Ochrona osób i mienia/pokrewne

Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740
Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504
Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
Dz.U. 2009 nr 31, poz. 206 
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
Dz.U. 1998 nr 161,  poz. 1108
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).
Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.