Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.  Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą politykę.

[Zamknij]

Polska w ZDE

Polska zgłosiła akces do udziału w działaniu UE Znak Dziedzictwa Europejskiego. Zgodnie z uprawnieniami dotyczącymi okresu przejściowego w 2014 r. mogła zgłosić maksymalnie cztery obiekty. Tym czterem obiektom, po pozytywnym przejściu procedury oceny wniosków, będzie przyznany ZDE.

Dalsze regularne nabory odbywać się będą w latach 2015, 2017, 2019, 2021 itd. W ich wyniku w każdym naborze maksymalnie jeden krajowy obiekt będzie mógł uzyskać ZDE.

Warunki i procedury selekcji krajowej ustala Komitet ds. Znaku Dziedzictwa Europejskiego, powołany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Europejskiego w dn. 23 kwietnia 2012 r. Komitet jest odpowiedzialny za rekomendowanie kandydatur do przyznania Znaku, a także za monitoring obiektów uhonorowanych Znakiem.

Komitet zarekomendował przygotowanie finalnych aplikacji na 2014 r. czterem obiektom, w tym trzem z listy międzyrządowej ZDE, którymi są:

  • Wzgórze Lecha w Gnieźnie
  • Unia Lubelska (Lublin) – Kościół p. w. Św. Stanisława wraz z Klasztorem Dominikanów, Kościół św. Trójcy, pomnik Unii Lubelskiej
  • Historyczna Stocznia Gdańska – obiekty związane z postaniem „Solidarności” tj. budynek „Sali BHP”, Brama nr 2 i Plac Solidarności z Pomnikiem Poległych Stoczniowców wraz z murem i tablicami inskrypcyjnymi oraz Europejskie Centrum Solidarności
  • Konstytucja 3 Maja

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie zaopiniował wnioski aplikacyjne przygotowane przez zarządców wymienionych obiektów, które w terminie do 1 marca 2014 r. zostały przekazane Komisji Europejskiej.

W dniu 19 grudnia 2014 r. europejski panel ekspertów – międzynarodowe gremium powołane przez Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej, Komisję Europejską i Komitet Regionów – opublikował raport zawierający rekomendacje odnośnie do obiektów, które powinny otrzymać Znak Dziedzictwa Europejskiego Wśród nich znalazły się trzy obiekty z Polski:

  • Unia Lubelska (Lublin) – Kościół p. w. Św. Stanisława wraz z Klasztorem Dominikanów, Kościół św. Trójcy, pomnik Unii Lubelskiej;
  • Historyczna Stocznia Gdańska – obiekty związane z postaniem „Solidarności” tj. budynek „Sali BHP”, Brama nr 2 i Plac Solidarności z Pomnikiem Poległych Stoczniowców wraz z murem i tablicami inskrypcyjnymi oraz Europejskie Centrum Solidarności;
  • Konstytucja 3 Maja.

Wzgórze Lecha w Gnieźnie  nie otrzymało rekomendacji europejskiego panelu ekspertów.

W naborze 2014 państwa uprawnione do składania propozycji, przekazały do Komisji Europejskiej ogółem 36 kandydatur. Europejski panel ekspertów zarekomendował przyznanie Znaku 16 kandydaturom, przy czym Polska jest jedynym krajem UE, który uzyskał aż 3 nominacje. To duży sukces.

Zgodnie z dalszą procedurą, Komisja Europejska w oparciu o rekomendację europejskiego panelu ekspertów wyda formalną decyzję o przyznaniu Znaku wyselekcjonowanym obiektom. Ceremonia  wręczenia ZDE odbędzie się w kwietniu 2015 r. w Brukseli.

Komitet uchwalił, że nabór aplikacji na 2015 r. będzie odbywał się na drodze konsultacji z urzędami marszałkowskimi i urzędami i wojewódzkimi urzędami ochrony zabytków wszystkich 16 województw.

koniec głównej treści