Konkurs o stypendia

16-03-2016

 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło 16 marca br. konkurs o stypendia twórcze oraz stypendia z zakresu upowszechniania kultury z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2016/II.

Nabór wniosków potrwa do 15 kwietnia br.

Przedmiotem konkursu są stypendia, które mają charakter cyklicznego świadczenia finansowego dla osób fizycznych. Przyznawane są na realizację określonego przedsięwzięcia w następujących dziedzinach:

a.     literatura,

b.     sztuki wizualne,

c.     muzyka,

d.     taniec,

e.     teatr,

f.      film,

g.     opieka nad zabytkami,

h.     twórczość ludowa,

i.      animacja i edukacja kulturalna,

j.      zarządzanie kulturą i wspieranie rozwoju kadr kultury.

Konkursem objęte są stypendia półroczne (od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia  2016 r.) oraz krótsze.

Więcej informacji na temat powyższego naboru znajduje się w zakładce Finanse – Stypendia – Stypendia z budżetu.powrót