Inauguracyjne posiedzenie Rady ds. Instytucji Artystycznych

26-10-2016

Na zdjęciu:Inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Instytucji Artystycznych drugiej kadencji. autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch
 

Na zdjęciu:Inauguracyjne posiedzenie Rady do spraw Instytucji Artystycznych drugiej kadencji. autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch
 

- Do Rady zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, a zarazem praktyków dysponujących szerokim doświadczeniem w działalności kulturalnej – powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady do spraw Instytucji Artystycznych drugiej kadencji. W spotkaniu, które odbyło się 26 października 2016 r. w siedzibie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uczestniczyła także wiceminister kultury Wanda Zwinogrodzka.

Wicepremier poinformował, że planowany na rok przyszły budżet na kulturę został znacząco zwiększony w stosunku do roku bieżącego, co oznacza, że po raz pierwszy przekroczony zostanie 1 proc. budżetu na kulturę. Dzięki zwiększeniu środków możliwe będzie m.in. objęcie współprowadzeniem MKiDN wybranych instytucji samorządowych.

Podczas pierwszego posiedzenia ustalono plan pracy Rady oraz listę najważniejszych tematów, którymi będzie się ona zajmować. Drugie posiedzenie zaplanowano na 11 stycznia 2016 roku. Wcześniej zbierze się - wyłoniony spośród członków Rady - zespół do spraw konkursów na dyrektorów instytucji kultury, który zajmie się problemami dotyczącymi procedur obowiązujących w wyborach na te stanowiska.

Skład Rady

Rada ds. Instytucji Artystycznych została ustanowiona Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 7 listopada 2012 r. w sprawie powołania Rady do spraw Instytucji Artystycznych. W jej skład wchodzi 20 przedstawicieli instytucji i środowisk artystycznych z całego kraju. W składzie Rady drugiej kadencji znaleźli się:

Przewodniczącym Rady został Lech Śliwonik – profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, której był rektorem oraz dziekanem Wydziału Wiedzy o Teatrze, prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej, redaktor naczelny czasopisma „Scena”.

Wiceprzewodniczącym Rady został Andrzej Kosendiak – dyrektor Narodowego Forum Muzyki, przewodniczący Zrzeszenia Filharmonii Polskich.

Zadania Rady

Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie zarządzania i funkcjonowania instytucji artystycznych oraz życia artystycznego, a także przedstawianie propozycji zmian potrzebnych w organizacji życia kulturalnego, w tym usprawnienia współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie działalności instytucji artystycznych.powrót