Daniel Cichy dyrektorem PWM

05-01-2017

Na zdjęciu: Daniel Cichy muzykolog i publicysta muzyczny nowy dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznegofot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Daniel Cichy muzykolog i publicysta muzyczny odbiera nominację na dyrektora Polskiego Wydawnictwa Muzycznegofot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Daniel Cichy muzykolog i publicysta muzyczny nowy dyrektor Polskiego Wydawnictwa Muzycznegofot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Daniel Cichy i minister Piotr Gliński

Na zdjęciu: Daniel Cichy i wiceminister Wanda Zwinogrodzkafot. Danuta Matloch

 

Dr Daniel Cichy- muzykolog i publicysta muzyczny został dyrektorem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Nominację na to stanowisko wręczył mu 5 stycznia wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

Dr Daniel Cichy jest laureatem Ray E. & Ruth A. Robinson Musicology Award (2005), stypendystą Deutscher Musikrat i Ernst-von-Siemens-Musikstiftung (2004/2005), tygodnika "Polityka" (2007) i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2009, 2010). Studiował muzykologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Ruprecht-Karls-Universität w Heidelbergu. Był asystentem w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, obecnie wykłada także w Katedrze Teatru Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Oprócz działalności naukowej, Daniel Cichy prowadzi czynną działalność jako krytyk i publicysta muzyczny. Od 2013 roku pełni funkcję redaktora naczelnego Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, a od maja 2016 roku zastępcy dyrektora – redaktora naczelnego.

Polskie Wydawnictwo Muzyczne zostało założone w 1945 roku przez Tadeusza Ochlewskiego - artystę, wydawcę i wybitnego organizatora życia muzycznego. Szybko stało się jedną z najważniejszych instytucji muzycznych w powojennej Polsce. Oferta wydawnicza objęła dzieła muzyki dawnej i współczesnej, repertuar polski i światowy, nuty przeznaczone dla amatorów i specjalistów, publikacje o charakterze pedagogicznym, naukowym i popularnym oraz obszerny katalog wydawnictw książkowych i leksykograficznych. Dodatkowo Dział Zbiorów Nutowych zapewnia materiały wykonawcze, nie tylko muzyki polskiej, dla orkiestr z całego świata.

Do momentu przekształcenia w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa PWM podlegało nadzorowi Ministerstwa Kultury i było przez nie dotowane. Resort sfinansował budowę siedziby PWM w Krakowie (al. Krasińskiego) oraz przekazał wydawnictwu i wyremontował zabytkowy budynek, w którym znalazł siedzibę warszawski oddział PWM i biblioteka nutowa (ul. Fredry). Dzięki nadzorowi ministerstwa oraz dotacjom udało się w ciągu 50 lat nadrobić zaległości w wydawaniu polskiej muzyki dawnej, XVII i XIX-wiecznej oraz rozpocząć na szeroką skalę wydawanie i popularyzowanie polskiej muzyki współczesnej, a także stworzyć ośrodek dokumentacji muzyki polskiej.

PWM po komercjalizacji stało się jednoosobową spółką Skarbu Państwa, działającą na zasadach rynkowych, mimo że głównym celem jego działalności jest promocja polskiej twórczości i zachowanie narodowych dóbr kultury. Polskie Wydawnictwo Muzyczne zostało 7 stycznia 2016 r. przekształcone z jednoosobowej spółki Skarbu Państwa w państwową instytucję kultury.

Korzyści płynące z przekształcenia PWM w państwową instytucję kultury przyczynią się do wspierania życia muzycznego i pokazywania dorobku polskich twórców w kraju i za granicą oraz  popularyzacji polskiej literatury muzycznej.powrót