Doroczna Nagroda dla Instytucji

14-06-2011

Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji w roku 2011 w kategorii Mecenas Roku otrzymuje Bank Pekao S.A. - ze szczególnym uwzględnieniem działalności oddziałów lokalnych Banku Pekao S.A. na rzecz polskiej kultury.

Wyróżnienia za szczególny wkład we wspieranie polskiej kultury otrzymują :powrót