Dane statystyczne

wg stanu na dzień 15 października 2016 r.

 

publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez MKiDN

publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez JST

publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez inne niż JST osoby prawne

niepubliczne szkoły artystyczne z uprawnieniami szkoły publicznej

niepubliczne szkoły artystyczne bez uprawnień szkoły publicznej

RAZEM

szkoły muzyczne
 i filie

340

164

3

122

115

744

szkoły plastyczne

42

36

0

21

32

131

szkoły tańca

5

0

0

1

13

19

szkoły animatorów kultury i bibliotekarzy

3

0

0

28

3

34

szkoła sztuki cyrkowej

1

0

0

0

0

1

inne, w tym ogniska artystyczne

0

15

0

2

7

24

RAZEM

391

215

3

174

170

953

 

bursa

8

0

0

0

0

8

internat

20

1

0

0

2

23