Zgłoś temat

Szanowni Państwo, Członkowie organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury,

propozycje tematów, których włączenie w harmonogram swoich prac powinna Państwa zdaniem rozważyć Rada Organizacji Pozarządowych przy Ministrze KiDN, zgłaszać należy drogą mailową na adres dmp@mkidn(dot)gov(dot)pl.