Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Monitorowanie

Obiekty, którym przyznano ZDE, będą podlegały procedurze monitorowania pod względem realizacji projektu i planu pracy (art. 15 Decyzji). Każde państwo członkowskie odpowiada za monitorowanie wszystkich obiektów znajdujących się na jego terytorium. Państwa członkowskie będą zobowiązane do gromadzenia wszelkich niezbędnych informacji dotyczących obiektów oraz do sporządzenia co cztery lata sprawozdania, zgodnie z harmonogramem w załączniku  do Decyzji. Za monitorowanie obiektu międzynarodowego odpowiada państwo członkowskie, w którym usytuowany jest obiekt-koordynator.
Sprawozdania przesłane przez państwa członkowskie do Komisji są przekazywane panelowi europejskiemu, który dokonuje analizy i przedstawia własne sprawozdanie na temat stanu obiektów, którym przyznano Znak. Sprawozdanie to będzie zawierało zalecenia, które powinny być uwzględnione przez obiekty na kolejny okres sprawozdawczy.

Pierwsza procedura monitorowania odbędzie się w roku 2016.

Jeżeli panel europejski ustali, że dany obiekt nie spełnia już kryteriów lub nie realizuje już zobowiązań podjętych w projekcie i planie prac przedstawionych w zgłoszeniu, może wszcząć procedurę prowadzącą do odebrania Znaku temu obiektowi (art. 16 Decyzji).

koniec głównej treści