„Ogromna rola nauki i religii”. Inauguracja roku akademickiego na UKSW

09-10-2017

Na zdjęciu: Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na UKSW.​ fot. UKSW w Warszawie
fot. UKSW w Warszawie

Na zdjęciu: Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na UKSW.​ fot. UKSW w Warszawie
fot. UKSW w Warszawie

Na zdjęciu: Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na UKSW.​ fot. UKSW w Warszawie
fot. UKSW w Warszawie

Na zdjęciu: Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na UKSW.​ fot. UKSW w Warszawie
fot. UKSW w Warszawie

Na zdjęciu: Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na UKSW.​ fot. UKSW w Warszawie
fot. UKSW w Warszawie

Na zdjęciu: Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na UKSW.​ fot. UKSW w Warszawie
fot. UKSW w Warszawie

Na zdjęciu: Uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego na UKSW.​ fot. UKSW w Warszawie
fot. UKSW w Warszawie

 

- To tu, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozumie się ogromną rolę nauki i religii, tu rozumie się nieodzowność i bezkolizyjność tych dwóch porządków, tu wreszcie orężem rozumu i wiary broni się wielkiego cywilizacyjnego dorobku – napisał w liście do rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński. List – podczas inauguracji nowego roku akademickiego – odczytał i wręczył władzom uczelni wiceminister Paweł Lewandowski. Uroczystość odbyła się 9 października br.

Dwa filary: nauka i religia

- Cywilizacja europejska stoi na dwóch filarach – jednym z nich jest nauka, drugim religia. Pierwszy filar uosabiają uniwersytety, drugi kościoły. Pierwszy oznacza otwartą na krytykę, próbę poznania prawdy o świecie, drugi zawiera się w potężnej, przenikającej każdą sferę naszego życia tradycji chrześcijańskiej – napisał w liście minister kultury Piotr Gliński. Dodał, że UKSW jest miejscem wyjątkowym, gdyż „tu zbiegają się owe dwa filary, bez których myśl ludzka nigdy nie stworzyłaby największej ze wszystkich, najpełniejszej i najbardziej zgodnej z naturą ludzką cywilizacji, jaką jest cywilizacja europejska”.

Msza święta i uroczysta sesja

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na UKSW w Warszawie rozpoczęła się mszą świętą pod przewodnictwem Jego Eminencji ks. kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza UKSW. Podczas uroczystej sesji list od ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego odczytał wiceminister Paweł Lewandowski. Było też przemówienie rektora uczelni, wystąpienia przedstawicieli studentów i doktorantów. Prof. Federica Wolf z
Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca w Rzymie (Università Cattolica del Sacro Cuore) wygłosił wykład inauguracyjny pt. „Współczesna szkoła medyczna a wyzwania medycyny globalnej”. 

Niezbędna polskiej nauce postawa

Wicepremier Piotr Gliński złożył też życzenia władzom uczelni, nauczycielom akademickim i studentom „by tę niezbędną polskiej nauce postawę, nie tylko zachować, lecz umacniać i propagować. Z głęboką wiarą, krytycznym rozumem, odwagą i świadomością wielkiego zobowiązania, jakie ciąży na każdym uniwersytecie wobec wspólnoty, która go stworzyła”. powrót