Dane statystyczne

Dane statystyczne dotyczące uczelni artystycznych w 2012 r.

 

 Liczba studentów ogółem – bez cudzoziemców

15 514

 - uczelnie muzyczne

 5 586

 - uczelnie plastyczne

7 684

 - uczelnie teatralne i filmowa

 1 761

Akademia Sztuki w Szczecinie

   483 

 
 Studenci studiów stacjonarnych

 12 105

 - uczelnie muzyczne

 4 698

 - uczelnie plastyczne

5 527

 - uczelnie teatralne i filmowa

1 397

 - Akademia Sztuki w Szczecinie

  483

 
 Studenci studiów niestacjonarnych

3 409

 - uczelnie muzyczne

   888

 - uczelnie plastyczne

 2 157

 - uczelnie teatralne i filmowa

   364

 - Akademia  Sztuki w Szczecinie

 0


 Liczba studentów cudzoziemców

 582

 Absolwenci uczelni artystycznych

 

3 280

 - uczelnie muzyczne

1 107

 - uczelnie plastyczne

1 741 

 - uczelnie teatralne i filmowa

  345

 - Akademia Sztuki w Szczecinie

    87 

 Przeciętne zatrudnienie ogółem

5 788

  w tym:

 

 
 Nauczyciele akademiccy

 3 766

 - uczelnie muzyczne

1 757

 - uczelnie plastyczne

 1 505

           - uczelnie teatralne i filmowa

   379

              -  Akademia Sztuki w Szczecinie

   125

  w tym:

 

 Profesorowie

 1 224

 - uczelnie muzyczne

514

 - uczelnie plastyczne

520

 - uczelnie teatralne i filmowa

156

 - Akademia Sztuki w Szczecinie

  34

 
 Adiunkci łącznie z docentami i starszymi wykładowcami

 1 558

 - uczelnie muzyczne

 821

 - uczelnie plastyczne

 528

 - uczelnie teatralne i filmowa

 161

 - Akademia Sztuki w Szczecinie

  48

 
 Asystenci łącznie z wykładowcami, lektorami i instruktorami

 984

 - uczelnie muzyczne

423

 - uczelnie plastyczne

 457

 - uczelnie teatralne i filmowa

  62

 - Akademia Sztuki w Szczecinie

  42

 
 Pozostali pracownicy

 2 022

 - uczelnie muzyczne

 780

 - uczelnie plastyczne

 786

 - uczelnie teatralne i filmowa

 407

 - Akademia Sztuki w Szczecinie

  49