Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych polskich równowartości kwoty 14 000 euro

Zamieszczone materiały mają charakter pomocniczy i przykładowy do ewentualnego wykorzystania przez podmioty zarządzające działalnością kulturalną.

Przykład regulaminu

Data dodania 09-03-2012 | Przykład regulaminu Pobierz plik | 0 kB