Komunikat ws. postanowienia NSA dotyczącego połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939

05-04-2017

5 kwietnia br. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w Warszawie wydał postanowienie w sprawie wykonania zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego połączenia Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Dzięki postanowieniu NSA decyzja ministra KiDN prof. Piotra Glińskiego o połączeniu Muzeum II WŚ i Muzeum Westerplatte Wojny Obronnej 1939 w jedno muzeum staje się możliwa do realizacji. Po połączeniu, Muzeum kontynuować będzie misję, która została mu powierzona w 2008 r., kiedy decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostało utworzone jako Muzeum Westerplatte. Decyzja o połączeniu dwóch muzeów o podobnym profilu, oprócz usprawnień natury administracyjnej, technicznej i ekonomicznej, będzie także odpowiedzią na oczekiwania społeczne w zakresie odpowiedniej opieki nad miejscami związanymi z bohaterstwem żołnierzy polskich w pierwszych godzinach i dniach II wojny światowej oraz odpowiedniego szerzenia wiedzy na ten temat. Należy podkreślić, że połączenie Muzeów odbędzie się z poszanowaniem wyników dotychczasowej pracy obu instytucji, w tym ogromnego wysiłku włożonego przez zespół Muzeum II Wojny Światowej w przygotowanie funkcjonującej już wystawy stałej i w żaden sposób nie ograniczy możliwości jej zwiedzania przez publiczność.     powrót