Nowe Przestrzenie Czytania – Konferencja Wyszehradzka 2017

Konferencja Nowe Przestrzenie Czytania – Konferencja Wyszehradzka 2017 miała charakter międzynarodowy – paneliści reprezentowali głównie środowiska krajów Grupy Wyszehradzkiej, ale udział w dyskusjach wzięli też specjaliści z Chorwacji, Danii, Niemiec i USA.

Celem konferencji było zorganizowanjie forum ekspertów z różnych dziedzin, podczas którego mogli się podzielić dobrymi praktykami i sprawdzonymi projektami w dziedzinie rozwoju czytelnictwa.

Panele dyskusyjne obejmowały następujące zagadnienia:

  1. Zakres mecenatu państwa w dziedzinie wsparcia książki i czytelnictwa;
  2. Rola bibliotek w upowszechnianiu czytelnictwa a projekty biblioteki przyszłości, budowanie kompetencji bibliotekarzy;
  3. Realizacja projektów edukacyjnych, społecznych i naukowych w ramach działań na rzecz czytelnictwa;
  4. Dobre praktyki w dziedzinie aktywizowania osób nieczytających oraz dzieci i młodzieży;
  5. Nowe technologie w promowaniu czytelnictwa;
  6. Rynek książki a polityka kulturalna państwa – obszary współpracy i wyzwania;
  7. Modele współpracy między instytucjami zajmującymi się promocją czytelnictwa;
  8. Metodologia badań czytelnictwa wobec wyzwań wynikających ze zmian modelu funkcjonowania książki.

Konferencja odbyła się w dniach 16-17 maja 2017 r. w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5.

Głównym organizatorem konferencji „Nowe przestrzenie czytania” był Instytut Książki.

Program konferencji

Zapis konferencji