Cel programu „Niepodległa”: połączyć Polaków

09-11-2016

Na zdjęciu: Konferencja prasowa,
 na której kierownictwo resortu zaprezentowało założenia programu  Niepodległa. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

Na zdjęciu: Konferencja prasowa,
 na której kierownictwo resortu zaprezentowało założenia programu  Niepodległa. autor zdjęcia: Danuta Matlochfot.: Danuta Matloch

 

 

Wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków jest głównym celem Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” – podsumowali wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński i wiceminister Jarosław Sellin. Podczas konferencji prasowej 9 listopada br. w MKiDN kierownictwo resortu zaprezentowało założenia programu „Niepodległa”, o którym informację poprzedniego dnia przyjął rząd. Wicepremier przedstawił także główne osiągnięcia i plany MKiDN w związku ze zbliżającą się rocznicą funkcjonowania obecnego rządu.

 

Wicepremier przypomniał cele, realizowanej przez MKiDN, polityki kulturalnej. Wśród nich: stabilizacja bytowa środowisk twórców i instytucji kultury, wzbogacanie kultury popularnej elementami kultury wysokiej, rozwój przemysłów kreatywnych oraz kształtowanie świadomości społecznej i wzmacnianie polskiej „wspólnoty politycznej” poprzez inwestycje w dziedzictwo (dobra kultury, nauki i sztuki, w tym zabytkowe obiekty).

Misją MKiDN jest stworzenie opartego o dobre prawo, stabilne finansowanie i silne instytucje, kompletnego systemu zapewniającego ochronę dziedzictwa narodowego i rozwój polskiej kultury, jako podstawowego składnika polskiej tożsamości i wspólnoty politycznej poprzez dialog i współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami” – mówił minister kultury.

Wzrost wydatków na kulturę

Wicepremier podkreślił, że kluczową decyzją jest znaczący wzrost wydatków na kulturę. Nakłady na ochronę dziedzictwa wzrosły o 6 proc., czyli o 220 mln zł. Prof. Gliński stwierdził, że w 2017 roku nakłady na kulturę przekroczą 1 proc. budżetu. Przypomniał też,  że na początku 2016 r. odmrożono płace w instytucjach kultury. Natomiast w przyszłym roku kolejna podwyżka czeka wysoko wykwalifikowanych pracowników archiwów państwowych (o 10 proc. ponad wskaźnik inflacji). Wicepremier dodał też, że w resorcie trwają prace nad przywróceniem prawa do 50 proc. kosztów uzyskania przychodu dla twórców oraz nad reformą systemu emerytalnego twórców.

Tworzenie i przekształcanie instytucji kultury

Minister kultury poinformował, że w latach 2016-2019 zostaną zwiększone nakłady inwestycyjne na budowę stałych siedzib Muzeum Historii Polski (o blisko 180 mln zł) i Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku (o blisko 40 mln zł). Prof. Gliński przypomniał, że w ciągu ostatniego roku utworzono kilka nowych muzeów: Muzeum Piaśnica – oddział Muzeum Stuthoff w Sztutowie; Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku (powstałe z połączenia Muzeum Westerplatte i Wojny Obronnej 1939 oraz Muzeum II Wojny Światowej), a także Muzeum Domu Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej. W stosunku do trzech muzeów zapadła decyzja o współprowadzeniu, a cztery kolejne na nią czekają.

Minister zauważył, że część instytucji kultury podlegać będzie przekształceniom. Dotychczas status państwowych instytucji kultury zyskały m.in. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku Białej i Państwowy Instytut Wydawniczy. „Zdecydowaliśmy też o połączeniu Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny” – mówił. Nowo powołaną instytucją jest natomiast Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego.

Programy, wydarzenia międzynarodowe, konkurs scenariuszowy

Wśród ostatnich dokonań resortu wicepremier wymienił ogłoszenie nowych Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, takich jak m.in.  Rozwój sektorów kreatywnych,  Edukacja dla dzieci czy Kultura popularna. Rozszerzone zostały także programy już istniejące – np. Kultura dostępna czy Kultura cyfrowa. Prognozowany budżet Programów Ministra na 2017 r. to ponad 330 mln zł, co stanowi wzrost o blisko 40 mln zł w stosunku do 2016 r.

Minister kultury wspomniał też o organizacji nadchodzących dwóch ważnych wydarzeń międzynarodowych: EXPO International w Łodzi w 2020 r. oraz 41. Sesji Komitetu Światowego UNESCO.

Kolejnym przedsięwzięciem resortu, o którym mówił prof. Gliński, jest ogłoszony kilka miesięcy temu konkurs na scenariusz fabularnego filmu historycznego.

Przeprowadziliśmy, zgodnie z obietnicami, ogólnopolski konkurs na scenariusz  filmu historycznego. W I etapie zgłoszono 854 prace, z których jury niedawno wybrało 50. To są najciekawsze scenariusze. Teraz ci twórcy otrzymali niewielkie stypendia i budują treatmenty, czyli rozbudowane projekty scenariuszowe. W oparciu o to wybierzemy pięć najlepszych, ale urobek będzie większy, bo te pomysły będą pewnie gdzieś lokowane” – mówił wicepremier.

Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa”

Druga część konferencji poświęcona była Wieloletniemu Programowi Rządowemu „Niepodległa”, który zakłada przygotowanie oraz przeprowadzenie obchodów upamiętniających wydarzenia związane z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 8 listopada rząd przyjął informację dotyczącą realizacji tego programu.

Spotykamy się w przeddzień 98. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i wszystko wskazuje na to, że to nasz rząd będzie realizować obchody 100. rocznicy niepodległości Polski w roku 2018. Dlatego wczoraj Rada Ministrów przyjęła kierunkowe wskazania związane z realizacją programu wieloletniego „Niepodległa” i powołała pełnomocnika rządu do spraw realizacji tego programu” – mówił Sekretarz Stanu Jarosław Sellin, prezentujący założenia WPR.

Wicepremier Gliński wyraził nadzieję, że funkcję pełnomocnika obejmie Jarosław Sellin. „Przygotowaliśmy wielki, pięcioletni program >>Niepodległa<<. Minister Sellin będzie, mam nadzieję, pełnomocnikiem rządu do realizacji tego programu” – mówił. Prof. Gliński dodał, że od wielu miesięcy nad „Niepodległą” pracuje zespół międzyresortowy pod przewodnictwem wiceministra, dlatego program jest  ich zasługą.

„Niepodległość łączy Polaków”

 Niepodległość jest niekwestionowaną wartością wspólną która łączy Polaków” – mówił minister Sellin. „Celem głównym programu wieloletniego jest wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków i jeszcze silniejsze budowanie instynktów państwowotwórczych. Cel główny będzie realizowany przez trzy cele szczegółowe: po pierwsze realizacja projektów upamiętniających to stulecie, po drugie - włączanie obywateli we współtworzenie tych obchodów i po trzecie - budowanie przy okazji tych obchodów, międzynarodowego wizerunku Polski” – prezentował Sekretarz Stanu założenia WPR.

Wieloletni Program Rządowy „Niepodległa” będzie realizowany w latach 2017-2021. Jego struktura składać się będzie z trzech priorytetów. Pierwszy - to duże projekty ogólnopolskie realizowane przez narodowe instytucje kultury oraz inne resorty, a także wojewodów. Drugi – to programy partycypacyjne i dotacyjne, których celem jest jak najszersze włączenie Polaków w przeżywanie obchodów, wzmocnienie lokalnych programów obchodów, ukazanie kontekstu regionalnego. Trzeci priorytet to program zagranicznych obchodów i działań międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi wspólnie obchodzimy stulecie.

Program będzie realizowany w latach 2017-2021. Szacunkowo jego całkowity koszt wyniesie 200 mln zł. Na rok 2017 zostały przewidziane wydatki w wysokości 12 mln zł.

Logo „Niepodległej”

Na zakończenie konferencji zaprezentowano logo obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Wcześniej, w ramach prac nad programem, ministerstwo zleciło Narodowemu Centrum Kultury przeprowadzenie konkursu na identyfikację wizualną programu, stanowiącą jednocześnie identyfikację wizualną obchodów rocznicy.

Wybrany znak oparty został na słowie „niepodległa”, pochodzącym z oryginalnego rękopisu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Użyte kolory, czerwień tła oraz białe napisy w bezpośredni sposób nawiązują do barw narodowych.powrót