Finał „Dialogu Dwóch Kultur” z udziałem wiceministra Sellina

19-09-2017

Fot. Ewa Traczyk

Fot. Ewa Traczyk

Fot. Ewa Traczyk

Fot. Ewa Traczyk

Fot. Tomasz Wierzejski FOTONOVA

Polsko-ukraińskie spotkanie „Dialog Dwóch Kultur” 17 września br. uroczyście zakończył wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie dwóch medali „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” historykom sztuki.

„Interdyscyplinarny Dialog Dwóch Kultur to jedno z największych i najważniejszych polsko-ukraińskich przedsięwzięć kulturalnych. Znakomici literaci, poloniści, muzealnicy, historycy i historycy sztuki, archeolodzy i konserwatorzy zabytków, artyści reprezentujący różne dziedziny sztuki, zarówno z Polski jak i z Ukrainy, tworzą niezwykły klimat tych spotkań” – powiedział podczas uroczystości Jarosław Sellin.

Wiceminister dodał, że dyskusje prowadzone podczas polsko-ukraińskich spotkań prowadzą do wzajemnego porozumienia, „a przede wszystkim do zmierzenia się z trudną historią naszych narodów”.

„Dialog Dwóch Kultur” pod patronatem MKiDN

Dialog Dwóch Kultur to jedno z największych i najważniejszych przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych i naukowych w dziedzinie ochrony i upowszechniania wiedzy na temat polskiego dziedzictwa kulturowego na terenie Ukrainy. W spotkaniach odbywających się od dwudziestu lat biorą udział często znakomici literaci, muzealnicy, poloniści, historycy, historycy sztuki, archeolodzy z Polski jak i z Ukrainy, a często również przedstawiciele polskiej diaspory z Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji, Grecji i in. oraz Polaków z Białorusi, Litwy. Na spotkania przybywają naukowcy z wielu ośrodków uniwersyteckich m.in.: z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także z uczelni w Kijowie, Charkowie, Odessie, Lwowie i Iwano-Frankiwsku (d. Stanisławowie). Odbywają się one co roku, we wrześniu, w Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu.

Pierwsza część tegorocznego „Dialogu“ odbyła sie w dniach 3–9 września (Krzemieniec – Drohobycz – Żurawno – Lwów), pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP i Konsula Generalnego RP we Lwowie. Polscy organizatorzy to Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku; ze strony ukraińskiej głównym partnerem jest Muzeum Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu. To dzięki funduszom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odrestaurowano w Krzemieńcu dworek rodziny Juliusza Słowackiego i urządzono tam muzeum biograficzne Poety, a „Dialog Dwóch Kultur” (zwłaszcza jego część krzemieniecka) jest największym polsko-ukraińskim spotkaniem muzealników, historyków, historyków sztuki i artystów.

Medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”

Podczas uroczystego zakończenia spotkania „Dialog Dwóch Kultur” wiceminister kultury Jarosław Sellin wręczył dwóm historykom sztuki medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Srebrny medal otrzymała dr Urszula Olbromska, brązowy – dr Marta Trojanowska.

Dr Urszula Olbromska od ponad 20 lat pracuje Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu. Jest autorką scenariuszy dziesiątek wystaw, w tym stałej ekspozycji fajkarstwa w Muzeum Dzwonów i Fajek, Oddziale MNZP i części ekspozycji wnętrz w Muzeum Historii Miasta Przemyśla,  Oddziale MNZP. Od 2004 roku jest doktorem nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski) w zakresie nauk o sztuce. Posiada tytuł kustosza dyplomowanego. Współpracuje z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” w zakresie współorganizacji cyklicznej imprezy „Dialog Dwóch Kultur” w Krzemieńcu. Posiada dobre kontakty ze środowiskami polskimi na Ukrainie, a także współpracuje z ukraińskimi artystami i intelektualistami ukraińskimi.

Dr Marta Trojanowska - absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr historii sztuki (Uniwersytet Warszawski), od ponad 20 lat pracuje w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej. Jest pomysłodawczynią i autorką scenariuszy wielu wystaw, w tym stałej ekspozycji ludwisarstwa w Muzeum Dzwonów i Fajek (Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej) i części ekspozycji wnętrz w Muzeum Historii Miasta Przemyśla (Oddział Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej). Jest również autorką wielu referatów wygłaszanych na sesjach muzealników i historyków sztuki; w swoim dorobku ma kilkadziesiąt publikacji z zakresu sztuki i rzemiosła artystycznego. Jej prace naukowe często są poparte wnikliwą analizą źródeł archiwalnych.powrót