26. Spotkanie Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej

W dn. 9-10 czerwca 2016 r. w Pilźnie odbyło się 26. Spotkanie Ministrów Kultury Państw Grupy Wyszehradzkiej. Stronę polską reprezentował prof. Piotr Gliński, Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP. W spotkaniu udział wzięli także: Daniel Herman – Minister Kultury Republiki Czeskiej, Petra Smolíková – Wiceminister Kultury Republiki Czeskiej, Ivan Sečík - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Republiki Słowackiej, Bence Rétvári – Sekretarz Stanu ds. Parlamentarnych w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Węgier oraz György Varga – Zastępca Dyrektora Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Główny temat rozmów stanowiły kwestie związane z Europejską Stolicą Kultury. Podczas spotkania odbyła się również prezentacja i podsumowanie działalności Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w latach 2015 – 2016.

Ministrowie Kultury podjęli decyzję dotyczącą wyboru laureata Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej za rok 2015. Wyróżniono czeską instytucję - Muzeum Sztuki w Ołomuńcu. Podczas spotkania miało również miejsce uroczyste wręczenie Międzynarodowej Nagrody Wyszehradzkiej za rok 2014 polskiemu laureatowi – Międzynarodowemu Festiwalowi Teatralnemu DEMOLUDY, organizowanemu przez Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

Spotkanie Ministrów Kultury zostało poprzedzone dwudniowymi obradami ekspertów (w dn. 8 – 9 czerwca), podczas których omówiono bieżące projekty i przedstawiono inicjatywy dotyczące dalszej współpracy państw w sektorze kultury.

Spotkanie Ministrów Kultury zostało zorganizowane w Pilźnie w związku z czeską prezydencją w Grupie Wyszehradzkiej. Od 1 lipca 2016 r. roczne przewodnictwo sprawować będzie Polska.

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2016
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2016

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2016
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2016

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2016
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2016

Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2016
Spotkanie Ministrów Kultury państw Grupy Wyszehradzkiej 2016