Konkurs DIGITAL HERITAGE

27-04-2017

DIGITAL HERITAGE to konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym. Kierowany jest do państwowych instytucji kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowych instytucji kultury, archiwów państwowych, publicznych uczelni artystycznych i organizacji pozarządowych, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk. Termin składania wniosków konkursowych upływa 22 czerwca 2017 roku.

Konkurs Digital Heritage organizowany jest w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative  Cultural Heritage and Global Change – JPICH). Współfinansują go instytucje publiczne z 10 państw uczestniczących w programie, a jego łączny budżet wynosi 4,5 mln EUR. W Polsce realizowany jest z udziałem środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a rolę punktu kontaktowego pełni Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Celem konkursu jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie cyfrowym.

W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

  1. Podejście krytyczne: Zaangażowanie w Dziedzictwo Cyfrowe

(The Critical: Engagements with Digital Heritage)

  1. Podejście kuratorskie: Społeczności i Dziedzictwo Cyfrowe

(The Curatorial: Communities and Digital Heritage)

  1. Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego

(Safeguarding Digital Heritage)

W Polsce o dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne i organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz  instytutami naukowymi  i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Republika Czeska, Francja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Wielka Brytania.

Formularz wniosku oraz wytyczne międzynarodowego konkursu dostępne są na stronie  www.jpi-culturalheritage.eu/

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się ze szczegółowym regulaminem konkursu dla wnioskodawców z Polski, dostępnym na stronie http://nimoz.pl/pl/jhep/digital-heritage-call

Więcej informacji na temat udziału w konkursie wnioskodawców z Polski udzielają:

Aneta Budzałek

Punkt kontaktowy ds. Digital Heritage Call

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

abudzalek@nimoz(dot)pl

tel. (22) 256 96 21

tel. kom. +48 601 999 336

 

Radosław Brudnicki

Punkt kontaktowy ds. Digital Heritage Call

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

rbrudnicki@nimoz(dot)pl

tel. kom. + 48 721 121 220powrót