Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Definicja i kategorie obiektów

Definicja obiektów

Definicja „obiektów” stosowana w kontekście ZDE jest szeroka (art. 2 Decyzji). Obejmuje ona zabytki, miejsca naturalne, obiekty podwodne, archeologiczne, przemysłowe lub miejskie, krajobrazy kulturowe, miejsca pamięci, dobra i obiekty kultury, dziedzictwo niematerialne związane z danym miejscem, w tym dziedzictwo współczesne.

Kategorie obiektów

 • pojedyncze
 • międzynarodowe
  Obiekt międzynarodowy może stanowić:
  • kilka obiektów usytuowanych w różnych państwach członkowskich, które łączy jeden konkretny temat. Powinien on charakteryzować się silną europejską wartością symboliczną;
  • jeden obiekt usytuowany na terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich. Do tej kategorii mogą należeć wszystkie obiekty leżące na granicy pomiędzy państwami członkowskimi lub przecinające ją, np. mosty, pola bitewne, obiekty świadczące o dawnym podziale Europy lub dawne granice wewnątrz UE, stanowiska archeologiczne z okresów poprzedzających wytyczenie granic państwowych, itp. Oprócz charakteru transgranicznego, obiekty te muszą spełniać wszystkie ogólne kryteria przyznania ZDE, w tym mieć przede wszystkim silną wartość symboliczną dla procesu integracji europejskiej.
   Wszystkie obiekty składające się na obiekt międzynarodowy muszą znajdować się w państwach członkowskich uczestniczących w ZDE.
 • krajowe obiekty tematyczne.
  Krajowy obiekt tematyczny oznacza kilka obiektów usytuowanych w tym samym państwie członkowskim, które łączy jeden konkretny temat, co pozwala na złożenie wspólnego wniosku (art. 2 Decyzji).

We wszystkich powyższych kategoriach można uwzględniać również dziedzictwo współczesne (do którego należą obiekty stworzone niedawno lub takie, które odegrały szczególną rolę w najnowszej historii Europy). W przypadku obiektów i dóbr kultury oraz dziedzictwa niematerialnego musi istnieć związek z dającą się wyraźnie określić przestrzenią fizyczną, w której prowadzone będą działania informacyjne i edukacyjne.

koniec głównej treści