IPN: projekt wystawy w konwencji gry escape room

22-01-2016

Na zdjęciu: Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas uroczystości podpisania listu intencyjnyego w sprawie utworzenia Interaktywnego Centrum Naukowo-Edukacyjnego Losy Polski i Polaków 1944-1989 w łódzkim Instytucie Europejskim.
Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas uroczystości podpisania listu intencyjnyego w sprawie utworzenia Interaktywnego Centrum Naukowo-Edukacyjnego "Losy Polski i Polaków 1944-1989", 22 bm. w łódzkim Instytucie Europejskim. fot.: Grzegorz Michałowski/PAP

Instytut Pamięci Narodowej chce stworzyć w Łodzi Interaktywne Centrum Naukowo-Edukacyjne. Na trzech piętrach gmachu dawnej siedziby „Solidarności” na ul. Piotrkowskiej mają być przedstawione - w konwencji gry escape room - trzy tematy: powojenne podziemie niepodległościowe, życie codzienne w PRL i opozycja. W piątek w obecności ministra kultury prof. Piotra Glińskiego podpisano list intencyjny w tej sprawie.

 

Sygnatariuszami listu intencyjnego w sprawie podjęcia współpracy na rzecz utworzenia Interaktywnego Centrum Naukowo-Edukacyjnego "Losy Polski i Polaków 1944-1989" są wiceprezes IPN Paweł Ukielski i pełnomocnik właściciela budynku - Instytutu Europejskiego w Łodzi, Witold Gerlicz. W uroczystości uczestniczyli również: wojewoda łódzki Zbigniew Rau, prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, marszałek województwa łódzkiego Witold Stępień oraz byli opozycjoniści Andrzej Słowik i Jerzy Kropiwnicki, liderzy NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej w latach 1980–81. Obecni byli także prof. Antoni Dudek, przewodniczący Rady IPN i dr Jacek Saryusz-Wolski, wieloletni przewodniczący Rady Instytutu Europejskiego w Łodzi.

Zwiedzający graczem

Centrum Naukowo-Edukacyjne ma być w szczególności dedykowane młodemu pokoleniu, które urodziło już w wolnej Polsce. Dlatego autorzy projektu postanowili ukazać losy Polski i Polaków pod komunistycznym zniewoleniem w sposób nowoczesny i niestandardowy. Specjalnie zaaranżowane pokoje, poświęcone tematyce Żołnierzy Wyklętych, codzienności w PRL i opozycji, mają nawiązywać do tzw. escape roomów, z których wyjść można po rozwiązaniu serii zadań.

Zgodnie z koncepcją IPN Centrum ma być miejscem, gdzie zwiedzający zamiast oglądania wystawy staje się graczem w symboliczny sposób przeniesionym w przedstawiany okres. Gracze będą się poruszać w specjalnie zaaranżowanej, nawiązującej do historycznych realiów scenografii, z przedmiotami nawiązującymi do tych z epoki. Na razie powstają dopiero szkice scenariuszy zadań, jakie będą czekać na każdym z pięter. Po „wyjściu na wolność” wraz z edukatorem gracze będą mieli możliwość podsumowania i wyciągnięcia wniosków ze swojego doświadczenia.

Otwarcie już w 2017 r.?

Grę przygotuje specjalnie powołany zespół, który zapewni profesjonalne opracowanie tematu od strony merytorycznej jak i graficznej. Nad pracami zespołu czuwać będzie rada złożona z prezesa IPN dr. Łukasza Kamińskiego, szefa Rady Naukowej IPN prof. Antoniego Dudka oraz dyrektora Biura Edukacji IPN dr. Andrzeja Zawistowskiego. Bezpośredni nadzór nad projektem sprawuje wiceprezes IPN dr Paweł Ukielski. Koordynatorem projektu jest Karol Madaj.

Centrum jest głównie skierowane do młodzieży szkolnej, ale grupy dorosłych również będą mogły z niego korzystać. IPN ma nadzieję, że w ciągu roku Centrum w Łodzi odwiedzi przynajmniej sto tysięcy osób.

Na początku marca planowane jest rozpisanie konkursu na nazwę Centrum. Wiosną IPN chce rozpocząć też ogólnopolską zbiórkę przedmiotów, które mogłyby być wykorzystane przy ekspozycji. Otwarcie Centrum wstępnie planowane jest na drugą połowę 2017 r.powrót