
Barciany, kościół p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny (XIV w.): remont pokrycia dachowego wraz z więźbą dachową (w obrębie korpusu nawowego), remont stropu, remont instalacji odgromowej i instalacji elektrycznej na poddaszu – etap I. szczegóły
2014: 400 000.00
Łącznie: 400 000.00
72.7501957/14Parafia Greckokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu.
NIP:792-19-76-320
Jarosław, Cerkiew Greckokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego - Ikonostas (XVII w.): konserwacja techniczna i estetyczna - etap III szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
79.2501960/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żaganiu
NIP:924-14-39-268
Żagań, poaugustiański zespół klasztorny (XIII w.): instalacja systemu sygnalizacji pożaru - zakończenie prac szczegóły
2014: 136 531.55
Łącznie: 136 531.55
69.5001961/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Rozesłania Apostołów w Mrzygłodzie
NIP:687-16-43-514
Siemuszowa, cerkiew p.w. Przemienienia Pańskiego (XIX w.): remont podłogi kościoła oraz remont belek konstrukcyjnych i wymiana pokrycia zakrystii szczegóły
2014: 41 817.64
Łącznie: 41 817.64
69.7501963/14Parafia greckokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Dobrym Mieście
NIP:739-30-15-202
Dobre Miasto, kościół p.w. św. Mikołaja (XVIII w.): remont stropu szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
59.5001964/14Parafia Ewangelicko-Augsburska
NIP:751-13-43-331
Byczyna, kościół ewangelicko-augsburski p.w. św. Mikołaja (gotycki): prace konserwatorsko-restauratorskie przy medalionach na drewnianych stallach w prezbiterium kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0001965/14Parafia Ewangelicko-Augsburska
NIP:751-13-43-331
Byczyna, kościół ewangelicko-augsburski p.w. św. Mikołaja (gotycki): interwencyjne wykonanie opaski hydroizolacyjnej wraz z koniecznymi pracami przy tynkach wewnętrznych szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0001966/14Caritas Diecezji Elbląskiej
NIP:578-15-90-707
Elbląg, zespół dawnego klasztoru Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny - wieżyczka kaplicy (XIX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0001967/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jakuba Apostoła
NIP:877-14-53-181
Ostrowite, kościół p.w. św. Jakuba Apostoła (XIV w.): prace konserwatorskie przy elewacji i fundamencie szczegóły
Łącznie: 0.00
60.2501969/14Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Brzykowie
NIP:831-14-67-307
Rychłocice, kościół filialny p.w. Zwiastowania NMP - ołtarz główny (XVII w.) z płaskorzeźbioną sceną zwiastowania (XV w.): wykonanie pełnej konserwacji technicznej i estetycznej szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0001971/14Parafia p.w. św. Jana Chrzciciela w Brzykowie
NIP:831-14-67-307
Rychłocice, kościół p.w. Zwiastowania NMP (1918 r.): wymiana gontu oraz impregnacja więźby dachowej szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0001972/14Caritas Diecezji Elbląskiej
NIP:578-15-90-707
Elbląg, zespół dawnego klasztoru Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny - dach kaplicy (XIX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
48.0001974/14Wspólnota Mieszkaniowa ul. Warszawska 111 w Olsztynie
NIP:739-31-97-574
Olsztyn, kamienica (1884-1900 r.): całkowite odtworzenie 5 okien (w tym ościeżnic) na klatkach schodowych szczegóły
Łącznie: 0.00
70.5001975/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny w Zbąszynku
NIP:927-17-86-394
Chlastawa, kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (XVII w.); prace zabezpieczające i ratunkowe przy pokryciu dachowym - etap I szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
70.7501977/14Towarzystwo Jezusowe Dom Zakonny w Starej Wsi
NIP:686-13-07-358
Stara Wieś, Klasztor OO. Jezuitów (XVIII w.): wykonanie izolacji pionowej i poziomej - kontynuacja prac szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
68.2501978/14Śląskie Centrum Edukacji Sportowej
NIP:631-25-48-165
Siestrzechowice, Polskie Pałace na Źródle- polichromie ścienne w kaplicy pałacowej (1609 r.): ratownicze prace konserwatorskie i zabezpieczające szczegóły
Łącznie: 0.00
72.7501980/14Parafia Rzymskokatolicka św. Stansława B.M.
NIP:872-20-59-805
Jodłowa, drewniany kościół p.w. św. Stanisława BM (XVII w.): remont dachu i sygnaturki, wykonanie instalacji odgromowej oraz prace ziemne wokół kościoła szczegóły
2014: 450 000.00
Łącznie: 450 000.00
60.7501981/14Parafia Rzymskokatolicka p.w.św.Jana Chrzciciela w Smogorzowie
NIP:752-13-85-868
Smogorzów, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): konserwacja elewacji kościoła - wieże kościoła i ściana zachodnia - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0001982/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja
NIP:925-20-82-835
Bukowica, kościół p.w. św. Andrzeja Boboli (XIII w.): konserwacja wyposażenia świątyni: ołtarza głównego, ambony, krucyfiksu, organów, konfesjonału, ambony, chrzcielnicy, organów szczegóły
Łącznie: 0.00
70.7501983/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Bożej Niepokalanej w Desznicy
NIP:685-17-95-764
Świątkowa Wielka, drewniana cerkiew p.w. św. Michała Archanioła (XVIII w.): kompleksowy remont bryły szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
75.2501986/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Stanisława Biskupa
NIP:973-07-85-917
Klępsk, kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (XIV w.): wymiana instalacji elektrycznej szczegóły
2014: 117 709.18
Łącznie: 117 709.18
72.5001987/14Wojciech Pryszczewski
NIP:
Biestrzykowice, pałac (XVIII w.): renowacja dachu, odbudowa stropów i wzmocnienie konstrukcji budynku szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
64.0001988/14Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Osieku
NIP:685-19-42-389
Osiek Jasielski, kościół p.w. Przemienienia Pańskiego (1419 r.): pełna konserwacja polichromii w nawie głównej na stropie i ścianach, wykonanie dodatkowo odkrywek polichromii XV-XVI w. w prezbiterium szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0001990/14Diecezjalne Centrum Duszpasterskie
NIP:744-14-48-265
Elbląg, kościół p.w. Bożego Ciała (1405 r.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
71.5001993/14Zielonogórsko-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu
NIP:927-14-10-157
Gościkowo Paradyż, kościół p.w. św. Marcina z Tours i Wniebowzięcia NMP - ołtarz główny (1739 r.): kontynuacja prac konserwatorskich szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
60.5001994/14Parafia Chrystusa Króla Nowy Świętów
NIP:753-22-04-020
Nowy Świętów, kościół p.w. Chrystusa Króla (XIV i XX w.): konserwacja i remont kamiennej gotyckiej części elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0001996/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Krzyża Świętego w Braniewie
NIP:582-13-10-135
Braniewo, kościół p.w. Krzyża Świętego (1723-24r.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.01998/14Gmina Kisielice
NIP:744-16-84-066
Kisielice, budynek Szkoły Podstawowej (1913 r.): remont generalny szczegóły
Łącznie: 0.00
64.5001999/14Parafia rzymskokatolicka p.w.Św. Michała Archanioła
NIP:752-13-63-938
Michalice, kościół p.w. Michała Archanioła (XVII w.): renowacja wyposażenia (malowideł w prezbiterium,2 ołtarzy, 2 figur św. Jana Nepomucena i św. Sebastiana, ław. szczegóły
Łącznie: 0.00
70.7502000/14Gmina Prudnik
NIP:755-19-11-362
Prudnik, Muzeum Ziemi Prudnickiej - dwie wieże - Mała oraz Katowska (XIX w.): rewitalizacja szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
70.5002001/14Parafia Rzymskokatolicka p.w.św. Bartłomieja Apostoła w Łękach Górnych
NIP:872-18-10-489
Łęki Górne, drewniany kościół p.w. św. Bartłomieja (1484 r.): wykonanie instalacji przeciwwłamaniowej i sygnalizacji alarmu pożaru szczegóły
2014: 69 560.24
Łącznie: 69 560.24
68.2502002/14Grzegorz Kłys
NIP:645-15-87-329
Miejsce, Zameczek Myśliwski Książąt Oleśnickich (XVI/XVIIw); restauracja pomieszczeń w północnej części budynku szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
62.2502003/14Klasztor Mniszek Klarysek od Wieczystej Adoracji w Elblągu, ul. Bema 12
NIP:578-20-69-349
Elbląg, kościół p.w. św. Jerzego (XIV-XV w.): konserwacja polichromowanego stropu i empory chóru szczegóły
Łącznie: 0.00
66.5002005/14Budicon sp. z o.o.
NIP:634-25-75-623
Wysoka, pałac (XVIII w.): remont konserwatorski paradnej klatki schodowej wraz z konserwacją sztukaterii i konserwacją techniczną polichromii szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
63.2502009/14Powiat Krapkowicki
NIP:755-16-42-838
Krapkowice, ul. Zamkowa 5, budynek Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich (XIII przebud. XVIII w.): częściowa wymiana i remont konstrukcji dachu - II etap szczegóły
Łącznie: 0.00
64.2502020/14Opactwo Sióstr Benedyktynek w Przemyślu
NIP:795-21-46-542
Przemyśl, Zespół Klasztorny Sióstr Benedyktynek (XVII w.): prace remontowo-konserwatorskie - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
68.7502022/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku
NIP:794-12-65-071
Przeworsk, kościół p.w. Ducha Świętego - dawny Klasztor Bożogrobców (XV w.): remont i konserwacja ceglanej elewacji zewnętrznej kościoła- IV etap prac (elewacja południowa wieży kościoła) wraz z konserwacją i uruchomieniem dzwonów szczegóły
Łącznie: 0.00
69.7502023/14Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
NIP:521-10-81-512
Elbląg, ul. Stoczniowa 10, pałac (XVIII/XIX w.): konserwacja kamiennego portyku z tympanonem głównego wejścia elewacji frontowej szczegóły
Łącznie: 0.00
57.7502025/14Parafia p.w. Nawiedzenia NMP w Łączniku
NIP:755-16-24-237
Łącznik, kościół p.w. Nawiedzenia NMP - ołtarz boczny p.w. św. Franciszka (XVIII w.): konserwacja i restauracja - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
74.2502026/14Pałac w Sztynorcie sp. z o.o.
NIP:527-22-67-949
Sztynort Duży, pałac Lehndorffów (XVI rozbudowa do XIX w.): osuszenie i zabezpieczenie fundamentów szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
57.2502027/14Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego
NIP:929-01-15-815
Zielona Góra, Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego (1931 r.): montaż systemu antywłamaniowego szczegóły
Łącznie: 0.00
65.2502029/14Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. św. Onufrego w Pasłęku
NIP:578-30-61-574
Pasłęk, cerkiew prawosławna i kościół ewangelicki (XVI w.): naprawa i wzmocnienie drewnianej konstrukcji ryglowej ścian szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0002031/14Fundacja na Rzecz Odnowy Zabytków Śląska im. Johannesa Schneidera
NIP:954-27-37-486
Piorunkowice, dwór murowany (XVII rozbud. XIX w.): interwencyjny remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
60.2502033/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Barbary w Grodzisku Dolnym
NIP:816-16-05-735
Grodzisko Dolne, budynek Starej plebanii (XVIII w.): renowacja polichromii sufitowej i pieców szczegóły
Łącznie: 0.00
71.5002035/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach
NIP:684-23-85-860
Jaśliska, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ołtarz główny (XVIII w.): I etap prac konserwatorskich szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
73.0002038/14Parafia rzymskokatolicka pw.Narodzenia NMP
NIP:924-18-51-187
Chotków, kościół p.w. Narodzenia NMP (XIV w.): remont zagrożonych sklepień, nadproży i łuku tęczowego kościoła - etap II szczegóły
2014: 492 081.67
Łącznie: 492 081.67
63.5002050/14Fundacja "Dziedzictwo nasze"
NIP:845-18-60-855
Węgorzewo, dworzec kolejowy (XIX w.): osuszenie murów i odgrzybienie wnętrz szczegóły
Łącznie: 0.00
67.5002053/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Barbary w Grodzisku Dolnym
NIP:816-16-05-735
Grodzisko Dolne, kościół p.w. św. Barbary (XVIII w.): kontynuacja prac związanych z renowacją i zabezpieczeniem murów kościoła - renowacja tynków zewnętrznych i ścian wewnętrznych przedsionka, kruchty i zakrystii szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
60.2502054/14Gmina Kożuchów
NIP:925-19-57-786
Kożuchów, lapidarium rzeźby nagrobnej - płyty nagrobne (XVI-XIX w.): prace konserwatorskie wraz z zabezpieczeniem i naprawą muru otaczającego dawny cmentarz ewangelicki szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0002055/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Zofii i Św. Szczepana w Laszkach
NIP:792-19-52-940
Laszki, kościół p.w. św. Zofii i św. Szczepana (1907 r.): renowacja murów i wykonanie instalacji odgromowej kościoła szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
61.5002057/14Gmina Słońsk
NIP:598-13-22-147
Słońsk, ruiny zamku joannitów (XVII w.): prace zabezpieczające szczegóły
Łącznie: 0.00
55.2502058/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Bartłomieja
NIP:925-20-82-835
Miłaków, kościół p.w. św. Bartłomieja Apostoła (XVI/XVII w.): konserwacja wyposażenia świątyni szczegóły
Łącznie: 0.00
72.5002059/14Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku
NIP:687-00-11-077
Ulucz, grekokatolicka cerkiew (XVI/XVII w.): wymiana pokrycia dachu szczegóły
2014: 43 224.00
Łącznie: 43 224.00
61.7502060/14Parafia rzymsko-katolicka pod wezwaniem św. Marcina
NIP:754-20-06-681
Ochodze, kościół p.w. św. Marcina (1702 r.): renowacja ołtarza św. Józefa i rzeźb św. Piotra i Pawła z belki tęczowej szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
70.0002061/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy
NIP:773-21-25-868
Krzemienica, kościół p.w. św. Jakuba Apostoła - ołtarz główny (1617 r.): konserwacja - etap II szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
67.7502062/14Parafia Rzymsko–Katolicka p.w. Bożego Ciała i Świętego Stanisława Biskupa Męczennika
NIP:732-13-00-488
Modlna, kościół p.w. św. Stanisława Biskupa (XVI-XVII w.): kontynuacja prac remontowo-konserwatorskich przy elewacjach murowanej kaplicy Mateusza Warszyckiego (1634 r.) - zakończenie prac szczegóły
Łącznie: 0.00
59.7502066/14Ewa Pantak Korycińska Zdzisław Koryciński, Artur Koryciński
NIP:753-14-73-479
Rysiowice, zespół pałacowo- parkowy - ośmioboczne, murowane mauzoleum (XVIII/XIX w.): rekonstrukcja dachu i stolarki szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02068/14Ewa Pantak Korycińska Zdzisław Koryciński, Artur Koryciński
NIP:753-14-73-479
Rysiowice, pałac (XIX w.): renowacja i rekonstrukcja okien kaplicy, sali balowej, dziedzińca i modernizacji instalacji elektrycznej na oryginalnej drewnianej więźbie dachowej szczegóły
Łącznie: 0.00
66.7502070/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Józefa Oblubieńca NMP w Starej Dąbrowie
NIP:854-11-47-747
Nowa Dąbrowa kościół p.w. Matki Bożej pocieszenia (XV w.): wymiana pokrycia dachowego, konserwacja ściany szczytowej szczegóły
Łącznie: 0.00
62.2502072/14Gmina Dobre Miasto
NIP:739-38-45-814
Dobre Miasto, obronna baszta - Baszta Bociania (XIV w.): remont elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02077/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Moryniu
NIP:858-10-71-677
Moryń, kościół Świętego Ducha (XIII w.): wykonanie odwodnienia kościoła i remont drogi procesyjnej oraz montaż iluminacji świetlnej kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
68.5002079/14Parafia Ewangelicko-Augsburska w Piotrkowie Trybunalskim
NIP:771-18-30-018
Piotrków Trybunalski, kościół ewangelicko-augsburski - dawny kościół oo Pijarów (XVII/XVIII w.): zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie zagrożonej substancji sklepień i ścianach prezbiterium, nawy głównej i naw bocznych szczegóły
Łącznie: 0.00
64.5002080/14GMINA BISZTYNEK
NIP:743-19-76-353
Bisztynek, Brama Lidzbarska (XV/XVI w.): prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji i stolarki zewnętrznej szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
71.0002081/14Gmina Byczyna
NIP:751-17-50-102
Byczyna, obwarowania miejskie (XV/XVI w.): wzmocnienie podłoża gruntowego murów obronnych - etap 1(odcinek północno wschodni o długości 272 metrów) szczegóły
2014: 409 999.59
Łącznie: 409 999.59
69.2502083/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Marcina biskupa w Jasienicy Dolnej
NIP:753-21-32-125
Mańkowice, kościół filialny - obrazy z ołtarza głównego p.w. św. Mateusza (1714 r.): konserwacja i renowacja - III etap końcowy szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0002084/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Przecławiu
NIP:852-10-99-672
Karwowo, kościół (XIII - XIX w.): prace zabezpieczające XIII-wieczny korpus szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02085/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Czachowie
NIP:955-16-53-725
Czachów, kościół (k. XIII w.): remont wieży kościoła z wymianą pokrycia dachowego kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
69.5002086/14Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Przemyślu
NIP:795-00-09-404
Przemyśl, kościół Franciszkanów - rzeźba Piotra Polejowskiego i innych przedstawicieli Szkoły Lwowskiej (XVI i XVIII w.): restauracja snycerki i rzeźby - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
61.5002087/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
NIP:669-21-59-196
Koszalin, katedra p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (1300-1333): konserwacja witraży i krucyfiksu szczegóły
Łącznie: 0.00
70.2502088/14Parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Lipinkach
NIP:877-12-66-496
Lipinki, kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła (1339 r.): wymiana pokrycia dachowego wieży. szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
68.2502090/14Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK
NIP:775-15-76-460
Łęczyca, dawny klasztor Norbertanek (XVII w.): remont dachu - etap III (skrzydło środkowe) szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
76.7502092/14Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke
NIP:792-10-75-077
Jarosław, opactwo pobenedyktyńskie (XVII w.): remont i konserwacja odcinka obwarowań zagrożonego katastrofą budowlaną - etap II szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
65.7502093/14Parafia p.w. św. Jadwigi w Białogardzie
NIP:672-17-67-373
Łęczno, kościół filialny p.w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski: konserwacja ołtarza głównego (XVII w.) szczegóły
Łącznie: 0.00
73.7502098/14Parafia rzymskokatolicka p.w. Niepokalanego Serca NMP
NIP:597-10-44-190
Barlinek, kościół p.w. Niepokalanego Serca NMP (XIII w.): kontynuacja remontów dachów - nawy boczne oraz remont ścian osłonowych wieży szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
72.2502099/14Parafia Prawosławana pw. Św. Archanioła Michała w Pielgrzymce
NIP:685-21-51-572
Pielgrzymka, cerkiew prawosławna (1886 r.): konserwacja techniczna i estetyczna polichromii prezbiterium - kontynuacja - ściana wschodnia szczegóły
2014: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
69.5002101/14Parafia Rzymskokatolicka św. Józefa w Pasłęku
NIP:578-11-19-430
Marianka, kościół p.w. św. Piotra i Pawła (XIV/XV w.):remont empory organowej i stropów w wieży. konserwacja organów (instrument - I etap), malowidła ściennego na zachodniej ścianie i posadzki w kościele szczegóły
Łącznie: 0.00
52.0002106/14Gospodarstwo Rolne Marek Szron
NIP:925-13-76-569
Solniki, Oranżeria połączona z Domem Ogrodnika, początek XIX wieku, wymiana dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
67.2502107/14Gmina Myślibórz
NIP:597-16-11-631
Myślibórz, dawny kościół i klasztor Dominikanów (XIII w.-XV w.): remont dachu, stropu nad I p., konstrukcji wieży i stropu szczegóły
Łącznie: 0.00
73.2502109/14Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
NIP:739-02-00-175
Olsztyn, zamek (XIV w.): kompleksowa konserwacja elewacji północnej skrzydła północnego szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
63.7502111/14Parafia Rzymskokatolickap.w.św. Michała Archanioł w Prusinowicach
NIP:753-21-89-591
Prusinowice, kościół p.w. św. Michała Archanioła - polichromie ścienne (XV w.) należące do szlaku polichromii brzeskich wraz z konserwacją ołtarza głównego i ambony szczegóły
Łącznie: 0.00
56.5002112/14Łukasz Kozanecki
NIP:852-22-84-880
Kozia Góra, pałac i budynek mieszkalny (p. XIX w.): odtworzenie dachów, stropów, ścian wewnętrznych i zewnętrznych, stolarki okiennej szczegóły
Łącznie: 0.00
59.0002113/14Gmina Przelewice
NIP:853-14-57-363
Przelewice, dwór (p. XIX w.): remont więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02115/14Miejska Biblioteka Publiczna
NIP:924-16-32-344
Szprotawa, Miejska Biblioteka Publiczna (XIX w.): roboty budowlane i prace restauratorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
63.7502117/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu
NIP:671-15-65-840
Kołobrzeg, bazylika konkatedralna p.w. Wniebowzięcia NMP: konserwacja gotyckiej polichromii z przedstawieniem Panien Mądrych i Głupich (XV w.) szczegóły
Łącznie: 0.00
58.5002118/14Rzymskokatolicka Parafia św. Maksymiliana Kolbego w Łęgajnach
NIP:739-38-63-114
Łęgajny, kaplica p.w św. Banawentury i św. Floriana (XIX w.): ratunkowe prace remontowe i konserwatorsko-restauratorskie ścian i konstrukcji dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0002119/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Kołobrzegu
NIP:671-15-65-840
Budzistowo, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIII w.): kompleksowe prace ratunkowe i restauratorskie kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
62.5002121/14Powiat Wieruszowski
NIP:997-01-47-748
Chróścin, pałac - dom pomocy społecznej (XIX w.): remont wraz z montażem instalacji sygnalizacji pożaru, urządzeń do usuwania dymu, remont instalacji hydrantowej oraz wykonanie utwardzenia terenu - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2502122/14Artur Radecki
NIP:
Janowiec, Zamek (XV w.): roboty budowlane i prace konserwatorskie zabezpieczające przed zniszczeniem - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
69.7502123/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa
NIP:857-10-62-688
Brojce, kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (XIII w.): remont dachu (kontynuacja) oraz elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
60.2502126/14Romb sp z o.o
NIP:634-16-62-716
Żelmowo, pałac (XIX/XX w.): wymiana i remont stolarki okiennej oraz remont stropodachu parteru i tarasu piętra szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0002128/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Marii Magdaleny
NIP:739-31-77-548
Wrzesina, kościół p.w. św. Marii Magdaleny - ołtarz główny (XVIII w.): interwencyjna konserwacja wyposażenia prezbiterium - I etap szczegóły
Łącznie: 0.00
67.0002129/14AB ARCHITEKTURA I BUDOWNICTWO SPÓŁKA PROJEKTOWA SP. Z O.O.
NIP:526-03-06-253
Strzepowo, zespół pałacowo-parkowy (XVIII-XIX w.): rewitalizacja szczegóły
Łącznie: 0.00
68.5002131/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ottona w Kamieniu Pomorskim
NIP:857-15-06-375
Kamień Pomorski – zespół katedralny – pomnik historii – Kuria Dziekana (XIV–XVIII w.): remont i konserwacja elewacji zachodniej oraz części elewacji północnej szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
61.5002132/14Parafia p.w. św. Jana Kantego w Dobrowie
NIP:672-19-10-014
Żytelkowo, kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny: prace konserwatorskie i restauratorskie najcenniejszych elementów wyposażenia (XVII w.) szczegóły
Łącznie: 0.00
74.7502136/14Gmina Paczków
NIP:753-23-77-915
Paczków, zespół murów miejskich z basztami: wieżą Wrocławską, wieżą Ząbkowicką i wieżą Kłodzką (XIVw.); prace konserwatorskie i restauratorskie odcinka murów obronnych szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02140/14Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"
NIP:851-19-91-266
Barlinek, Młyn-Papiernia (XVIII w): remont fundamentów, piwnic i kanału młyńskiego wraz z zabezpieczeniem elementów technologii papierniczej elementów technologii papierniczej szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0002141/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i świętej Anny
NIP:744-10-30-577
Lubawa, kościół p.w. Nawiedzenia NMP (XIX w.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
57.7502142/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Tychowie
NIP:499-01-92-979
Tychowo, kościół p.w. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych (XV w.): kompleksowy remont kościoła - etap I szczegóły
2014: 400 000.00
Łącznie: 400 000.00
71.2502143/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i świętej Anny
NIP:744-10-30-577
Lubawa, budynek "wikariatki" - baszta (XIV/XVI w.): remont fundamentów wraz z izolacją, naprawy konstrukcyjne ścian, wymiana stolarki i remont elewacji (północno-zachodniej, południowo-zachodniej i północno-wschodniej szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
60.7502145/14Gmina Pruchnik
NIP:792-20-33-885
Pruchnik, dwór (XIX w, przeb.XX w.): wykonanie prac remontowo-konserwatorskich szczegóły
Łącznie: 0.00
70.5002146/14Gmina Trzcińsko-Zdrój
NIP:858-17-31-665
Trzcińsko-Zdrój, Brama Myśliborska (XVI w.) i Brama Chojeńska (XIV w.): wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, projektu budowlanego oraz przeprowadzenie remontu szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
69.7502147/14Gmina Trzcińsko-Zdrój
NIP:858-17-31-665
Trzcińsko-Zdrój, Baszta Prochowa (p. XV w.), Baszta Bociania (XV w,), odcinek muru obronnego położonego na działce nr 53 (XIII /XIV w.): wykonanie projektu budowlanego, dokumentacji konserwatorskiej i remontu szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0002149/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Antoniego Padewskiego
NIP:499-05-83-013
Osieki, kościół pw. św. Antoniego (pierwsza poł. XV w. ): ratunkowe prace konserwatorskie we wnętrzu i przy elewacji kościoła w obrębie prezbiterium szczegóły
Łącznie: 0.00
60.7502151/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Antoniego Padewskiego
NIP:499-05-83-013
Osieki, kościół p.w. św. Antoniego (pierwsza poł. XV w. ): konserwacja ołtarza głównego (XVII w.) i chrzcielnicy (XVII w.) szczegóły
Łącznie: 0.00
53.2502154/14Batex Service Sp. z o.o.
NIP:732-10-00-243
Łęgowo, pałac (XIX w.): odtworzenie konstrukcji dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
60.7502156/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Wałczu
NIP:765-14-83-115
Wałcz, kościół p.w. św. Mikołaja (XIX w.): konserwacja elewacji wieży, etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02157/14Powiat Strzyżowski
NIP:819-14-66-273
Wiśniowa, zespół parkowo-dworskim i folwarcznym - oficyna dworska (XVI w.): opracowanie dokumentacji zabezpieczenia i remontu zachowawczego budynku wraz z odrestaurowaniem istniejącej polichromii szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02158/14Stowarzyszenie Europejskie Centrum Wsparcia Społecznego HELPER
NIP:739-37-77-248
Reszel, budynek wschodni dawnego kolegium Jezuickiego (XVII w.): remont dachu i stropu piętra wraz z wymianą pokrycia dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2502159/14Diecezja Łowicka
NIP:834-18-40-219
Strzegocin, pałac (XIX w.): rewitalizacja polegająca na kompleksowym remoncie dachu oraz elewacji budynku szczegóły
Łącznie: 0.00
69.7502160/14Gmina Cieszanów
NIP:793-15-03-557
Cieszanów, synagoga (XIX w.): remont - II etap szczegóły
Łącznie: 0.00
72.0002162/14Gmina Poddębice
NIP:828-13-55-100
Poddębice, pałac (XVII w.): wykonanie prac konserwatorskich w rewitalizowanym pałacu szczegóły
2014: 43 296.00
Łącznie: 43 296.00
63.5002163/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Ratnowicach
NIP:753-23-62-693
Piotrowice Nyskie, dwór barokowo-klasycystyczny: prace konserwatorskie w kaplicy wraz z zabezpieczeniem przeciwpożarowym, antywłamaniowym i wymianą instalacji elektrycznej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02164/14Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Młyn-Papiernia"
NIP:851-19-91-266
Niepołcko, dwór ryglowy (p. XVIII w.): wypełnienie ścian zewnętrznych, remont stolarki i elementów wejściowych szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0002165/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Krzemienicy
NIP:773-21-25-868
Krzemienica, kościół p.w. Jakuba Apostoła (1600 r.): konserwacja północnej elewacji nawy kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
64.7502168/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia Najświetszej Marii Panny w Węgorzynie
NIP:854-11-62-712
Przytoń, kościół pw. Świętej Marii Magdaleny (początek XVIII w): remont głównej nawy kościoła, wymiana dachu, remont wieży kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
76.7502169/14Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Świętego Jana Ewangelisty i Matki Boskiej Częstochowskiej
NIP:743-16-47-052
Bartoszyce, kościół p.w. św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej (XIV w.): remont dachu i detalu architektonicznego nawy i kruchty północnej - decyzja PINB szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
75.0002173/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny
NIP:925-20-70-335
Nowe Miasteczko, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XIV w.): konserwacja i restauracja ołtarza Mistrza z Gościeszowic - pentaptyk szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
60.7502174/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. Zesłania Duch Świętego w Łodzi
NIP:725-17-55-194
Łódź, kościół p.w. Zesłania Ducha Świętego - organy firmy Schlag und Sohne (XIX w.): kontynuacja remontu i rewaloryzacji szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5002175/14Parafia Prawosławna p.w. Św. Mikołaja w Częstochowie
NIP:573-26-07-454
Chróścin, cerkiew (XIX w.): ratowanie przed całkowitą degradacją dekoracji malarskich, remont posadzek i zabezpieczenie krypt szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0002177/14Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Powstańców Warszawskich 51 - Rynkowej 2 76-150 Darłowo
NIP:499-06-08-635
Darłowo, kamienica Hemptemacherów (XVII w.): remont więźby dachowej wraz z poszyciem szczegóły
Łącznie: 0.00
64.2502178/14Rzymskokatolicka Parafia pw. Św Wawrzyńca w Plutach
NIP:582-16-05-391
Pluty, kościół p.w. św. Wawrzyńca - ołtarz główny Izaaka Rigi (1674 r.): konserwacja wyposażenia prezbiterium - I etap szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0002182/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Częstochowskiej
NIP:582-15-68-046
Nowica, kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej (XVIII w.): remont kapitalny dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0002183/14Parafia Prawosławna pw. Św. Ap. Piotra i Pawła
NIP:854-21-46-827
Dolice, cerkiew prawosławna pw. św. Mikołaja (1896 r.): renowacja elewacji oraz wnętrza świątyni, III etap szczegóły
Łącznie: 0.00
73.2502184/14Rzymskokatolicka Parafia Św. Anny w Barczewie
NIP:739-32-10-688
Barczewo, kościół p.w. św. Anny i św. Szczepana (XIV w.): remont elewacji północnej kościoła - kontynuacja szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
72.7502185/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia NMP
NIP:674-13-44-888
Gronowo, kościół filialny p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego (1703 r.): remont ścian nawy kościoła - I etap oraz jej fundamentów szczegóły
2014: 199 912.00
Łącznie: 199 912.00
63.0002186/14Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Profilaktyki Zdrowia "Jesteśmy Razem"
NIP:743-18-29-942
Woryny, budynek dawnej rządówki z zespołu majątku dworskiego (1797 r.): kompleksowy remont dachu i stropu szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
56.2502188/14Parafia Rzymskokatolicka Św. Jerzego
NIP:742-10-45-707
Kętrzyn, budynek dawnego Gimnazjum im. Księcia Albrechta (XIX w.): rewitalizacja - I etap szczegóły
Łącznie: 0.00
67.5002190/14Katarzyna Anna Palcat
NIP:
Żagań, poaugustiański zespół klasztorny - spichlerz (XV-XVIII w.) oraz konwikt (XV-XVII w.): spichlerz: remont więźby i pokrycia dachu, izolacje przeciwilgociowe; konwikt: remont pokrycia dachu, izolacje przeciwilgociowe szczegóły
Łącznie: 0.00
66.7502191/14Mirosław Sztuka
NIP:
Siedlec, budynek dworski (XVIII w): badania stratygraficzne elewacji i wnętrz, oraz prace zabezpieczające i remontowe konstrukcji dachu mansardowego, oraz stropów i ścian pierwszego piętra szczegóły
Łącznie: 0.00
59.7502192/14Ewa Pasieczna
NIP:753-15-31-337
Grodków, ul. Rynek 2, Dom pod Trzema Koronami (XVI w.): remont częściowy obiektu szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0002193/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla
NIP:856-11-23-247
Koniewo, kościół filialny pw. Matki Boskiej Częstochowskie (XIV w. ): remont dachu nad nawą oraz wykonanie odwodnienia wraz z drenażem szczegóły
Łącznie: 0.00
70.2502196/14Parafia pw św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu
NIP:742-10-38-127
Reszel, plebania (XIV/XV): prace remontowo-konserwatorskie murów i tynków wewnętrznych, stolarki, posadzek – kontynuacja szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
67.5002198/14Artur Piasecki
NIP:
Studzieniec, pałac (XVI-XVIII): zabezpieczenie zachowania materialnego konstrukcji szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5002199/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny
NIP:925-20-70-335
Borów Polski, tablica epitafijna z kaplicy św. Anny przy kościele p.w. św. Klemensa (ok. 1550 r.): prace konserwatorskie szczegóły
Łącznie: 0.00
60.7502200/14Fundacja Archeologiczna
NIP:929-17-61-724
Bytom Odrzański,ul. Kościelna 5, budynek byłego kościoła ewangelickiego (XVIII w.): prace remontowe, budowlane i zabezpieczające - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
55.7502203/14Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Gierzwałd
NIP:741-18-26-716
Gierzwałd, kościół ewangelicko-metodystyczny (1780 r.): remont elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
62.7502204/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie
NIP:852-18-82-627
Szczecin, kościół pw. św. Jana Ewangelisty (XIV w.): wykonanie systemu alarmowego szczegóły
Łącznie: 0.00
57.2502205/14Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Gierzwałd
NIP:741-18-26-716
Gierzwałd, kościół ewangelicko-metodystyczny (1780 r.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
54.7502208/14Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o.
NIP:671-16-02-794
Kołobrzeg, Reduta Morast (XVIII w.): prace ziemne i brukarskie, konserwacja ceglanych elewacjii, konserwacja elementów metalowych, żelaznych, rekonstrukcje zniszczonych elementów, rekonstrukcja gzymsów, izolacji i nasypu gruntowego, rekonstrukcja okienek strzelniczych, rekonstrukcja izolacji poziomej i nasypu na dachu budynku, rekonstrukcja okien, rekonstrukcja mostu zwodzonego szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02209/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. śś Stanisława i Wojciecha w Porębach Dymarskich
NIP:814-15-31-376
Poręby Dymarskie, kościół p.w. śś Stanisława i Wojciecha (XVII w.): rewaloryzacja kościoła wraz z otoczeniem przez odtworzenie ogrodzenia i obejścia procesyjnego wokół kościoła oraz odtworzenie nasadzeń historycznych szczegóły
Łącznie: 0.00
59.0002210/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najśw. Serca Pana Jezusa
NIP:857-10-62-688
Kiełpino, kościół filialny p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła (XIII w.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
59.7502211/14Rzymskokatolicka Parafia p.w. Najświętszego Zbawiciela w Głotowie
NIP:739-32-70-153
Głotowo, kościół p.w. Najświętszego Zbawiciela (1726 r.): konserwacja polichromii ściennych w prezbiterium szczegóły
Łącznie: 0.00
71.2502212/14Witold Czartoryski
NIP:
Pełkinie, Pałac Czartoryskich (XVII-XX w.): kontynuacja osuszenia, izolacji przeciwwilgociowych i renowacji murów przyziemia szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
63.2502213/14Stowarzyszenie na Rzecz Wzbogacania i Rozwoju Życia Kulturalno­ Społecznego Szczecina Klub Storrady
NIP:851-28-05-797
Szczecin, "Domek Grabarza" na terenie d. cmentarza Hugenotów (XX w.): renowacja szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0002214/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła
NIP:854-12-59-506
Kępno, kościół filialny p.w. św. Józefa (I poł. XIX w.): remont dachu szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
65.7502215/14Witold Czartoryski
NIP:
Pełkinie, Pałac Czartoryskich (XVII-XX w.): remont elewacji z częściową wymianą stolarki okiennej - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
64.2502217/14Centrum Sztuki Galeria EL
NIP:578-10-47-311
Elbląg, podominikański kościół NMP - obecnie Centrum Sztuki Galeria EL (XIII-XIV w.): prace konserwatorskie przy elewacji południowej wraz z konserwacją okien szczegóły
Łącznie: 0.00
53.7502218/14Parafia Rzymskokatolicka pw. świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Kosieczynie
NIP:927-18-86-405
Kosieczyn, kościół p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza (XIV/XV): prace konserwatorskie przy murze szczegóły
Łącznie: 0.00
56.2502220/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
NIP:851-11-65-870
Nowe Warpno - Karszno, kościół filialny p.w. św Huberta (XVI w.?): remont szczegóły
Łącznie: 0.00
61.7502222/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Chrystusa Króla
NIP:858-10-71-708
Rożnowo, kościół filialny p.w. MB Częstochowskiej (XIV w.): remont dachu szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
70.7502225/14Gmina Moryń
NIP:858-17-28-396
Moryń, mury obronne z XIV w.: remont murów obronnych: 160 m w części południowo-wschodniej oraz 35 m pomiędzy dwoma półbasztami w części północno-wschodniej z odbudową zawalonego fragmentu. szczegóły
2014: 250 000.00
Łącznie: 250 000.00
0 błędy form.02226/14Karolina Pieńkowska
NIP:
Pstrokonie, pałac (1820 r.): odtworzenie podłóg drewnianych, ościeżnic okiennych, odbudowa drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, odtworzenie schodów wewnętrznych szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0002228/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy w Darłowie
NIP:499-00-23-573
Cisowo, kościół p.w. św. Stanisława Kostki (1321 r.): konserwacja i remont ścian oraz fundamentów kościoła, przełożenie i uzupełnienie ceglanej posadzki kościoła, remont empor i sufitu kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
54.2502230/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św.Antoniego w Szczecinie
NIP:851-26-14-123
Szczecin - Warszewo, kościół p.w. św.Antoniego (XIX w.): prace konserwatorskie elewacji, I etap szczegóły
Łącznie: 0.00
71.0002232/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Gertrudy w Darłowie
NIP:499-00-23-573
Darłowo, kościół p.w. św. Gertrudy (2 ćw. XIV w.): konserwacja polichromii ściennej szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
54.5002234/14Parafia p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelinie
NIP:914-12-15-799
Strzelin, d. kościół i budynek klasztorny klarysek, następnie augustianów(XIII - XIX w.) p.w. Podwyższenia Krzyża Św.: kompleksowa restauracja szczegóły
Łącznie: 0.00
52.5002235/14Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski
NIP:853-11-13-132
Bielice, kościół p.w. MB Królowej Polski (XIV w.): remont wieży (XIX w.) szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0002236/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Michała Archanioła
NIP:854-12-59-506
Odargowo, kościół filialny p.w. Przemienienia Pańskiego (XV/XVII/XIX w.): remont zagrożonego zawaleniem dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
68.5002237/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Białogardzie
NIP:672-18-08-830
Białogard, kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (XIV/XV w.): interwencyjne prace zabezpieczające sklepienia i ściany wschodniej części prezbiterium szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
0 błędy form.02238/14Gmina Chojna
NIP:858-17-26-144
Chojna, budynek po Straży Granicznej (XIX wiek): interwencyjne naprawy i zabezpieczenie zagrożonego zabytku szczegóły
Łącznie: 0.00
57.7502240/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Klary w Dobrej
NIP:856-14-70-859
Dobra (Nowogardzka), kościół pw. św. Klary (XV/XVI/XIX w.): prace konserwatorskie i restauratorskie drewnianej empory szczegóły
Łącznie: 0.00
55.0002241/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła
NIP:851-20-48-511
Police - Jasienica, kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (XIV w.): remont wieży, etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
60.0002243/14Parafia rzymskokatolicka p.w. NMP Wspomożenia Wiernych
NIP:851-31-45-185
Będargowo, kościół kościół p.w. NMP Wspomożenia Wiernych (XIII w.): remont - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
52.2502246/14Szymon Górski
NIP:764-21-12-106
Gdynia, Willa "Szczęść Boże" (1928 r.): odtworzenie elewacji zewnętrznej, odtworzenie stolarki okiennej i drzwiowej, oraz izolacja wilgotnościowa ścian fundamentowych szczegóły
Łącznie: 0.00
68.7502247/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mateusza w Pułtusku
NIP:568-12-22-306
Pułtusk, Gotycka Bazylika Kolegiacka - chór muzyczny - prospekt organowy (1830 r.): prace konserwatorsko-restauratorskie - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
62.2502249/14Leszek Barański
NIP:797-12-18-395
Mała Wieś, pałac (XVIII w.): remont elewacji i konserwacja stolarki - etap I szczegóły
Łącznie: 0.00
58.7502251/14Joanna Karniol
NIP:526-00-52-893
Warszawa, Nowy Świat 37 - kamienica (1820 r.): osuszanie fundamentów, pogłębianie piwnic, naprawa elewacji, odtwarzanie i wymiana okien, montaż instalacji odgromowej szczegóły
Łącznie: 0.00
65.5002252/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Częstochowskiej
NIP:723-14-47-325
Tabędz, kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (1776 r.): wymiana pokrycia dachowego nad całością kościoła na gont drewniany szczegóły
Łącznie: 0.00
55.0002254/14Willa Rydz Wynajem pokoi
NIP:578-15-38-687
Krynica Morska, dom mieszkalny - Villa Kolkmann (1900 r.): kompleksowy remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
62.5002269/14Parafia Rzmskokatolicka pw. św. Augustyna
NIP:527-21-25-824
Warszawa, kościół p.w. św. Augustyna (1896 r.): konserwacja zachodniej elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
68.5002270/14Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Małgorzaty w Kościelcu
NIP:556-23-45-014
Kościelec, kościół p.w. św. Małgorzaty (XII/XIII w.): prace konserwatorskie we wnętrzu kościoła – III etap (przęsło zachodnie nawy) szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
60.5002271/14Stowarzyszenie Architektów Polskich
NIP:526-00-29-262
Warszawa, ul. Foksal - założenie pałacowo-ogrodowe Zamoyskich (XIX w.): rewaloryzacja szczegóły
Łącznie: 0.00
67.7502272/14Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu
NIP:811-13-67-535
Zwoleń, nekropolia Kochanowskich - renesansowy kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego: remont elewacji kaplicy Owadowskich - etap III szczegóły
Łącznie: 0.00
54.0002276/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. MB Częstochowskiej w Mirowie Starym
NIP:799-17-41-763
Mirów Stary, kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej - dzwonnica (1948-49 r.): remont i renowacja "starej dzwonnicy" szczegóły
Łącznie: 0.00
66.7502277/14Parafia rzymsko-katolicka p.w. Zwiastowania Pańskiego w Nowej Wiosce
NIP:581-15-71-756
Nowa Wioska, kościół p.w. Zwiastowania Pańskiego (XIX w.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
66.5002280/14Rzymskokatolicka Partafia Wniebowzięcia NMP w Bytomiu
NIP:626-21-24-551
Bytom, kościół farny p.w. Wniebowzięcia NMP (1231 r.): konserwacja i renowacja części elewacji północnej - kontynuacja prac remontowych przy elewacji koscioła szczegóły
Łącznie: 0.00
51.0002281/14Miasto Ząbki
NIP:125-13-32-295
Ząbki, willa "Alina" - obecnie budynek Miejskiego Ośrodka Kultury (1919 r.): wymiana okien i drzwi szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2502282/14Gmina Wleń
NIP:616-12-76-377
Wleń, ratusz miejski (1824 r.): wymiana pokrycia dachowego szczegóły
Łącznie: 0.00
57.7502283/14Parafia Rzym.-Kat. p.w. Św. Michała Archanioła w Nowym Dworze Mazowieckim
NIP:531-13-30-067
Nowy Dwór Mazowiecki, kościół p.w. św. Michała Archanioła (1782 r.): remont konserwatorsko-budowlany wnętrz budynku kościoła: powierzchni ścian, sufitu, detali ciągnionych i sztukaterii; restauracja i odtworzenie drewnianych podłóg, schodów i barierek na chórze szczegóły
Łącznie: 0.00
74.3302284/14Gmina Wleń
NIP:616-12-76-377
Wleń - obręb Łupki,ruiny zamku (XII w.): remont murów kamiennych, odwodnienie zamku - etap VI szczegóły
2014: 244 390.65
Łącznie: 244 390.65
69.0002288/14Parafia rzymsko-katolicka św. Mikolaja w Radochowie
NIP:881-14-68-706
Orłowiec, kościół filialny - ołtarz główny autorstwa Michała Ignacego Klahra Młodszego (1770 r.):prace konserwatorskie - kontynuacja szczegóły
Łącznie: 0.00
61.7502291/14Parafia św. Michała Archanioła w Olszanach
NIP:692-22-74-714
Przychowa, kościół p.w. Świętego Wawrzyńca (XIV w.): konserwacja barokowego ołtarza z obrazami M. Willmanna szczegóły
Łącznie: 0.00
55.5002295/14Małgorzata Kowal
NIP:792-10-54-052
Żelazno, Dwór Münchhausena (XIX w.): renowacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej oraz renowacja fresków na suficie szczegóły
Łącznie: 0.00
69.2502296/14Gmina Rakoniewice
NIP:995-01-98-613
Rostarzewo, ratusz (XVIII w.): rewitalizacja oraz jego zmiana sposobu użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci - etap II szczegóły
Łącznie: 0.00
56.0002297/14Akademia Ignatianum w Krakowie
NIP:676-16-87-491
Kraków, zespół klasztorno-dydaktyczny Księży Jezuitów zaadaptowanego dla potrzeb Akademii Ignatianum (XIX w.): wykonanie izolacji fundamentów i osuszenie murów szczegóły
Łącznie: 0.00
73.7502299/14Gmina Olkusz
NIP:637-19-98-042
Rabsztyn, ruiny zamku (XIV-XV w.): prace konserwatorskie w obrębie zamku górnego oraz zabezpieczenie konstrukcyjne murów zamku średniego - etap I szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
67.0002301/14Powiat Wolsztyński
NIP:923-15-09-056
Wroniawy, pałac - obecnie budynek Domu Wczasów Dziecięcych (XIX i XX w): remont dachu i doprowadzenie do zgodności z przepisami przeciwpożarowymi budynku pałacu szczegóły
Łącznie: 0.00
50.7502303/14Gmina Korzenna
NIP:734-34-83-272
Lipnica Wielka, dwór (XX w.): remont dachu i elewacji oraz wykonanie odwodnienia budynku szczegóły
Łącznie: 0.00
54.7502305/14Gmina Klucze
NIP:637-19-98-059
Klucze, Dawny Pałac Dietlów (1905 r.): zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku usługowego na Centrum Kultury i Oświaty - etap I - remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
53.2502306/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Marii Magdaleny w Wielichowie
NIP:788-15-06-423
Wielichowo, kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XIII/XIV w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu szczegóły
Łącznie: 0.00
68.5002308/14GTS Sp. z o.o.
NIP:782-00-66-065
Czerniejewo, zespół pałacowo-parkowy - budynek Wozowni (1780 r.): remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, izolacja fundamentów i drenaż szczegóły
Łącznie: 0.00
58.7502310/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Kłodawie
NIP:666-11-87-872
Kłodawa, kościół p.w Wniebowzięcia NMP - ołtarza bocznego p.w. św. Krzyża oraz ołtarza bocznego p.w. Przemienienia Pańskiego (XVIII w.): renowacja i konserwacja szczegóły
Łącznie: 0.00
61.5002313/14Parafia w Łabowej
NIP:734-27-26-695
Łabowa, kościół filialny - dawna cerkiew greckokatolicka p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny (1784 r.): wzmocnienie posadowienia, izolacja i drenaż szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0002314/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca
NIP:786-12-33-318
Mączniki, kościół p.w. św. Wawrzyńca (1700 r.): wymiana drewnianej podłogi i sufitu z desek oraz restauracja i konserwacja polichromii ścian prezbiterium i nawy szczegóły
Łącznie: 0.00
70.2502315/14Parafia Rzymskokatolicka pw.św.Ap. Piotra i Pawła w Krotoszynie
NIP:621-13-39-069
Krotoszyn, kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (XVIII w.): remont dachu szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
61.2502317/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Węglewie
NIP:784-16-75-295
Węglewo, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XIX w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu szczegóły
Łącznie: 0.00
66.0002319/14Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Anny w Łapczycy
NIP:868-13-47-268
Łapczyca, kościół p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (1340 r.): odsłonięcie i konserwacja zabytkowych polichromii na ścianach, stropie i kamiennym portalu we wnętrzu nawy głównej kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
63.5002345/14Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura
NIP:664-19-43-885
Starachowice, budynek dyrekcji huty żelaza (XIX w.): wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, odtworzenie tynków, okładzin, drzwi zewnętrznych i okien - III etap szczegóły
Łącznie: 0.00
58.5002348/14Gmina Ochotnica Dolna
NIP:735-28-34-179
Tylmanowa, dwór Bajka (XIX w.): wymiana pokrycia dachu, odwodnienie budynku, wymiana stolarki, wymiana i uzupełnienie tynków, roboty renowacyjne i malarskie, prace badawcze szczegóły
Łącznie: 0.00
54.5002350/14Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
NIP:712-01-03-628
Lublin, Oficyna "A" przy ul. Narutowicza 4 (XVII w.): remont - I etap szczegóły
Łącznie: 0.00
60.7502353/14Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła
NIP:782-13-28-484
Poznań, Katedra Poznańska p.w. św. Ap. Piotra i Pawła - kaplica p.w. Matki Boskiej i Aniołów - ołtarz p.w. Matki Boskiej i Aniołów (1663-1664) wraz z dwoma obrazami "Niebieskie Jeruzalem" (1628 r.) i "Archanioł Rafał z Tobiaszem" (1665 r.): konserwacja i restauracja szczegóły
Łącznie: 0.00
56.0002355/14GTS Sp. z o.o.
NIP:782-00-66-065
Czerniejewo, zespół pałacowo-parkowy - budynek stajni (ok. 1780 r.): remont dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego, izolacja fundamentów, drenaż szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0002356/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Ryczywole
NIP:763-14-97-611
Ryczywół, kościół p.w. św. Mikołaja (XX w.): remont dachu kościoła i wieży, wymiana i konserwacja stolarki okiennej oraz drzwiowej zewnętrznej, renowacja tynków i elementów dekoracyjnych oraz schodów zewnętrznych szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0002357/14Kapituła Metropolitalna w Poznaniu
NIP:782-11-46-837
Poznań, Ostrów Tumski - kościół sukursalny p.w. Panny Marii in Summo (1431-1448 r.): remont konstrukcji drewnianej więźby dachowej, wymiana dachówki, wymiana obróbek blacharskich szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
50.0002358/14Archidiecezja Poznańska
NIP:782-11-46-820
Poznań, Ostrów Tumski - budynek Metropolitalnego Sądu Duchownego (1893 r.): renowacja elewacji, remont połaci dachowych, usprawnienie systemu odprowadzania wód deszczowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych szczegóły
Łącznie: 0.00
50.5002361/14Archidiecezja Poznańska
NIP:782-11-46-820
Poznań, Ostrów Tumski - budynek dawnego probostwa (1792 r.): renowacja elewacji, remont pokrycia dachowego i więźby dachowej, usprawnieni systemu odprowadzania wód deszczowych, wykonanie nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacja odgromowa szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0002362/14Kapituła Metropolitalna w Poznaniu
NIP:782-11-46-837
Poznań, Ostrów Tumski - Psałteria (1512-1520): remont więźby dachowej, wymiana pokrycia, renowacja cokołu i fundamentów, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej (zewn. i wewn.), schody wewnątrz obiektu, usprawnienie systemu odprowadzenia wody, obróbki blacharskie, instalacja odgromowa szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0002363/14Kościół Rektoralny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie
NIP:712-29-35-882
Lublin, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP (XVIII w.): remont więźby dachowej, pokrycia dachu wraz z orynnowaniem - etap I szczegóły
2014: 300 000.00
Łącznie: 300 000.00
70.7502367/14Parafia Rzymskokatolicka św. Szczepana w Mnichowie
NIP:656-15-64-200
Mnichów, drewniany kościół p.w. św. Szczepana (XVIII w.): konserwacja szalowania elewacji północnej i zachodniej szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
72.2502368/14Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Rocha
NIP:763-21-09-025
Nowe Dwory, pomenonicki kościół filialny p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela (1792 r.): kontynuacja interwencyjnych prac konserwatorskich - etap II szczegóły
2014: 248 439.00
Łącznie: 248 439.00
74.5002371/14Gmina Krzeszowice
NIP:513-02-33-774
Rudno, ruiny zamkuTenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin – etap V szczegóły
2014: 770 342.37
Łącznie: 770 342.37
48.2502372/14"Constans Grupa" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP:778-00-00-998
Poznań, Fort VII (XIX w.): odtworzenie baterii sześciostanowiskowej poprzez ukształtowanie podwójnych wałów ziemnych baterii ze stanowiskami strzeleckimi i poprzecznicami je rozdzielającymi wraz z pracami ziemnymi i wzmacniającymi szczegóły
Łącznie: 0.00
72.7502376/14Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie
NIP:676-10-21-349
Kraków, Zespół Klasztorny OO. Dominikanów (od XIII w.): atrium (sień gotycka) - prace konserwatorskie i restauratorskie wraz z niezbędnymi pracami budowlanymi - etap I, część I szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
54.0002378/14Parafia Rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku
NIP:655-13-06-927
Chmielnik, kościół Niepokalanego Poczęcia NMP (XIX w.): konserwacja chóru muzycznego wraz z prospektem organowym i instrumentem muzycznym szczegóły
Łącznie: 0.00
60.7502379/14Rektorat Kościoła Św. Ducha
NIP:864-18-69-629
Sandomierz, kościół p.w. Ducha Świętego - tabernakulum i mensa ołtarza głównego, ambona oraz ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej (XVIII w.): konserwacja szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
53.5002383/14Adam i Danuta Wawrzyniak
NIP:698-00-01-737
Spławie, pałac (1608-1624 r. przeb.1840 r.): remont kapitalny dachu i elewacji szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0002384/14Parafia Rzymskokatolicka św. Małgorzaty w Gorzkowie
NIP:662-14-94-415
Gorzków, drewniany kościół p.w. św. Małgorzaty (XVIII w.): modernizacja instalacji elektrycznej szczegóły
Łącznie: 0.00
66.7502392/14Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy w Wolbromiu
NIP:637-15-43-910
Wolbrom, kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej Dziewicy i Męczennicy (XV/XVI w.): remont dachu szczegóły
Łącznie: 0.00
66.2502393/14Miasto Radzyń Podlaski
NIP:538-18-51-423
Radzyń Podlaski, zespół pałacowo-parkowy (XVIII w.): renowacja wieży bramnej zachodniej pałacu Potockich wraz z konserwacją kamiennej kompozycji rzeźbiarskiej autorstwa J. Ch. Redlera szczegóły
Łącznie: 0.00
53.7502395/14Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia N.M.P. - Dom Zakonny w Nowym Sączu
NIP:734-18-76-702
Nowy Sącz, Biały Klasztor Sióstr Niepokalanek - kaplica p.w. Matki Boskiej Niepokalanego Poczęcia (XIX w.): konserwacja wnętrza - I etap szczegóły
Łącznie: 0.00
68.2502397/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
NIP:825-16-38-081
Wola Gułowska, kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny - ołtarz główny (XVII w.): renowacja - III etap szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.02400/14Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura
NIP:664-19-43-885
Starachowice, Muzeum Przyrody i Techniki - piec (1899 r.): wykonanie projektu budowlanego na potrzeby rewaloryzacji obiektu wielkiego pieca wraz z jego adaptacją na cele ekspozycyjne szczegóły
Łącznie: 0.00
55.7502401/14Klasztor Zakonu Braci Mniejszych Franciszkanów
NIP:778-13-50-186
Poznań, kościół p.w. św. Franciszka (XV w.): konserwacja elewacji frontowej z wieżami wraz z badaniami architektonicznymi oraz z pracami remontowymi - I etap (południowa elewacja wieży płd. kościoła - II i III kondygnacja- od strony Kaplicy Matki Boskiej Loterańskiej) szczegóły
Łącznie: 0.00
59.2502404/14PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW. ŚW. MARCINA I ŚW. PIOTRA W OKOWACH W KONARZEWIE
NIP:777-17-90-736
Konarzewo, kościół p.w. św. marcina i św. Piotra w Okowach - ołtarz główny (XVII w.): konserwacja i restauracja wraz z rekonstrukcją jego zwieńczenia szczegóły
Łącznie: 0.00
69.0002405/14Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
NIP:944-14-92-907
Kraków, kościół śś. Piotra i Pawła Opactwa Benedyktynów w Tyńcu - wyposażenie (XVIII w.): konserwacja 8 barokowych rzeźb drewnianych szczegóły
Łącznie: 0.00
65.0002406/14Kongregacja Eremitów Kamedułów Góry Koronnej w Krakowie
NIP:677-20-75-395
Kraków, kościół p.w. NMP w Zespole Klasztornym OO. Kamedułów na Bielanach (XVII w.): zabezpieczenie przeciwpożarowe i instalacje elektryczne szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
69.2502407/14Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie
NIP:676-10-21-349
Kraków, Klasztor Ojców Dominikanów (XIV w.): remont dachu nad zachodnim skrzydłem krużganków wokół tzw. pierwszego, południowego wirydarza klasztoru szczegóły
Łącznie: 0.00
72.5002409/14Parafia pw. św. Antoniego Opata w Męcinie
NIP:737-10-12-490
Męcina, kościół p.w. św. Antoniego Opata (XVI w.): remont i konserwacja zachodniej elewacji i ściany kościoła oraz elewacji i ścian kaplicy bocznej, wymiana stolarki okiennej szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
54.0002410/14Janina Mendys-Gatti
NIP:
Poręba Zegoty, Mauzoleum Rodziny Szembeków w Zespole Pałacowo- Parkowym (XX w.): rekonstrukcja i remont polegający na osuszeniu i izolacji fundamentów, rekonstrukcji ścian, wzmocnieniu kopuły przekrycia oraz budowa dachu, odtworzenie drzwi wejściowych, oraz zabezpieczenie okien kutymi kratami; prace konserwatorskie figury Matki Boskiej z dzieciatkiem szczegóły
Łącznie: 0.00
61.2502412/14parafia katedralna św. Mikołaja w Kaliszu
NIP:618-17-68-184
Kalisz, kościół katedralny św. Mikołaja (XIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie elewacji prezbiterium kościoła szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2502413/14Katedra Rozwoju Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
NIP:699-19-54-642
Bojanowo, Willa Franza Junkego (1911 r.): remont elewacji i pokrycia dachowego oraz montaż instalacji przeciwwłamaniowej i odgromowej szczegóły