Dane statystyczne

 

SZKOŁY ARTYSTYCZNE W LICZBACH

wg stanu na dzień 15 października 2015 r.

 

publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez MKiDN

publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez JST

publiczne szkoły artystyczne prowadzone przez inne niż JST osoby prawne

niepubliczne szkoły artystyczne z uprawnieniami szkoły publicznej

niepubliczne szkoły artystyczne bez uprawnień szkoły publicznej

RAZEM

szkoły muzyczne
 i filie

337

162

3

113

120

735

szkoły plastyczne

42

36

0

20

32

130

szkoły tańca

5

0

0

1

11

17

szkoły animatorów kultury i bibliotekarzy

3

0

0

1

74

78

szkoła sztuki cyrkowej

1

0

0

0

0

1

inne, w tym ogniska artystyczne

0

15

0

2

6

23

RAZEM

388

213

3

137

243

984

 

bursa

8

0

0

0

0

8

internat

20

1

0

0

2

23