„Polacy czekali na to od lat”. Budowa Muzeum Historii Polski rozpoczęta

06-07-2018

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński na placu budowy Muzeum Historii Polskifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński na placu budowy Muzeum Historii Polskifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński na placu budowy Muzeum Historii Polskifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński na placu budowy Muzeum Historii Polskifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński na placu budowy Muzeum Historii Polskifot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier Piotr Gliński na placu budowy Muzeum Historii Polskifot. Danuta Matloch

 

- To jest nasz obowiązek, żeby jak najszybciej oddać nową siedzibę Muzeum Historii Polski Polakom – powiedział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński podczas uroczystości rozpoczęcia budowy siedziby tej placówki, która odbyła się 6 lipca br. na terenie Cytadeli Warszawskiej. W uroczystości uczestniczyli również wiceminister kultury Jarosław Sellin, dyrektor Muzeum Historii Polski Robert Kostro, wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera oraz Prezes Zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA Dariusz Blocher.

Wicepremier dodał, że Polacy od lat czekają na Muzeum Historii Polski, dlatego budowa stałej siedziby to z jednej strony ogromna radość, z drugiej – olbrzymia odpowiedzialność.

Otwarcie wystawy stałej Muzeum Historii Polski planowane jest na luty 2021 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, od czasu objęcia w listopadzie 2015 r. swego stanowiska, za priorytetowe zadanie uznaje budowę siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Muzeum powstanie na terenie Cytadeli Warszawskiej i wraz z Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum X Pawilonu i Muzeum Katyńskim będzie tworzyło kompleks muzealny. Na ponad 30 ha przestrzeni zaplanowano także miejsce rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców.

Decyzje ws. budowy siedziby MHP

Muzeum Historii Polski zostało powołane 2 maja 2006 r. Od początku działalności zaczęło prowadzić zarówno prace związane z tworzeniem siedziby i wystawy stałej, jak i bieżącą działalność wystawienniczą, edukacyjną, naukową oraz związaną z promocją dziedzictwa historycznego za granicą, przedstawiając najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu.

Konkurs architektoniczny na projekt przyszłego gmachu muzeum rozstrzygnięto w 2009 r. – zwyciężyła praca zespołu Paczowski et Fritsch z Luksemburga. Zgodnie z projektem budynek muzeum miał stanąć w pobliżu Zamku Ujazdowskiego, nad Trasą Łazienkowską. Decyzja o finansowaniu budowy została wstrzymana w 2010 r., a MHP zostało usunięte z listy projektów priorytetowych, które miały być realizowane ze środków europejskich.

29 stycznia 2016 r. w obecności ministra Glińskiego podpisano umowę ws. wykonania projektu siedziby Muzeum Historii Polski w Warszawie. Jej sygnatariuszami byli dyrektor MHP Robert Kostro oraz prezes pracowni architektonicznej WXCA Szczepan Wroński. Niecały rok później zaprezentowano wizualizacje przyszłej stałej siedziby Muzeum Historii Polski. 6 października 2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych, który został rozstrzygnięty 15 maja 2018 r., wybrana została firma Budimex S.A.

Muzeum miejscem wielowymiarowego kontaktu z historią Polski

Muzeum Historii Polski będzie jednym z najnowocześniejszych muzeów powstających obecnie w Polsce i Europie. Przewiduje się, że będzie odwiedzane przez co najmniej 500 000 gości rocznie. Muzeum stanie się miejscem wielowymiarowego kontaktu z historią Polski, refleksji, a także dyskusji, zdobywania wiedzy, kontaktu z kulturą, ośrodkiem życia społecznego. Oprócz przestrzeni wystawowych, w muzeum znajdą miejsce sale edukacyjne i warsztatowe, audytoryjne, projekcyjne, gastronomia, pracownie konserwatorskie, magazyny muzealiów.

Muzeum Historii Polski mimo braku stałej siedziby od momentu powstania przypomina najważniejsze wątki polskiej historii – państwa i narodu – ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wolności, tradycji parlamentarnych, instytucji i ruchów obywatelskich, walki o wolność i niepodległość. Obejmuje to m.in. fenomen republiki szlacheckiej, powstania narodowe, odbudowę niepodległej Rzeczypospolitej czy dzieje „Solidarności”.

Muzeum już dzisiaj prezentuje polskie dzieje w powiązaniu z historią innych narodów Europy, szczególnie tych, które żyły na obszarze dawnej Rzeczypospolitej. Efektem tych działań są liczne wystawy, jak m.in. „Dwudziestolecie. Oblicza nowoczesności”, „Pod wspólnym niebem” na temat I Rzeczypospolitej i jej bogactwa kulturowego, obie zorganizowane w Zamku Królewskim w Warszawie, „Ziemia obiecana. Miasto i nowoczesność” poświęcona rozwojowi cywilizacyjnemu i społecznemu polskich miast na przełomie XIX i XX w. zaprezentowana w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie czy międzynarodowa wystawa „Jan Karski. Człowiek wolności”, prezentująca losy polskiego emisariusza, pokazana w ponad 20 krajach na świecie. Ekspozycje Muzeum były wielokrotnie nagradzane, w tym najbardziej prestiżową nagrodą muzealniczą „Sybilla”.

MHP realizuje program współpracy zagranicznej z innymi muzeami, instytucjami akademickimi oraz edukacyjnymi w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Rosji, Francji i Niemczech. Poprzez seminaria, wykłady i publikacje, Muzeum pokazuje, jak żywą inspiracją dla współczesnej kultury jest historia.powrót