JUBILEUSZE W LIPCU 2017 ROKU

Lp.

Imię i nazwisko

Data

Rodzaj jubileuszu

1.

Krzysztof Rau

(reżyser teatrów lalkowych, pedagog)

 

 

1 lipca

80. rocznica urodzin

2.

 

Bernard Ładysz

(śpiewak)

 

24 lipca

95. rocznica urodzin