Internetowy katalog strat wojennych

31-01-2011

Nowy, bardziej funkcjonalny serwis poświęcony dobrom kultury utraconym w latach 1939-1945, od dziś jest dostępny na stronie internetowej MKIDN.

Odzyskany obraz Matejki "Portret Karola Podlewskiego" odzyskany w 2006r.
Obraz Jana Matejki "Portret Karola Podlewskiego" odzyskany w 2006r.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego od początku lat 90. gromadzi informacje na temat ruchomych zabytków utraconych podczas II wojny światowej z terenów obecnej Polski. W wyniku działań wojennych  oraz wydarzeń mających miejsce bezpośrednio po ich zakończeniu Polska straciła ponad 70 %  materialnego dziedzictwa kultury. W bezprecedensowy sposób rekwirowano, rabowano i niszczono zbiory prywatne, państwowe i kościelne. Wśród strat wojennych znajdują się dzieła takich mistrzów, jak Rafael, Carracci, Breughel, van Dyck, Matejko, Malczewski, Kossak,  czy Gierymski.

Opublikowanie wizerunków zaginionych dzieł sztuki w znaczny sposób zwiększa szansę na ich odnalezienie  i powrót do kraju.

Przejdź do internetowego katalogu strat wojennychpowrót

Warto przeczytać