JUBILEUSZE W MARCU 2018 ROKU

Lp.

Imię i nazwisko

Data

Rodzaj jubileuszu

1.

Krystyna Zachwatowicz

(scenografka)

8 marca

60-lecie pracy artystycznej

2.

Krystyna Szostek-Radkowa

(śpiewaczka, pedagog)

14 marca

60-lecie pracy artystycznej

3.

Joanna Braun

(scenografka)

22 marca

50-lecie pracy artystycznej

4.

Joanna Kulmowa

(poetka, autorka utworów scenicznych oraz książek dla dzieci i młodzieży)

25 marca

90-lecie urodzin