Galicyjski Rynek

19-09-2011

Otwarcie Galicyjskiego Rynku odbyło się 16. września br. w Sanoku (woj. podkarpackie). W uroczystości uczestniczył minister kultury Bogdan Zdrojewski.

Minister kultury Bogdan Zdrojewski podczas uroczystego otwarcia Galicyjskiego Rynku w Sanoku. Foto: Marian Kraczkowski

Minister kultury Bogdan Zdrojewski podczas uroczystego otwarcia Galicyjskiego Rynku w Sanoku. Foto: Marian Kraczkowski

Galicyjski Rynek mieści się na terenie Parku Etnograficznego w Sanoku. Jest największym – zarówno przestrzennie jak i tematycznie – zamierzeniem merytorycznym i inwestycyjnym miejscowego Muzeum Budownictwa Ludowego. Projekt przewidywał rekonstrukcję centrum małego galicyjskiego miasta, z pokazaniem wszystkich jego funkcji – społecznych, gospodarczych i kulturowych. Wokół czworokątnego placu (rynku) wzniesiono 26 drewnianych budynków. Wszystkie są wyposażane w meble, sprzęty i urządzenia dające zwiedzającym pełny obraz życia, pracy i wypoczynku mieszkańców galicyjskiego miasteczka – Polaków, Żydów i Ukraińców. Całą nawierzchnię placu rynkowego wraz z przyległymi uliczkami wyłożono brukiem kamiennym („kocimi łbami”). Nocą rynek oświetlają latarnie gazowe. W bezpośrednim sąsiedztwie, w strefie wejściowej do Parku Etnograficznego, powstały trzy budynki z przeznaczeniem na centrum informacyjno-konferencyjne, recepcyjne, edukacyjne oraz na cele wystawiennicze.

Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Jego wartość wynosiła 20 mln 875 tys. zł., unijne dofinansowanie - 11 mln 851 tys. zł. Prace budowlane rozpoczęto w grudniu 2009 roku, a zakończono 30 czerwca 2011 roku.

Podczas uroczystości otwarcia minister kultury Bogdan Zdrojewski wręczył odznaczenia wykonawcom projektu oraz pracownikom Muzeum Budownictwa Ludowego. Złoty Medal „Gloria Artis” odebrał prof. dr hab. Jerzy Czajkowski.powrót

Warto przeczytać