100 mln zł. na projekty edukacyjne resortu kultury

15-09-2010

Po pierwsze: Edukacja, pod takim hasłem odbyła się 15 września konferencja prasowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

Podczas konferencji przedstawione zostały najważniejsze projekty edukacyjne koordynowane przez resort kultury. Wszystkie te przedsięwzięcia mają na celu wypracowanie takiej strategii kulturalnej, która wykształci świadomego odbiorcę i uczestnika wydarzeń z tego zakresu. W tym roku na projekty edukacyjne przeznaczono rekordową sumę środków- ok. 100 mln zł.

Projekty edukacyjne wspierane są bezpośrednio przez Ministerstwo Kultury w ramach ogłaszanych corocznie programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze środków z programu „Edukacja Kulturalna” finansowane są projekty aktywizujące i inspirujące zachowania twórcze, rozwijające kreatywność, wzbogacające ofertę artystyczną edukacji pozaszkolnej skierowanej do dzieci i młodzieży.

W roku bieżącym wystartowała pilotażowa edycja programu „Edukacja +”, do którego zaproszono 70 instytucji kultury. W ramach Edukacji + dofinansowane zostaną najlepsze projekty edukacyjne prowadzone przez instytucje i zgłoszone do konkursu.

Oprócz instytucji bezpośrednio podległych resortowi kultury, edukacją kulturalną zajmują się także liczne jednostki współprowadzone, lub współfinansowane przez Ministra.

W konferencji uczestniczyli także: Agnieszka Odorowicz – dyrektor PISF, Waldemar Dąbrowski – p.o. dyrektora NIFC, Katarzyna Mazurkiewicz – zastępca dyrektora Narodowego Centrum Kultury ds. Rozwoju Kultury, Grzegorz Gauden – dyrektor Instytutu Książki, Maciej Nowak – dyrektor Instytutu Teatralnego.powrót