Nabór wniosków

Do 18 kwietnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach wspólnej inicjatywy Rady Europy i Komisji Europejskiej pn. Historie o Dziedzictwie Europejskim (European Heritage Stories).

Czego dotyczy inicjatywa Historie o Dziedzictwie Europejskim?

Inicjatywa skierowana jest do europejskich społeczności działających w obszarze dziedzictwa kulturowego. Jej głównym celem jest zachęcenie tych grup do podzielenia się z szerokim gronem odbiorców swoimi doświadczeniami z zakresu realizowanych projektów i podejmowanych działań z obszaru ochrony dziedzictwa kulturowego.

Przesłane w ramach inicjatywy historie będą szeroko promowane, a te najwyżej ocenione mogą liczyć na dotację w wysokości do 10 tys. euro.

Jakie projekty może składać?

Składane w ramach konkursu historie (zarówno odnoszące się do przeszłości jak i do teraźniejszości) mogą dotyczyć:
- dziedzictwa materialnego (np. budynki i miejsca historyczne, zabytki)
- dziedzictwa niematerialnego (np. zwyczaje, rytuały wiedza i praktyki)
- dziedzictwa naturalnego
- dziedzictwa cyfrowego

Kto może aplikować? 

- realizatorzy projektów i działań w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa
- laureaci Nagrody Europa Nostra
- zdobywcy Europejskiego Znaku Dziedzictwa

Gdzie znajdę szczegółowe informacje?

Szczegółowe informacje o konkursie oraz wniosek znajdują się na stronie internetowej Europejskich Dni Dziedzictwa: http://www.europeanheritagedays.com/Story

Zapraszamy do udziału!


Czym jest Znak Dziedzictwa Europejskiego?

Znak Dziedzictwa Europejskiego jest wyróżnieniem przyznawanym obiektom dziedzictwa kulturowego, które odegrały szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy lub rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej.

Ogólnym celem Znaku Dziedzictwa Europejskiego (ZDE) jest wzmocnienie u obywateli europejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do Unii Europejskiej, w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, a także uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz wzmocnienie wzajemnego zrozumienia i dialogu międzykulturowego.

Mając na uwadze powyższy cel, Znak Dziedzictwa Europejskiego jest przyznawany obiektom, które mają silną europejską wartość symboliczną i podkreślają wspólną historię Europy i budowania Unii Europejskiej oraz europejskie wartości i prawa człowieka będące fundamentem procesu integracji europejskiej.

Polskie obiekty uhonorowane Znakiem Dziedzictwa Europejskiego

Przykłady obiektów z innych państw członkowskich można znaleźć TUTAJ