Borys Woźnicki nie żyje

23-05-2012

23 maja 2012 r.  w wypadku samochodowym pod Lwowem zginął Borys Woźnicki, ukraiński historyk sztuki, od 1962 roku dyrektor Lwowskiej Galerii Sztuki, przewodniczący ukraińskiego komitetu narodowego Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (2003) i uhonorowany złotym medalem Zasłużony Kulturze - Gloria Artis (2006).

Zasługą Borysa Woźnickiego jest ocalenie tysięcy bezcennych zabytków wspólnego dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy, dzieł sztuki pochodzących z zamykanych i niszczonych cerkwi, kościołów oraz cmentarzy, dewastowanych zamków, pałaców i dworów.  Uratowane zabytki trafiły m.in. do Lwowskiej Galerii Sztuki oraz utworzonego z inicjatywy Borysa Woźnickiego Muzeum Jana Jerzego Pinzla we Lwowie a także do magazynów muzealnych w budynkach dawnego zespołu klasztornego w Olesku. Zasługą Borysa Woźnickiego jest otoczenie opieką tak ważnych w dziejach Rzeczypospolitej zabytków jak zamki w Olesku, Żółkwi, Złoczowie, Podhorcach, baszty w Pietniczanach, kaplicy Boimów we Lwowie i in. Współpraca Borysa Woźnickiego z polskimi muzealnikami, historykami sztuki i konserwatorami zabytków zaowocowała wieloma wspólnymi projektami, których podstawę stanowiły zbiory Lwowskiej Galerii Sztuki. Szczególnym zadaniem była rewaloryzacja obrazów batalistycznych Bitwa pod Wiedniem i Bitwa pod Parkanami z dawnej kolegiaty w Żółkwi. Obrazy te, podobnie jak wiele innych obiektów zabytkowych, na przełomie lat 60. i 70. XX wieku znalazły się w zbiorach Lwowskiej Galerii Sztuki. Konserwacja obrazów, sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego została przeprowadzona w latach 2006-2011 przez zespół polskich i ukraińskich specjalistów.powrót