JUBILEUSZE w kwietniu 2017 ROKU

Lp.

Imię i nazwisko

Data

Rodzaj jubileuszu

1.

Ewa Dałkowska

(aktorka)

 

10 kwietnia

 

70. rocznica urodzin

2.

Jan Pietrzak

(satyryk)

 

26 kwietnia

 

80. rocznica urodzin

3.

Stanisława Celińska

(aktorka)

 

29 kwietnia

 

70 rocznica urodzin

4.

Ewa Podleś

(śpiewaczka-kontralt)

3 kwietnia

40-lecie pracy artystycznej

5.

Robert Gliński

(reżyser filmowy)

 

17 kwietnia

 

65. rocznica urodzin

6.

Natalia Lach-Lachowicz

(fotografia, malarstwo,

performance)

 

18 kwietnia

 

70. rocznica urodzin

7.

Prof. Alojzy Gryt

(rzeźba)

18 kwietnia

80. rocznica urodzin