„Najwyższy czas, by odbudować i pielęgnować pamięć”. Otwarcie wystawy KL Plaszow

15-11-2017

fot. PAP/Jacek Bednarczyk

fot. PAP/Jacek Bednarczyk

fot. PAP/Jacek Bednarczyk

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, w środę 15 listopada br., otworzyło wystawę plenerową przybliżającą historię byłego niemieckiego obozu KL Plaszow. W liście skierowanym do uczestników uroczystości wiceminister kultury Jarosław Sellin napisał, że „ciąży na nas dług pamięci o ofiarach KL Plaszow”.

Ofiary ludobójczych działań niemieckiej III Rzeszy

W liście odczytanym przez przedstawiciela Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Jarosław Sellin podkreślił, że na terenie byłego KL Plaszow spoczywają szczątki ofiar ludobójczych działań niemieckiej III Rzeszy, w przeważającej liczbie Żydów z krakowskiego getta oraz innych likwidowanych gett: w Bochni, Tarnowie, Wieliczce, Rzeszowie, Przemyślu, z obozu w Szebniach, a także wielu z kierowanych do Auschwitz Żydów ze Słowacji i Węgier.

Wiceminister Jarosław Sellin: Najwyższy czas, żeby odbudować i pielęgnować pamięć

Jarosław Sellin podkreślił też, że to najwyższy czas, aby odbudować pamięć o tym miejscu.

- Ubolewając nad faktem dotychczasowego zaniedbania, jakiego ofiarą padła substancja materialna po byłym niemieckim nazistowskim obozie, pozwolę sobie jednak stwierdzić, że ten dług pamięci o ofiarach KL Plaszow ciąży na nas. I znajdujemy w sobie wolę, aby go spłacić. Uważamy to za swój obowiązek  – zaznaczył.

Wiceminister Jarosław Sellin zapewnił jednocześnie, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspiera działania zmierzające do właściwego upamiętnienia terenu byłego obozu.

- Na początku tego roku Gmina Miejska Krakowa, Muzeum Historyczne, a także Gmina Wyznaniowa Żydowska, zawarły trójstronne porozumienie, na mocy którego podkreślono współpracę nad projektem zakładającą powstanie w przyszłości Oddziału Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na terenie byłego KL Plaszow - podkreślił wiceminister Sellin.

Wystawa plenerowa „KL Plaszow”

Wystawa składa się z 19 plansz rozlokowanych na ok. 40-hektarowym terenie dawnego obozu w Płaszowie. Na planszach znajdują się fotografie, cytaty świadków historii, komentarze historyczne.

Plansze są rozlokowane w miejscach istotnych dla historii obozu, m.in. w okolicach dawnego placu apelowego i niedaleko Szarego Domu.

Wystawę przygotowało Muzeum Historyczne Miasta Krakowa i Kolektyw Kuratorski, działający przy Ośrodku Badań nad Kulturami Pamięci na Wydziale Polonistyki UJ.

Ekspozycja czynna będzie aż do czasu rozpoczęcia prac przy budowie Muzeum Miejsca Pamięci na terenie dawnego obozu, czyli jeszcze przez 3-4 lata.

Prace archeologiczne na terenie dawnego obozu

W ostatnim roku na terenie dawnego obozu były prowadzone prace archeologiczne – najpierw nieinwazyjne, potem wykopaliskowe. Badania umożliwiły lepsze poznanie struktur obozu, w wyniku wykopalisk odkryto ponad 3 tys. obiektów. Prace archeologiczne będą kontynuowane w kolejnych latach.

Niemiecki nazistowski obóz Plaszow w Krakowie został założony w październiku 1942 r. na terenie dwóch cmentarzy żydowskich. Na początku funkcjonował jako obóz pracy. W styczniu 1944 r. obóz został przekształcony w koncentracyjny. Obiekt stale powiększano, z 12 ha rozrósł się do ok. 80. Na terenie obozu znajdują się prochy ok. 10 tys. zamordowanych, z czego ok. 5 tys. zamordowanych w tym miejscu. Prochy spalonych ofiar rozsypano po terenie obozu. Jesienią 1944 r. Niemcy rozpoczęli likwidację KL Plaszowa - więźniów wywożono głównie do KL Auschwitz i KL Stutthof. Ostatnią grupę deportowano do Auschwitz w styczniu 1945 r.powrót