Uchwały podjęte przez Radę Organizacji Pozarządowych przy MKiDN 2013-2015