Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

08-05-2015

biblioteka plus

245 zbudowanych lub zmodernizowanych bibliotek gminnych do końca 2015 r. To efekt Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”  2011 – 2015. Na jego realizację rząd przeznaczył 150 mln zł. Celem jest przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego.

Obchodzony 8 maja ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek został zapoczątkowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie skierowane było wcześniej tylko do bibliotekarzy, z czasem stało się powszechnie obchodzonym świętem rozpoczynającym Tydzień Bibliotek. W jego trakcie zarówno książnice publiczne, jak i uniwersyteckie organizują wiele konferencji, warsztatów i spotkań dla czytelników.

Poziom bibliotek w dużym stopniu decyduje o czytelnictwie. Niezwykle ważny jest fakt, że ustawowy obowiązek ich utrzymywania spoczywa na samorządach. MKiDN oraz podległe mu instytucje oferują im wsparcie. Dowodem jest zainicjowany przez resort, a prowadzony przez Instytut Książki Program Biblioteka+, czy Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, którego  celem są m.in. działania zmieniające i wzmacniające rolę biblioteki jako podstawowej przestrzeni kontaktu z książką

BIBLIOTEKA+

Unowocześnienie biblioteki i dostosowanie jej działań do rosnących oczekiwań odbiorcy jest niezbędnym warunkiem zdobywania nowych czytelników. Istotnym celem programu jest podniesienie prestiżu bibliotek i zmiana postrzegania ich roli przez władze samorządowe.

W ramach programu podjęto następujące działania:

  1. Uruchomienie programu finansowego wsparcia budowy, rozbudowy i modernizacji bibliotek gminnych - Infrastruktura bibliotek.
  2. Szkolenie bibliotekarzy w zakresie nowych kompetencji
  3. Internetyzacja bibliotek
  4. Stworzenie jednolitego, ogólnopolskiego, centralnego systemu komputerowego MAK+

Żadne z przedsięwzięć mających na celu unowocześnienie bibliotek, nie może się powieść bez znaczącego polepszenia ich warunków lokalowych. Chodzi nie tylko o funkcjonalność, ale także o estetykę obiektów bibliotecznych.

Program małych grantów (2009-2010)

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomił w latach 2009-2010 program małych grantów pod nazwą „Infrastruktura bibliotek”. Jego zadaniem było podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez ich modernizację architektoniczną i zakup wyposażenia. Operatorem programu był Instytut Książki.

Program Wieloletni KULTURA+, Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”  2011 – 2015

Celem programu jest przekształcenie bibliotek publicznych w mniejszych miejscowościach w lokalne centra dostępu do kultury, wiedzy i ośrodki życia społecznego na wzór takich instytucji w krajach skandynawskich i zachodnioeuropejskich.

Na jego realizację rząd przeznaczył 150 mln zł. Do końca 2015 r. liczba budowanych lub modernizowanych bibliotek gminnych wyniesie 245.

Unowocześnienie gminnych bibliotek publicznych nie jest możliwe bez uzyskania przez ich pracowników nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie. W tym celu stworzono program obejmujący m.in. szkolenia z zakresu rozwoju osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych, a także posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi. Od 2010 do końca 2014 r. przeszkolonych zostało ponad 5 300 bibliotekarzy.

Program internetyzacji polskich bibliotek publicznych to efekt porozumienia, jakie 23 lipca 2012 r. zawarły Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Orange Polska. Porozumienie jest przedłużeniem programu internetyzacji bibliotek publicznych z 2009 r. Orange Polska (wówczas Grupa TP) zadeklarowała bezpłatne podłączenie Internetu do wszystkich gminnych bibliotek publicznych. Z oferty do tej pory skorzystało ponad 3200 placówek, dzięki czemu ich użytkownicy mają swobodny dostęp do cyfrowego świata.

MAK+ jest elektronicznym, zintegrowanym systemem bibliotecznym, stworzonym i rozwijanym przez Instytut Książki, subwencjonowanym przez MKiDN. Umożliwia tworzenie elektronicznego katalogu bibliotecznego, bazy użytkowników placówki, rejestrację wypożyczeń i udostępnień zasobów oraz prowadzenie statystyki bibliotecznej.  Jest programem rekomendowanym przez Krajową Radę Biblioteczną do wdrażania w bibliotekach publicznych. Do końca kwietnia 2015 r. został zainstalowany  w ponad 1 738 bibliotekach w Polsce i poza jej granicami.  W ramach projektu MAK+ powstała również aplikacja o nazwie „Czytelnik”, która umożliwia jednoczesne przeglądanie zasobów ponad 1000 bibliotek korzystających z MAK-a+, wyszukiwanie w wybranej lokalizacji, sprawdzanie terminów zwrotów książek oraz- dzięki wbudowanej mapie- znajdowanie szukanej pozycji w najbliższej okolicy.powrót