Zarządzanie kryzysowe

Dz.U. 2007 nr 89, poz. 590
Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym.
Dz.U. 2009 nr 131, poz. 1076
Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o zmianie ustawy o zarządzaniu kryzysowym.
Dz.U. 2010 nr 83 poz. 542
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie planów ochrony infrastruktury krytycznej
Dz.U. 2010 nr 83 poz. 541
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej
Dz.U. 2010 nr 83 poz. 540
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego
Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1810
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie określenia organów administracji rządowej, które utworzą centra zarządzania kryzysowego, oraz sposobu ich funkcjonowania  
Dz.U. 2011 nr 86 poz. 471
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
M.P. 2011 nr 93 poz. 955
Zarządzenie Nr 78 Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 października 2011 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Dz.Urz. MKiDN Nr 2 z dnia 5 kwietnia 2011 r
.Zarządzenie Nr 17 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu zarządzania Kryzysowego