Korespondencję do Komisji Prawa Autorskiego należy kierować na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa
tel.: 22 69 25 484, 22 69 25 546
fax: 22 69 25 524
email: kpa@mkidn(dot)gov(dot)pl, dwim@mkidn(dot)gov(dot)pl