Spotkanie Ministrów Kultury V4 2017

W dniach 1-2 czerwca 2017 r. w Gdyni odbyło 27. spotkanie ministrów kultury państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Gospodarzem spotkania był wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. W spotkaniu również uczestniczył Sekretarz Stanu w MKiDN Jarosław Sellin. Czechy reprezentowane były przez Ministra Kultury Daniela Hermana i Sekretarza Stanu Patrika Košickyego. Ze Słowacji obecny był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury Ivan Sečík, a z Węgier - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich Orsolya Pacsay-Tomassich. Obrady miały miejsce w Muzeum Miasta Gdyni. 

Podczas spotkania Ministrowie dyskutowali nad kwestią tożsamości krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz budowania jej spójnego wizerunku. Ponadto przyjęto raport zawierający przegląd najważniejszych przedsięwzięć z zakresu współpracy kulturalnej oraz podsumowana została działalność Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w dziedzinie kultury w latach 2016/17. Ministrowie wręczyli też Międzynarodową Nagrodę Wyszehradzką za 2015 rok laureatowi, którym jest Muzeum Sztuki w Ołomuńcu.