Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2014

W dn. 11-12 czerwca 2014 r. w Fertőd, na Węgrzech odbyło się 24. Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej. W spotkaniu udział wzięli: Piotr Żuchowski – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Zoltán Balog – Minister Zasobów Ludzkich Węgier, Zdeněk Novák – Dyrektor Generalny w Ministerstwie Kultury Republiki Czeskiej oraz Ivan Sečík – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Republiki Słowackiej.

Głównym tematem rozmów były wyzwania, dobre praktyki  i perspektywy współpracy w dziedzinie kultury, zwłaszcza w kontekście obchodzonej w tym roku rocznicy akcesji krajów V4 do Unii Europejskiej. Podczas spotkania każdy z Ministrów przedstawił stanowisko w zakresie roli kultury w umacnianiu spójności społecznej. Została także podsumowana działalność Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w latach 2013 – 2014. Ministrowie wyrazili swoją aprobatę dla inicjatyw podejmowanych przez państwa V4, m.in. współpracy w dziedzinie digitalizacji, sztuk performatywnych i audiowizualnych. Zapoznali się też z rezultatami seminariów eksperckich poświęconych cyfryzacji zasobów bibliotecznych oraz wykorzystywaniu funduszy Unii Europejskiej w obszarze kultury, które odbyły się odpowiednio w listopadzie 2013 r. w Budapeszcie oraz kwietniu 2014 r. w Warszawie.

Podczas spotkania miało miejsce uroczyste wręczenie Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej za 2012 r. Wyróżnienie zostało przyznane węgierskiej Orkiestrze Filharmonii Narodowej. Ministrowie Kultury dokonali także wyboru laureata Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej za 2013 r., którym został magazyn telewizyjny „Kwartet”, będący inicjatywą regionalnych stacji telewizyjnych państw V4.

Międzynarodowa Nagroda Wyszehradzka jest przyznawana instytucjom, osobom, inicjatywom oraz projektom, których działalność istotnie przyczynia się do rozwoju współpracy kulturalnej między krajami V4.

Spotkanie Ministrów Kultury zostało poprzedzone obradami ekspertów, podczas których szczegółowo omówiono realizowane aktualnie projekty kulturalne oraz przyszłe inicjatywy podejmowane przez państwa V4. Obrady zostały przeprowadzone w dn. 10-11 czerwca i przygotowały podstawy merytoryczne pod debatę Ministrów.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie wspólnego komunikatu dotyczącego współpracy kulturalnej między krajami V4 na kolejne lata.

24. Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej odbyło się w Fertőd w związku z trwającą prezydencją węgierską w V4. Od 1 lipca 2014 r. przewodnictwo obejmie Słowacja.

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2014. Fot: Bartos Gyula,
 Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2014. Fot: Bartos Gyula, Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2014. Fot: Bartos Gyula,
 Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2014. Fot: Bartos Gyula, Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2014. Fot: Bartos Gyula,
 Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2014. Fot: Bartos Gyula, Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2014. Fot: Bartos Gyula,
 Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2014. Fot: Bartos Gyula, Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2014. Fot: Bartos Gyula,
 Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2014. Fot: Bartos Gyula, Ministerstwo Zasobów Ludzkich Węgier