Zasady dofinansowania

Zasady dofinansowania najważniejszych zadań w zakresie studenckiej działalności naukowej, artystycznej i kulturalnej.


1. Cele dofinansowania zadań:

2. Rodzaje zadań kwalifikujących się do rozpatrzenia:

3. Uprawniony wnioskodawca – publiczne uczelnie artystyczne

4. Współorganizator:

5. Tryb naboru wniosków:

6. Kryteria:

7. Kwota dofinansowania zadania przekazywana jest po zakończeniu zadania na konto uczelni.

8. Warunki rozliczenia:
Wnioskodawca zobowiązany jest w ciągu 30 dni po zakończeniu zadania do  rozliczenia kwoty dofinansowania i przedłożenia:

Do pobrania:

 

 

.