Kształcenie baletowe

Kształcenie baletowe ma strukturę dwustopniową: na poziomie średniej szkoły zawodowej, w której prowadzone jest kształcenie artystyczne umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego tancerz oraz na poziomie szkoły wyższej w Akademiach Muzycznych.

Szkolnictwo baletowe obejmuje następujące typy szkół:

- ogólnokształcące szkoły baletowe - o 9-letnim cyklu kształcenia, po zdaniu egzaminu dyplomowego  dające wykształcenie w zawodzie tancerz oraz wykształcenie ogólne w zakresie klas IV-VI szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego, umożliwiające uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. O przyjęcie do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły baletowej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy nie więcej niż 10 lat i przedstawi świadectwo szkolne potwierdzającego uzyskanie promocji do klasy czwartej szkoły podstawowej lub klasy czwartej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia.

- szkoły sztuki tańca - o 9-letnim cyklu kształcenia, po zdaniu egzaminu dyplomowego dające wykształcenie w zawodzie tancerz. O przyjęcie do klasy pierwszej może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

Kwalifikacja kandydatów do powyższych szkół odbywa się na podstawie badania przydatności, które  polega na sprawdzeniu predyspozycji fizycznych, ruchowych, poczucia rytmu i wrażliwości muzycznej.

W szkołach tańca realizowane są m. in. następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne: taniec klasyczny, taniec współczesny, taniec ludowy i charakterystyczny, taniec dawny, rytmika, umuzykalnienie, audycje muzyczne, historia tańca, zasady charakteryzacji oraz zajęcia modułowe uzupełniające w zależności od zainteresowań i predyspozycji.