Jubileusz polskiego PEN Clubu

07-12-2015

Na zdjęciu: Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przemawia na Jubileuszowym Zebraniu z okazji 90-lecia działalności polskiego PEN Clubu. autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przemawia na Jubileuszowym Zebraniu z okazji 90-lecia działalności polskiego PEN Clubu. autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

Na zdjęciu: Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński przemawia na Jubileuszowym Zebraniu z okazji 90-lecia działalności polskiego PEN Clubu. autor zdjęcia: Danuta Matloch
fot. Danuta Matloch

 

W Jubileuszowym Zebraniu z okazji 90-lecia działalności polskiego PEN Clubu, połączonym z wręczaniem nagród za najlepsze przekłady literackie, uczestniczył 7 grudnia Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

Jubileuszowe Nagrody Polskiego PEN Clubu za wybitne dokonania w dziedzinie przekładu literatury polskiej na język obcy przekazano trzem autorom: Renate Schmidgall z Niemiec, w której dorobku znajdują się utwory Stefana Chwina, Andrzeja Stasiuka i Jacka Dehnela; Andrejowi Chadanowiczowi z Białorusi, który jest tłumaczem poezji, m.in.: K. I. Gałczyńskiego, Zbigniewa Herberta i Jacka Kaczmarskiego oraz Ukraińcowi Andrijowi Pawłyszynowi- tłumaczowi utworów Bruno Schulza, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Haupta a także Alfreda Szklarskiego.

P.E.N. (angielski skrót słów "poets, essayists, novelists", zarazem "pen" -"pióro"), to międzynarodowa organizacja pisarzy różnych narodowości i przekonań, założona w 1921 r. w Londynie. Jej celem jest realizacja idei zbliżenia kulturalnego narodów. Opowiada się za swobodną wymianą twórczości, przeciw antagonizmom narodowym, klasowym, rasowym oraz dyktaturom i cenzurze. Polski oddział PEN Clubu powstał z inicjatywy Stefana Żeromskiego w 1925 r.

 powrót