JUBILEUSZE W MAJU 2017 ROKU

Lp.

Imię i nazwisko

Data

Rodzaj jubileuszu

1.

Zofia de Ines

(scenografia)

15 maja

70. rocznica urodzin

2.

 

Barbara Wachowicz

(pisarka, autorka opowieści o życiu Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza, Żeromskiego, Kościuszki, a także o najwybitniejszych postaciach polskiego harcerstwa)

18 maja

80. rocznica urodzin

3.

Halina Eysymont (malarstwo)

26 maj

85. rocznica urodzin

4.

Andrzej Kalina (instalacja, malarstwo, rysunek)

31 maj

65. rocznica urodzin