JUBILEUSZE W PAŹDZIERNIKU 2017 ROKU

Lp.

Imię i nazwisko

Data

Rodzaj jubileuszu

1.

Ewa Dałkowska

(aktorka)

4 października

45-lecie pracy artystycznej

2.

Urszula Trawińska-Moroz

(śpiewaczka)

4 października

80-lecie urodzin

3.

Adam Baumann

(aktor)

11 października

50-lecie pracy artystycznej

4.

prof. Józef Marek

(rzeźba)

11 października

95-lecie urodzin