Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych

Celem priorytetu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych.

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż nabór wniosków w 2014 roku został zakończony.

Zwracamy uwagę, iż w naborze 2014 obowiązują nowe zasady sporządzania preliminarzy.

Preliminarz kosztów nie może uwzględniać podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do US.

Do pobrania

Kontakt

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
ul. Goraszewska 7
02-910 Warszawa.

Informacje telefoniczne udzielane są w godzinach 9.00-15.00

Wyniki I naboru wniosków

PktNr SZPONWnioskodawcaNazwa ZadaniaDotacja
(w zł) na rok:
80.0002340/14Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis"
NIP:738-20-55-563
Przywrócić pamięć. Kontynuacja konserwacji starodruków szczegóły
2014: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
62.0002360/14Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu
NIP:754-11-38-050
Konserwacja starodruków Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu szczegóły
Łącznie: 0.00
72.2002430/14Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Wieloletni program konserwacji zespołu unikalnych tkanin egipskich - etap 2014 szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
50.8002437/14Muzeum Kresów w Lubaczowie
NIP:793-13-66-379
Konserwacja zbioru tkanin i rzemiosła kresowego ze zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie szczegóły
Łącznie: 0.00
88.8002583/14Zakład Narodowy im. Ossolińskich
NIP:897-10-82-476
Konserwacja 200 bezcennych dokumentów na 200-lecie Ossolineum szczegóły
2014: 200 000.00
2015: 100 000.00
Łącznie: 300 000.00
51.4002592/14Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
NIP:548-21-19-072
Zbiory kartograficzne Muzeum Śląska Cieszyńskiego - konserwatorskie zabezpieczenie zbioru szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0002596/14Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
NIP:722-11-59-642
Konserwacja silników stacjonarnych szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
83.0002601/14Muzeum Niepodległości w Warszawie
NIP:526-03-07-904
Konserwacja prasy Powstania Warszawskiego ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie szczegóły
2014: 112 738.00
Łącznie: 112 738.00
58.6002627/14Muzeum Miasta Zgierza
NIP:732-10-77-607
Konserwacja ocalałych z pożogi wojennej weksyliów ze zbiorów Muzeum Miasta Zgierza szczegóły
Łącznie: 0.00
48.6002634/14Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
NIP:628-21-46-484
Konserwacja zabytkowych pojazdów konnych ze zbiorów Muzeum w Wygiełzowie szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0002635/14Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
NIP:799-15-37-749
Konserwacja eksponatów muzealnych - ludowych instrumentów muzycznych na potrzeby nowych ekspozycji stałych szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
57.2002639/14Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
NIP:795-21-56-351
Konserwacja muzealiów do rozbudowy wystaw stałych III szczegóły
Łącznie: 0.00
59.4002902/14Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu
NIP:754-25-27-629
Konserwacja zabytków tkaniny z przeznaczeniem na stałą ekspozycję w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu szczegóły
Łącznie: 0.00
64.4002952/14Muzeum Diecezjalne im.Biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie
NIP:593-21-73-256
Konserwacja unikatowej kolekcji renesansowych obrazów wraz z ramami z epoki z lat 1579-1601r.- I etap szczegóły
2014: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
80.0002953/14Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu
NIP:637-10-00-032
Konserwacja eksponatów z Kolekcji Wikliny Władysława Wołkowskiego - kontynuacja szczegóły
2014: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
61.6002954/14Muzeum Okręgowe w Tarnowie
NIP:873-00-07-651
Kontynuacja - zakończenie konserwacji elementów rzędu końskiego; Polska(?), XVIII w. szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
70.2002956/14Muzeum - Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec
NIP:628-21-46-484
Konserwacja XVIII-wiecznego spichlerza z Kościelca na terenie Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego w Wygiełzowie szczegóły
2014: 43 235.00
Łącznie: 43 235.00
70.2002957/14Muzeum w Łowiczu
NIP:834-11-81-478
Dziedzictwo w plenerze - konserwacja zabytków XVIII - XIX w. prezentowanych w skansenie w Maurzycach szczegóły
2014: 19 961.00
Łącznie: 19 961.00
61.2002958/14Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
NIP:736-10-66-047
Konserwacja wybranych obiektów ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
49.4002959/14Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
NIP:777-17-93-195
Konserwacja eksponatów z kolekcji ciągników Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie szczegóły
Łącznie: 0.00
59.0002960/14Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
NIP:714-00-01-859
Konserwacja części unikatowej kolekcji karniszy oraz ram ze zbiorów Muzeum Zamoyskich w Kozłówce szczegóły
Łącznie: 0.00
58.6002961/14Muzeum Okręgowe w Tarnowie
NIP:873-00-07-651
Konserwacja historycznych sztandarów ludowych z Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach szczegóły
Łącznie: 0.00
48.8002962/14Muzeum Ziemi Wschowskiej
NIP:925-18-44-102
Konserwacja muzealiów Muzeum Ziemi Wschowskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
64.0002963/14Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
NIP:657-17-47-623
Konserwacja obiektów ruchomych w Kościele z Rogowa szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
61.2002964/14Muzeum Historyczne w Legionowie
NIP:536-17-99-895
Sztuka konserwacji – multimedialny zapis procesu konserwacji zabytków archeologicznych – kontynuacja szczegóły
Łącznie: 0.00
82.0002967/14Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie
NIP:675-10-00-452
Rodzina Samolotów Jakowlewa w zbiorach Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie szczegóły
2014: 82 500.00
Łącznie: 82 500.00
47.4002969/14PARAFIA RZYM.-KAT. PW. ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA
NIP:538-10-63-016
Konserwacja ołtarza z 1. poł. XVIII w kaplicy Matki Bożej w kościele p.w. św. Stanisława BM w Czemiernikach szczegóły
Łącznie: 0.00
60.6002972/14Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
NIP:797-13-34-612
Konserwacja kolekcji zegarów ze zbiorów Muzeum im. K. Pułaskiego w Warce szczegóły
Łącznie: 0.00
57.4002973/14Muzeum Okręgowe w Sieradzu
NIP:827-11-30-090
Konserwacja inkunabułu i rzeźb sakralnych ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Sieradzu szczegóły
Łącznie: 0.00
52.2003016/14Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie
NIP:526-00-08-691
"Życie codzienne w kulturach ludowych Polski i Europy" - konserwacja zbiorów muzealnych na potrzeby stałej wystawy szczegóły
Łącznie: 0.00
53.4003020/14Muzeum Armii Krajowej w Krakowie im. gen. Emila Fieldorfa „Nila”
NIP:676-21-59-179
Konserwacja wybranych archiwaliów Muzeum Armii Krajowej szczegóły
Łącznie: 0.00
70.4003022/14Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze z siedzibą w Świdnicy
NIP:973-04-65-696
Konserwacja i analizy specjalistyczne skarbu brązowego szczegóły
2014: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
61.8003023/14Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich
NIP:521-34-02-216
Konserwacja wytypowanych rękopisów i starodruku ze zbiorów Fundacji szczegóły
Łącznie: 0.00
84.0003037/14Biblioteka Elbląska im.Cypriana Norwida
NIP:578-17-65-319
Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków z XVIII w. - kontynuacja szczegóły
2014: 100 000.00
2015: 100 000.00
Łącznie: 200 000.00
80.0003126/14ZHP - Muzeum Harcerstwa w Warszawie
NIP:526-25-44-287
Konserwacja najstarszych sztandarów harcerskich ze zbiorów Muzeum Harcerstwa - edycja 2014 szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
60.2003131/14Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
NIP:784-10-16-977
Konserwacja muzealiów z XIX wieku zlokalizowanych na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego (Dziekanowice) szczegóły
Łącznie: 0.00
56.4003138/14Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
NIP:784-10-16-977
Konserwacja zabytków sztuki sakralnej ze zbiorów Wielkopolskiego Parku Etnograficznego szczegóły
Łącznie: 0.00
51.8003142/14Muzeum Miejskie w Żywcu
NIP:553-00-19-257
Konserwacja projektów architektonicznych Karola Pietschki budowniczego arc.Albrechta Habsburga ze zbiorów Muzeum w Żywcu szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.03147/14Dom Zakonny pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej w Krakowie
NIP:676-00-78-815
Konserwacja i udostępnienie potrynitarskich rękopisów zachowanych w Bibliotece i Archiwum Bonifratrów w Krakowie szczegóły
Łącznie: 0.00
45.6003150/14Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich
NIP:628-10-34-033
Pilna konserwacja znaczących muzealiów ze zbiorów Muzeum szczegóły
Łącznie: 0.00
61.2003158/14Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi
NIP:727-10-24-424
Konserwacja rękopisów ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi szczegóły
Łącznie: 0.00
73.2003163/14Klasztor Ojców Dominikanów w Krakowie
NIP:676-10-21-349
Kompleksowa konserwacja obrazu "Ostatnia wieczerza" Tomasza Dolabelli (XVII wiek) - II. etap szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
0 błędy form.03186/14Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie
NIP:973-03-39-595
Konserwacja zbioru cennych dokumentów i eksponatów skórzanych w 30-lecie Lubuskiego Muzeum Wojskowego szczegóły
Łącznie: 0.00
70.6003193/14Diecezja Włocławska
NIP:888-10-24-995
Konserwacja najstarszych archiwaliów Diecezji Włocławskiej szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
70.2003200/14Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego (OO. Dominikanów)
NIP:525-20-67-845
Konserwacja zabezpieczająca 86 średniowiecznych dokumentów pergaminowych szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
55.0003205/14Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
NIP:817-16-67-324
Konserwacja kompletu albumów fotograficznych z XIX i początku XX w. szczegóły
Łącznie: 0.00
80.8003211/14Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku
NIP:542-21-24-069
Konserwacja starych druków KP – materialnego dziedzictwa kulturowego – etap III szczegóły
2014: 20 000.00
Łącznie: 20 000.00
80.6003248/14Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy
NIP:953-21-61-205
Biblia w remoncie szczegóły
2014: 22 600.00
Łącznie: 22 600.00
63.0003269/14Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.dr.Witolda Bełzy w Bydgoszczy
NIP:953-21-61-205
Księgi do ratowania szczegóły
2014: 34 500.00
Łącznie: 34 500.00
71.2003279/14Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
NIP:534-14-64-051
Konserwacja i popularyzacja zbiorów fotograficznych szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
53.0003283/14Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze
NIP:611-18-63-368
Konserwacja sztandaru Związku Inwalidów Wojennych szczegóły
Łącznie: 0.00
49.4004414/14Biblioteka Raczyńskich
NIP:778-11-28-507
Konserwacja starych druków ze zbiorów specjalnych Biblioteki Raczyńskich szczegóły
Łącznie: 0.00
57.8004499/14Biblioteka Raczyńskich
NIP:778-11-28-507
Konserwacja muzealiów z ekspozycji stałej Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza – Oddziału Biblioteki Raczyńskich szczegóły
Łącznie: 0.00
63.2004514/14Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
NIP:582-00-03-299
Konserwacja teleskopu firmy Sendtner szczegóły
Łącznie: 0.00
51.0004657/14Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
NIP:556-11-54-128
Konserwacja prac siedmiu artystów tworzących w Inowrocławiu od okresu międzywojennego XX wieku szczegóły
Łącznie: 0.00
39.8004676/14Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej
NIP:814-12-80-431
Konserwacja chorągwi kościelnych szczegóły
Łącznie: 0.00
48.4004700/14Muzeum Ziemi Lubuskiej
NIP:973-03-53-276
Konserwacja obrazów i rzeźb z kolekcji sztuki dawnej szczegóły
Łącznie: 0.00
80.0004759/14Klasztor św. Franciszka z Asyżu Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)
NIP:676-11-73-438
Renowacja profilaktyczno-zachowawcza zabytkowego księgozbioru Biblioteki Zakonu Franciszkanów w Krakowie szczegóły
2014: 200 000.00
2015: 200 000.00
Łącznie: 400 000.00
57.8004770/14Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
NIP:712-01-03-628
Konserwacja starych druków lubelskich i zamojskich ze zbiorów WBP w Lublinie szczegóły
Łącznie: 0.00
61.4004789/14Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
NIP:648-27-68-167
Konserwacja i wyeksponowanie lokomotywy wąskotorowej typu Las z taborem ze zbiorów Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu szczegóły
Łącznie: 0.00
60.6004818/14Archiwum Archidiecezjalne w Szczecinie
NIP:851-30-64-653
Kontynuacja konserwacji inkunabułów pochodzących z Kamienia Pomorskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
80.4004833/14Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu
NIP:754-24-65-897
Konserwacja unikatowej kolekcji tekstyliów poobozowych wraz z zabezpieczeniem dokumentacji z nią związanej szczegóły
2014: 85 000.00
Łącznie: 85 000.00
80.0004844/14Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
NIP:794-11-02-498
Konserwacja Dodge'a - bojowego samochodu pożarniczego ze zbiorów Działu Historii Pożarnictwa Muzeum w Przeworsku szczegóły
2014: 35 716.00
Łącznie: 35 716.00
60.2004855/14Muzeum Historyczne w Sanoku
NIP:687-14-32-071
Konserwacja ikon karpackich oraz zabytków archeologicznych szczegóły
2014: 30 175.14
Łącznie: 30 175.14
57.0004862/14Archidiecezja Przemyska Obrządku Łacińskiego
NIP:795-17-49-066
Konserwacja cyklu 2 obrazów celem poszerzenia ekspozycji stałej w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
51.0004871/14Archidiecezja Krakowska
NIP:676-22-65-705
Kontynuacja konserwacji archiwaliów ze zbiorów Archiwum Kurii Metropolitalnej szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
51.4004909/14Muzeum w Praszce
NIP:576-14-31-035
Druga młodość naszej Ciuchci - ocalona od zardzewienia szczegóły
Łącznie: 0.00
56.8004910/14Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
NIP:722-11-59-642
Konserwacja szat liturgicznych ze zbiorów Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu szczegóły
Łącznie: 0.00
80.2004920/14Muzeum w Gliwicach
NIP:631-21-95-620
Konserwacja zbroi japońskich szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
56.2004932/14Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy Zespół Pałacowo-Parkowy
NIP:621-10-06-712
Renowacja XIX wiecznych mebli, fortepianu oraz portretów rodowych z wyposażenia Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy szczegóły
Łącznie: 0.00
75.0004933/14Kapituła Metropolitalna w Krakowie
NIP:676-10-10-417
Konserwacja ksiąg z Archiwum i Biblioteki Krakowskiej Kapituły Katedralnej szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
48.6004937/14Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
NIP:627-23-77-905
Poprawa stanu technicznego eksponatów kubaturowych Muzeum "GPE w Chorzowie" wraz z promocją ginących rzemiosł szczegóły
Łącznie: 0.00
50.0005032/14Książnica Pomorska im St. Staszica w Szczecinie
NIP:852-10-72-762
Zbiory Muzeum Literatury Książnicy Pomorskiej: Sztuka w Twoim domu szczegóły
Łącznie: 0.00
47.8005074/14Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Konserwacja Inkunabułu Mariale eximii Bernardyni de Busci ordinis fera z 1496r. szczegóły
Łącznie: 0.00
59.6005080/14Książnica Pomorska im St. Staszica w Szczecinie
NIP:852-10-72-762
Konserwacja inkunabułu Bonaventura s., Opuscula, Strasbourg, wyd. Martin Flach, 31 X 1489 szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0005104/14Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
NIP:739-02-00-175
Konserwacja dwóch dwustronnie malowanych sztandarów cechowych z Olsztyna z 1867r.: 1) krawców, 2) bednarzy i kuflarzy szczegóły
Łącznie: 0.00
80.0005125/14Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
NIP:884-25-28-556
Remont kotła parowozu TKt48-18 szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
52.2505129/14Polska Akademia Umiejętności
NIP:676-10-19-051
Konserwacja rękopisów sygn. 1707, 1711 ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05139/14Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
NIP:675-00-04-465
Konserwacja unikatowych kostiumów teatralnych z zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa szczegóły
Łącznie: 0.00
60.5005143/14Polska Akademia Umiejętności
NIP:676-10-19-051
Konserwacja dyplomów pergaminowych i rękopisu ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN szczegóły
Łącznie: 0.00
61.2005153/14Muzeum w Nysie
NIP:753-13-34-447
Konserwacja zespołu obrazów do barokowego wnętrza dawnego kolegium Jezuitów w Nysie szczegóły
Łącznie: 0.00
71.8005156/14Zakon Braci Mniejszych (OO. Bernardyni) Prowincja Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
NIP:676-21-11-095
Konserwacja starych druków z biblioteki Prowincji OO. Bernardynów szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
70.0005182/14Parafia Rzymskokatolicka przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie
NIP:659-11-10-544
Konserwacja kolekcji szat i tkanin liturgicznych znajdujących się w skarbcu
Parafii Grobu Bożego w Miechowie szczegóły
2014: 78 150.00
Łącznie: 78 150.00
50.6005185/14Muzeum Okręgowe w Rzeszowie
NIP:813-11-07-843
Konserwacja herbarza "Korona polska" Kaspra Niesieckiego, arcydzieła polskiej heraldyki i genealogii szczegóły
Łącznie: 0.00
41.4005737/14Muzeum Historyczno - Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach
NIP:555-17-39-548
Konserwacja autorskiej kolekcji miniatur i ilustracji malarskich z lat 1917-1921, pochodzącej z Wileńszczyzny szczegóły
Łącznie: 0.00
80.0005819/14Związek Karaimów Polskich
NIP:899-22-10-666
Ratunkowe prace konserwatorskorestauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami - kontynuacja szczegóły
2014: 70 000.00
2015: 70 000.00
Łącznie: 140 000.00
49.6005874/14Diecezja Łomżyńska
NIP:718-12-59-833
Konserwacja rzeźb polichromowanych z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Łomży szczegóły
Łącznie: 0.00
63.0005937/14Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
NIP:784-10-10-561
Konserwacja najliczniejszego w Polsce zbioru średniowiecznych kafli piecowych z Muzeum PPP w Gnieźnie szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
0 błędy form.05940/14Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku
NIP:774-19-02-194
Konserwacja XII i XIII-wiecznych rękopisów pergaminowych ze zbiorów Archiwum Diecezjalnego w Płocku szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.05964/14Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera
NIP:668-17-07-085
Konserwacja projektów do polichromii i witraży Józefa Mehoffera w kościele NSPJ w Turku szczegóły
Łącznie: 0.00
55.4006067/14Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
NIP:587-00-06-644
Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej w Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku szczegóły
Łącznie: 0.00
62.2006069/14Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
NIP:675-14-27-073
Zakup specjalistycznego wyposażenia pracowni konserwacji dzieł sztuki szczegóły
Łącznie: 0.00
52.8006086/14Muzeum Zabawek i Zabawy
NIP:657-04-61-787
Uratować Zabawki! szczegóły
Łącznie: 0.00
49.2006098/14Muzeum w Lęborku
NIP:841-13-38-590
Zakup wyposażenia pracowni konserwatorskiej w Muzeum w Lęborku szczegóły
Łącznie: 0.00
59.6006124/14Muzeum w Koszalinie
NIP:669-11-24-770
Modernizacja Pracowni Konserwacji Zabytków w Muzeum w Koszalinie szczegóły
Łącznie: 0.00
57.6006142/14Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
NIP:888-21-79-530
Doposażenie pracowni konserwatorskiej MZKiD w związku z rozbudową Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06163/14Fundacja „Patriotyzm i Niepodległość Naszych Ziem"
NIP:521-36-50-090
Pracownia konserwatorska druku cyfrowego 3D zabytków i muzealiów Muzeum Ziem Nadbużańskich szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0006171/14Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
NIP:626-00-04-392
Doposażenie pracowni konserwacji i preparacji zbiorów kulturowych i przyrodniczych Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu szczegóły
2014: 120 000.00
Łącznie: 120 000.00
0 błędy form.06205/14Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie
NIP:837-10-19-707
40 lat Muzeum-II etap modernizacji wystawy Pole Bitwy 1939-45 szczegóły
Łącznie: 0.00
80.4006208/14Muzeum Kinematografii w Łodzi
NIP:728-11-34-048
Modernizacja ekspozycji stałej "Pałac pełen bajek" szczegóły
2014: 0.00
Łącznie: 0.00
57.6006215/14Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim
NIP:771-23-49-872
Gabinet Amunicji im. Piotra Wilniewczyca w Oddziale Muzeum w Polichnie szczegóły
Łącznie: 0.00
59.4006221/14Muzeum Ziemi Wschowskiej
NIP:925-18-44-102
Soli Deo Gloria - modernizacja stałej wystawy w Muzeum Ziemi Wschowskiej szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
80.0006224/14Muzeum Miasta Łodzi
NIP:726-10-06-844
Tansman:Zapomniany-Odkryty.Warsztat kompozytora, czyli interaktywna i multimedialna opowieść o życiu Aleksandra Tansmana szczegóły
2014: 130 000.00
Łącznie: 130 000.00
49.2006225/14Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach
NIP:775-17-99-711
Muzealna kolekcja J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach - modernizacja ekspozycji stałych połączona z wydaniem katalogu szczegóły
Łącznie: 0.00
55.2006234/14Muzeum Kolejnictwa w Warszawie
NIP:527-13-95-415
Stworzenie aplikacji multimedialnych na wystawę stałą Muzeum Kolejnictwa szczegóły
Łącznie: 0.00
55.0006251/14Muzeum Ziemi Leżajskiej
NIP:816-16-53-007
Modernizacja ekspozycji stałych- zabawkarskiej, historycznej miasta i regionu, etnograficznej w Muzeum Ziemi Leżajskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0006257/14Muzeum Okręgowe w Toruniu
NIP:956-00-11-771
Toruń i jego historia. Cz. III: Od wieku XIX do zakończenia II wojny światowej szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
49.4006268/14Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
NIP:562-16-05-570
Modernizacja wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie pt. "Świt historii nad Jeziorem Biskupińskim" szczegóły
Łącznie: 0.00
62.4006278/14Muzeum Podlaskie w Białymstoku
NIP:542-10-06-132
Wirtualna historia zabytku muzealnego – XVI w. freski supraskie szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
86.4006282/14Muzeum Historii Katowic
NIP:954-18-37-524
Modernizacja wystawy stałej "Z dziejów Katowic " - etap I szczegóły
2014: 197 958.00
2015: 194 312.00
Łącznie: 392 270.00
85.2006288/14Muzeum Miasta Łodzi
NIP:726-10-06-844
"Gabinet profesora Jana Karskiego" - modernizacja wystawy stałej w Muzeum Miasta Łodzi szczegóły
2014: 120 000.00
Łącznie: 120 000.00
80.2006290/14Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich
NIP:591-10-01-018
Modernizacja wystawy stałej "Teodora i Izydor Gulgowscy w 90-lecie powstania Muzeum" szczegóły
2014: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
50.8006293/14Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
NIP:838-10-29-802
Modernizacja Galerii Prac Józefa Rapackiego szczegóły
Łącznie: 0.00
59.2006294/14Muzeum Zamojskie w Zamościu
NIP:922-10-65-095
Dziedzictwo i nowoczesność. Modernizacja stałej wystawy historii i kultury Zamościa szczegóły
Łącznie: 0.00
80.2006300/14Muzeum w Sosnowcu
NIP:644-28-82-388
Modernizacja stałej wystawy "Polskie szkło współczesne" - etap II szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
55.4006304/14Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie
NIP:777-17-84-693
Organizacja wystawy stałej " Obóz karno-śledczy w Żabikowie 1943-1945." szczegóły
Łącznie: 0.00
41.2006308/14Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
NIP:716-22-70-928
Modernizacja wystawy stałej w Kamienicy Celejowskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
50.0006309/14Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy
NIP:794-11-02-498
Modernizacja wystawy stałej historyczno-etnograficznej Muzeum w Przeworsku szczegóły
Łącznie: 0.00
80.0006310/14Muzeum Regionalne w Jarocinie
NIP:617-10-08-879
Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie - III etap szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
52.8006312/14Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu
NIP:778-11-28-909
Modernizacja wystawy plenerowej ciężkiego sprzętu wojskowego w Muzeum Uzbrojenia w Poznaniu szczegóły
Łącznie: 0.00
50.8006317/14Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
NIP:772-15-33-782
Modernizacja stałej wystawy historycznej "Z dziejów miasta Radomska" szczegóły
Łącznie: 0.00
49.6006322/14Muzeum w Tarnowskich Górach
NIP:645-11-13-643
Tarnowskie Góry - Historia srebrem pisana - modernizacja wystawy stałej w Muzeum w Tarnowskich Górach szczegóły
Łącznie: 0.00
55.8006326/14Dom Kultury w Tuchowie
NIP:873-21-58-118
Siedem wieków tradycji w Muzeum Miejskim w Tuchowie szczegóły
Łącznie: 0.00
58.8006328/14Muzeum Regionalne w Łukowie
NIP:825-10-25-987
Amonity - Skarb Ziemi Łukowskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
47.4006333/14Muzeum Regionalne w Szczecinku
NIP:673-16-14-866
Projekt "Księżna Jadwiga" szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2006335/14Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej
NIP:881-13-68-850
Modernizacja wystawy stałej pn. "Historia niecenia ognia", z okazji obchodów 50-lecia istnienia Muzeum Filumenistycznego szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
40.6006337/14Muzeum Ziemi Rawickiej
NIP:699-18-24-388
Sala Kadecka w Muzeum Ziemi Rawickiej - modernizacja ekspozycji szczegóły
Łącznie: 0.00
71.6006341/14Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
NIP:777-17-93-195
Modernizacja wystawy stałej "Postęp techniczny w rolnictwie w XIX i XX wieku" szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
45.2006343/14Wroniecki Ośrodek Kultury Instytucja Kultury
NIP:763-11-91-496
"Nowe oblicze historii" - modernizacja stałych ekspozycji Muzeum Ziemi Wronieckiej szczegóły
Łącznie: 0.00
56.4006345/14Muzeum Ziemi Bieckiej
NIP:738-18-40-917
Modernizacja wystawy stałej "Z przeszłości aptekarstwa na Podkarpaciu" szczegóły
Łącznie: 0.00
80.0006348/14Muzeum Częstochowskie
NIP:573-01-07-701
Modernizacja ekspozycji in situ w Rezerwacie Archeologicznym szczegóły
2014: 60 000.00
Łącznie: 60 000.00
0 błędy form.06351/14Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka
NIP:553-22-03-137
Wystawa "Westerplatte Południa - 75 rocznica walecznej obrony" szczegóły
Łącznie: 0.00
46.0006353/14Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
NIP:566-10-81-268
Wystawa "Gabinet Szwoleżerów Gwardii Napoleona I" szczegóły
Łącznie: 0.00
61.0006357/14Fundacja Kultury bez Barier
NIP:118-17-63-221
Muzeosfera bez barier szczegóły
Łącznie: 0.00
60.8006358/14Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
NIP:734-11-38-068
Modernizacja wystaw sztuki dawnej w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu szczegóły
Łącznie: 0.00
47.8006359/14Ośrodek Kultury w Mirosławcu
NIP:765-14-59-654
Muzeum Walk o Wał Pomorski- trudna prawda o ziemi odzyskanej szczegóły
Łącznie: 0.00
50.0006477/14Fundacja Świątynia Sztuki
NIP:879-24-78-602
Zmiana ekspozycji - rekonstrukcja średniowiecznego skryptorium (pulpity, dekoracja wnętrza, rekwizyty) szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06518/14Towarzystwo Przyjaciół Gdańska
NIP:583-26-94-748
Strefa Historyczna Wolnego Miasta Gdańska szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06542/14Fundacja Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber
NIP:521-32-15-017
Projekt ekspozycji multimedialnej "Kobiety Polski Walczącej" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06548/14Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
NIP:865-20-92-529
Modernizacja wystawy stałej „COP dla przyszłości. Ludzie-przemysł-architektura – utworzenie ścieżki multimedimedialnej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06591/14Muzeum w Ostródzie
NIP:741-18-66-041
Modernizacja ekspozycji i wyposażenia wystaw stałych w muzeum szczegóły
Łącznie: 0.00
48.4006613/14Muzeum Miejskie Wrocławia
NIP:897-16-16-535
Broń palna szczegóły
Łącznie: 0.00
60.6006642/14Klasztor OO.Dominikanów w Lublinie
NIP:946-21-76-034
"Klasztor w sercu miasta" - projekt multimedializacji ekspozycji Muzeum Skarbiec Dominikański szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06646/14Fundacja Filmowa Se-ma-for
NIP:725-19-73-672
Unowocześnienie ekspozycji stałej Se-ma-for Muzeum Animacji poprzez rozbudowę stanowisk interaktywnych i multimedialnych szczegóły
Łącznie: 0.00
50.6006653/14Muzeum w Brodnicy
NIP:874-13-05-731
Wykonanie interaktywnych wizualizacji 3D do stałych wystaw Muzeum w Brodnicy szczegóły
Łącznie: 0.00
49.0006715/14Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria (Prowincja) św.Stanisława Kostki
NIP:113-10-83-010
Modernizacja Wystawy Etnograficznej w XII-wiecznym klasztorze w Czerwińsku n/Wisłą szczegóły
Łącznie: 0.00
80.2006761/14Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy
NIP:884-20-93-549
Odtworzenie wnętrza sztuby więźniarskiej w baraku nr 7 na terenie byłego obozu koncentracyjnego Gross-Rosen szczegóły
2014: 180 000.00
Łącznie: 180 000.00
55.8006771/14Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
NIP:526-02-50-015
Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku - część I - Strefa Muzyki szczegóły
Łącznie: 0.00
56.2006778/14Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie
NIP:526-02-50-015
Stworzenie ekspozycji stałej Muzeum Azji i Pacyfiku - część I - Strefa Indonezji szczegóły
Łącznie: 0.00
56.8006784/14Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach
NIP:657-17-47-623
"Strachy z wiatraka" - stworzenie wystawy z pokazem multimedialnym w wiatraku z Grzymałkowa szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2006785/14Muzeum Ziemi Miechowskiej w organizacji
NIP:659-15-42-700
Stworzenie stałej ekspozycji muzealnej szczegóły
Łącznie: 0.00
57.2006787/14Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów
NIP:738-20-71-496
Peleryny, kryzy i woale - wystawa odtworzonych ubiorów z XVI stulecia w kasztelu szymbarskim szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2006797/14Muzeum Historyczne w Legionowie
NIP:536-17-99-895
Przemysł Legionowa jako czynnik miastotwórczy - kontynuacja szczegóły
Łącznie: 0.00
57.4006801/14Muzeum Okręgowe w Sieradzu
NIP:827-11-30-090
Byli obywatelami Sieradza. Historia sieradzkich Żydów szczegóły
Łącznie: 0.00
46.4006804/14Muzeum Technik Ceramicznych w Kole
NIP:666-14-70-970
Organizacja dwóch wystaw stałych na poddaszu XVI. wiecznego Ratusza w Kole szczegóły
Łącznie: 0.00
55.6006807/14Muzeum Regionalne w Słupcy
NIP:667-12-50-135
Wystawa stała: Słupca. Z panoramy dziejów miasta (XIII w.-XX w.) oraz druk katalogu szczegóły
Łącznie: 0.00
52.0006811/14Muzeum Kultury Ludowej
NIP:845-14-67-678
Dawno temu szczegóły
Łącznie: 0.00
46.8006877/14Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
NIP:562-16-05-570
Wystawa stała pt. "Epoka pierwszych rolników" wraz z aranżacją wnętrza rekonstrukcji chaty neolitycznej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06917/14Muzeum Regionalne w Jarocinie
NIP:617-10-08-879
Z kontrkultury w popkulturę - konkurs szczegóły
Łącznie: 0.00
41.8006937/14Muzeum Ziemi Kępińskiej im. Tadeusza Piotra Potworowskiego
NIP:619-18-92-477
Utworzenie wystawy stałej w Muzeum Ziemi Kępińskiej im. T.P.Potworowskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
52.4006949/14Muzeum Okręgowe w Koninie
NIP:665-11-01-662
Stała wystawa numizmatyczna ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Koninie szczegóły
Łącznie: 0.00
61.8006951/14Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
NIP:739-02-00-175
"Strażnica olsztyńskiego zamku" - otwarcie nowej wystawy stałej w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.06961/14Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
NIP:735-10-20-718
Wystawa stała oraz materiały dydaktyczne dla osób starszych oraz z dysfunkcjami zmysłowo - ruchowymi i kącik dziecięcy szczegóły
Łącznie: 0.00
55.8006974/14Muzeum Okręgowe w Suwałkach
NIP:844-10-65-955
Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej stałej wystawy w Muzeum im. Marii Konopnickiej w Suwałkach szczegóły
Łącznie: 0.00
61.2006984/14Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim
NIP:599-00-03-387
Stworzenie stałej wystawy "Gorzów i okolice od pradziejów po współczesność" z okazji 70-lecia Muzeum Lubuskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
64.0007012/14Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
NIP:583-00-08-826
Utworzenie wystawy stałej w Piwnicy Romańskiej - nowo tworzonym Oddziale Muzeum Archeologicznego w Gdańsku szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
0 błędy form.07031/14Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowy w Pucku
NIP:587-00-06-644
Organizacja wystawy stałej w obiekcie „Hallerówka” oddział Muzeum Ziemi Puckiej. im. Floriana Ceynowy w Pucku szczegóły
Łącznie: 0.00
64.2007051/14Muzeum Miasta Jaworzna
NIP:632-17-91-037
Stała wystawa muzealna pt. "Najdawniejsze dzieje górnictwa węgla kamiennego w Polsce" szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
80.0007063/14Muzeum Miasta Jaworzna
NIP:632-17-91-037
Tworzenie stałej wystawy muzealnej pt. "Obóz dwóch totalitaryzmów. Jaworzno 1943-1956" szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
56.6007074/14Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce
NIP:797-13-34-612
Stworzenie stałej wystawy muzealnej "Warka - miasto dotknięte historią" szczegóły
Łącznie: 0.00
62.6007076/14Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
NIP:566-10-24-603
Księstwo Mazowieckie 1200 - 1526. Intrygi, trucizny i smok, czyli 300 lat niezależnego Mazowsza szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
58.4007081/14Muzeum Przyrodnicze w Jeleniej Górze
NIP:611-12-88-131
Nowe wystawy stałe w Muzeum w Jeleniej Górze-Cieplicach narzędziem w kształtowaniu świadomości współczesnego obywatela szczegóły
Łącznie: 0.00
52.0007151/14Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Zygmunta
NIP:949-16-89-977
Wystawa stała: Parafia św. Zygmunta w Częstochowie – dzieje, ludzie, kultura materialna szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2007158/14Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela przy Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu
NIP:795-18-01-186
Stworzenie ekspozycji muzealnej w kryptach Bazyliki w Przemyślu prezentującej odzież i wyposażenie grobowe biskupów szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07164/14Parafia RzymskoKatolicka Opatrzności Bożej
NIP:584-20-66-284
Gdański Ośrodek Dokumentacji Nauczania Papieża Jana Pawła II szczegóły
Łącznie: 0.00
56.2007171/14Dom Zakonny Zgromadzenia Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta
NIP:573-23-95-070
"W odcieniu hebanu i indygo" - wystawa etnograficzna pięciu kontynentów szczegóły
Łącznie: 0.00
47.6007185/14Muzeum Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego
NIP:565-11-90-955
"Świat zapomniany" - wykonanie historycznej makiety Włodawy z lat 1918-1939 szczegóły
Łącznie: 0.00
64.0007197/14Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
NIP:951-23-12-262
Prace merytoryczne nad ekspozycją główną Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego – etap III szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
0 błędy form.07213/14Ognisko TKKF "Przyjaciel Konika"
NIP:678-26-08-255
„Środkowoeuropejska Atlantyda czyli 3F (Forteczny Fotoplastikon Fin-de-Siecle’u)”. (Ekspozycja epoki pancernych fortów) szczegóły
Łącznie: 0.00
52.6007225/14Fundacja Doliny Palaców I Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
NIP:898-20-69-723
Wystawa multimedialna Doliny Pałaców i Ogrodów w zabytkowej stodole w Bukowcu szczegóły
Łącznie: 0.00
58.2007238/14Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
NIP:739-14-91-128
Stworzenie zespołu wystaw stałych w Muzeum Nowoczesności w Olsztynie szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07241/14Centrum Opatrzności - Wotum Narodu
NIP:525-24-23-501
Wystawa historyczna - ruchomy teatr lalek szczegóły
Łącznie: 0.00
56.8007249/14Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
NIP:552-16-54-362
Sucha Beskidzka -miasto wielu wymiarów. Stała interaktywna wystawa historyczna szczegóły
Łącznie: 0.00
58.4007252/14Fundacja Sue Ryder
NIP:123-00-31-246
Ekspozycja stała Muzeum Sue Ryder szczegóły
Łącznie: 0.00
56.6007262/14Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku
NIP:713-10-02-871
Podniebna Akademia - Szkoła Pilotów L.O.P.P. w Świdniku szczegóły
Łącznie: 0.00
48.2007266/14Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce
NIP:125-00-37-973
Wystawa stała pn. Lotnicy Brygady Pościgowej w Zielonce szczegóły
Łącznie: 0.00
49.8007285/14Biblioteka Publiczna im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku
NIP:831-13-09-169
Odkrywanie przeszłości Łasku szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07286/14Sławieński Dom Kultury
NIP:839-20-64-015
Muzeum Sławna szczegóły
Łącznie: 0.00
80.2007311/14Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim
NIP:887-16-38-945
Organizacja stałej wystawy pt. "Twórcy i dzieje unikalnego zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim” – etap I szczegóły
2014: 180 000.00
Łącznie: 180 000.00
56.8007313/14Towarzystwo Kolei Wielkopolskiej z siedzibą w Jarocinie
NIP:617-21-53-201
Historia koleją się toczy - stała ekspozycja Muzeum Parowozownia Jarocin szczegóły
Łącznie: 0.00
80.0007337/14Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
NIP:648-27-68-167
Stworzenie wystawy stałej pod nazwą "Kopalnia Edisona" w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu szczegóły
2014: 120 000.00
Łącznie: 120 000.00
0 błędy form.07345/14Muzeum Regionalne Jawor
NIP:695-10-00-161
Wystawa stała "Dzieło Mikołaja Kopernika, O OBROTACH SFER NIEBIESKICH w jaworskim zamku" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07346/14Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowosci i Parafii Koniemłoty "Przyszłość"
NIP:866-17-34-223
Wystawa pn. "Bohaterowie Naszej Małej Ojczyzny" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07353/14Fundacja „Patriotyzm i Niepodległość Naszych Ziem"
NIP:521-36-50-090
Utworzenie Pierwszej Ekspozycji Stałej Muzeum Ziem Nadbużańskich - muzeum w organizacji szczegóły
Łącznie: 0.00
82.0007374/14Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute
NIP:676-22-59-768
Przygotowanie wystawy stałej poświęconej żydowskiemu dziedzictwu Galicji Wschodniej szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
51.4007381/14Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
NIP:627-23-63-932
Ekspozycja stała Muzeum Powstań Śląskich treści - multimedialne szczegóły
Łącznie: 0.00
48.2007396/14Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
NIP:888-21-79-530
Aranżacja stałej ekspozycji wnętrz dworu w Kłóbce szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07400/14Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie"
NIP:548-21-03-071
Beskidzki haft krzyżykowy-utworzenie stałej wystawy muzealnej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07411/14Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
NIP:876-13-70-329
Utworzenie unikatowej wystawy stałej "Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07422/14Fundacja Niepodległości
NIP:712-32-54-339
Pojazdy, uzbrojenie i wyposażenie Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie - stworzenie stałej wystawy muzealnej szczegóły
Łącznie: 0.00
49.6007425/14Stowarzyszenie Skarbników Warmii i Mazur w Szczytnie
NIP:745-17-59-920
Etnograficzna wystawa muzealna Warmia i Mazury w Izbie Rolniczej w Olszynach "Olszyny 2014" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07434/14Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu
NIP:556-11-54-128
Wystawa stała: Średniowieczny Inowrocław szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07550/14Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi
NIP:727-10-45-107
Operacja Łódzka. W setną rocznice wybuchu I wojny światowej szczegóły
Łącznie: 0.00
59.4007557/14Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
NIP:851-02-07-276
Pod skrzydłami gryfa szczegóły
Łącznie: 0.00
57.2007563/14Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi
NIP:729-11-25-803
Przygotowanie i otwarcie wystawy czasowej „Persy” z Łodzi – historia Dywilanu szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07577/14Muzeum Miasta Gdyni
NIP:586-01-01-973
Arkadia spokoju. Gdyńskie letnisko przełomu XIX/XX w. szczegóły
Łącznie: 0.00
45.0007579/14Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
NIP:839-10-03-052
Wystawa czasowa "Słupsk wczoraj i dziś" szczegóły
Łącznie: 0.00
55.4007611/14Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Głogowie
NIP:693-13-65-936
Wydrukowano w Głogowie. 300 lat głogowskiego drukarstwa szczegóły
2014: 100 000.00
Łącznie: 100 000.00
60.2007614/14Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
NIP:583-10-12-014
Herby mieszczan gdańskich w XV-XVIII wieku szczegóły
Łącznie: 0.00
80.0007615/14Muzeum Tatrzańskie im. Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
NIP:736-10-66-047
Wystawa "Chudobno mie mama miała... Dzieciństwo pod Tatrami" szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
82.8007616/14Muzeum Regionalne w Stalowej Woli
NIP:865-20-92-529
Made in Poland-organizacja wystawy czasowej szczegóły
2014: 95 000.00
Łącznie: 95 000.00
46.0007623/14Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie
NIP:548-21-19-072
"Złote wesele" Muzeum Beskidzkiego w Wiśle (1964 - 2014) szczegóły
Łącznie: 0.00
49.2007625/14Muzeum Regionalne w Brzezinach
NIP:833-13-18-214
Organizacja wystawy czasowej "Brzeziny 2014. Miasto zaginione - miasto odkryte" szczegóły
Łącznie: 0.00
62.7507628/14Muzeum Zamoyskich w Kozłówce
NIP:714-00-01-859
Wystawa i katalog "... zaczęło się w Kozłówce (1944-2014) - historia dokonań pierwszego muzeum w powojennej Polsce" szczegóły
2014: 70 000.00
Łącznie: 70 000.00
55.4007629/14Muzeum Archeologiczne w Krakowie
NIP:675-00-04-471
Wystawa „Szczegół nadaje wielkość wszystkiemu co małe” szczegóły
Łącznie: 0.00
57.0007635/14Muzeum Górnośląskie w Bytomiu
NIP:626-00-04-392
Weiss. Terytorium sztuki europejskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
82.6007636/14Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
NIP:583-10-12-014
Stanisław Leszczyński w Gdańsku 1733-1734 szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
52.0007638/14Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie
NIP:526-03-07-867
"Synowie Słońca - wojownicy epoki brązu w Europie". Międzynarodowa wystawa archeologiczna szczegóły
Łącznie: 0.00
57.0007639/14Muzeum Regionalne w Brzezinach
NIP:833-13-18-214
Organizacja wystawy czasowej w trzech odsłonach - "Pamięć przywrócona" szczegóły
Łącznie: 0.00
59.2007642/14Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
NIP:795-21-56-351
Życie i twórczość Mariana Strońskiego. Wystawa wraz z drukiem katalogów szczegóły
Łącznie: 0.00
58.4007650/14Muzeum Rzemiosła w Krośnie
NIP:684-18-36-680
Wystawa czasowa "Zwyczajna biżuteria polska po 1945 – wyroby jubilerskopodobne" szczegóły
Łącznie: 0.00
58.0007653/14Muzeum Niepodległości w Warszawie
NIP:526-03-07-904
Wystawa czasowa "Rok 1914. Świt Niepodległości" wraz z wydarzeniami towarzyszącymi szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07656/14Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu
NIP:734-11-38-068
Wielka wojna szczegóły
Łącznie: 0.00
80.0007661/14Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie
NIP:944-15-03-752
Drzeworyty ludowe ze Lwowa. Kolekcja Pawlikowskiego szczegóły
2014: 130 000.00
Łącznie: 130 000.00
70.0007664/14Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli
NIP:973-03-53-336
Z ziemi zrodzone, rękoma przetworzone szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
62.8007666/14Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie
NIP:677-12-07-972
W 100-lecie czynu niepodległościowego. Legiony Polskie w fotografii, narodziny polskiego reportażu wojennego szczegóły
2014: 50 000.00
Łącznie: 50 000.00
60.6007668/14Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym
NIP:716-22-70-928
Projekt „Kolonie artystyczne wczoraj i dziś” realizowany w ramach Europejskiego Festiwalu Kolonii Artystycznych szczegóły
Łącznie: 0.00
52.8007673/14Muzeum Mazowsza Zachodniego w Żyrardowie
NIP:838-10-29-802
Wystawa czasowa "Czas święty i świecki w tradycji luterańskiej na Mazowszu Zachodnim" szczegóły
Łącznie: 0.00
55.4007674/14Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
NIP:578-10-43-810
Historie zaklęte w przedmiotach - 150 lat elbląskiego muzealnictwa szczegóły
Łącznie: 0.00
48.2007675/14Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie
NIP:892-14-50-392
Wystawa czasowa "Kultura wielbarska na ziemi dobrzyńskiej" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07683/14Muzeum Wojska w Białymstoku
NIP:542-12-90-558
Słowo w słowo. Sybir - narracje szczegóły
Łącznie: 0.00
52.8007687/14Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu
NIP:578-10-43-810
Przystanek Goci: Świt nowożytnej Europy szczegóły
Łącznie: 0.00
80.0007690/14Muzeum Miedzi w Legnicy
NIP:691-12-29-147
Wystawa: "Rycerze wolności, strażnicy praw. Szlachta na Śląsku w średniowieczu i w czasach nowożytnych" szczegóły
2014: 150 000.00
Łącznie: 150 000.00
0 błędy form.07778/14Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
NIP:876-13-70-329
Wystawa "Tajemnice Klasztoru Benedyktynek" szczegóły
Łącznie: 0.00
52.2007783/14Muzeum Historyczne w Sanoku
NIP:687-14-32-071
Wystawa prac Jana Wacława Zawadowskiego ze zbiorów prowansalskich szczegóły
Łącznie: 0.00
49.8007790/14Muzeum Regionalne w Kutnie
NIP:775-13-00-410
Nasze Dwudziestolecia. Podsumowanie prezentacji różnorodnych postaw polskich artystów w dwudziestoleciu międzywojennym szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07795/14Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
NIP:883-10-14-776
Organizacja wystawy sztuki współczesnej podsumowującej twórczość Ryszarda Bilana wraz z publikacją katalogu szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07811/14Muzeum Historyczne w Bielsku-Białej
NIP:547-10-26-579
Bielscy książęta Sułkowscy jakich nie znacie szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07813/14Muzeum Archeologiczne w Gdańsku
NIP:583-00-08-826
Organizacja wystawy czasowej p.t. „Chronię zabytki archeologiczne” szczegóły
Łącznie: 0.00
59.0007833/14Muzeum Podkarpackie w Krośnie
NIP:684-10-48-586
Organizacja wystawy czasowej pt. "Karpacka Troja - jak marzenie stało się rzeczywistością" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07867/14Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
NIP:675-14-27-073
Organizacja cyklu wystaw prezentujących twórczość Mikołaja Smoczyńskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07873/14Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
NIP:735-10-20-718
Orawskim szlakiem szczegóły
Łącznie: 0.00
62.0007882/14Opera Krakowska w Krakowie
NIP:675-00-06-174
Przestrzeń Opery szczegóły
Łącznie: 0.00
61.4007886/14Dom Spotkań z Historią
NIP:525-23-60-717
Wystawa pt. Wielka Wojna na Wschodzie. Od Bałtyku po Karpaty 1914-1918 szczegóły
Łącznie: 0.00
63.2007909/14Dom Spotkań z Historią
NIP:525-23-60-717
Wystawa "John Vachon - trzy razy Polska" szczegóły
2014: 30 000.00
Łącznie: 30 000.00
57.2007933/14Muzeum Pojezierza Łęczyńsko - Włodawskiego
NIP:565-11-90-955
Włodawa... jak miastem i ostoją wielu kultur się stała - organizacja czasowej wystawy muzealnej szczegóły
Łącznie: 0.00
59.6007960/14Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Verba volant, scripta manent. Dawne i współczesne formy zapisu szczegóły
Łącznie: 0.00
49.6007970/14Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu
NIP:817-16-67-324
Wystawa " Mielec - dwie perspektywy" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07980/14Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
NIP:778-10-27-953
Nie tylko Biskupin – Profesor Józef Kostrzewski oczami współczesnych szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07984/14Augustowskie Placówki Kultury
NIP:846-10-24-451
Kanał Augustowski – obrazy z przeszłości szczegóły
Łącznie: 0.00
63.4007990/14Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
NIP:967-00-56-094
Etnodesign wczoraj i dziś: inspiracje czy naśladownictwo… szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.07999/14Miejska Galeria Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego
NIP:736-15-36-837
P.P.Rubens mistrz warsztatu szczegóły
Łącznie: 0.00
60.6008004/14Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
NIP:967-00-56-094
Dzieje pieniądza. Starożytny Rzym szczegóły
Łącznie: 0.00
81.2008006/14Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
NIP:585-12-20-052
Wystawa Iwana Ajwazowskiego w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie szczegóły
2014: 200 000.00
Łącznie: 200 000.00
63.2008050/14Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie
NIP:585-12-20-052
Realizm rosyjski z kolekcji Walerego Żerlicyna szczegóły
2014: 80 000.00
Łącznie: 80 000.00
49.6008054/14Karliński Ośrodek Kultury
NIP:672-19-26-587
Detal architektoniczny w kamienicy karlińskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
57.2008069/14Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"
NIP:946-21-19-912
Lublin - Drogi Cywilizacji szczegóły
Łącznie: 0.00
57.8008090/14Muzeum Sopotu
NIP:585-13-72-371
Architektura willi i rezydencji sopockich. Projektanci, inwestorzy i użytkownicy w latach 1870-1945 szczegóły
2014: 40 000.00
Łącznie: 40 000.00
57.4008092/14Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie
NIP:566-10-24-603
Wystawa czasowa "Od rycerza do szlachcica" szczegóły
Łącznie: 0.00
58.8008098/14Małopolski Instytut Kultury
NIP:675-00-04-488
„Przyglądając się (o)sobie” - wystawa w ramach Wirtualnej Platformy Wystawienniczej szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08105/14Polski Związek Jeździecki
NIP:118-00-27-129
Historia konia użytkowego w Polsce - nowoczesne metody przekazu szczegóły
Łącznie: 0.00
50.6008106/14Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodległościowych w Poznaniu
NIP:778-11-28-909
Wielkopolscy pancerniacy 1919-1945 szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08111/14Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku
NIP:884-25-28-556
"Gala Parowozów" - wystawa lokomotyw parowych z Europy szczegóły
Łącznie: 0.00
55.8008116/14Towarzystwo Przyjaciół Sławięcic
NIP:749-19-31-354
Wystawa pt. "Śląscy Teksańczycy wczoraj i dziś" szczegóły
Łącznie: 0.00
46.2008119/14Fundacja Żyd Niemalowany. Muzeum Wieczny Tułacz
NIP:113-28-16-928
Wystawa czasowa "Żyd Niemalowany w Warszawie. XIX-wieczne drzeworyty sztorcowe z kolekcji Alicji B. Schottlas" szczegóły
Łącznie: 0.00
50.0008124/14Fundacja "Dziedzictwo nasze"
NIP:845-18-60-855
Wystawa unikatowych modeli i makiet kolejowych szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08128/14Instytut Lwowski Fundacja Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Kresów Wschodnich
NIP:522-29-85-855
Wystawy Czasowe Instytutu Lwowskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08129/14Fundacja TRES
NIP:788-19-58-740
Andrzej i Florentyn Trawińscy - historia nieznana szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08139/14Fundacja Otwartego Muzeum Techniki
NIP:899-10-22-796
Projekt wystawienniczy- "Losy Odrą pisane" szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08141/14Fundacja Zero Barier
NIP:113-28-59-211
Muzea bez ograniczeń szczegóły
Łącznie: 0.00
55.0008144/14Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Głogówku
NIP:755-10-33-163
Wystawa "Georg III Oppersdorff - polityk, mecenas, literat" szczegóły
Łącznie: 0.00
62.2008158/14Opactwo Benedyktynów w Tyńcu
NIP:944-14-92-907
Wystawa czasowa "Wracając do raju... historia ogrodów klasztornych" W Opactwie Benedyktynów w Tyńcu szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08161/14Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Świdnicy
NIP:884-17-33-917
Pasterz - Pastor – Ksiądz. Postać duchownego w Kościele luterańskim na przykładzie Świdnicy szczegóły
Łącznie: 0.00
48.8008243/14Diecezja Sandomierska
NIP:864-11-10-726
Amor Patriae - Wincenty Kadłubek w polskiej tradycji szczegóły
Łącznie: 0.00
80.0008244/14Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute
NIP:676-22-59-768
Wystawa "Street art po żydowsku" szczegóły
2014: 35 000.00
Łącznie: 35 000.00
49.0008245/14Fundacja Wyższej Szkoły Artystycznej Homo Faber
NIP:521-32-15-017
Żywe kobierce w Pałacu Pod Blachą szczegóły
Łącznie: 0.00
41.6008246/14Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego
NIP:951-23-12-262
9 dni, które wstrząsnęły Polską. Wystawa z okazji 35.tej rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08247/14Fundacja "Zakopiańczycy. W poszukiwaniu tożsamości"
NIP:736-17-16-462
Wyjechali. O żydowskiej obecności w Zakopanem do 1939 roku szczegóły
Łącznie: 0.00
55.4008248/14Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej "Elpis"
NIP:738-20-55-563
Wystawa i publikacja katalogu: "Cyrylickie starodruki cerkiewne" szczegóły
Łącznie: 0.00
42.5008249/14Fundacja Archeologia Fotografii
NIP:118-19-63-658
Zofia Chomętowska - wystawa muzealna szczegóły
Łącznie: 0.00
49.0008250/14Fundacja Promocji Sztuk
NIP:527-26-93-362
"Tradycja i indywidualizm"- wystawa polskiej sztuki współczesnej szczegóły
Łącznie: 0.00
49.8008252/14Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW
NIP:526-16-64-061
Wystawa zabytków archeologicznych pt. „Północne Mazowsze przed dwoma tysiącami lat” szczegóły
Łącznie: 0.00
70.0008258/14Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
NIP:583-20-86-836
Wystawa czasowa „Lux in tenebris” szczegóły
2014: 124 058.00
Łącznie: 124 058.00
0 błędy form.08261/14Stowarzyszenie im. Lecha Wałęsy
NIP:113-25-05-105
Prezydenci i Władze II RP ­poza granicami Kraju - 1939 - 1990 ­ - wystawa czasowa szczegóły
Łącznie: 0.00
52.0008283/14Muzeum Zamojskie w Zamościu
NIP:922-10-65-095
"Od Horodła do Horodła". Unia horodelska: dzieje i pamięć 1413-2013 - katalog wystawy szczegóły
Łącznie: 0.00
0 błędy form.08285/14Frey Institute
NIP:522-29-97-137
Lekcje muzealne. Informator Krajowy www.lekcjemuzealne.pl szczegóły
Łącznie: 0.00
46.0008286/14Muzeum Okręgowe w Suwałkach
NIP:844-10-65-955
Przygotowanie katalogów (przewodników zadaniowych) do nowych wystaw stałych w Muzeum Okręgowym w Suwałkach szczegóły
Łącznie: 0.00
50.8008287/14Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie
NIP:534-14-58-518
Katalog wystawy "Przedświt - Mazowieckie Centrum Metalurgiczne z przełomu er" szczegóły
Łącznie: 0.00
49.6008288/14Muzeum Okręgowe w Koninie
NIP:665-11-01-662
Katalog stałej wystawy kolekcji oświetlenia Muzeum Okręgowego w Koninie szczegóły
Łącznie: 0.00
61.8008291/14Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
NIP:851-02-07-276
Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów szczegóły
Łącznie: 0.00
47.2008292/14Biuro Wystaw Artystycznych "U Jaksy" w Miechowie
NIP:659-15-14-052
Wydawnictwo katalogowe. Erotyzm i śmierć - romantyzm i realizm w twórczości S. Żechowskiego szczegóły
Łącznie: 0.00
59.6008298/14Stowarzyszenie Kapela Jasnogórska
NIP:573-24-25-629
Opracowanie i wydanie katalogu do wystawy odrestaurowanych instrumentów dawnej Kapeli Jasnogórskiej szczegóły
Łącznie: 0.00
59.4008325/14Stowarzyszenie Serfenta
NIP:548-24-95-964
Niech się plecie! szczegóły
Łącznie: 0.00

koniec głównej treści