Archiwum

Wzór formularza opisowego, o którym mowa w § 7 ust. 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013

Data dodania 06-08-2012 | Wzór formularza opisowego Pobierz plik | 0 kB

BUZA - Planowanie 2013

Data dodania 06-08-2012 | BUZA - Planowanie 2013 Pobierz plik | 0 kB

BUZA - Plany finansowe 2013/dow

Data dodania 13-08-2012 | BUZA - Plany finansowe 2013 Pobierz plik | 0 kB

Nazwy funkcji zadań, podzadań i działań do projektu budżetu na rok 2012 w układzie zadaniowym

Data dodania 06-08-2012 | Nazwy funkcji zadań, podzadań i działań do projektu budżetu na rok 2012 w układzie zadaniowym Pobierz plik | 0 kB

Zarządzenie Nr 28 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad jednostkami objętymi częścią 24 budżetu państwa

Data dodania 16-08-2011 | 20101110-Zarządzenie Nr 28 MKiDN Pobierz plik | 0 kB

Załącznik nr 1 do zarządzenia – planowanie

Data dodania 16-08-2011 | 20101110 -Z28 zal 1 Pobierz plik | 0 kB

Załącznik nr 2 do zarządzenia – sprawozdawczość

Data dodania 16-08-2011 | 20101110 -Z28 zal 2 Pobierz plik | 0 kB

Załącznik nr 3 do zarządzenia

Data dodania 16-08-2011 | 20101110 -Z28 zal 3 Pobierz plik | 0 kB