Informacja nt. wznowienia dochodzenia w sprawie „Willi Granzowa”

08-09-2017

Postanowieniem z dnia 12 lipca 2017 r. o częściowym podjęciu na nowo umorzonego dochodzenia Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga Południe postanowiła podjąć na nowo postępowanie w sprawie o sygn. PR 4 Ds.46.2017 zakończone postanowieniem prokuratora z dnia 20 stycznia 2017 r. o umorzeniu dochodzenia o czyn. z art. 108 ust. 1 i 2 oraz 110 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.powrót