Przykład statutu oraz regulaminu muzeum

Zamieszczone materiały mają charakter pomocniczy i przykładowy do ewentualnego wykorzystania

Przykład statutu muzeum

Data dodania 21-02-2013 | Przykład statutu muzeum Pobierz plik | 0 kB

Przykład regulaminu muzeum

Data dodania 21-02-2013 | Przykład regulaminu muzeum Pobierz plik | 0 kB

Kwestionariusz założyciela muzeum prywatnego dołączany do wniosku o uzgodnienie przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego regulaminu muzeum

Data dodania 01-02-2016 | Kwestionariusz założyciela muzeum prywatnego Pobierz plik | 0 kB