Skład Rady Organizacji Pozarządowych przy MKiDN 2013-2015

W skład Prezydium Rady wchodzą:

 1. Przewodniczący - Marek Hojda (Stowarzyszenie Autorów ZAiKS);
 2. Zastępca Przewodniczącego - Tomasz Gutkowski (Fundacja Sztuk Wizualnych);
 3. Sekretarz - Magdalena Kopczyńska-Zych (Zastępca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN).

Poniżej znajdują się biogramy poszczególnych Członków Rady.

 • członek rop Bogdan Baran Bogdan Baran - pisarz i tłumacz, absolwent filozofii i matematyki UJ, dr phil. UJ, w latach 90 wydawca, autor kilkudziesięciu przekładów z literatur europejskich i amerykańskich. Od kilkunastu lat w centralnych władzach Stowarzyszenia Pisarzy Polskich (prezydium ZG), członek PEN-Clubu, prezes Fundacji Domu Literatury w Warszawie.
 • członek rop Marzenna Biegała-Howorska Marzenna Biegała-Howorska - prezes Towarzystwa Poligrodzianie. Magister ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Dyplomowany choreograf, nauczyciel i producent przedsięwzięć kulturalnych. Dyrektor Uczelnianego Centrum Kultury Politechniki Poznańskiej, Kierownik Zespołu Tańca Ludowego Poligrodzianie, Wiceprezydent Polskiego Akademickiego Stowarzyszenia Folklorystycznego, Dyrektor i koordynator działań w okręgu 8 (Rosja, Polska, Ukraina i Białoruś) przy European Folk Culture Organisation z siedzibą w Strasburgu oraz jego Wiceprezydent.
 • członek rop Marek b. Chodaczyński Marek b. Chodaczyński - od 1997 r. prezes i założyciel Unii Teatr Niemożliwy. Prezydent Polskiego Ośrodka Lalkarskiego POLUNIMA, Międzynarodowej Unii Lalkarzy UNIMA, zastępca przewodniczącego Sekcji Reżyserów ZASP. Dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych „Lalka też Człowiek". W latach 2010-2011 Przewodniczący Podkomisji Stypendialnej Literatury, Muzyki, Teatru i Filmu MKiDN. Juror festiwali teatralnych i filmowych. Od wielu lat działa w przestrzeni współpracy organizacji pozarządowych z m. st. Warszawa, uczestnicząc w pracach nad regulaminami, systemem procedur, komisjami oceniającymi oferty w ramach konkursu na zadania zlecane przez miasto, dzielnice. Członek Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego, przewodniczący Dzielnicowej Komisji Dialogu Społecznego Warszawa Ochota (2010-12), przewodniczący Komisji Dialogu Społecznego ds. Teatru (dwa lata), członek prezydium KDS ds. Kultury, KDS ds. Teatru.
 • Jan Andrzej Dąbrowski - Prezes Kolegium Europy Wschodniej od początku jego istnienia (2001). Zajmuje się działalnością wydawniczą (dwumiesięcznik Nowa Europa Wschodnia, kwartalnik New Eastern Europe, publikacje książkowe) oraz organizacyjną (festiwale kultury ukraińskiej i białoruskiej). W ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 odpowiadać będzie za tzw. Laboratorium Wschodnie. Był członkiem Rady Programowej TVP Polonia. Jest członkiem Rady Naukowej Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Laureat Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Nagrody Ministra Spraw Zagranicznego Ukrainy.
 • członek rop Alicja Gawinek Alicja Gawinek - Członkini Zarządu Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, absolwentka kulturoznawstwa; związana z III sektorem od ponad 10 lat. Doświadczenie w pracy z organizacjami w obszarze kultury zdobywała m.in. w Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnym Granica w Lubawce (od 2003 Wiceprezes), Stowarzyszeniu Opolskie Lamy (od 2010 Wiceprezes), OCWIP – Wiceprezes. W ramach pracy w OCWIP współpracuje również z organizacjami kulturalnymi działającymi na terenie woj. opolskiego, prowadząc dla nich szkolenia, doradztwo, spotkania, konsultując wnioski. Angażuje się również w wydarzenia organizowane przez te organizacje (festiwale, przeglądy). W latach 2011-2012 była członkinią Zespołu ds. organizacji pozarządowych działającym przy Prezydencie Miasta Opola.
 • członek rop Justyna Górska Justyna Górska - absolwentka SGD Darmstadt kierunek zarządzanie III sektorem. Wieloletni pracownik III sektora. Współpracowała z wieloma organizacjami pozarządowymi w sektorze kultury (np. Stowarzyszenie Stumilowy Las). W czerwcu 2012 została absolwentką VII edycji Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Od 2009 współtworzy Fundację Vlepvnet (współpraca międzynarodowa, pozyskiwanie funduszy na działania projektowe fundacji, monitoring projektów).
 • członek rop Tomasz Gutkowski Tomasz Gutkowski - Wiceprzewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze KiDN. Prezes Zarządu Fundacji Sztuk Wizualnych. Animator kultury i doświadczony organizator wydarzeń kulturalnych. W latach 2004-2011. Od 2004 dyrektor generalny festiwalu Miesiąc Fotografii w Krakowie. W Fundacji odpowiedzialny także za relacje z instytucjami partnerskimi (w tym MKiDN, UM Krakowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego). Bierze aktywny udział w kształtowaniu polityki kulturalnej Krakowa (m.in. jako przedstawiciel organizacji pozarządowych i członek Konwentu ds. Polityki Kulturalnej Krakowa na lata 2010-2014). Prowadzi zajęcia z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych oraz zarządzania projektem. Jest stałym wykładowcą Akademii Fotografii w Warszawie.
 • członek rop Marek Hojda Marek Hojda - Przewodniczący Rady Organizacji Pozarządowych przy Ministrze KiDN. Kompozytor muzyki rozrywkowej. Członek Stowarzyszenia Autorów ZAiKS od 1991. Od 2009 uczestniczy w pracach Prezydium Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, w tym od roku 2013 jako Wiceprezes. Od 2012 pełni również funkcję Wiceprezesa Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych (ZAKR).
 • członek rop Wiesław Jakubczak Wiesław Jakubczak - doradca Zarządu Stowarzyszenia ARTBALE, prawnik, doradca podatkowy, współpracujący i wspierający środowiska artystyczne i organizacje pozarządowe. Specjalizuje się w problematyce prawnego i finansowego dokumentowania działalności organizacji pozarządowych. Posiada wieloletnie doświadczenie i wiedzę o funkcjonowaniu różnych form organizacyjnych w zakresie działalności pożytku publicznego i współpracy z administracją samorządową. Współtworzył powstawanie ciał dialogu i współpracy NGO z samorządem Warszawy. Wybrany przez organizacje pozarządowe z Komisji Dialogu Społecznego przy Biurze Kultury w Warszawie na pierwszego przedstawiciela do Forum Dialogu Społecznego przy Prezydencie Warszawy. Jest aktywnym uczestnikiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Muzyki i Komisji ds. Tańca w Warszawie, oraz aktualnie członkiem Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Legionowie. Aktywnie wspiera próby rozwiązywania problemu przekwalifikowania w zawodzie tancerza. Współtwórca i realizator wielu projektów kulturalnych, m.in.: kolejnych XII-stu edycji Festiwalu Lądeckiego Lata Baletowego, Europejskiej Ery Tańca, Warszawskich Wieczorów Choreograficznych. Posiada licencję Doradcy Podatkowego i eksperta w zakresie badaniu dokumentów finansowo księgowych.
 • członek rop Artur Jóźwik Artur Jóźwik - dyrektor i członek Zarządu Fundacji Ośrodka KARTA od 2006, doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, wcześniej pracował w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Biurze Festiwalowym Kraków 2000 oraz Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie, jeden z inicjatorów ruchu wsparcia na rzecz wzmocnienia archiwistyki społecznej w Polsce.
 • członek rop Maciej Konopka Maciej Konopka - grafik, absolwent Wydziału Grafiki ASP w Warszawie, projektant zajmujący się głównie komunikacją wizualną, tworzeniem wizerunków marek, projektowaniem opakowań, systemów identyfikacji wizualnej, grafiką wydawniczą i wystawienniczą. Wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej, Członek SAR. Prowadzi Pracownię Projektowania Opakowań i Marek na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie. Autor publikacji o projektowaniu m.in. w 2+3D, Visual Communications, Packaging Polska. Doktor sztuk pięknych.
 • członek rop Magdalena Kopczyńska-Zych Magdalena Kopczyńska-Zych - Z-ca Dyrektora Departamentu Mecenatu Państwa MKiDN. Menedżer kultury, historyk sztuki (UJ), absolwentka studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej (UW) oraz studiów MBA (University of Bradford School of Management, ALK w Warszawie). Koordynator obchodów Europejskiego Roku Dialogu Międzykulturowego w Polsce (2008). Koordynator Kongresu Kultury Polskiej z ramienia NCK (2009). Współpracownik merytoryczny i menedżer projektu Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020. W latach 2004-2009 Kierownik Działu Rozwoju Kultury Narodowego Centrum Kultury.
 • członek rop Ewa Leśniak Ewa Leśniak - aktywny członek Związku Artystów Scen Polskich. Pełni liczne funkcje we władzach stowarzyszenia. Od kilku kadencji przewodnicząca zarządu Oddziału Katowickiego ZASP. W obecnej kadencji jest także członkiem zarządu stowarzyszenia, pełniąc funkcję wiceprezesa.
 • członek rop Violetta Łabanow-Jastrząb Violetta Łabanow-Jastrząb - muzyk, praktyk edukacji muzycznej. Od wielu lat jest klawesynistką Warszawskiej Opery Kameralnej. Założycielka i prezes od 2005 r. Fundacji „Muzyka jest dla wszystkich”, będącej członkiem Polskiej Rady Muzycznej. Aktywnie działa na rzecz systemowych zmian w powszechnej edukacji muzycznej w Polsce. Jest pomysłodawczynią i realizatorką wielu projektów adresowanych do dzieci, młodzieży, rodzin i nauczycieli, m. in. Smykofonii i Akcji Labirynt. Drugą kadencję jest członkiem Zarządu PRM. Jest również członkiem Zespołu Ekspertów ds. edukacji muzycznej przy PRM oraz członkiem Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki.
 • członek rop Witold Porankiewicz Witold Porankiewicz - społecznik i samorządowiec, z wykształcenia filozof, z zamiłowania kolejarz. Były radny Młodzieżowej Rady Miasta Leszna. Pracował jako pełnomocnik wójta ds. organizacji pozarządowych. Obecnie silnie związany z koleją - zawodowo i hobbystycznie. Od 2008 w Towarzystwie Przyjaciół Wolsztyńskiej Parowozowni, jako członek Komisji Rewizyjnej i rzecznik prasowy. Członek-założyciel, Sekretarz oraz Prezes Leszczyńskiego Stowarzyszenia Sympatyków Kolei. Od 2013 roku ekspert oceniający projekty w programie Kapitał Ludzki.
 • członek rop Jacek Rulewicz Jacek Rulewicz - Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Prawnik, specjalista prawa w dziedzinie kultury, w której pracował przez całe życie zawodowe. Był naczelnikiem Wydziału Prawno-Organizacyjnego Zarządu Muzeów i Ochrony Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki, dyrektorem Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Wilanowie, w latach 1991-1996 Zastępcą Generalnego Konserwatora Zabytków, w latach 1996-2003 pracował w Ministerstwie Kultury, m.in. jako dyrektor Departamentu Budżetu oraz Departamentu Ochrony Zabytków. W roku 2000 został ustanowiony pełnomocnikiem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw koordynacji zadań związanych z poprawą bezpieczeństwa obiektów o specjalnym znaczeniu dla kultury narodowej. W latach 2003-2006 był dyrektorem Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków. Powołany przez Premiera na członka Polskiego Komitetu Doradczego do spraw koordynacji działań dotyczących ochrony zabytków w razie konfliktu zbrojnego.
 • członek rop Barbara Szymańska Barbara Szymańska - pedagog, specjalistka ds. tworzenia i wdrażania audiodeskrypcji oraz kompleksowego, multisensorycznego udostępniania kultury. Przedstawicielka Fundacji Audiodeskrypcja. Od roku 2002 aktywnie działa na rzecz osób niepełnosprawnych, swe starania koncentrując szczególnie na inicjowaniu aktywności twórczej dzieci z problemami widzenia. Założyła i prowadziła grupę plastyczną i teatralną działającą przy Polskim Związku Niewidomych w Białymstoku. Była menadżerem Teatru K-3. We współpracy z Departamentem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku współorganizowała przebieg informacyjnej kampanii społecznej „Pies pracujący” oraz kampanii „Chcesz pomóc - zapytaj jak”. Tworzyła propozycje zapisów dotyczących dostępności usług audiowizualnych dla osób niewidomych i niesłyszących poprzez wprowadzenie audiodeskrypcji, napisów dla niesłyszących i języka migowego do oferty programowej nadawców telewizyjnych. Zapisy zostały wprowadzone do znowelizowanej ustawy Medialnej. Z ramienia FDC była członkiem zespołu roboczego ds. udogodnień dla niepełnosprawnych w programach telewizyjnych, działającego przy KRRiT. Współtworzy i konsultuje audiodeskrypcje. Prowadzi wykłady i warsztaty z zakresu audiodeskrypcji oraz kompleksowego, multisensorycznego udostępniania instytucji kultury i dzieł sztuki osobom niepełnosprawnym (m.in. Galeria Arsenał w Białymstoku oraz Galeria Bunkier Sztuki w Krakowie, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum w Wilanowie, Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie, Muzeum Narodowe w Poznaniu i we Wrocławiu, Teatr Dramatyczny w Warszawie, Narodowy Instytut Nagrań Audiowizualnych, Fundacja Filmowa SE-MA-FOR w Łodzi oraz Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni, (UAM, SWPS, UW, Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową przy UJ). Jest współautorką pierwszych polskich standardów tworzenia audiodeskrypcji do produkcji audiowizualnych. We współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów opracowała Rekomendacje kompleksowego udostępniania instytucji muzealnych gościom z niepełnosprawnością wzroku. Laureatka Nagrody Artystycznej Prezydenta Miasta Białegostoku. Nagrodzona "Świadectwem Otwartego Umysłu" w konkursie "Przystanek Młodzi" Gazety Wyborczej.
 • członek rop Teresa Tiszbierek Teresa Tiszbierek- Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego (kadencja 2012-2015). Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Magister sztuki i magister pedagogiki oświatowo-artystycznej, absolwentka Wydziału Historyczno-Pedagogicznego oraz Instytutu Sztuki Uniwersytetu Opolskiego. W ramach działalności w Związku OSP RP brała udział m.in. w przedsięwzięciach lokalnych i ogólnokrajowych z zakresu wspierania inicjatyw obywatelskich, aktywizacji środowisk wiejskich, wzmacniania więzi społecznej i lokalnej, pracy z dziećmi i młodzieżą uzdolnioną. Czynnie uczestniczy w organizacji wydarzeń z zakresu kultury, m.in. konkursów i plenerów artystycznych dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, przeglądów orkiestr OSP, spotkań zespołów artystycznych. Uczestniczyła w pracach Sejmowej Podkomisji Stałej ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Aktywnie uczestniczyła w pracach nad projektem zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.
 • członek rop Maciej Zieliński Maciej Zieliński - kompozytor muzyki poważnej, filmowej i rozrywkowej. Jego twórczość poważna jest często nagradzana i wykonywana w kraju i zagranicą. Jest laureatem wielu konkursów kompozytorskich, w tym dwóch międzynarodowych (Niemcy, Republika Czeska). Szerszej publiczności znany jest także jako twórca muzyki do wielu filmowych hitów ostatnich lat, a także jako autor piosenek i aranżacji dla czołowych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Dotychczas ukazało się ponad 30 albumów z jego muzyką. Jego działalność twórczą dopełnia działalność społeczna i organizacyjna, którą zajmuje się od połowy lat 90-tych. W tym czasie działał środowiskowo jako członek zarządów Związku Kompozytorów Polskich (aktualnie wiceprezes), ZAiKS (członek komisji, członek Zarządu) oraz PTMW (członek zarządu, wiceprezes). Współorganizuje koncerty, festiwale i kursy. Pełni funkcję koordynatora Otwartego Forum Muzyki Polskiej. Ze względu na szeroką aktywność zawodową bliskie są mu problemy nurtujące różne środowiska muzyczne. Głównym przedmiotem jego zainteresowań jest problematyka funkcjonowania muzyki w obliczu zmieniającego się rynku muzycznego oraz nowych mediów.
 • Henryka Żabicka - pedagog, dziennikarz. W organizacjach pozarządowych od 15 lat. Jako pedagog przez 30 lat zajmowała się edukacją kulturalną. W Fundacji dla Śląska zajmuje się m. in. kolekcją sztuki współczesnej „Znaki czasu”. Była m.in. inicjatorem i organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci „Śląsk muzyką malowany". Zainicjowała również badania dot. tożsamości młodych Ślązaków, obejmujące relacje: regionalizm-patriotyzm-europejskość. Uczestniczyła w tworzeniu strategii rozwoju kultury w województwie śląskim. Posiada znakomitą znajomość problemów w zakresie upowszechnienia kultury, w tym zwłaszcza edukacji kulturalnej oraz zagadnień strategii rozwoju. W latach 2007-2011 członek Rady Organizacji Kultury przy Ministrze KiDN.