Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013

W dniach 11-14 czerwca 2013 r. w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie odbyło się Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej.  Głównym tematem rozmów były wyzwania, dobre praktyki  i perspektywy współpracy krajów V4 w dziedzinie kultury, w tym zwłaszcza digitalizacji. W spotkaniu wzięli udział: Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, Alena Hánaková - Minister Kultury Republiki Czeskiej, Marek Mad'aric - Minister Kultury Republiki Słowackiej oraz András Doncsev – Minister  Stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier.

Podczas spotkania podsumowano działalność Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w latach 2012/13. Ministrowie poznali również wyniki konferencji eksperckiej V4 „Budowanie Potencjału Kulturowego – Digitalizacja i Udostępnianie Dziedzictwa Kulturowego”, zorganizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Audiowizualny w Warszawie w lutym 2013 r. Wybrali ponadto laureata Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej 2012 - została nim Orkiestra Węgierskiej Filharmonii Narodowej. Nagroda przyznawana jest za wkład w rozwój współpracy kulturalnej pomiędzy krajami V4. Zwieńczeniem spotkania było podpisanie przez Ministrów wspólnego komunikatu dotyczącego współpracy kulturalnej między krajami V4 na kolejne lata.

Debata Ministrów poprzedzona została obradami ekspertów z krajów V4, podczas których szczegółowo omówione zostały projekty kulturalne realizowane wspólnie przez państwa Grupy Wyszehradzkiej. Obrady ekspertów w dniach 11-13 czerwca przygotowały grunt pod debatę ministrów, która odbyła się 14 czerwca 2013 r.

Ministrowie Kultury V4 mieli także okazję uczestniczyć w wielu wydarzeniach artystycznych i kulturalnych. Zwiedzili m.in. wnętrza Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Sukiennice, oraz okolice Rynku Głównego, w tym legendarną historyczną siedzibę Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, w której odbył się koncert kameralny zespołu Capella Cracoviensis.

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2013. Fot: Danuta Matloch