25. Spotkanie Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej

W dn. 18-19 czerwca 2015 r. w Bratysławie odbyło się 25. Spotkanie Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej. Stronę polską reprezentowała prof. Małgorzata Omilanowska, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W spotkaniu udział wzięli także: Marek Maďarič – Minister Kultury Republiki Słowackiej, Petra Smolíková – zastępca Ministra Kultury Republiki Czeskiej, Péter Hoppál – Sekretarz Stanu ds. Kultury w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier oraz Karla Wursterová – dyrektor Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Główny temat rozmów stanowiły kwestie związane z przemysłami kreatywnymi i kultury (ang. culture and creative industries, skr. CCI). Ministrowie dyskutowali o funkcjonowaniu sektora, przedstawili krajowe projekty i inicjatywy oraz wyrazili chęć dalszego pogłębiania współpracy w tej dziedzinie. Podczas spotkania odbyła się również prezentacja i  podsumowanie działalności Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w latach 2014 – 2015.

Spotkanie Ministrów Kultury zostało poprzedzone dwudniowymi obradami ekspertów, podczas których omówiono bieżące projekty i przedstawiono inicjatywy dotyczące dalszej współpracy państw w sektorze kultury. Obrady odbyły się w dn. 16 – 17 czerwca.

Ministrowie Kultury podjęli także decyzję dotyczącą laureata Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej za rok 2014. Wyróżniono Międzynarodowy Festiwal Teatralny DEMOLUDY, organizowany cyklicznie od 2007 r. przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie oraz stanowiący płaszczyznę współpracy pomiędzy artystami sztuk performatywnych państw Grupy Wyszehradzkiej. Podczas spotkania miało miejsce również uroczyste wręczenie Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej za rok 2013. Wyróżnienie otrzymał magazyn telewizyjny „Kwartet”, będący programem regionalnych stacji telewizyjnych państw V4. 
Spotkanie Ministrów Kultury odbyło się w Bratysławie w związku z prezydencją słowacką w Grupie Wyszehradzkiej. 1 lipca 2015 r. przewodnictwo objęły Czechy.

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2015. Fot.: Ministerstwo Kultury Słowacji
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2015. Fot.: Ministerstwo Kultury Słowacji

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2015. Fot.: Ministerstwo Kultury Słowacji
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2015. Fot.: Ministerstwo Kultury Słowacji

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2015. Fot.: Ministerstwo Kultury Słowacji
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2015. Fot.: Ministerstwo Kultury Słowacji