Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznane

30-06-2017

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

fot. Krzysztof Żuczkowski

Wybitni twórcy, wykonawcy, animatorzy i mecenasi kultury odebrali Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Uroczysta gala z udziałem wicepremiera, ministra kultury Piotra Glińskiego odbyła się 30 czerwca br. w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Wśród laureatów tegorocznej edycji Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanych w 16 kategoriach, znaleźli się:

Uroczystość otworzył występ młodego wiolonczelisty i tegorocznego stypendysty programu Młoda Polska Krzysztofa Michalskiego. W części artystycznej wydarzenia odbył się występ Józefa Brody zeszłorocznego laureata Nagrody Ministra.

Doroczna Nagroda Ministra przyznawana jest od 1997 roku artystom, twórcom i animatorom kultury w uznaniu całokształtu ich działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w reprezentowanej przez nich dziedzinie. To prestiżowe wyróżnienie pozwala Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego podkreślić najważniejsze nurty i zjawiska pojawiające się w polskiej kulturze poprzez uhonorowanie osób, które je tworzą i reprezentują.powrót