Dzieła utracone w czasie II wojny światowej. Obraz „Portret Heleny Modrzejewskiej w roli Marii Stuart” Pawła Merwarta

01-10-2018

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przypomina o dziełach sztuki utraconych w wyniku II wojny światowej. Do końca roku, co tydzień, prezentujemy obiekty, które ilustrują historię Polski bądź wiążą się z rodzimą tradycją i kulturą. W tej odsłonie cyklu prezentujemy „Portret Heleny Modrzejewskiej w roli Marii Stuart”.

„Portret Heleny Modrzejewskiej w roli Marii Stuart”, Paweł Merwart, 1880; olej, deska; 32,5 x 24 cm

Helena Modrzejewska, wybitna polska aktorka teatralna, gwiazda scen teatralnych Europy i Ameryki, była wymarzonym modelem dla wielu artystów. Namalowany przez Pawła Menwarta (1855-1902) portret pokazuje Modrzejewską w roli Marii Stuart z dramatu Juliusza Słowackiego – jednej z jej najsłynniejszych i najwybitniejszych kreacji aktorskich. Malarz suknię artystki niemal stopił z tłem. Wyeksponował w ten sposób śnieżnobiałą kryzę, która – jak zauważa Leszek Długosz, opowiadając o obrazie – https://muzeumutracone.pl/znani-o-utraconych/– odcina głowę królowej jak sierp.

Do dziś dzięki staraniom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do kraju powróciło wiele cennych obiektów. Odzyskanie większości z nich było możliwe dzięki informacjom przekazywanym przez muzealników, kolekcjonerów i pasjonatów. Jeśli więc rozpoznacie Państwo dzieło sztuki ocalałe z czasów wojny, prosimy o kontakt z Wydziałem Restytucji Dóbr Kultury w Departamencie Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych:  kolekcje@mkidn.gov.pl.


On the hundredth anniversary of regaining independence by Poland, the Ministry of Culture and National Heritage reminds the works of art lost as a result of World War II. By the end of the year, every week, we will be presenting objects that illustrate the history of Poland or relate to native tradition and culture. In this part of the "Object of the week" we show “Portrait of Helena Modrzejewska as Mary Stuart”.

“Portrait of Helena Modrzejewska as Mary Stuart”,  Paweł Merwart, 1880; oil on panel; 32.5 x 24

Helena Modrzejewska, an outstanding Polish theater actress, the star of the theatre stage in Europe and America, was an ideal model to paint for many artists. The portrait painted by Paweł Menwart (1855-1902) shows Modrzejewska in the role of Maria Stuart from the play by Juliusz Słowacki – one of her most famous and the best acting creations. In the painting we can observe that the actress’s dress almost blended with the background. In this way the painter exposed the snow-white collar, which - as Leszek Długosz observes, telling about the painting - https://muzeumutracone.pl/znani-o-utraconych/tu link - cuts off the queen's head like a sickle.

So far owing to the efforts of the Ministry of Culture and National Heritage, many valuable objects have returned to the country. Recovering most of them was possible thanks to the information provided by museologists, collectors and enthusiasts, so if you recognize a work of art that survived the war, please contact the Division for Looted Art in the Department of Cultural Heritage Abroad and Wartime Losses: kolekcje@mkidn.gov.pl.

 

28.09.2018 - Informacje o obrazie „Alarm w obozie powstańczym” Maksymiliana Gierymskiego dostępne TUTAJ

28.09.2018 - More information about „Alarm w obozie powstańczym” by Maksymiliana Gierymskiego are available HERE

 

21.09.2018 - Informacje o obrazie „Widok na Skałkę” Stanisław Wyspiański dostępne TUTAJ

21.09.2018 - More information about "View of Skałka" by Stanisław Wyspiański are available HERE

07.09.2018 - Informacje o obrazie „Sanitariuszka” Wiktora Gutowskiego dostępne TUTAJ

07.09.2018 - More information about "Field Medic" by Wiktor Gutowski are available HERE

31.08.2018 - Informacje o litografii „Arrasy” Leona Wyczółkowskiego dostępne TUTAJ

31.08.2018 - More information about "Tapestries" by Leon Wyczółkowski are available HERE

24.08.2018 - Informacje o płaskorzeźbie „Polonia tronująca” autorstwa Jana Raszki TUTAJ

24.08.2018 - More information about  "Polonia enthroned" by Jan Raszka are available HERE

17.08.2018 - Informacje o obrazie „W polu” Apoloniusza Kędzierskiego dostępne TUTAJ

17.08.2018 - More information about "In the field" by Apoloniusz Kędzierski are available HERE

10.08.2018 - Informacje o obrazie „Stado żurawi o świcie” Józefa Chełmońskiego dostępne TUTAJ

                   10.08.2018 - More information about "A flock of cranes at dawn" by Józef Chełmoński are available HERE

 

 

3.08.2018 - Informacje o obrazie „Zaćmienie słońca w roku 1851” („Widok Warszawy od strony Pragi”) Marcina Zaleskiego dostępne TUTAJ

3.08.2018 - More information about "Solar eclipse in 1851" ("View of Warsaw from the side of Praga") by Marcin Zaleski are available HERE

 powrót