„Cenne, bezcenne, utracone” świętuje 20-lecie istnienia

01-12-2017

Na zdjęciu: Uroczystość jubileuszu wydawnictwa Cenne, bezcenne, utraconefot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość jubileuszu wydawnictwa Cenne, bezcenne, utraconefot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość jubileuszu wydawnictwa Cenne, bezcenne, utraconefot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Uroczystość jubileuszu wydawnictwa Cenne, bezcenne, utraconefot. Danuta Matloch

 

Kwartalnik „Cenne, bezcenne, utracone” – jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa kulturowego – w tym roku obchodzi 20 lat istnienia. Z tej okazji, 1 grudnia br. na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się uroczysty jubileusz wydawnictwa. Podczas uroczystości wiceminister kultury Jarosław Sellin odznaczył wieloletnią redaktor naczelną czasopisma – Barbarę Kobielską - srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Prof. Gliński: „Niebagatelny udział w poszukiwaniu polskich strat wojennych”

- W długim i trudnym procesie dokumentowania, popularyzowania i poszukiwania polskich strat wojennych, który niejednokrotnie zwieńczony został ich odzyskaniem, niebagatelny udział miało powołane do życia w 1997 r. czasopismo „Cenne, bezcenne, utracone” – napisał we wstępie do jubileuszowego numeru kwartalnika wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Wicepremier dodał, że dwudziestoletnia działalność czasopisma to czas wielu powrotów, „których symbolem może być odzyskiwanie takich dzieł, jak Pomarańczarka Aleksandra Gierymskiego, Schody pałacowe Francesco Guardiego czy posąg Diany Jeana A. Hudona”.

- To m.in. dzięki czasopismu mamy dziś rzeszę wykształconych osób, pasjonatów, którzy śledzą polonika i straty wojenne za granicą, wspomagając działalność Wydziału Strat Wojennych funkcjonującego w strukturze Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych – zaakcentował minister kultury i dziedzictwa narodowego.

Prof. Gliński podkreślił znaczenie edukacyjnej roli czasopisma w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa za granicą i propagowania bezpieczeństwa zbiorów. 

- Wypada mi więc życzyć czasopismu oraz wszystkim osobom zaangażowanym w jego powstawanie, kolejnych lat owocnej działalności dla dobra naszej kultury, wspaniałych Autorów, ciekawych tekstów i satysfakcji z pracy, z przekonaniem, że jest ona potrzebna nam wszystkim – napisał minister kultury.

 

Publikacje o dziełach zagrabionych w czasie II wojny światowej i bieżących stratach

Pierwszy numer czasopisma „Cenne, bezcenne, utracone” ukazał się w styczniu 1997 roku.  Pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie II wojny światowej,  jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

Wśród nich pojawiają się tematy dotyczące zagrożeń i strat kultury (które powstały w wyniku pożarów i kradzieży), polskiego dziedzictwa za granicą i jego ochrony, a także sprawy związane z rejestracją i poszukiwaniem strat wojennych.powrót