Numer rachunku bankowego

Numer rachunku bankowego, na który należy wnosić opłaty od wniosków w sprawach należących do właściwości Komisji Prawa Autorskiego:
NBP o/Warszawa 44 1010 1010 0010 4922 3100 0000